Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

Vchody do podzemí

(Ne) existující vchod E?(Ne)existující vchod E


Nenalezený vchod E do podzemní továrny Richard. Na několika stránkách jsem již tuto „nejasnost“ zmiňoval a částečně rozebíral. A protože opakování je matka moudrosti, shrnu problematiku chybějícího vchodu E ještě jednou.

Na všech dostupných mapách, kde je zakresleno celé podzemí továren Richard, jsou kromě číslování chodeb uvedeny i písmenem označené všechny vchody do podzemí.


Jedná se o tyto vchody:


Jak již nápis na začátku této stránky napovídá, na žádné (ve své době) běžně dostupné mapě, nikde nebylo žádné označení vchodu písmenem E.

Touto otázkou jsem se často zabýval já, i další kolegové.
Až jednou, při hledání něčeho úplně odlišného, se podařilo najít ve složkách Bundesarchivu další – pro nás velice cenný úlovek, kterým byla mapa s vyznačeným podzemím, které do té doby nikdo neznal. První reakce byla – jedná se o podvrh…

Ale pak, jako by se náhle s vchodem E, roztrhl pověstný pytel.

Najednou se z čista jasna zjevovaly další mapy, nebo, (a to bylo, pro mne ještě horší), získaly logiku do té doby mnou opomíjené čáry, na jedné z poválečných map. Čáry, které jsem chybně považoval za vrstevnice, anebo dokonce poškození mapy. Nejsem na to zrovna hrdý, ale občas prostě pro les nevidíme stromy…


„Mapa v chodu E., byla konečně nalezena, a není nutné dál nad tím bádat…“
I tak by se dalo téma ukončit.
K tomu doplnit mapu, pár vysvětlujících fotografií – a je hotovo…

Jenomže, (podle mne) to zas tak jednoduché není.

PLÁNOVÁNÍ vchodu E se již nedá zpochybnit, ale o dalších podrobnostech vedu se skupinou kolegů spor, kde každý má svůj názor, který se však rozchází s názorem druhé skupiny. A protože v tomto případě nemá cenu jakkoliv mlžit, pokusím se tento „spor“ rozebrat, a v další části této stránky dát slovo oběma stranám.

Pro ty koho nebaví číst dlouhé texty, mohu prozradit – žádný jednoznačný výsledek zde (zatím) stále není…

Tolik k úvodu a je čas se konečně věnovat tématu.Začnu nejprve „skupinou A“
Tedy argumenty, které mají zastánci vchodu E., a s ním souvisejícího podzemí.
Jedná se o výňatky z dokumentů, jejich časovou návaznost a samozřejmě mapy…Než se podíváme na samotné dokumenty. Asi by bylo vhodné napsat, že v podzemí, kterému se zde věnuji, měla být vlastně vybudována velká kotelna, umístěná v nově vytvořených prostorech vyrubaných v podzemí. Jak to s tou kotelnou nakonec ve skutečnosti dopadlo, tomu se věnuji na stránce Kesselhaus – kotelna.


Část mapy, na které je rozkreslena plánovaná podzemní kotelna, včetně technologie. Štola vedoucí na mapě doprava, měl být projektovaný vchod E…
Část mapy, na které je rozkreslena plánovaná podzemní kotelna, včetně technologie.
Štola vedoucí na mapě doprava, měl být projektovaný vchod E…


DOKUMENTY

Níže je uveden výběr a časová posloupnost, uvedená v dobových dokumentech, které nějak zmiňují podzemní kotelnu, nebo vše co se týká vchodu, popřípadě štoly E.


16. 6. 1944 – Schůze, na které je projednáno, že kotelna nemůže být vystavěna v podzemí. Vchod E již dále nemá být připravován pro žádný provoz. Navrhuje se využít štolu E jako spojovací, větrací a transportní štolu. Je proto vyžadován průřez štoly 4,5×4,5m Tato schůze pokračovala 11. 7. 1944

2. 7. 1944 – Od tohoto data mají být zahájeny nejdůležitější práce mimo jiné i na bočních komorách štoly E. Větrání podniku bude zlepšeno, až se prorazí štola E na povrch. Je zajištěn odpovídající počet vězňů.

4. 7. 1944 – Je jednáno o vyražení nové štoly E 220 metrů dlouhé a o vyražení komor označených jako – A, B, C, D, E, F, a G které odbočují ze štoly E dohromady 240metrů dlouhé. Dále štola E má být rozšířena.

7. 7. 1944 – Zahájení ražby štoly E, zajištění počátečního bodu, pokládání vzduchového potrubí. Práce na 3 směny. 2 příklepové vrtačky.

