Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

V podzemí továrny Richard I.

Transformátorová staniceNa výřezu z části mapy podzemí Richard I. je vyznačena níže popisovaná transformátorová stanice.
Na výřezu části mapy podzemí Richard I. je vyznačena níže popisovaná transformátorová stanice.


V prostoru mezi páteřní chodbou C a D je vyrubána chodba označená číslem 35. Zde stávala hlavní transformátorová stanice pro podzemní továrnu Richard I. Spojovací chodba je částečně pod úrovní původní podlahy, a to je důvod, proč je vše částečně utopeno pod hladinou, přibližně jeden a půl metru hlubokého, jezera ledové vody. Dnes se z této životně důležité stavby zachovalo pouze obvodové zdivo a z vodní hladiny vystupují jednotlivé výklenky (kobky) pro transformátory. Občas i kovový ostřící pás uzemnění, pár izolátorů a kabeláž elektrického osvětlení. Již zmiňovaná hladina ledové vody byla důvodem, proč tato část podzemí továrny patří k nejméně probádaným místům.

A tak kolega „richardolog“ Martin Bečka před lety neodolal. V podzemí si nafoukl člun a tuto část podzemí proplul. Díky jeho fotoaparátu a smyslu pro akci máme možnost prohlédnout si to, co jinak až doposud nebylo možné. Pro upřesnění snad jen poznámka. Pro svou akci si bohužel vybral dobu, kdy v podzemí došlo v nedávné době k rozsáhlému závalu. Někde v blízkosti transformátorové stanice se utrhla větší část stropu a podzemí bylo během okamžiku zahaleno prachem – vrstva prachu se usadila i na hladině vody. Z tohoto důvodu má voda šedivou barvu a vypadá spíše jako betonová podlaha. Opak je však pravdou, skutečně se jedná o hladinu vody.

Dlouhou dobu jsem uvažoval, jak setřídit a pojmenovat následující fotografie. Nakonec jsem zvolil jednoduchý nákres vestavby transformátorové stanice doplněný o čísla fotografií.


Orientační půdorys transformátorové stanice. Jednotlivá čísla na nákresu odpovídají číslování u níže uvedených fotografií.
Orientační půdorys transformátorové stanice.
Jednotlivá čísla na nákresu odpovídají číslování u níže uvedených fotografií.
Pro lepší orientaci:
- Na levé straně nákresu úzký průchod do páteřní chodby D.
- Na pravé napojení na zatopenou místnost sousedící s páteřní chodbou C.Pohled z chodby D do prostor zatopené hlavní transformátorové stanice.
Pohled na střední chodbu před kobkami pro umístění transformátorů.Pohled do jedné z kobek pro transformátor.
Pohled na zatopenou transformátorovou stanici z chodby D.


Pohled hlavní chodbou stanice směrem k závalu v chodbě D. Na nákresu pohled č. 17. Foto – Martin Bečka.Pohled hlavní chodbou stanice směrem k závalu v chodbě D. Na nákresu pohled č. 18. Foto – Martin Bečka.
Na nákresu pohled č. 17 a 18.


Pohled na kobku transformátoru v zadní části stanice. Na nákresu pohled č. 19. Foto – Martin Bečka.Pohled na kobky a oddělovací příčku. Na nákresu pohled č. 20. Foto – Martin Bečka.
Na nákresu pohled č. 19 a 20.


Pohled od místnosti u chodby C směrem na průchod vestavbou. Na nákresu pohled č. 1. Foto – Martin Bečka.Pohled k zadní příčce vnitřní vestavby směrem k chodbě C. Na nákresu pohled č. 2. Foto – Martin Bečka.
Na nákresu pohled č. 1 a 2.


Pohled na hlavní vnitřní stěnu od dveří vnitřní vestavby. Na nákresu pohled č. 3. Foto – Martin Bečka.Pohled od chodby C na vnější příčku vnitřní vestavby. Na nákresu pohled č. 4. Foto – Martin Bečka.
Na nákresu pohled č. 3 a 4.


Pohled na hlavní chodbu mezi kobkami. Na nákresu pohled č. 5. Foto – Martin Bečka.Pohled na hlavní chodbu mezi kobkami. Na nákresu pohled č. 6. Foto – Martin Bečka.
Na nákresu pohled č. 5 a 6.

