Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 1. 2. 2020

Vyhledávání

Legendy továrny Richard

Legendy továrny Richard – úvodem

Použitý název této části stránek- „Legendy továrny Richard“ je pravděpodobně zavádějící. Nejedná se o legendy ve spojení s pověstmi o továrně Richard. Ostatně na toto téma je zpracována, a postupně doplňována stránka nazvaná Hledání nejasností.

Jako legendy jsou zde myšleni určití lidé. Lidé, kteří mají svá jména, která budou pravděpodobně navždy spojena s poválečnou historií továrny Richard.
Každý kdo se začne o toto téma zajímat, musí na níže uvedené osoby dříve či později narazit.
V některých podkladech nejsou jména uvedena, a jinde se o nich píše pouze obecně. Mimo jiné i z tohoto důvodu tato část stránek vznikla.
A tak se po letech anonymity, nebo v lepším případě pouze po strohém uvedení jmen, můžeme podívat, kdo a jaký příběh se za těmi jmény ukrývá…


Legendy továrny Richard


Prakticky každý novinový článek a velká část publikací o novodobé (poválečné) historii továrny Richard uvádí (tehdy) štábního kapitána Růžičku a jeho zásluhy na odminování Richardu a dalších významných staveb v Litoměřicích.


Dále se rozhodně nedá pominout amatérská pátrací akce vojáků posádky Litoměřice, která proběhla v roce 1965.
Podle všech náznaků se jedná o jedinou „oficiálně zmiňovanou“, důkladnou prohlídku podzemí Richardu v té době včetně oslovení bývalých vězňů.
Rozhodně tím nechci tvrdit, že před tím nebylo podzemí Richardu prohlédnuto a zdokumentováno a to jak naší tak Ruskou armádou. Jenomže o těchto oficiálních počinech se až do nedávné doby moc nevědělo a ani nehovořilo.
Vraťme se však vojákům Litoměřické posádky, díky jejich několika návštěvám v podzemí továrny Richard, se podařilo pořídit pár desítek fotografií, zachránit poměrně velké množství zajímavých dokumentů a vyhledat několik (v té době žijících) vězňů továrny.

A jaká jsou jména asi nejznámějších aktérů tohoto z počátku nelegálního vojenského průzkumu?

četař Jan Pohořelý a desátník Vlastimil Faifer.
Měl jsem tu čest se s panem Faiferm setkat a zeptat se co všechno předcházelo průzkumu továrny Richard a je vše probíhalo. Výsledkem našich několika setkání je stránka, kterou jsem nazval Desátník Faifer vzpomíná.


Na závěr legend Richardu, nemohu nevzpomenout pátrací akci po dvou studentech ztracených v podzemí továrny Richard. I tato stránka stojí za přečtení, neboť i přes poměrně krátký popis celého příběhu leze mráz po zádech…


Naposledy upraveno 1. 9. 2013


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.