7. 7. 1944 – Štola E nelze vyrazit profilem 3×3 metry jak bylo původně plánováno, ale musí jít rovnou na plný profil 28m2. Ing. Volk uvádí, že komory D, E, F a G, budou přemístěny na severní stranu štoly tak, aby byli nutně naproti komorám A, B. (Pravděpodobně kvůli nestabilním horninám). Je třeba počkat ještě na výsledky dalšího zkušebního vrtání. Má se zrychlit dostavba komor A, B.

7. 7. 1944 – Vyražení štoly E s komorami vypadlo z této fáze výstavby.

9. 7. 1944 – Štola E s bočními komorami A – J, G, by měla být hotova do 20. 9. 1944. Má se býti ujištěno, že tomu tak bude o plném profilu. Tam kde byly komory původně plánovány, je pravděpodobně špatná geologie, proto je počítáno s tím, že komory D, E, F, G budou na severní straně štoly naproti komoře A. Střelecké práce bude nutné přizpůsobovat stavu horniny. Dále narážka na to že termíny jako 10,20.8.1944 nebo 1. 9. 1944 nebudou dodrženy. Aby se urychlilo dokončení komor A, B a případně i C chtějí jet paralelní cestou do štoly E z chodby 95.

20. 7. 1944 – Zmínka o tom že štola E je na konci chodby 95 vyražena nečitelný počet metrů. Další práce byla přerušena.

20. 7. 1944 – Rypadly by se měl vyhrabat na povrchu zářez pro vchod E, k této práci se však dosud ani nepřiblížili. Průraz na povrch ve štole E je vypočítán na 20. 9. 1944

15. 8. 1944 – Až se štola E přiblíží k povrchu, zářez vchodu E má být odbagrován.

20. 9. 1944 – Na toto datum je vypočítán průraz štoly E na povrch. Do tohoto data má také být štola E s komorami A – J, G hotová.

(Uvedené označení komor písmeny A – J, nemá v tomto případě nic společného z vchody A – G)*


Pravděpodobně list se zakresleným grafem, ze stavebního deníku, kde je zřetelně vyznačeno písmeno E.
Pravděpodobně list ze stavebního deníku, kde je zřetelně vyznačeno písmeno E.Pravděpodobně list ze stavebního deníku, kde je zřetelně vyznačeno písmeno E.
Několik listů, které pravděpodobně pochází ze stavebního deníku Richard I.
Kromě jiného je na mapě uvedeno označení E.
Pokud zde nejde o mylnou interpretaci toho, co písmeno E označuje, lze předpokládat, že je v číslech a grafech uveden postup při výstavbě této části podzemí.A kromě dokumentů, jsou zde i mapy, kde je podzemí zakresleno – naznačeno…


V průběhu let se podařilo nashromáždit poměrně velké množství map podzemí Richard I – III. Dalo by se tak tedy usuzovat, že zdokumentované je úplně vše. Jenomže ani zde, není vše zase tak jednoznačně narýsované, nebo lépe řečeno zakreslené (ostatně jako většinou na Richardu). Ale popořadě.


Nejprve asi bude vhodné uvést mapu, která způsobila „lavinu“ informací a určitý posun v hledání chodby E.


A zde je vysvětlení, kde se by se měl nacházet vchod E. Jedná se o jakousi podobu katastrální mapy z 30. 7. 1944. Aby to bylo trochu zamotanější, jsou na mapě navrhována dvě místa, kde měl být vchod vybudován – (označeno číslem 2. a 3.). Další čísla označují všechny vchody do podzemí.
A zde je vysvětlení, kde se by se měl nacházet vchod E.
Jedná se o jakousi podobu katastrální mapy z 30. 7. 1944
Aby to bylo trochu zamotanější, jsou na mapě navrhována dvě místa, kde měl být vchod vybudován.
Označeno číslem 2. a 3.
Další čísla označují všechny vchody do podzemí.


Výřez výše uvedené mapy projektovaných vchodů E, s napsanými daty 30. 7. 1944, ve spodní části je uvedeno „10 Mai 1944.
Výřez výše uvedené mapy projektovaných vchodů E, s napsanými daty 30.7.1944, ve spodní části je uvedeno „10 Mai 1944.


Mapa získaná od uprchlého vězně, z největší pravděpodobností vznikla na základě informací, na výše uvedené mapě.
Mapa získaná od uprchlého vězně, z největší pravděpodobností vznikla na základě informací, na výše uvedené mapě.

