Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 1. 10. 2018

Vyhledávání

V podzemí továrny Richard I

Sloupové sálySTRÁNKA BUDE V DOHLEDNÉ DOBĚ AKTUALIZOVÁNAMapa popisované části-sloupové sály.
Mapka popisované části továrny.V první třetině chodby C nás čeká první překvapení. Překvapení v podobě sálu číslo 26 (od vzhledu je také odvozen název – sloupový sál).
Samotný sál svou velikostí nijak nevybočuje z již navštívených chodeb a hal. Jeho zvláštností jsou však právě ty sloupy.
Každé pole opěrné klenby je podepřeno dvěma pilíři – sloupy čtvercového průřezu. Asi v polovině délky sálu však přicházíme k velkému a neprůchodnému závalu. K zemi je skloněna rozdrcená klenba, přes kterou se vyvalila lavina balvanů a další sutě. Po hromadách kamení a jílu stékají pramínky vody tvořící na zborcené podlaze mazlavé bahno. Jakýkoli pokus o překonání závalu je nemožný. Pokud by se to však někomu povedlo, dostal by se pravděpodobně jen do vedlejšího sálu číslo 25.


Pozn. Autora:
Otázkou však zůstává, z jakého důvodu k tomuto závalu došlo.
Je to opravdu pozůstatek činnosti šíleného ženisty? Anebo zapracovala matka příroda?
Pro první variantu hovoří tvrzení, že po válce zde cvičila armáda trhací práce. Ostatně i v hromadách kamení bylo kdysi možné najít zbytky barevných drátů od palníků (rozbušek).
Pro druhou variantu hovoří už jenom samotná existence sloupových sálů. Jinak řečeno, proč jsou sloupové sály právě zde? Jinde v továrně se nic podobného nevidí. Je pravděpodobné, že tato část podzemí byla nestabilní již v době stavby. Tomu by nasvědčovala i skutečnost, že v přístupné levé části dolu nejsou nikde náznaky válečných stavebních úprav.


Vracíme se zpět do chodby C a po několika desítkách metrů chůze (a překonání rozsáhlého závalu), přicházíme k sálu číslo 25.
Ten je na první pohled totožný s předcházejícím sloupovým sálem, pokud ovšem pomineme již zmiňovaný zával.
Při podrobnější prohlídce však zjišťujeme, že tomu tak není. Sloupů je daleko více a jednotlivá žebra klenby jsou ještě navzájem propojena podélníky a teprve pod nimi jsou samotné sloupy.
Podlaha je betonová, poměrně čistá a s minimálním opadem.
Působením obrovského tlaku bobtnajícího podloží se však podlaha zvedá a drtí patky sloupů.
V místech, kde byla vrstva betonu slabší, se sloupy pod tlakem klenby propadají podlahou, pod kterou je hladina vody.
Jelikož zde žádný zával není, jsou přístupné prostory asi o polovičku delší než sál 26. V zadní části sálu 25 je chodba dříve pokračující směrem do levé části dolu a také zřícené propojení do sálu 26. Vše však končí v mazlavém jílovém závalu.

Přes veškerou snahu se mi zatím nepodařilo zjistit, nebo alespoň určit, k jakému účely měly sloupové sály sloužit.
Podle nalezených ztvrdlých pytlů cementu a hromady poměrně velkých říčních oblázků u vstupu do sálu číslo 25, lze usuzovat, že tento prostor byl opuštěn ještě před dokončením stavebních úprav. Je možné, že zde mohly být později vystavěny třeba cihlové příčky kanceláří… Nebo instalováno nějaké zařízení, které vytvářelo vibrace… možná… možná…


Více informací asi podají následující fotografie.


Sloupový sál č. 25.
Vítejte v sloupovém sálu č. 25, v jednom ze stavebních unikátů podzemní továrny Richard.


POHLEDY DO SLOUPOVÝCH SÁLŮ


Sloupový sál č. 25.Sloupový sál č. 25.

Sloupový sál č. 25.Sloupový sál č. 25.
Různé pohledy do sloupového sálu.
Těžko dnes získáme vysvětlení důvodu, proč zde vznikla podobná stavba a jaké bylo využití těchto prostor.


Tak trochu odlišný pohled na sloupový sál číslo 25. Optická deformace (ohnutí přímek) je způsobena širokoúhlým objektivem „rybí“ oko. Foto – Tomáš Kos.Tak trochu odlišný pohled na sloupový sál číslo 25. Optická deformace (ohnutí přímek) je způsobena širokoúhlým objektivem „rybí“ oko. Foto – Tomáš Kos.
Tak trochu odlišné pohledy na sloupový sál
Optická deformace (ohnutí přímek) je způsobena širokoúhlým objektivem „rybí“ oko.


Ztvrdlé pytle s cementem.Hromada říčních oblázků na podlaze sálu 25.
Sloupový sál číslo 25 nebyl stavebně dokončen.
Na betonové podlaze bylo možné spatřit ztvrdlé pytle od cementu a hromadu říčních oblázků používaných do betonu.


STAVEBNÍ DETAILY

Složitá kombinace kleneb stropu a železobetonové nosníky.Složitá kombinace kleneb stropu a železobetonové nosníky.
Složitá kombinace kleneb stropu a železobetonové nosníky.Složitá kombinace kleneb stropu a železobetonové nosníky.

Složitá kombinace kleneb stropu a železobetonové nosníky.Složitá kombinace kleneb stropu a železobetonové nosníky.
Složitá kombinace kleneb stropu je doplněna o železobetonové nosníky.
A znovu si kladu otázku.
Proč je vše tak složité? Co zde mělo být umístěno?


