Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

Zde-aktuality ze dne

Rok 2013

30. 12. 2013

A jsme ve finále. A to nejen s popisem komplexu Riese, ale i s letošním rokem. Do roku nového sice ještě pár desítek hodin zbývá, ale proč si čekání nezkrátit ještě jednou, virtuální návštěvou Polska.

Na závěr jsem si ponechal okolí města Ludwikowice, kde se pod horou Włodyka nachází komplex pod krycím jménem Miłków. Jedná se o pozůstatky muniční továrny, která patřila pod koncern – Dynamit Nobel AG, jejíž součástí je také mýty opředená stavba nazvaná – NEMESIS…


No a podle všeho je toto pravděpodobně poslední „aktualita“ roku 2013.

Přeji všem příznivcům stránek věnovaných podzemní továrně Richard, ničím nerušené poslední hodiny roku 2013, a těším se na opětovné shledání v roce 2014…

Roman Gazsi


PF – 2014
PF-2014…


26. 12. 2013

Vánoční svátky jsou již pomalu minulostí a já vás zvu na tentokrát trochu delší výpravu po úbočí hory Osówka.
Již podruhé se vracíme ke stejnojmennému komplexu. Dnes se však vyhneme studenému a vlhkému podzemí, a naopak si můžeme vychutnat podzimní procházku v listnatých lesích Polska, a přitom se porozhlédnout jaká tajemství se skrývají na povrchu Osówky.


22. 12. 2013

Již pošesté se vracím k naší letošní návštěvě Polska a následnému seznamování se s objekty projektu Riese.
Dostávám se k první části popisu objektů navštívených při naší druhé letošní návštěvě Polska.
Dnes se věnuji podzemí komplexu Osóvka.


20. 12. 2013

Tentokrát poměrně stručné pokračování popisu objektů Riese. V dnešním článku se věnuji objektu s krycím názvem Sokolec  – Gontowa.

Slibuji, že příští pokračování, věnované dalšímu objektu bude znatelně delší…


17. 12. 2013

Na stránky přidáno pokračování popisu naší letošní návštěvy podzemních objektů Sovích hor (Polsko).
Nově přidaný objekt nese název Rzeczka.


13. 12. 2013

Byla dokončena další stránka našeho letošního toulání po objektech komplexu Riese.
Dnešní kapitola nese název Włodarz.


11. 12. 2013

Počátkem července přidaná stránka nazvaná Záhada zazděné chodby, vyvolala značný zájem. Pominu li všechny zajímavé e-maily na toto téma, zcela jistě se pozastavím nad dopisem, který mi napsal pan Jakub Ondrouch.

Cituji: Když jsem se díval na Vaše stránky, velmi mě zaujal také článek o zámečku Pfaffenhof. Tuto sobotu jsem se s kamarádem vydal zámeček prozkoumat blíže. Je opravdu neuvěřitelné, jaké architektonické skvosty si necháváme zmizet před očima… Samozřejmě mě nejvíce zajímala Vámi popsaná chodbička ve sklepě. Jsem vysoké a útlé postavy, proto mi to nedalo a do chodbičky jsem se nasoukal a proplazil se jí až na konec.
Myslím, že to už asi víte, ale i tak se podělím o mé zjištění.
Jedná se o starou nepoužívanou odpadní stoku, která se obtáčí kolem zámečku a dále vede směrem k Litoměřicím. Míjí bývalý bazén a ústí ve staré jímce na dřívější zahradě, zhruba v místech mezi silnicí a bazénem. Asi v půlce délky stoky do ní shora ústí asfaltem potřená odpadní trubka. Kromě spousty plastových drátěnek, úlomků skla, použité dýmovnice a velkého množství zřejmě myších kostí, se ve stoce nic významného nenachází.

Konec citátu…

Jediné možné řešení bylo zopakovat Jakubovu akci. Jak to všechno dopadlo, se můžete dočíst v závěru již zmiňované stránky Záhada zazděné chodby.

