Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 1. 10. 2019

Vyhledávání

Vchody do podzemí

Richard III – vchod „G“

Richard III – jednalo se o velikostně nejmenší důlní dílo, které bylo v majetku firmy Kalkbruch Lopata.

Vchod do Richardu III, označovaný též jako „vchod G“, se nacházel v terénním zářezu přibližně 200 m od vstupního portálu Richard II. Dnes je nevelké údolíčko před bývalým vchodem již zcela zavezeno sutí a okolí je dokonale srovnáno se zemí a částečně také zarostlé křovím. V místech, kde se nacházel vchodový portál, je vybudováno nové oplocení areálu úložiště radioaktivních odpadů.

(Já si na vzhled vstupu pamatuji již pouze velice matně, protože jsem měl možnost jej naposledy spatřit jako kluk. Na rozdíl od vchodů do Richardu I a Richardu II měl tento vchod zděný a celkově menší portál. Vzhledem nejvíce připomínal původní zděnou část Richardu I v chodbě C. Ač byl vchod v té době volně přístupný, nikdy nedošlo k tomu, abych se dovnitř někdy podíval dál než na několik metrů od vchodu. A dnes už se mi to zcela jistě nepovede, protože jak už bylo napsáno, vstupní portál je zavezen.)


Současná letecká fotografie s přibližným vyznačením vchodů do podzemních továren, tak jak byly rozmístněny v době druhé světové války. Foto: Hynek Gazsi.
Současná letecká fotografie s přibližným vyznačením vchodů do podzemních továren, tak jak byly rozmístněny v době druhé světové války.


Přibližně v těchto místech se nacházel vstup do podzemí dolu Richard III, vchod G.
Přibližně v těchto místech se nacházel vstup do podzemí dolu Richard III, vchod G.


Zatím asi jediné fotografie páteřní chodby G – Richard III.Zatím asi jediné fotografie páteřní chodby G – Richard III.
Zatím asi jediné fotografie páteřní chodby G – Richard III.


Naposledy upraveno 23. 9. 2011


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.