Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 3. 4. 2014

Vyhledávání

RICHARD: Temná minulost druhé světové války

Tma, prach, zápach spálené nafty, rachot projíždějících vozíků naplněných kameny vápence a suti.
V dálce se vynořuje mihotavé světlo, ozývá se klapot vězeňských dřeváků.
Okolo prochází skupinka postav v rozedraných šatech.
Temnem podzemí šlehne krátký a úsečný povel jejich strážců doprovázený štěkotem psa…

Vítejte v Richardu, nacistické podzemní továrně…


Na těchto stránkách máte možnost seznámit se s minulostí a historií dolu a podzemní továrny, její současností a také zatím s nepříliš utěšenou budoucností.

Mimo jiné zde naleznete:

  • Novodobé fotografie vnitřních částí továrny, popis předválečné těžby, stránky věnované výrobě v jednotlivých částech továrny Richard.
  • Stránky věnované památce vězňů, kteří zde za neuvěřitelných podmínek pracovali a snažili se přežít.
  • Informace a fotografie o objektech na povrchu, mající alespoň částečný vztah k továrně, nebo dolu Richard.
  • A mnoho dalšího…

Všechny mapy, fotografie a nákresy (nejsou-li mým dílem), mají své autory – případně pocházejí ze sbírky lidí, kteří mi je dovolili používat na těchto stránkách.

Bez svolení jejich autorů či majitelů není možné tyto podklady užívat pro další veřejné šíření na jiných webech.

Chcete-li použít nějakou mapu, fotografii či nákres pro další šíření, požádejte prosím o povolení jejich autora. U podkladů, kterých se to týká (a nejsou mým majetkem), se po najetí myší na obrázek zobrazí jméno autora. Není-li uvedena adresa, mohu vám na autora vybraného podkladu zprostředkovat kontakt.

Děkuji za pochopení.
Roman GazsiWeb Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.