Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 1. 2. 2020

Vyhledávání

Stavby na povrchu

Studna na pitnou vodu?

Pozůstatky studny se nachází asi 150 m jihovýchodně od budovy filtrační stanice. Studna byla vystavěna s největší pravděpodobností ještě v době předválečné těžby vápence (???) a je ukryta v podpovrchové místnosti.

Vstupní objekt studny představuje nenápadná, dnes již polorozpadlá stavba v podobě jedné podlouhlé místnosti, která byla patrně dostavěna dodatečně. Ještě před několika lety byla tato cihlová stavba uzamčena a nacházela se zde funkční vodárna pro potřeby zahrádkářů. Uvnitř budovy jsou naproti vchodu lomené schody vedoucí asi 3 m pod zem. Zde je další místnost, v níž stávalo čerpadlo. Uvnitř lze doposud spatřit části armatury. V zadní části zmiňované místnosti se nachází samotná studna. Nejedná se o nijak převratně hluboké dílo – hloubka od podlahy spodního patra ke dnu studny je 3 m 70 cm. Je možné, že studna bývalá hlubší, ale to zatím nelze žádným běžným způsobem zjistit.


Rozměry studny:

 • celková hloubka studny = 7 m 86 cm
 • hloubka od podlahy spodního patra ke dnu šachty = 3 m 70 cm
 • hloubka od vrchního krytu šachty ke stropu spodního patra = 2 m 30 cm
 • výška dveří (otvoru vstupu do studny) 1m 86 cm (šířka dveří cm)

  (Při posledním měření nebylo technicky možné změřit průměr šachty – z tohoto důvodu není zatím tento údaj uveden.)


V mírném svahu pod polorozpadlou stavbou, kryjící studnu a přilehlé prostory, je možné spatřit klenbu nějakého sklepa, případně místnosti, která je pravděpodobně v nějakém vztahu k studni. Podle způsobu stavby usuzuji na značné stáří tohoto objektu. Je docela možné, že vznik sklepa sahá až k počátkům těžby vápence. Vnitřní část sklepa byla rozdělena cihlovou příčkou (dnes již zbořenou). V levé části sklepa je na úrovni současné zasypané podlahy částečný náznak další klenby. Tento prostor je až po strop zaplněn bahnem a není možné zjistit, jak daleko pokračuje a jaký byl jeho účel. Vzhledově se jedná o velice starou stavbu. Pro upřesnění snad jen dodatek, že tyto prostory pokračují směrem k bývalé studni. Jestli je zde nějaká souvislost, nedá se však zatím prokázat. V případě shora popisované studny mě napadla ještě jedna teorie. Jestli by se nemohlo jednat o bývalou větrací šachtu dolu. Šachta – tedy vlastně studna – je vyzděná z cihel, přičemž na straně přilehající k budově je ocelový žebřík ze skob, které končí až pod hladinou vody (kdepak jsem už podobný žebřík našel…).

Přístup k samotné studni je přibližně v její střední části. Šachta pokračuje nahoru, kde je uzavřena betonovým poklopem, a samozřejmě dolů, k hladině vody. (Pro vysvětlení toho, co jsem napsal, bude lepší podívat se na fotografie přiložené v závěru stránky.)


Ocelový žebřík uvnitř studny na pitnou vodu. Foto: Jiří Látal.
Pohled na žebřík uvnitř studny na pitnou vodu.


…je to podoba čistě náhodná? Anebo… Fotografie zachycuje pohled na žebřík v hlavní větrací šachtě továrny Richard I.
…je to podoba čistě náhodná? Anebo…
Fotografie zachycuje pohled na žebřík v hlavní větrací šachtě továrny Richard I.


Nejprve napíšu důvody, proč to mohla být větrací šachta:

 • Průměr studny je přibližně poloviční v porovnání obou hlavních větracích šachet do Richardu I.
 • Nebylo by technicky jednodušší a méně náročnější vykopat studnu o menším průměru?
 • Proč je vstup do studny přibližně ve střední části její dnešní hloubky? Nebylo by jednodušší postavit budovu nahoře a dolů spustit jenom sací potrubí?
 • Proč je studna vybavena lezným zařízením, které končí pod hladinou vody?
 • Ve svahu pod budovou studny jsou zbytky jakéhosi sklepa. Výškově zhruba koresponduje s hladinou vody ve studni.

  Má logiku stavět studnu vedle sklepa, potažmo prakticky na stejné úrovni?


