Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 1. 10. 2019

Vyhledávání

Vchody do podzemí

Vstupní objekty továrenPřed zahájením stavebních prací na komplexu podzemních továren Richard se pod vrchem Bídnice nacházela tři samostatná důlní díla.

  • Největší důl – Richard I – vlastnila litoměřická firma A. G. Kalk-und Ziegelwerke Leitmeritz, která byla založena pravděpodobně roku 1908.
  • Richard II a III byly vlastněny firmami Kalkbruch Josef Hőring a Kalkbruch Lopata, jejichž těžba dobíhala ještě počátkem roku 1944.

Každý důl měl svůj vlastní vchod. Pokud existují nějaké dostupné předválečné mapy, je na nich zakresleno podzemí dolu Richard I. Porovnáním starých a válečných map si můžeme udělat obrázek o tom, v jakém rozsahu došlo ke změnám v umístění vchodů.

Tato stránka popisuje vchody a jejich vzhled od roku 1945± až po současnost.


Současná letecká fotografie s přibližným vyznačením vchodů do podzemních továren v době druhé světové války. Foto: Hynek Gazsi
Současná letecká fotografie s přibližným vyznačením vchodů do podzemních továren v době druhé světové války.


  • Richard I – vchod A/B, který zpřístupňoval dnes tajemstvím zahalenou levou část dolu Richard I (v 70. letech minulého století byl odstřelen a v 90. letech zavezen navážkou ze stavby mrazíren).
  • Richard I – vchod C/D dnes již uzavřený vstupní portál do bývalé podzemní továrny firmy AUTO UNION. V poválečné době (1947–1962) využíván jako transportní štola pro dopravu vápence z takzvané „Čížkovické“ těžby.
  • Richard II – vchod F do bývalé podzemní továrny firmy OSRAM. Od roku 1960 je podzemí využíváno jako úložiště radioaktivních odpadů. Objekt je střežen a bez povolení nepřístupný.
  • Richard III. – vchod G byl v 90. letech minulého století zavezen, dnes již nepřístupný. Původní vchod není dnes již možné lokalizovat.

Tajemný vchod E

Na vchod E jsem rozhodně nezapomněl. Je tady však trochu jiný „problém“. Tento vchod nebyl na žádné dostupné mapě zakreslen, případně alespoň naznačen.

Naštěstí se v průběhu let podařilo toto „tajemství vchodu E“ pravděpodobně odhalit.
Je to trošku zamotané a tak je neexistujícímu vchodu E věnována tato stránka


(07/19)


Naposledy upraveno 1. 7. 2019


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.