Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

Koncentrační tábor Litoměřice

TransportyTransporty a čísla

Od 25. 3. 1944 do 20. 4. 1945 bylo do koncentračního tábora Litoměřice transportováno přibližně 13 890 vězňů.
Seřadíme-li čísla podle nástupních stanic transportů a počtu vězňů získáme následující informace:

1. Flossenbürg 3 674 vězňů
2. Gross Rosen 3 100 vězňů
3. Osvětim 2 049 vězňů
4. Dachau 1 941 vězňů
5. Buchenwald 1 474 vězňů
6. Köningstein 612 vězňů
7. Ravensbrück 300 vězňů (ženy)
8. Falkenberg 300 vězňů
9. Zschachwitz 200 vězňů
10. Ostrov nad Ohří 120 vězňů
11. Mockethal, Porshdorf, Neuengamme, Kamenický Šenov 120 vězňů

Celkem 13 890 vězňů…

(Podrobnější informace o dalších transportech se zatím nepodařilo zjistit.)


Předešlá tabulka se týkala transportů přijíždějících z jiných táborů do KT Litoměřice. Existují však i doklady o transportech z KT Litoměřice do (převážně) likvidačních táborů.

Následující tabulka nám přiblíží počty vězňů těchto transportů a konečné stanice jejich cesty. Přibližně se jedná o časové rozpětí 7. 7. 1944 – 7. 5. 1945.

1. Mauthausen 2 400 vězňů
2. Bergen Belsen 1 200 vězňů
3. Flossenbürg 1 194 vězňů
4. Dachau 400 vězňů
5. ostatní 151 vězňů

Celkem 5 345 vězňů

Toto strohé číslo udává pouze počet transportovaných vězňů. Kolik jich dojelo do cíle cesty, a jaký byl jejich osud, se asi nikdy nepodaří zjistit. Vezme li se však v úvahu skutečnost, že z KT Litoměřice se transportovali pouze nemocní a práce neschopní vězni, nemůžeme si o jejich osudu dělat velké iluze…

Za zmínku stojí popis osudu posledního evakuačního transportu, jenž tvořili i zdraví vězni. Transportní vlak s těmito vězni projel 29. 4. 1945 Kralupy nad Vltavou a Roztoky. 30. 4. byl v Praze. Mezi 1–7. Květnem stál u Olbramovic, kde byl masakrován. Dne 8. 5. 1945 byli přeživší vězni osvobozeni na Kaplicku.


Příjezdy transportů

Při několik dní trvajících transportech v otevřených vagónech, umírali vězni vysílením a mrazem. Mrtvoly zemřelých vězňů vyly z vagónu vyneseny teprve na stanici v Litoměřicích.

Při vystupování vyčerpaných vězňů z vagónů byli ti, co nebyli schopni se zvednout a vystoupit zastřeleni. Tím však vraždění nekončilo, během transportu pochodového útvaru vězňů z nádraží do tábora v Litoměřicích, střílel doprovod stráží SS vysílené vězně, jejich těla byla ponechána u cesty až do doby, než pro ně přijel vůz, který už měl naložená těla z nádraží.

První transport, který byl umístěn přímo v litoměřickém táboře, přijel 31.5.1944 z kme­nového tábora v Gross Rosenu. Celkem 910 vězňů tohoto transportu bylo umístěno ve zděných budovách zatím jen částečně zařízeného a organizovaného tábora. Transport dostal nová Flossenbürgská čísla v rozmezí 10 000 – 12 000. V táborové kartotéce je tento transport označen písmenem „G“.


Vězni transportovaní začátkem května 1945 z KT Flossenbűrg do Litoměřic
Vězni transportovaní začátkem května 1945 z KT Flossenbűrg do Litoměřic.
Takto končil každý transport přivážející další a další vězně KT Litoměřice…


Sestaveno podle knihy stavu vězňů komanda B5 (Státní ústřední archív Praha), transportních listin KT Flossenburg a dalších (SÚA Praha, dokumentační středisko MČK Arolsen)
Výpovědi bývalých vězňů a pamětníků (archív památníku).
Souhrn podkladů z roku 1967.

Mimo jiné použity informace nebo části dokumentů ze sbírkových fondů, které zpřístupnil:

  • Archiv Památníku Terezín:
  • Vojenský ústřední archiv
  • Archiv bezpečnostních složek
  • Národní archiv http://www.nacr.cz/

Naposledy upraveno 9. 11. 2013


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.