BORCENÍ

Přestože je vše několikanásobně vyztuženo i zde dochází k praskání betonových nosíků.
Přes veškerou snahu o zpevnění této části továrny i zde dochází k borcení.
Nejedná se v žádném případě o rozsáhlé změny (alespoň ne v sálu č. 25), ale deformace jsou znatelné.


Rozdrcený betonový nosník v zadní části sloupového sálu č. 25.Rozdrcený betonový nosník v zadní části sloupového sálu č. 25.
Nejznatelnější destrukce je na jednom ze sloupů.
Spodní část pukla a z rozdrceného betonu vystupuje ocelová armatura.
V tomto případě jsou rozdílné názory na vznik tohoto poškození. Jedni tvrdí, že to je následek nepovedeného odstřelu.
Já tento názor nesdílím. Podle mne by v případě odstřelu muselo následkem exploze dojít k částečnému poškození (nasekání) armatur.
Mám za to, že se v tomto případě jedná o následek bobtnání podloží.


Betonová deska se tlakem v podloží zvedla po celé své délce.
Teorii o zvedání podloží podle mne nasvědčuje i skutečnost, že velká část sloupů se opticky boří do podlahy.
Vysvětlení je prosté.
Betonová deska se tlakem zvedla a bytelné sloupy, které mají malou styčnou plochu, zůstaly na svém původním místě.


Rozdrcený betonový nosník v zadní části sloupového sálu č. 25.
Pouze v případě rozdrceného sloupu se zvedlo podloží i se sloupem, který pukl.
Ale mohu se samozřejmě mýlit.


Tlaky horniny se projevují v podobě prasklin na stropních výztuhách.Tlaky horniny se projevují v podobě prasklin na stropních výztuhách.
Tlaky horniny se samozřejmě projevují v podobě prasklin i na stropních výztuhách.


PŘECHOD DO LEVÉ ČÁSTI


V zadní, pravé části sloupového sálu 25, je úzký průchod do levé části a sálu 26. Oba průchody jsou odstřelené.V době výstavby továrny byly sloupové sály propojeny úzkou křižovatkou chodeb, odkud vedla i štola do levé části podzemí.
V době výstavby továrny byly sloupové sály propojeny úzkou chodbou, z níž vedla další štola do levé části podzemí.
Obě tyto chodby jsou však zcela neprůchodné. A vše nasvědčuje tomu, že je to následek odstřelu.


Část chodby č. 179 (u propojení sloupových sálů), která dříve pokračovala do levé části, končí po několika metrech v neprůchodném závalu.
Část chodby č. 179 (u propojení sloupových sálů), která dříve pokračovala do levé části, končí po několika metrech v neprůchodném závalu.


Pohled na bahnitý zával směrem do sloupového sálu 26.
Zával je i v bývalém průchodu do sloupového sálu č. 26.


SÁL Č. 26 A DESTRUKCE


Počáteční část sloupového sálu č. 26 je prakticky totožná se sálem č. 25.Počáteční část sloupového sálu č. 26 je prakticky totožná se sálem č. 25.
Počáteční část sloupového sálu č. 26 je prakticky totožná se shora uvedeným sálem č. 25.
Jsou zde částečné odchylky, co se týká vyztužení stropu.
Po několika krcích však zjišťujeme, že nebude možné oba sály porovnávat.
Brodíme se vrstvou bahnitého jílu a vody a přicházíme k neproniknutelné změti betonu, kamení, bahna a železných armatur.


Odstřelem zcela zničená část sálu č. 26.Odstřelem zcela zničená část sálu č. 26.

Odstřelem zcela zničená část sálu č. 26.Odstřelem zcela zničená část sálu č. 26.
Tento sál je zcela zničen.
Přes rozlámané nosníky teče voda, která po mnoha letech již tvoří na betonu a jílu tvrdou sklovitou chrustu z usazeného vápence.


Zbytky červeného a bílého (zvonkového) drátu, který se používá jako palník k rozbuškám…
Tato část sálu je prokazatelně odstřelena.
Kde jsem vzal podklady pro tak odvážné tvrzení?
Vysvětlení je prosté.
V bahně bylo možné spatřit chuchvalce červeného a bílého (zvonkového) drátu, který se používá jako palník k rozbuškám.
Netvrdím, že se jednalo o odstřel z doby války.
Možná je něco pravdy na tom, že se v podzemí cvičila armáda.
Otázkou je, proč a zda se opravdu jednalo pouze o výcvik anebo znepřístupnění něčeho, co se nemělo nikdy dostat ven… Kdo ví…


Pohled ze sloupového sálu směrem k páteřní chodbě C.Pohled ze sloupového sálu směrem k páteřní chodbě C.
Sloupové sály si i nadále pečlivě střeží svá tajemství. Je čas jít dál….


Poznámka.
Uvedený popis je poplatný době vzniku této stránky.
Podzemí továrny Richard, bylo a je neustále v „pohybu“.
Některé zde popisované lokality jsou již pouze minulostí…


Není li v popisku fotografie uvedeno jinak, jsou autoři fotografií použitých na této stránce:

Skupina IPS, Jan Kosina, Jan Lichtenberg, Hynek Gazsi, Dalibor Hellebrant, Lukáš Malý, Jiří Látal, Martin Bečka, Daniel Studený, Roman Gazsi.


Naposledy upraveno 1. 4. 2013


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.