Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 3. 9. 2023

Vyhledávání

Vchody do podzemí

Richard III. – vchod „G“RICHARD III. – VCHOD G

Velikostně nejmenší důlní dílo, které bylo v majetku společnosti Kalkbruch Josef Hőring. – název dolu „Loboda (Lopata?)-Bruches“

Vchod do Richardu III, označovaný též jako „vchod G“, se nacházel v terénním zářezu, přibližně 160 metrů vzdušnou čarou od vstupního portálu Richard II.
Dnes je nevelké údolíčko, před bývalým vchodem, již zcela zavezeno zeminou. Okolí je dokonale srovnáno se zemí a částečně také zarostlé náletovým křovím. Nedaleko od místa, kde se nacházel vchodový portál, je vybudováno nové oplocení areálu úložiště radioaktivních odpadů.

(Já si na vzhled vstupu pamatuji již pouze velice matně, protože jsem měl možnost jej naposledy spatřit jako kluk. Na rozdíl od vchodů do Richardu I a Richardu II, měl tento vchod zděný a celkově menší portál. Vzhledem nejvíce připomínal původní zděnou část Richardu I v chodbě C, takzvanou tereziánskou štolu.
Ač byl vchod v té době volně přístupný, nikdy nedošlo k tomu, abych se dovnitř někdy podíval dál než na několik metrů od vchodu, protože dál byla cihlová zazdívka. A dnes už se mi to zcela jistě nepovede, protože jak už bylo napsáno – vstupní portál je zavezen.)


Letecký pohled na areál továren Richard – vyznačen v chod G. Foto z března 1945.
Letecký pohled na areál továren Richard – vyznačen v chod G.
Foto z března 1945.


Totéž místo v současnosti.
Totéž místo v současnosti.


Výřez původní mapy podzemí s vyznačeným vchodem G.
Výřez původní mapy podzemí s vyznačeným vchodem G.


Přibližně v těchto místech se nacházel vstup do podzemí dolu Richard III, vchod G.
Přibližně v těchto místech se nacházel vstup do podzemí dolu Richard III, vchod G.


Vchod do podzemí okolo roku 1970. Foto – soukromý archív pan Hruška
Vchod do podzemí okolo roku 1970.


Jedna z mála fotografií páteřní chodby G – Richard III. V zadní části fotografie je znatelný průraz v cihlové zazdívce štoly nedaleko od vchodu,
Jedna z mála fotografií páteřní chodby G – Richard III. V zadní části fotografie je znatelný průraz v cihlové zazdívce štoly nedaleko od vchodu.Jedna z mála fotografií páteřní chodby G – Richard III.
Jedny z mála dostupných fotografií páteřní chodby G – Richard III.(12/19)


Naposledy upraveno 1. 12. 2019


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.