Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

Vchody do podzemí

Poválečný vchod do podzemí ??Při zpracování dokumentů se mi podařilo objevit velice zajímavou informaci o plánovaném dalším, řekněme nouzovém východu z podzemí.

Hned na začátku však musím podotknout, že se nejedná o stavbu z doby druhé světové války. Níže uvedené informace jsou datovány až vlastně k závěru poválečné těžby, která probíhala od roku 1947 do roku 1963. A právě v posledních letech před ukončením těžby bylo přistoupeno k projektování a posléze (pravděpodobně) i k částečné výstavbě této štoly – východu.
Toto jsou zatím jediné ověřitelné informace.

Z níže připojených dokumentů se však nedá zjistit, kde byla chodba ražena a kde měla vyústit.

(ve spodní části stránky) uvedené informace k tématu samotné chodby jsou tedy pouze můj (asi) logický odhad a nemám pro ně žádné hmatatelné či písemné důkazy.První zmínka o plánovaném dalším východu pochází z října roku 1958.
První zmínka o plánovaném dalším východu pochází z října roku 1958.


Listopad roku 1958. Bližší upřesnění na téma plánované nové chodby. Kromě jiného se dozvídáme, jakým směrem má být chodba ražena a jaká je přibližná vzdálenost pro její vyústění.
Listopad roku 1958.
Bližší upřesnění na téma plánované nové chodby.
Kromě jiného se dozvídáme, jakým směrem má být chodba ražena a jaká je přibližná vzdálenost pro její vyústění.


Zpráva z února roku 1959 kromě jiného konstatuje, že s prací na vyražení nové chodby ještě nebylo nezapočato.
Zpráva z února roku 1959 kromě jiného konstatuje, že s prací na vyražení nové chodby ještě nebylo nezapočato.


Květen roku 1961. Na druhém východu z dolu pracují báňské stavby Teplice a východ bude hotov do konce tohoto roku (1961)…
Květen roku 1961
Na druhém východu z dolu pracují báňské stavby Teplice a východ bude hotov do konce tohoto roku (1961)….


Červenec roku 1963 – rozhodnutí o likvidaci dolu. Další zmínky o aktuálním stádiu ražby nového východu již nejsou zaznamenány …
Červenec roku 1963 – rozhodnutí o likvidaci dolu.
Další zmínky o aktuálním stádiu ražby nového východu již nejsou zaznamenány …Je to zajímavé čtení. Informace o dalším vchodu je téma, které je v případě Richardu zmiňováno hlavně z období druhé světové války (komando Kieserling a jeho vchod z druhé strany Bídnického vrchu). Avšak jakákoliv existence tohoto vchodu, nebo práce na jeho výstavbě nebyla doposud věrohodně neprokázána.

Proto beru za vděk alespoň informací o budování dalšího východu v poválečné době, neboť tato informace je pro mne novinkou.

Má tedy cenu se v roce 2018 (55 let od jeho výstavby) pokoušet hledat tento východ z podzemí? A kde vůbec?

Pro přesnou lokalizaci vchodu nemáme dostatek informaci, ale i tak mne napadá pouze jediné místo kde je strž, a které je vzdáleno okolo 120 – 150 metrů od tehdejší čelby.

Takže kde?


Číslo tři označuje TEORETICKÉ místo, kde by mohl vyúsťovat poválečný východ z podzemí. Na pozici číslo dvě je zakreslená PŘIBLIŽNÁ linie konce poválečné těžby. Číslo 1 označuje vstup do podzemí – Richard I.
Číslo tři označuje TEORETICKÉ místo, kde by mohl vyúsťovat poválečný východ z podzemí.
Na pozici číslo dvě je zakreslená PŘIBLIŽNÁ linie konce poválečné těžby. Číslo 1 označuje vstup do podzemí – Richard I.


Dlužno podotknout, že v daném místě dnes již není ani známka po nějaké případné činnosti a totéž zklamání nás čeká i v podzemí.

