Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 1. 10. 2019

Vyhledávání

Vchody do podzemí

Richard II – vchod „F“

Před válkou patřil důl Richard II společnosti Kalkbruch Josef Hőring, a těžba vápence probíhala ještě začátkem roku 1944.

V roce 1944 byla v prostorách dolu, označených krycím názvem Richard II, zahájena výstavba podzemní továrny firmy OSRAM. Na mapách byl vchod do podzemí označován jako vchod „F“.

V roce 1948, před plným obnovením těžby vápence, byl z bezpečnostních důvodů vchod dor Richardu II zavalen.

Nově byla chodba „F“ znovu vybudována až okolo roku 1960 v době zahájení výstavby úložiště radioaktivních odpadů. Od té doby slouží tomuto účelu.
Z tohoto důvodu je objekt střežen a bez povolení nepřístupný.
Zde se můžete podívat, jak to dnes vypadá uvnitř úložiště radioaktivních odpadů – Richard II.


Současná letecká fotografie s přibližným vyznačením vchodů do podzemních továren, v době druhé světové války. Foto: Hynek Gazsi.
Současná letecká fotografie s přibližným vyznačením vchodů do podzemních továren v době druhé světové války.


Pohled na část vrchu Bídnice s přibližným označením vstupního portálu do podzemí bývalé továrny Richard II.
Pohled na část vrchu Bídnice s přibližným označením vstupního portálu do podzemí bývalé továrny Richard II.


Pohled na okolí vstupního portálu do Richardu II.
Pohled na okolí vstupního portálu do Richardu II.


Nejbližší okolí vstupu do Richardu II a venkovní část areálu úložiště radioaktivních odpadů u Richardu II.Pohled na venkovní areál úložiště.
Nejbližší okolí vstupu do Richardu II a venkovní část areálu úložiště radioaktivních odpadů u Richardu II.


Letecký pohled na přístupovou cestu areálu úložiště Richardu II. Foto: Hynek Gazsi.
Letecký pohled na přístupovou cestu areálu úložiště Richardu II.


Pohled na sesutou zeminu v místě bývalého vchodu „F“ do podzemní továrny Richard II.
Pohled na sesutou zeminu v místě bývalého vchodu „F“ do podzemní továrny Richard II.
Foto: Bohumil Červený, 1960.
Fotoarchiv České geologické služby.Vstupní portál F – Richard II (areál úložiště radioaktivních odpadů).


Pohled do chodby F. Na původní prostory (obdélníkového profilu) navazuje štola oválného průřezu, která byla vybudována v poválečné době výstavby úložiště. Foto: Martin Majer.Počáteční část chodby C byla nově vybudována v době výstavby úložiště.
Pohled do chodby F. Na původní prostory (obdélníkového profilu) navazuje štola oválného průřezu, která byla vybudována v poválečné době výstavby úložiště.


Naposledy upraveno 7. 10. 2013


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.