Na závěr snad jen doplním, že zámeček jsem navštívil po přibližně půlroční přestávce a nestačil jsem se divit, jak moc se to uvnitř zase všechno změnilo.
V každém případě bude v nejbližší době nutné vyměnit mnoho fotografií na stránce, která je zámečku věnována


10. 12. 2013

Přidáno pokračovaní popisu věnovanému našemu letošnímu toulání po Polsku.
Novou stránku jsem nazval pod zámkem Książ.


07. 12. 2013

Při poslední aktualizaci jsem sliboval, že pár dní budu věnovat Polsku, a jeho tajemnému komplexu podzemních a povrchových objektů, který je znám pod názvem Riese – Obr. A věřte, že pojmenování Obr je opravdu výstižné.

Zvu vás tedy na letmé seznámení s tímto tématem, a začínám zcela novou stránkou pojmenovanou Projekt Riese – úvodem.

V úvodním textu se mimo jiné dočtete, že postupně v textu a fotografiích navštívíme několik samostatných objektů, které se Riese týkají. Některé více, a naopak jiné možná vůbec…
Objekty budou přidávány v tom pořadí, ve kterém se nám je podařilo v tomto roce navštívit.

Jako první se pojďme krátce podívat na stránku nazvanou zámek Starý Książ.. (U tohoto objektu je sporné zda by měl být spojován přímo s komplexem Riese.)


01. 12. 2013

Byla dokončena úprava zbývajících stránek věnovaných koncentračnímu táboru Litoměřice.

Nově doplněny jsou tyto stránky:

Práce na výstavbě podzemní továrny.

Životní podmínky v koncentračním táboru Litoměřice.

Oběti…


V říjnu tohoto roku se konala další expedice do Polska. Naše výprava opět vrátila do okolí Sovích hor, pokračovat v hledání dalších střípků k tajemství projektu Riese. Při této návštěvě bylo navštíveno podzemní a některé povrchové stavby komplexu Osowka.

Téma komplexu Riese mě natolik uchvátilo, že jsem se rozhodl, že postupně připravím několik stránek věnovaných tomuto tématu. Minimálně bych chtěl přiblížit ve fotografiích jednotlivé části komplexu, které se nám podařilo navštívit a částečně fotograficky zdokumentovat.
Zmiňované stránky budou postupně uvedeny v nejbližší době.

Do té doby Vás zvu na prohlídku další (zatím nekomentované) série fotografií na toto téma.

Projekt Riese – komplex Osowka – podzemí)

Projekt Riese – komplex Osowka – stavby na povrchu)

Projekt Riese – stavby muniční továrny Dynamit_Nobel_AG)


09. 11. 2013

Z technických důvodu opožděné, aktuality a doplnění stránek o továrně Richard jsou tentokrát trošku delší.

Začnu nejprve tématem, které je od minulých aktualit rozpracované, a tím je Koncentrační tábor Litoměřice.

Nově upraveny a doplněny jsou tyto stránky:

Národnosti vězňů KT Litoměřice.

Vězni z Malé pevnosti Terezín.

Správa koncentračního tábora.

Kápové.

Transporty.


Ke konci listopadu jsem využil hezkého počasí a vydal se na lov nových – aktuálních, fotografií. Prošel jsem jenom část staveb, která se nachází nad levou částí Richard I.
Byl jsem dost nepříjemně překvapen tím, jak moc se dá za pár týdnů zničit již zničené.

Než předělám dotčené stránky, mám zde pár fotografií aktuálního stavu…


Studna na pitnou vodu

Začnu stavbou, u které je sporné uvádět, zda přímo přísluší k továrně Richard. Nicméně nachází se v blízkosti důležitých staveb a z tohoto důvodu je na stránkách uváděna.
Za posledních pár let se okolí stavby studny postupně měnilo v torzo, stále však byla zachována studna samotná. V nedávné době však někdo zjistil, že ve vrchní části jsou ocelové traverzy. Pomocí hrubého násilí dotyčný, traverzy vyboural a studnu částečně zasypal sutí a kusy cihel…


Tam kde ještě nedávno bývalo cihlové opláštění vrchní části studny, dnes zeje temný otvor…Tam kde ještě nedávno bývalo cihlové opláštění vrchní části studny, dnes zeje temný otvor…
Pohled na venkovní boční část probořeného opláštění studny.
Pohled na zdevastovanou vrchní část před studnou.


