Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

Vchody do podzemí

Vstupní objekty továrenPrvní zmínky na téma lomů a dolů v oblasti vrchu Bídnice jsou ve starých dohledaných textech popisovány přibližně takto:

„Severovýchodně od statku Gaubehof (Pfaffenhof) se v blízkosti nachází vápencový lom, dříve patřící zakladateli Novotnému. Lom přechází do vlastnictví Akciové cihelny v Litoměřicích.

Pár metrů severně odsud leží v nadmořské výšce 241 metrů ústí podzemní chodby cihelny. Od ní 30 metrů severně ve stejné nadmořské výšce je vstup do Habelovy podzemní chodby.
Přibližně 400 metrů severně od kóty 219 se nachází ve vzdálenosti asi 245 metrů ústí do Höringovy podzemní chodby, a jedna ležící severozápadně odtud ve vzdálenosti 252 metrů, patřící panu Lopatovi“.


Později, avšak před zahájením válečných stavebních prací na komplexu podzemních továren Richard, se pod vrchem Bídnice nacházela tři samostatná důlní díla.

  • Největší důl – Richard I. – vlastnila litoměřická firma A. G. Kalk-und Ziegelwerke Leitmeritz, která byla založena pravděpodobně roku 1908.
  • Richard II. a III. byly vlastněny firmami Kalkbruch Josef Hőring a Kalkbruch Lopata (Loboda?), jejichž těžba dobíhala ještě počátkem roku 1944.

Vyznačené oblasti – hranice štol jednotlivých dolů. Červená – Richard I. Modrá – Richard II. Oranžová – Richard III.
Vyznačené oblasti (hranice štol) jednotlivých dolů.
Červená – Richard I.
Modrá – Richard II.
Oranžová – Richard III.


Mapa dolu společnosti A. G. Kalk-und Ziegelwerke Leitmeritz. Později Richard I.
Mapa dolu společnosti A. G. Kalk-und Ziegelwerke Leitmeritz.
Za války pojmenováno jako Richard I.


Mapa dolu společnosti Kalkbruch Josef Hőring. Za války pojmenováno jako Richard II.
Mapa dolu společnosti Kalkbruch Josef Hőring.
Za války pojmenováno jako Richard II.


Mapa dolu společnosti Kalkbruch Josef Hőring. Za války pojmenováno jako Richard III.
Mapa dolu společnosti Kalkbruch Josef Hőring.
Za války pojmenováno jako Richard III.


Podařilo se sehnat fotografii (pravděpodobně) jednoho z původních vchodů do vápencového dolu společnosti A. G. Kalk-und Ziegelwerke Leitmeritz. Upřímně řečeno, tuto fotografii mám již hodně dlouho, ale vždy jsem ji považoval za nějakou dílnu, depo či výtopnu…


Fotografie vchodu do vápencového dolu společnosti A. G. Kalk-und Ziegelwerke Leitmeritz. Na čelní stěně budovy je nezřetelný nápis – viz foto níže.
Úpravou na počítači se podařilo částečně zvýraznit nápis na čelní stěně budovy.
Fotografie vchodu do vápencového dolu společnosti A. G. Kalk-und Ziegelwerke Leitmeritz.
Úpravou na počítači se podařilo částečně zvýraznit nápis na čelní stěně budovy.


Stollen II. a zákres budovy před původní štolou. To myslím dostatečně potvrzuje teorii o fotografii původního vchodu.
Stollen II. a zákres budovy před původní štolou.
To myslím dostatečně potvrzuje teorii o fotografii původního vchodu.


A teď již – vchody do podzemí. Od doby výstavby továrny až po současnost

Asi to bude znít divně, ale do současné doby se mi nepodařilo zjistit, jaký byl v době druhé světové války vzhled jednotlivých vchodů do podzemí. A to prakticky všech (z celkového počtu čtyř), jejichž existence je prokazatelná v letech 1943–1945. Ale o tom se dočtete na dalších stránkách k tomuto tématu.


Březen roku 1945 – letecký pohled na areál továrny Richard. Na fotografii jsou vyznačeny jednotlivé vchody do podzemí.
Březen roku 1945 – letecký pohled na areál továrny Richard.
Na fotografii jsou vyznačeny jednotlivé vchody do podzemí.


Totéž místo po 73 letech….
Totéž místo po 73 letech…


Letecká fotografie od hrany vrchu Bídnice s přibližným vyznačením vchodů do podzemních továren v době druhé světové války. Foto: Hynek Gazsi
Letecká fotografie od hrany vrchu Bídnice s přibližným vyznačením vchodů do podzemních továren v době druhé světové války.


  • Richard I. – zdvojený vchod A/B, který zpřístupňoval dodnes tajemstvím zahalenou levou část dolu Richard I. (v blíže neurčené době byl zasypán a v 90. letech kompletně zavezen navážkou ze stavby mrazíren).
  • Richard I. – zdvojený vchod C/D, dnes již uzavřený vstupní portál do bývalé podzemní továrny firmy AUTO UNION. V poválečné době (1947 – 1962) byl využíván jako transportní štola pro dopravu vápence z takzvané „Čížkovické“ těžby.
  • Richard II. – vchod F do bývalé podzemní továrny firmy OSRAM. Od roku 1960 je podzemí využíváno jako úložiště radioaktivních odpadů. Objekt je střežen a bez povolení nepřístupný.
  • Richard III. – vchod G byl v 90. letech minulého století zavezen, dnes je již nepřístupný. Původní vchod není dnes již možné lokalizovat.

Tajemný vchod E

Na chybějící písmeno E (jinak také – vchod E) jsem rozhodně nezapomněl. Je tady však trochu jiný „problém“. Tento vchod nebyl na žádné dostupné mapě zakreslen, případně alespoň naznačen.

Naštěstí se v průběhu let podařilo toto „tajemství vchodu E“ pravděpodobně (alespoň částečně) odhalit. Je to trošku zamotané, proto je Neexistujícímu vchodu E věnována tato stránka.


(Poznámka na závěr. Podle posledních podkladů existoval ještě jeden původní starý vchod, pracovně pojmenovaný jako Novotného chodba. Na této stránce se však ještě pracuje takže o tom až zase někdy jindy.)Líbila se Vám tato stránka?
Zvažte tedy prosím možnost přispět na tento projekt drobným finančním obnosem, můžete tak učinit zde:
Podpořte webové stránky TOVÁRNA RICHARD dobrovolným příspěvkem.o(4/23)


Naposledy upraveno 2. 4. 2023


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.