Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 1. 5. 2018

Vyhledávání

V podzemí továrny Richard I

Úvodem

Podzemní továrna Richard


Představivost mnoha lidí stále dráždí, co všechno se ještě dnes může ukrývat v labyrintu chodeb. V průběhu let vzniklo mnoho fám a pověstí.

Zvu vás tedy na jakousi virtuální prohlídku bývalého vápencového dolu, ale hlavně do největší, nedokončené podzemní strojírenské továrny, která byla budována na našem území v době druhé světové války. Následující stránky a popis jsou souhrnem mnoha výprav do (ve své době) přístupných částí bývalé továrny Richard I.
Pokusil jsem se postupně zpracovat vše, co bylo možné spatřit v podzemí. Vzhledem k tomu, že jsem měl snahu popsat opravdu vše, jak nejlépe to jen jde, bylo potřeba popis podzemí rozdělit do několika na sebe navazujících stránek.
Jednotlivé stránky si můžete vybírat kliknutím přímo na odkaz v horní části stránek, případně pokračovat ve spodní části každé stránky.

Převážná většina stránek je zaplněna poměrně velkým množstvím fotografií. Může se proto stát, že při pomalejším připojení se budou stránky déle načítat.Mapka popisovaných oblastí.

Poznámka.
Uvedené popisy podzemí vznikaly postupně jsou poplatné době vzniku a vývoji stránek o továrně Richard (2000 – 2013).
Podzemí továrny Richard, bylo a je neustále v „pohybu". Mnoho zde popisovaných lokalit je již pouze vzpomínkou na minulost…předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.