Pohled do studny. Co není možné spatřit je hromada cihel a suti, která je pod hladinou…
Pohled do studny.

A zde se můžete podívat, jak vypadala Studna na pitnou vodu ještě v nedávné době


Budova filtrační stanice

Od té doby, kdy budova filtrační stanice slouží k občasným mejdanům různých existencí, doznalo okolí stavby i stavba samotná mnoha změn. Poslední změnou je, že betonové plochy posloužily jako malířské plátno pro „umělecké“ ztvárnění halucinogenních představ neznámého „umělce“. Asi by bylo na delší diskuzi, zda je lepší čárat tady, než na baráky v obydlené části města. Nicméně z mého pohledu je to na této stavbě odpudivé, vzhledem k okolnostem jejího vzniku ( budováno vězni koncentračního tábora Litoměřice)


Pohled na lomenou přístupovou chodbu. Původně šedá betonová plocha je „vyzdobena“ barevnou kresbou…
Pohled na boční přístupovou chodbu.


Pohled na čelní stěnu budovy a kresbu neznámého „umělce“…Ještě jednou část čelní stěny filtrační stanice a psychedelické kresby…
Pohled na pomalovanou čelní stěnu budovy.
Názor na to co je hezké se pravděpodobně bude lišit…

Pro porovnání jak vše vypadalo v nedávné době, se můžete podívat na stránku Filtrační stanice pro užitkovou vodu.


Abych však pouze neplakal, jak je vše zničené, mám naopak i potěšující informaci.
Z důvodu potřeby pořídit nové – aktuálnější fotografie na upravovanou stránku o krematoriu Litoměřice, jsem se po delší době zašel podívat právě této stavbě. Zjistil jsem, že poměrně omšelá a zdevastovaná budova doznala velkých změn.

Původní střecha má nové tašky a klempířské oplechování. Další činnost se dá vypozorovat i okolo budovy krematoria.
Podle mého názoru je nová střecha moc „oranžová“, chápu, že původní tašky již asi držely jen silou vůle, ale teď mi přijde budova jako „moc nová“. Budova tak ztrácí na své autentičnosti – chcete li ponurosti.
Je to pouze mé konstatování a v žádném případě nechci nezdvořile rýpat do snahy o zachování a udržování této stavby.


Nová střecha budovy krematoria.Nová střecha krematoria a klempířské práce.
Zde se ještě pracuje. Odstraňuje se původní asfaltová krytina střechy.Práce probíhají i u zadní části budovy krematoria.
Oprava střechy a okolí krematoria.


01. 10. 2013

Pro další doplnění stránek, jsem se věnoval doposud trochu opomíjenému tématu, kterým je existence koncentračního tábora Litoměřice.
Tábora, který byl určen pro výstavbu a později i k částečnému zajištění výroby v podzemní továrně Richard, ale hlavně tábora, ve kterém se v nelidských podmínkách snažilo přežít několik tisíc vězňů.

Doposud jsem se na stránkách spíše věnoval hlavně podzemí továrny, stavbám na povrchu, a k poměrně rozsáhlému popisu historie v poválečném období. Litoměřický tábor však patřil k části, kterou jsem zatím moc nezmapoval. Rozhodl jsem se tedy napravit další „nedodělávku“ na stránkách.
Oproti původnímu záměru „sfouknout to všechno na jeden zátah“, jsem zjistil, že toto téma je hodně rozsáhlé. Z tohoto důvodu budou jednotlivé části věnované KT Litoměřice přidávány postupně.

