Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 1. 1. 2020

Vyhledávání

Stavby na povrchu

Kesselhaus – kotelna

Kesselhaus – kotelna (kompresorová stanice?)


Po levé straně, ve vzdálenosti několika desítek metrů od vstupního portálu do Richardu I (C/D), lze spatřit v křovinách po levé strany cesty zbytky cihlových základů. Jako dítko školou povinné jsem měl možnost si základy této stavby prohlédnout, neboť byly po většinu roku zatopeny vodou, v níž jsme jako kluci chytali všelijakou vodní havěť. (Tehdy jsme používali univerzální pojmenování – jdeme na čolky.) Samotné základy je velmi těžké pro jejich členitost popsat. Částečně se jednalo o různě vysoké cihlové základy s rozmanitými otvory a o několik železobetonových sloupů stojících na betonové desce.
A jak již nadpis této stánky naznačuje, doposud se mi nepodařilo zcela objasnit význam zde popisované stavby.


Kotelna?

Na mapě je stavba uváděna pod názvem „Kesselhaus“, což volně přeloženo znamená – kotelna. Takto je stavba také všeobecně prezentována.
Ostatně pro potřeby továrny se počítalo s vytápěním celého podzemí. V době výstavby a zahajování výroby se pro tento účel nouzově využívaly dvě vyřazené parní lokomotivy. Podzemí se tedy po určitou dobu vytápělo.
Podle jedné výpovědi však ke konci války prostřílel oba kotle kotlář. Zda bylo vytápění zprovozněno, se mi zatím nepodařilo zjistit.


Kompresorová stanice?

A tím se dostáváme k dalšímu možnému významu stavby, kterým je kompresorová stanice.

Znovu se (alespoň ve vzpomínce) vrátím do svých dětských let, kdy ještě do těchto míst čas od času přicházel průvodce, který doprovázel zájemce o továrnu Richard. Ač jsem byl opravdu malé dítko, přesto si vybavuji, že jsem tehdy zaslechl pojmenování „kompresorová stanice“. Uběhla řádka let a já sem na toto pojmenování pomalu zapomenul.
Až před nedávnem jsem kdesi zahlédl zmínku o budově, v níž mělo být umístěno několik velkých tlakových nádob, které měly stlačeným vzduchem zásobovat celý areál podzemní továrny. Znovu se pokusme přeložit název „Kesselhaus“, avšak v tomto případě název mírně poupravíme (rozdělíme na dvě slova).
kessel = kotel,
haus = dům. Přeloženo by to mohlo být jako dům kotlů – kotlový dům. Asi to zní divně, ale význam může být jiný. Tlakové kotle na stlačený vzduch.

I tato stavba má své opodstatnění.
Velkolepý strojírenský podnik měl samozřejmě svou spotřebu stlačeného vzduchu. Je zcela lhostejné, zda pro strojírenskou či chemickou výrobu nebo prostě jen pro potřeby těžby vápence, která probíhala souběžně s výstavbou továrny.
Bylo tedy nutné vybudovat technologické místo, kde by byly umístěny kompresory a hlavně tlakové nádoby na stlačený vzduch, který byl následně rozváděn do podzemí. Konečně pro hovoří i již zmiňované plánované umístění kotelny na pravé straně vstupní cesty.

Zatím však rozhodně nemohu s určitostí říct, jaká stavba se zde vlastně nacházela. Na závěr snad ještě perlička a tou je, že v zadní části těchto základů byl vstupní portál Richardu I (A/B) a nedaleko i budova Führungstaabu, odkud prý byl přímo další vstup do podzemí. Ale o tom zase až někdy jindy.

Následující, dnes již unikátní historické fotografie nám přiblíží, jak vypadaly základy kesselhausu v poválečném období a co lze spatřit dnes.

Bohužel v době vzniku fotografií nikdo nepředpokládal zájem o tuto stavbu a pořizovali se většinou fotografie podzemí. Pokud někdo fotografoval stavby na povrchu, pak se jedná o velice malé množství občas dosti nekvalitních snímků. Ostatně tento problém se týká všech staveb na povrchu.


Na mapě je budova označena jako kesselhaus a nachází se těsně vedle bývalého vstupu A/B dolu Richard I.
Na mapě je budova označena jako kesselhaus a nachází se těsně vedle bývalého vstupu A/B dolu Richard I.


Dříve…


Jedna z mála dochovaných fotografií zbytků základů. V zářezu v levé části fotografie se nacházel portál vchodu A/B. Foto pořízeno okolo roku 1965
Jedna z mála dochovaných fotografií zbytků základů.
V zářezu v levé části fotografie se nacházel portál vchodu A/B.
(Foto pořízeno okolo roku 1965.)


Celkový pohled na základy budovy. Jedna z mála zachovalých fotografií fragmentů, dnes již neexistujících staveb.Celkový pohled na základy budovy. Jedna z mála zachovalých fotografii fragmentů, dnes již neexistujících staveb.
Detailnější pohled na základy budovy. Jedna z mála zachovalých fotografií fragmentů, dnes již neexistujících staveb.Detailnější pohled na základy budovy. Jedna z mála zachovalých fotografií fragmentů, dnes již neexistujících staveb.
Detailnější pohled na základy budovy. Jedna z mála zachovalých fotografií fragmentů, dnes již neexistujících staveb.Detailnější pohled na základy budovy. Jedna z mála zachovalých fotografii fragmentů, dnes již neexistujících staveb.
Detailnější pohled na základy budovy. Jedna z mála zachovalých fotografií fragmentů, dnes již neexistujících staveb.Detailnější pohled na základy budovy. Jedna z mála zachovalých fotografií fragmentů, dnes již neexistujících staveb. Jedny z mála zachovalých fotografií fragmentů, dnes již neexistujících staveb.
Bohužel ani podle těchto fotografií se pravděpodobně nepodaří určit význam stavby.
(foto přibližně z roku 1984).


Dnes…


Základy se dají nejlépe lokalizovat v době, kdy krajinu pokryje sníh.
Základy se dají nejlépe lokalizovat v době, kdy krajinu pokryje sníh..


V současnosti lze spatřit již pouze fragmenty cihel. Vše ostatní zůstalo pod několikametrovou vrstvou navážky ze stavby mrazíren.

V současnosti lze spatřit již pouze fragmenty cihel. Vše ostatní zůstalo pod několikametrovou vrstvou navážky ze stavby mrazíren.V současnosti lze spatřit již pouze fragmenty cihel. Vše ostatní zůstalo pod několikametrovou vrstvou navážky ze stavby mrazíren.
V současnosti lze spatřit již pouze fragmenty cihel. Vše ostatní zůstalo pod několikametrovou vrstvou navážky ze stavby mrazíren.V současnosti lze spatřit již pouze fragmenty cihel. Vše ostatní zůstalo pod několikametrovou vrstvou navážky ze stavby mrazíren.
V současnosti lze spatřit již pouze fragmenty cihel.
Vše ostatní zůstalo pod několikametrovou vrstvou navážky ze stavby mrazíren.


Základy budovy přibližně v roce 1965……a totéž místo v současnosti.
Základy budovy přibližně v roce 1965 – a totéž místo v současnosti.

Rád přivítám Vaše názory na tuto stavbu.
Rovněž bych byl vděčen za jakoukoliv fotografii základů před zasypáním zeminou.Naposledy upraveno 23. 7. 2013


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.