Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

Stavby na povrchu

ÚvodemStavby, které z jakéhokoliv důvodu patřily k továrně Richard, případně k bývalým dolům na těžbu vápence.


V této sekci stránek naleznete popis a fotografie všech (podle mého názoru) významnějších staveb patřících dříve k továrně Richard, případně bývalým dolům na vápenec.

Ve spodní části stránky pak naleznete podrobnější mapu staveb.


Vrch Bídnice – uvnitř nenápadného kopce jsou kilometry chodeb a na povrchu zbytky po stavbách zabezpečujících chod za války zde budovaných továren…
Vrch Bídnice.
Uvnitř nenápadného kopce jsou kilometry chodeb, a na povrchu zbytky po stavbách zabezpečujících chod za války zde budovaných továren…


Z bývalé největší podzemní továrny Richard a jejího technického zabezpečení už se dnes dají najít jenom žalostné zbytky. A i ty pomalu dál ohlodává příroda, lidský nezájem nebo naopak lidské destruktivní zásahy – občas se tomu také říká, že působí „zub času“…

I přes tyto značně nepříznivé skutečnosti lze ještě dnes (při troše hledání) spatřit to, co se ještě zachovalo.
Bohužel ve většině případů se již jedná spíše o beztvará torza a hromady cihel.

Zvu vás tedy na několik zastavení v okolí nevysokého vrchu Bídnice, který se tyčí nad severočeským městem Litoměřice. Zde se pokusíme vyhledat to, co se dodnes zachovalo z technického zabezpečení bývalé továrny Richard. Podle toho, jakou rychlostí vše zarůstá a mnohdy doslova mizí před očima, mám pocit, že za pár let již zůstanou pouze tyto fotografie…


„Nedávná“ historie staveb na povrchu


Jak jsem předeslal, převážná část staveb již dávno vzala za své a asi těžko se bude opakovat situace, kdy při stavbě nové vodárny zavadil projíždějící buldozer svou radlicí o panel u jedné ze staveb a zpod panelu se vyvalil bezmála muniční sklad… (Tento prostor byl tehdy ihned neprodyšně uzavřen a vše, co se tam vlastně podařilo najít, už budeme dnes asi těžko zjišťovat, neboť tehdy se psal rok 1970 a já byl malé, i když zvědavé dítko…)

To bylo v době, kdy na vrchu Bídnice cvičila naše tehdejší Československá lidová armáda a vojáci při svém výcviku kutali různé okopy a zákopy. Podle všeho se zde činili mnohdy i vojenští ženisté, kteří měli dostatek staveb pro ukojení svého „bouchacího“ koníčka. Výsledkem bylo, že z povrchu zemského zmizela velká část zde postavených cihlových povrchových staveb.

Ostatně o tom, že se zde prováděly odstřely, svědčil i můj pozdější nález základů budovy, kde bylo v pozůstatku sklepa nalezeno velké množství čerstvě navrtaných děr, připravených pro instalaci výbušnin (pozn. Zmiňované základy jsou již dávno zavezené navážkou ze stavby nových mrazíren).

Přibližně okolo roku 1984 byla na okraji města Litoměřice, v těsném sousedství železniční trati Litoměřice – Lovosice, zahájena stavba nových mrazíren. Vytěžená zemina byla spolu se sutí odvážena do prostoru Richardu I. – do prostoru nad vchod A/B a nalevo od vchodu C/D.

Pod touto zavážkou je navždy pohřbeno několik dalších fragmentů staveb, včetně v té době již zavaleného vchodu A/B, zbytků bývalé budovy Führungsstabu, ošetřovny, nebo třeba velkých základů kotelny pro továrnu Richard.


Současný stav staveb na povrchu


V současnosti lze na povrchu spatřit již pouze torza bývalých staveb, přičemž se jedná o:

  • zbytky po oplocení areálu továrny a bývalého pracovního tábora
  • pozůstatky větrací soustavy továrny
  • zbytky nádrží na užitkovou vodu
  • mohutná stavba filtrační stanice
  • zbytky nádrží na pitnou vodu
  • obvodové zdi jedné z transformáto­rových stanic nad Richardem II.
  • kousek cihlové zdi bývalé kotelny
  • a další, těžko specifikovatelné rozvaliny budov, jejichž určení a význam jsou pro mne zatím jedním velkým otazníkem

Pro lepší přehlednost přináším mapu všech staveb, které jsou popsány v této části stránek.


Mapa s vyznačením všech staveb, jejichž popis naleznete v této části stránek.
Pro lepší přehlednost doporučuji použít tlačítko zvětšit mapu

zvětšit mapu

o(4/20)


Naposledy upraveno 6. 4. 2020


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.