Proti naopak hovoří tyto skutečnosti:

 • Ve studni je okolo 2–3 m čisté vody (hladina vody kolísá). Po vydatných deštích jsem již zažil situaci, že voda zcela zatopila spodní patro.
 • Vrchní část studny je nahrubo vyzděna (mezi cihlami jsou znatelné spáry). Naopak v místech, která jsou po většinu roku zaplněna vodou, jsou stěny hladké, bez spár. (Musím se pokusit zjistit, zda se nejedná o usazeninu vápence.)
 • V této části již není (alespoň na mapách) zakresleno žádné podzemí. (To, že není zakresleno, však ještě neznamená, že neexistuje.)

Tak to je asi vše. Nic jiného mě nenapadá. Jakmile to bude možné, doplním chybějící míry a případně další podrobnosti.


Fotografie studny


V hustých křovinách nedaleko od původní cesty je ukryta nenápadná budova studny – dnes spíše její zbytky.V hustých křovinách nedaleko od původní cesty je ukryta nenápadná budova studny – dnes spíše její zbytky. V hustých křovinách nedaleko od původní cesty je ukryta nenápadná budova studny – (dnes spíše její zbytky).


Z cihlové boční stěny budovy znatelně vystupuje (pravděpodobně) původní obezdívka vrchní části studny.

Z cihlové boční stěny budovy znatelně vystupuje (pravděpodobně) původní obezdívka vrchní části studny.
Z cihlové boční stěny budovy znatelně vystupuje (pravděpodobně) původní obezdívka vrchní části studny.


Pohled na povrchovou část studny.Pohled na povrchovou část studny.
Pohled na povrchovou část studny.


Podle mého názoru – poněkud neobvyklé řešení vrchního patra studny.
Podle mého názoru – poněkud neobvyklé řešení vrchního patra studny.
Podle mého názoru – poněkud neobvyklé řešení vrchního patra studny.


Pohled na schodiště vedoucí do spodního patra – ke studni. Rok 2004. Foto: Jiří Látal.Totéž schodiště přibližně v roce 2006.
Schodiště vedoucí do spodního patra – ke studni.
Jeden a tentýž pohled – rozdíl v pořízení fotografie přibližně dva roky.


Schodiště v roce 2011.Schodiště v roce 2011.
Pohled na schodiště do spodní místnosti v roce 2011.


Pohled na schodiště z místnosti pro čerpadla.
Pohled na schodiště z místnosti pro čerpadla.


Ve spodním patře nalezneme kromě místnosti pro čerpadla i zbytky dveří, za nimiž je studna.zbytky rámu dveří u studny.
Ve spodním patře nalezneme kromě místnosti pro čerpadla i zbytky dveří, za nimiž je studna.


Detail vstupní partie studny.
Detail vstupní partie studny.


Pohled přes hranu u studny na část ocelového žebříku a hladinu vody.Pohled na hladinu vody uvnitř studny. Foto: Jiří Látal.
Pohled do studny.


Detail vnitřní stěny šachty – studny. Místo, kam až měla (pravděpodobně) dosahovat hladina, je pokryto souvislou vrstvou cementu.
Detail vnitřní stěny šachty – studny.
Místo, kam až měla (pravděpodobně) dosahovat hladina, je pokryto souvislou vrstvou cementu.


Pohled na vrchní část studny.
Pohled na vrchní část studny.


Model studny.
Model studny.
Model studny.


Zatím blíže neurčené pozůstatky sklepa nacházejícího se ve svahu před budovou studny.Zatím blíže neurčené pozůstatky sklepa nacházejícího se ve svahu před budovou studny.
Zatím blíže neurčené pozůstatky sklepa nacházejícího se ve svahu před budovou studny.


Pohled do části sklepa.
Pohled do části sklepa.


Uvnitř sklepa. Uvnitř sklepa.
Uvnitř sklepa.


Na úrovni podlahy sklepa jsou náznaky dalších prostor. Vše je však až ke stropu zaplněno bahnem a hlínou.
Na úrovni podlahy sklepa jsou náznaky dalších prostor.
Vše je však až ke stropu zaplněno bahnem a hlínou.


POZOR
Fotografie vnitřních prostor sklepa byly pořízeny v roce 2004.
Od té doby došlo k poměrně rozsáhlému sesuvu vnitřního zdiva.
Jakýkoliv pohyb v těchto prostorách je v současnosti velice nebezpečný!


Naposledy upraveno 21. 12. 2011


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.