Pohled od chodby D na kobky transformátorové stanice. Na nákresu pohled č. 7. Foto – Martin Bečka.Pohled na hlavní chodbu mezi kobkami. Na nákresu pohled č. 8. Foto – Martin Bečka.
Na nákresu pohled č. 7 a 8.


Pohled od chodby C na vnější příčku vnitřní vestavby. Na nákresu pohled č. 9. Foto – Martin Bečka.
Na nákresu pohled č. 9.

Pohled od vnitřní vestavby na kobky transformátorů. Na nákresu pohled č. 10. Foto – Martin Bečka.Pohled od vnitřní vestavby na kobky transformátorů. Na nákresu pohled č. 11. Foto – Martin Bečka.
Na nákresu pohled č. 10 a 11.


Pohled chodbou vnitřní vestavby u velkých kobek. Na nákresu pohled č. 14. Foto – Martin Bečka.
Na nákresu pohled č. 14.

Pohled na vnější hranu malé kobky. Na nákresu pohled č. 15. Foto – Martin Bečka.Pohled na vnější hranu malé kobky. Na nákresu pohled č. 16. Foto – Martin Bečka.
Na nákresu pohled č. 15 a 16.


Pohled na izolátory připevněné na stěně kobky.Pohled na izolátory připevněné na stěnách kobky.
Pohled na izolátory připevněné na stěně kobky.


Orientační půdorys transformátorové stanice. Jednotlivá čísla na nákresu odpovídají číslování u níže uvedených fotografií.
Orientační půdorys transformátorové stanice.
Jednotlivá čísla na nákresu odpovídají číslování u níže uvedených fotografií.
Pro lepší orientaci:
- Na levé straně nákresu úzký průchod do páteřní chodby D.
- Na pravé napojení na zatopenou místnost sousedící s páteřní chodbou C.


Krátká výprava na lodi uvnitř podzemí je u konce. Děkuji, Martine!
Krátká výprava na lodi uvnitř podzemí je u konce.
Děkuji Martine!


Pohled z chodby C na zatopenou zadní část před transformátorovou stanicí. V popředí část závalu spadající až pod hladinu vody.Pohled na zatopenou zadní část před transformátorovou stanicí. Pod hladinou vody jsou doposud celé dřevěné kůly a dílenský stůl.
Pohled na zatopenou zadní část před transformátorovou stanicí.


Pod hladinou ledové vody lze doposud spatřit potopené stavební dřevo nebo dílenský stůlPohled na masivní dílenský stůl potopený pod hladinou vody před transformátorovou stanicí. Pod hladinou ledové vody lze doposud spatřit potopené stavební dřevo nebo dílenský stůl…


Samozřejmě mě lákalo zjistit, co se ukrývá po hladinou ledové vody a… povedlo se. Díky kamarádům byl v roce 2010 proveden průzkum potápěčem.

A výsledek? Na bahnitém dně se nachází změť prken, občas nějaký kabel nebo drát, a u nejzazší dělící stěny hromada divných cihel, na kterých jsou písmena, čísla a obrázek nějakého ptáka s roztaženými křídly. Jenomže kdo by pro to do té ledové vody lezl…


Příprava… Foto – Hynek GazsiA jde se na to… Foto – Hynek Gazsi
Do vody se musí vstupovat pomalu, nesmíme zkalit usazené jíly… Foto – Karel Pech
Bubák se připravuje na ponor…


Začíná se dokumentovat… Foto – Hynek Gazsi
Začíná se dokumentovat… Foto – Hynek GazsiZačíná se dokumentovat… Foto – Hynek Gazsi
Začíná se dokumentovat… Foto – Karel PechZačíná se dokumentovat… Foto – Hynek Gazsi
Začíná se dokumentovat…


V temnotě se objevuje světélko… Foto – Hynek Gazsi
Bubák se vrací…. Foto – Karel Pech
A po několika desítkách minut…
Návrat ztraceného syna…


Pod hladinou…


Pod hladinou zatopené hlavní trafostanice… Foto – Bubák
Pod hladinou zatopené hlavní trafostanice… Foto – BubákPod hladinou zatopené hlavní trafostanice… Foto – Bubák
Pod hladinou zatopené hlavní trafostanice… Foto – BubákPod hladinou zatopené hlavní trafostanice… Foto – BubákPod hladinou zatopené hlavní trafostanice… Foto – Bubák
Pohledy pod hladinou zatopené hlavní transformátorové stanice….o(09. 18.)


Naposledy upraveno 1. 9. 2018


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.