Výše uvedená mapa by měla pocházet od uprchlého vězně, který své informace předal vojenské zpravodajské službě (Office of Strategic Services) – další podrobnosti naleznete na stránce této stránce.


Výřez z mapy podzemí, ze dne 17. 5. 1944. Na této mapě je vyznačena projektovaná chodba E., avšak bez zakreslené kotelny.
Výřez z mapy podzemí, ze dne 17. 5. 1944.
Na této mapě je vyznačena projektovaná chodba E., avšak bez zakreslené kotelny.


Mapa podzemí Richard I. Na které lze nalézt zapsané datum <em>(vytvoření a schválení??)</em> ve dnech 14. 6. 1944 – 4. 7. 1944. Zde je zakreslen projektovaný vchod E, včetně prostor kotelny a soustavy ventilace.
Mapa podzemí Richard I., na které lze nalézt zapsané datum (vytvoření a schválení??) ve dnech 14. 6. 1944 – 4. 7. 1944.
Zde je zakreslen projektovaný vchod E, včetně prostor kotelny a soustavy ventilace.


Poválečná mapa z archívu MNO, pocházející pravděpodobně z roku 1956. Podle všech indicií se jedná o mapu vojenského průzkumu podzemí. Na mapě je poměrně nezřetelně zakreslena chodba, která by odpovídala plánované chodbě E. Jakým způsobem se autor dostal k této informaci, to se bohužel zatím nepodařilo zjistit.
Poválečná mapa z archívu MNO, pocházející pravděpodobně z roku 1956.
Podle všech indicií se jedná o mapu vojenského průzkumu podzemí.
Na mapě je poměrně nezřetelně zakreslena chodba, která by odpovídala plánované chodbě E.
Jakým způsobem se autor dostal k této informaci, to se bohužel zatím nepodařilo zjistit.


Na závěr, (zatím) poslední, dostupná (pravděpodobně amatérská) mapa, kde je v místě plánované štoly E zakreslen výklenek. Tento výklenek na žádné jiné mapě není, i zde je ovšem otázka – odkud autor mapy čerpal své poznatky?
Na závěr, (zatím) poslední, dostupná (pravděpodobně amatérská) mapa, kde je v místě plánované štoly E zakreslen výklenek.
Tento výklenek na žádné jiné mapě není, i zde je ovšem otázka – odkud autor mapy čerpal své poznatky?


Mapy stokrát jinak…


V předcházející části jsem ukázal několik map, kde prostory označené jako chodba E jsou opravdu zakresleny.

Drobný, avšak podstatný problém je v tom, že kromě shora uvedených dokumentů a map existují další mapy, které žádné prostory v místě plánovaného vchodu E., ani jen nenaznačují. Což samozřejmě přináší otázky v tom, zda byla chodba E vůbec vyražena, či zda se na ní začalo alespoň vůbec pracovat?

Níže tyto mapy uvádím i s datem, který je na mapách uveden – protože to je důležité pro závěrečné shrnutí rozporů….


Mapa Richard I., ze dne 15. 4. 1944. Bez vyznačené chodby E…
Mapa Richard I., ze dne 15. 4. 1944.
Bez vyznačené chodby E…


Mapa Richard I., ze dne 7. 8. 1944. Bez vyznačené chodby E …
Mapa Richard I., ze dne 7. 8. 1944.
Bez vyznačené chodby E…


Mapa Richard I., ze dne 9. 11. 1944 – tedy již z doby, kdy bylo po všech zatím doložených jednáních na téma vchodu E. Opět bez chodby E…
Mapa Richard I., ze dne 9. 11. 1944 – tedy již z doby, kdy bylo po všech zatím doložených jednáních na téma vchodu E.
Opět bez chodby E…


Mapa Richard I., ze dne 20. 11. 1944 – tedy již z doby, kdy bylo po všech (zatím) doložených jednáních na téma vchodu E.
Mapa Richard I., ze dne 20. 11. 1944 – tedy již z doby, kdy bylo po všech (zatím) doložených jednáních na téma vchodu E.
…bez chodby E…


Detail data na mapě.
Detail data na mapě.


Poválečná mapa z roku 1947. Podle stále ještě zakresleného původního, předválečného vchodu, lze usoudit, že jako zdroj pro nakreslení byla mapa, kterou v případě Richardu označujeme jako „Matku map“.
Poválečná mapa z roku 1947.
Podle stále ještě zakresleného původního, předválečného vchodu, lze usoudit, že jako zdroj pro nakreslení byla mapa, kterou v případě Richardu označujeme jako „Matku map“.
V každém případě vchod E zde není zakreslen, nebo alespoň, jen dodatečně naznačen – dokreslen.