Pro dnešní aktualizaci jsem tedy zvolil úvodní stránku, která je nazvaná – Vznik koncentračního tábora Litoměřice.


01. 09. 2013

Na stránky bylo přidáno další nové téma pojmenované Legendy továrny Richard.
Nadpis je asi tak trochu zavádějící. Nejedná se o neprověřené pověsti o továrně Richard, ale je tomu právě naopak. Tato část stránek je věnována lidem, jejichž jména jsou nezpochybnitelně s historií továrny Richard spojena. Některá témata a jména uváděná v této sekci jsou již odkazována v jiných částech stránek. V každém případě však přibylo nové jméno, které se vztahuje k průzkumu podzemí vojáky v roce 1965.

V každém dobovém tisku lze mimo jiné najít dvě jména – četař Jan Pohořelý a desátník Vlastimil Faifer.
A právě s panem Faifrem jsem měl tu čest se setkat, a zeptat se co všechno předcházelo průzkumu továrny Richard a jak vše probíhalo.
Výsledkem našich několika setkání je stránka, kterou jsem nazval – Desátník Faifer vzpomíná.


01. 08. 2013

Po měsíčním zdržení byla na stránky přidána zcela přepracovaná stránka o poválečné historii továrny Richard, v článku nazvaném „Poválečné období rok 1946 až po současnost.“
I v této části jsou shrnuty den po dni všechny důležité události. Ověřené podklady pochází z Vojenského ústředního archivu, archivu bezpečnostních složek a z Národního archivu.

Popravdě řečeno, shrnuty jsou všechny důležité informace až do roku 1960. Po tomto roce jsou informace v závěru stránky podány spíše všeobecně a podle doposud tradovaných informací. Protože v některých archívech dochází k postupnému odtajňování dokumentů, je docela možné, že další informace teprve čekají na své zpřístupnění.
Z tohoto důvodu se pravděpodobně nejedná o poslední podobu této stránky.


01. 07. 2013

Nejprve se musím omluvit, za to, že jsem nestihl dokončit další stránku na téma poválečné události týkající se továrny Richard.
Toto téma jsem musel posunout na příště, ale ani v tomto měsíci nebudete ochuzení o novou stránku, o tom však později.

Měsíc červen byl poměrně pestrý na události. Rozhodně nechci tvrdit, že se události týkají továrny Richard, ale v mém případě jsem si na nedostatek akce stěžovat nemohl…

Jako první musím zmínit dlouho odkládanou návštěvu u „konkurence“, a tím byla návštěva oblasti Sovích hor a záhadami opředený projekt Riese.
Rozhodně nemám zájem tady nikomu „fušovat“ do řemesla, a tak se v žádném případě nebudu nořit do tohoto tématu. Ostatně na internetu se dá najít informací na toto téma dost a dost a já rozhodně doporučuji hledat!
Za náš expediční tým uvádím zatím pouze odkazy na dvě fotoalba.
(Do Sovích hor ještě rozhodně musíme vrátit, protože z důvodu absolutně nevhodného počasí byla naše expedice předčasně ukončena…)

Soví hory – projekt Riese (foto Roman Gazsi)

Soví hory – projekt Riese (foto Hynek Gazsi

(Mimochodem nenechte se zmást fotografiemi romantických zřícenin hradu.
I ty mají svou tajemnou historii, která se váže k druhé světové válce…)


Když jsem již zmínil počasí. Velká voda postihla okolí města Terezín, včetně mého pracoviště, což je mimochodem důvod, proč jsem nestačil dokončit již zmiňovanou stránku o poválečné historii. Musel jsem tedy šáhnout do „šuplíku“ a oprášit téma, které jsem si šetřil na pozdější dobu. Téma, které patří do sekce nejasnosti a týká se zvláštních událostí z poměrně nedávné doby.
Stránku jsem nazval Záhada zazděné chodby

V minulých aktualitách jsem se zmínil o tom, že v Litoměřicích byla v podzemních prostorách městského úřadu, otevřena expozice věnovaná dolu a částečně i podzemní továrně Richard. Níže přináším několik upřesňujících odkazů:

