Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

Vchody do podzemí

Richard III. – vchod „G“RICHARD III. – VCHOD G

Co se rozsahu týká, jednalo se o nejmenší důlní dílo, které bylo v majetku společnosti Kalkbruch Josef Hőring. Název dolu „Loboda (Lopata?)– Bruches.“

Vchod do Richardu III., na dobových válečných mapách označovaný jako „vchod G“, se nacházel v terénním zářezu přibližně 160 metrů vzdušnou čarou od vstupního portálu Richard II.

Dnes je místo, kde se nacházel původní nevelký zářez před bývalým vchodem G, již zcela zavezeno zeminou. Okolí je dokonale srovnáno se zemí a převážně zarostlé náletovým křovím. Nedaleko od místa, kde se nacházel vchodový portál, je vybudováno nové oplocení areálu úložiště radioaktivních odpadů.

(Já si již na vzhled vstupu pamatuji velice matně, protože jsem měl možnost jej naposledy spatřit jako kluk. Na rozdíl od vchodů do Richardu I. a Richardu II. měl tento vchod z cihel vyzděný portál, který svým vzhledem nejvíce připomínal původní chodbu C – Richard I.
U vstupu do podzemí byla instalována ocelová mříž, za kterou byla zhruba po metru a půl cihlová zazdívka. To byl důvod proč nikdy nedošlo k tomu, abych se do podzemí někdy podíval.
A už ani dnes neodpovím, proč jsme nikdy neprobourali tu cihelnou příčku. Asi proto, že Richard I. byl v té době většinou přístupný, tak proč se zaobírat nějakým bouráním zdi…
No a dnes už se mi to zcela jistě nepovede, protože jak už bylo napsáno – vstupní portál je dávno, dávno zavezen.)


Mapa podzemí z roku 1937.
Mapa podzemí z roku 1937.


Letecký pohled na areál továren Richard – vyznačen vchod G. Foto z března roku 1945.
Letecký pohled na areál továren Richard – vyznačen vchod G.
Foto z března roku 1945.


Totéž místo v současnosti.
Totéž místo v současnosti.


Pohled na terénní zářez před portálem Richardu III. v roce 1965.A totéž místo v současnosti…
Jak šel čas…
Letecké pohledy na místo, kde se nacházel vstup do podzemí Richardu III. v roce 1965 a totéž místo v současnosti.


U následující fotky se chvilku zastavím.

Pro mne patří tato fotografie k dalšímu unikátu, který se podařilo získat. Unikátem je proto, že jsem ji prostě neznal a nikde jsem ji nezahlédl. Pár fotek staršího data mám, ale tahle mi udělala opravdu radost…

Proč?

Na první pohled tuctová, ne až tak úplně kvalitní fotka nějakého města? Ne tak docela!

Je to fotka Litoměřic z období války, nebo těsně po jejím konci a co je ještě lepší – v levém dolním rohu zachycuje pohled na areál Richardu III. Pravda, to důležité je za tím křovím, ale přesto…

A vzhledem k tomu, že je na fotce více věcí, dovoluji si Vás pozvat na samostatnou stránku, kde se snažím tuto fotografii trošku „rozebrat“.


Po levé straně fotografie je poměrně zřetelné kolejiště před portálem do podzemí. Ten se nacházel za shlukem křovin v levé spodní části fotografie.
Pohled ze svahu.
Po levé straně fotografie je poměrně zřetelné kolejiště před portálem do podzemí. Ten se nacházel za shlukem křovin v levé spodní části fotografie.


Výřez původní mapy podzemí s vyznačeným vchodem G.
Výřez původní mapy podzemí s vyznačeným vchodem G.


Přibližně v těchto místech se nacházel vstup do podzemí dolu Richard III. – vchod G – pohled od silnice k SÚRAO.Přibližně v těchto místech se nacházel vstup do podzemí dolu Richard III. – vchod G – pohled ze svahu směrem k silnici k SÚRAO.
Přibližně v těchto místech se nacházel vstup do podzemí dolu Richard III – vchod G.


Vchod do podzemí okolo roku 1970. Foto – soukromý archiv pan Hruška
Vchod do podzemí okolo roku 1970.


Jedna z mála fotografií páteřní chodby G – Richard III. V zadní části fotografie je znatelný průraz v cihlové zazdívce štoly nedaleko od vchodu,
Jedna z mála fotografií páteřní chodby G – Richard III. V zadní části fotografie je znatelný průraz v cihlové zazdívce štoly nedaleko od vchodu.Jedna z mála fotografií páteřní chodby G – Richard III.
Jedny z mála dostupných fotografií páteřní chodby G – Richard III.


A i přesto, co jsem shora napsal – pokud máte zájem, můžete zde nahlédnout do části podzemí Richard III.Líbila se Vám tato stránka?
Zvažte tedy prosím možnost přispět na tento projekt drobným finančním obnosem, můžete tak učinit zde:
Podpořte webové stránky TOVÁRNA RICHARD dobrovolným příspěvkem.o(01/24)


Naposledy upraveno 1. 1. 2024


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.