Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 1. 4. 2015

Vyhledávání

Pfaffenhof - zámeček

Fafák – Veveří – zámeček

Duben 2014 – Vzhledem k současnému stavu budovy, se připravuje nová podoba této části stránek …

Toto jsou pravděpodobně nejpoužívanější názvy stavebně zajímavé budovy, která vlastně také náleží k tématu podzemní továrny Richard.

GPS souřadnice

WGS-84: N 50°32' 10,16”. E 014°06' 4,8”

Letecký pohled na budovu
Letecký pohled na budovu.

Přibližně půl kilometru jižně od vstupního portálu do podzemní továrny Richard I. lze v hustém křoví vedle silnice vedoucí směrem k vrchu Radobýl spatřit osamocené věžičky a zbytky polorozbořené střechy. Zapomenutá a vyrabovaná zde pomalu chátrá kdysi majestátní vila rodiny Pfaff.

Občané Litoměřic (tedy spíše dříve narození občané) si tuto stavbu vybaví pod jménem „Fafák“, které je odvozeno od jména Pfaff, což byl první majitel této budovy a budovu obýval minimálně do začátku druhé světové války.

Dále je budova a její okolí známa pod názvem „Veveří“ a i zde je s největší pravděpodobností jméno odvozeno od majitele budovy – národního správce Veverky, který budovu patrně vlastnil (spravoval) v poválečném období.

Za války zde sídlil SS – Führungsstab Komando B5, který měl svou pobočku přímo u továrny Richard I, nedaleko od vchodu do podzemí na mapách označovaného jako vchod A/B. ¨ Já si jako dítko ještě pamatuji vilu jako osídlenou. Dokonce se mi podařilo podívat se i do jedné z místností. Je to již velice dávno, ale přesto si pamatuji dřevěné mozaikové stropy a celkově velice ušlechtilé vnitřní vybavení. To je však opravdu hodně stará vzpomínka (odhaduji, že to bylo někdy v osmdesátých letech minulého století).

Následovalo několik let, kdy jsem této budově nevěnoval žádnou pozornost (nemám tedy bližší informace o tom, kdy byla budova opuštěna a začala chátrat).

Podle ne zcela aktuálních informací, by budova a přilehlé pozemky měla vlastnit společnost H-Imo s.r.o.
Před několika lety byl učiněn jakýsi pokus o zahájení renovace budovy.
Při stavebních úpravách byly vyčištěny sklepy, otlučena veškerá omítka z vnitřních stěn.
Přitom byly zničeny mozaikové podlahy v koupelnách a vytrhány radiátory unikátního vytápění, které bylo instalováno v kapsách uvnitř zdí budovy.

Byly vybourány prohnilé dřevěné trámy stropu, které nahradily ocelové traverzy nesoucí hurdisky. Znovu byla vystavěna kamenná terasa před budovou a vyčištěn zcela zasypaný bazén.

Postupně však stavební pohyb okolo budovy ustal a od té doby vše opět spěje k záhubě. Prohnilé trámy na střeše se postupně prolamují a spolu s pokrývkou střechy se sesouvají do prostor bývalé půdy. Otvory zatéká voda, která vše promáčela a díky ní se stropy začínají na mnoha místech propadat.

Dnes je budova v tak žalostném stavu, že je možná lepší, když se cudně ukrývá uprostřed těžko prostupné džungle náletových dřevin.

Ponurý vzhled kdysi vznosné stavby dokonce posloužil filmařům k natáčení. Bohužel nevím jaký film a jaká společnost zde točila. Předpokládám, že se jednalo o nějaký horor – nic jiného by se zde asi natočit nedalo.

Prázdné místnosti budovy občas slouží jako bojiště pro airsoftové války a válečníci si v zápalu boje pravděpodobně neuvědomují, že je každým okamžikem může zavalit uvolněný strop, případně se mohou propadnout podlahou do nižšího podlaží.

Možná by na této stránce mohla být vzpomenuta i nedaleko odtud ležící ruina statku, (takzvaný Gaubův dvůr). Dříve patrně poměrně rozlehlý statek a později ovčín. Dnes je to již spíše pouze hromada cihel. To jsou zatím veškeré zjištěné informace o této stavbě, které se mi podařilo zjistit.

Přivítám jakoukoliv doplňující, či upřesňující informaci.


Naposledy upraveno 12. 4. 2015


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.