Důl Richard v proměnách čas (informace pro návštěvníky)


Důl Richard v proměnách času (video)

Aktuality z CCR – Litoměřice otevřely novou podzemní expozici

Litoměřice mají novou atrakci. Podzemní chodbu o Richardu

Ke konci měsíce, června jsem se po několika letech opět dostal do podzemí Richard II, kde jsem mohl nafotit množství nových fotografií. Po roztřídění budou fotografie začleněny do vybraných stránek, včetně plánované virtuální prohlídky těchto prostor. To je však ještě vzdálená budoucnost…


02. 06. 2013

Byla přidána zcela nově přepracovaná stránka o poválečných událostech.
V části, která je věnována událostem v roce 1945 naleznete sled událostí prakticky den za dnem (mnohdy i s uvedením času v hodinách.)


V Litoměřicích byla v podzemních prostorách městského úřadu, slavnostně otevřena expozice věnovaná podzemní továrně Richard.

Návštěvníci si mohou v několika tématických okruzích prohlédnout následující vybrané informace:

  • historie těžby vápence a jeho zpracování na Litoměřicku.
  • výstavba podzemní továrny.
  • výroba v podzemí
  • úložiště a ukládání reaktivních odpadů v podzemních prostorách Richard II

Do budoucna se ještě počítá s další expozicí v zasedací místnosti spojené s promítáním filmů a fotografií.

Připravuji samostatnou stránku věnovanou expozici. .<>.


Pohled na část expozice.Pohled na část expozice.
Pohled na část expozice.
Pohled na část expozice dolu a továrny Richard.


01. 05. 2013

Byla přepracována stránka Nádrže na pitnou vodu, včetně doplnění nových fotografií. Současně s tím vznikla samostatná stránka nazvaná Mořicí stanice.

V průběhu měsíce dubna došlo také k drobným plošným úpravám v textech na některých stránkách. Tyto změny jsou v tak drobném rozsahu, že není nutno jednotlivé stránky zmiňovat.


01. 04. 2013

Dnes má svátek Richard…


01. 04. 2013

Na webu byla aktualizována stránka Sloupové sály


03. 03. 2013

Zimní počasí nesvědčí fotografování, a z tohoto důvodu stále odkládám svou delší dobu plánovanou fotografickou výpravu po okolí továrny Richard. (Což je také důvod proč se zatím nemohu věnovat stránkám o stavbách na povrchu…)
Porozhlédl jsem se tedy ve své sbírce, a doplnil další fotografie z podzemí.
Tentokrát jsou upraveny stránky na téma Blíže nezařazené nálezy v podzemí.


03. 02. 2013

Jako první přepracovaná stránka v roce 2013, je věnována větracím vrtům a šachtám. Na zmiňované stránce bylo doplněno několik fotografií a částečně přepracovány texty.
Dále byly doplněny další dosud nepublikované fotografie a texty na stránce věnované podzemí, přesněji druhé části páteřní chodby C.


01. 01. 2013

Přeji Vám mnoho zdraví a štěstí na počátku roku 2013

Na počátku nového roku si všichni dávají různá předsevzetí. Jaké si však dát předsevzetí v případě stránek věnovaných továrně Richard?

V loňském roce jsem převážnou část všeho volného času věnoval přestavbě webu věnovanému pevnosti Terezín a stránky o továrně Richard jsem byl nucen odsunout tak trochu na vedlejší kolej.
Nyní by již nic nemělo bránit tomu, abych se znovu mohl věnovat i továrně Richard a zlepšování stávajícího stavu (doplňovat nové fotografie a texty). A občas se pustit i na velice tenký led dalších dohadů a konspiračních teorií…
Stránky rozhodně nezůstanou neupravované…


Ještě jednou tedy – vše nejlepší do roku 2013.

Roman Gazsi


Naposledy upraveno 30. 12. 2013


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.