Při hledání v podzemí jsem vycházel z toho, že nově budovaný východ by měl být v tzv. Čížkovické těžbě, a asi by neměl být příliš vzdálen od páteřní chodby D. Protože v hlavní těžební štole bych předpokládal největší pohyb lidí a proč by měl někdo v případě nebezpečí přebíhat do nějakého vzdáleného místa – mohu se však mýlit…

Při prohlížení všech čeleb v poválečné těžbě odpovídá tomuto klíči vlastně jenom jedno místo, a asi by nemělo být zvláštností, že je zřícené…

A jak jsem dospěl právě k tomuto místu?
Jednoduše. Všechny chodby „nové těžby“ končí jasně rozpoznatelnou černou barvou, která zřetelně označuje konec těžitelné vrstvy vápence. Nejpodstatnější na všech těchto místech je, že ukončení je prakticky bez větších závalů, pouze s drobným opadem navršeným u čelby – viz fotografie níže. Pouze jedno místo je zborcené – zde předpokládám bývalou štolu ústící do strže. Otázkou je, zda byla tato chodba vůbec proražena a dokončena. Na to získáme odpověď možná v budoucnu…


Čížkovická těžba – chodba č. 45. Tato chodba je (jako prakticky všechny ostatní) ukončena souvislou stěnou s částečným opadem materiálu. Na čelbě lze tak spatřit světlou, lehce nažloutlou barvu materiálu. Jedná se o tepelně přeměněnou horninu – kontaktní dvůr jílovitého vápence a čediče. Kdyby se odtěžilo ještě pár metrů vápence, dostala by se čelba do čedičové horniny.
Čížkovická těžba – chodba č. 45.
Tato chodba je (jako prakticky všechny ostatní) ukončena souvislou stěnou s částečným opadem materiálu.
Na čelbě lze tak spatřit světlou, lehce nažloutlou barvu materiálu. Jedná se o tepelně přeměněnou horninu – kontaktní dvůr jílovitého vápence a čediče.
Kdyby se odtěžilo ještě pár metrů vápence, dostala by se čelba do čedičové horniny.


Chodba č. 1 Čížkovické těžby. Při prvním pohledu se zdá, že zde něco spadlo. Jedná se však pouze o rozsáhlejší opad materiálu – při bližším pohledu lze za opadem spatřit souvislou stěnu.
Chodba č. 1 Čížkovické těžby.
Při prvním pohledu se zdá, že zde něco spadlo.
Jedná se však pouze o rozsáhlejší opad materiálu – při bližším pohledu lze za opadem spatřit souvislou stěnu.


Dostáváme se do pomyslného finále v hledání TEORETICKÉ chodby, která by dříve mohla vést do výše zmiňované strže. Tato část podzemí vykazuje neklamné známky zřícení, a protože je jediná (zřícená), můžeme předpokládat, že právě tato mohla být původně prodloužena do podoby nového (nouzového) východu z těžebních prostor v Richardu I.Dostáváme se do pomyslného finále v hledání (tehdy) nově budované chodby, která by dříve mohla ústit do výše zmiňované strže. Tato část podzemí vykazuje neklamné známky zřícení, a protože je jediná (zřícená), můžeme předpokládat, že právě tato mohla být původně prodloužena do podoby nového (nouzového) východu z těžebních prostor v Richardu I.
Nároží chodeb 2/1 Čížkovické těžby.
A dostáváme se do pomyslného finále v hledání (tehdy) nově budované chodby, která by dříve mohla ústit do výše zmiňované strže.
Tato část podzemí vykazuje neklamné známky zřícení, a protože je jediná (zřícená), můžeme předpokládat, že právě tato mohla být původně prodloužena do podoby nového (nouzového) východu z těžebních prostor v Richardu I.


Obě dvě výše zmiňované chodby na panoramatické fotografii.
Obě dvě výše zmiňované chodby na panoramatické fotografii.


A to je zatím vše, co se k „nové“ chodbě, potažmo nouzovému východu, podařilo zjistit…Líbila se Vám tato stránka?
Zvažte tedy prosím možnost přispět na tento projekt drobným finančním obnosem, můžete tak učinit zde:
Podpořte webové stránky TOVÁRNA RICHARD dobrovolným příspěvkem.o(3/18)


Naposledy upraveno 3. 3. 2018


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.