A na závěr ještě jedna mapa z archívu MNO. Mapa je opatřena razítkem Čížkovické cementárny a vápenice. Dalo by se asi předpokládat, že spolumajitel dolu, by měl mít přehled o svém podniku, a přesto i zde je mapa – opět bez chodby E.
A na závěr ještě jedna mapa z archívu MNO.
Mapa je opatřena razítkem Čížkovické cementárny a vápenice.
Dalo by se asi předpokládat, že spolumajitel dolu, by měl mít přehled o svém podniku, a přesto i zde je mapa – opět bez chodby E.Vím, že nic nevím…


Tím se dostáváme k pověstnému jádru pudla, kdy si nutně musíme položit otázku – došlo opravdu k výlomu podzemních prostor, které můžeme označit „ztraceným“ písmenem E?

Podle mého názoru – (a to i když dokumenty hovoří poměrně jasně) – k výstavbě části podzemí označené jako E nikdy nedošlo.
(Prosím, aby bylo bráno v úvahu, že níže uvedené úvahy a argumentace jsou pouze můj názor, který se však snažím (snad) logicky odůvodnit…)


Existuje několik málo dokumentů, ve kterých lze kromě jiného vyhledat zmínky o projektu a výstavbě chodby E.
Jiné dokumenty zatím nemám, a tak tedy musím pracovat s tím, co je v současnosti dostupné. A zde jsem se upnul na dva dokumenty, které – alespoň mě, přivádí k názoru, že chodba E., se nakonec nebudovala. Protože (pokud je překlad správný), vyplývá z textu, že minimálně kotelna v podzemí nebude a druhém dokumentů je dokonce uvedeno – naznačeno, že se s chodbou E., již nepočítá…


Přibližný překlad textu dokumentu ze dne 12. 7. 1944 a.) kotelna. Podle Sudetenländischer Bergbau A.G: (Sudetozemské hornictví a.s.) z geologických důvodů je nemožné umístit kotelnu v podzemí, jak jsme plánovali. Vzhledem k tomu, že redukce (zmenšení) zařízení není možné, a jinak není možné uložit v podzemí, kotelní systém, jak se původně předpokládalo, vychází pouze z jeskynního systému pro instalaci. Stavba kotelny ve vzdálenosti ca 1500 m vzdálená od Labe z dohledu byla stále projednávána 11. 7. na setkání vedení SS – Obersturmführera Meyera a pánů z Ölbau. Kotelna musí být odolná proti opadům. Pro případnou potřebu provizorní instalace na začátku výroby nebo v případě poruchy je třeba při instalaci lokomotivní kotelny posoudit prostory. b) vstup „E “. Vzhledem k tomu, že kotelna musí být postavena mimo jeskynní systém, jak je uvedeno níže, již není nutné, aby tunel vstupu „E“ byl budován ke zprovoznění. Je třeba vzít v úvahu pouze to, že tento přístup (vstup), navržený jako navazující a ventilační tunel, lze použít i pro strojní přepravu. Proto je vyžadován průřez tunelu 4.5×4.5 m. c) vyrovnávání a vyvažování podlahy. Na rozdíl od plánů zasílaných společností Auto Union, výstavba Ölbau, jak je ukázáno v předložených plánech, různě stanovila rovnání, které nelze srovnávat s naším plánováním strojů. Je proto dohodnuto a stanoveno, že pro narovnání jsou uvedeny informace poskytnuté společností Auto Union a odpovídajícím způsobem musí být stanoveny kanály a linky. Tyto klížící práce jsou prováděny firmou Sudetenland Mining A. G. (Sudetozemské hornictví a.s.), zatímco veškeré nezbytné podpůrné práce jsou součástí práce Ölbau. Přesně tak je tomu s ohledem na požadovanou jedinou náhradu, neboť provádíme i všechny čistě těžební práce Sudetenland Mining, všechny stavební práce však provádí Ölbau.
Přibližný překlad textu dokumentu ze dne 12. 7. 1944
a) kotelna. Podle Sudetenländischer Bergbau A. G: (Sudetozemské hornictví a. s.) z geologických důvodů je nemožné umístit kotelnu v podzemí, jak jsme plánovali. Vzhledem k tomu, že redukce (zmenšení) zařízení není možné, a proto nelze kotelní systém uložit v podzemí, tak, jak se původně předpokládalo, vychází pouze z jeskynního systému pro instalaci. Stavba kotelny ve vzdálenosti ca 1500 m vzdálená od Labe z dohledu byla stále projednávána 11. 7. na setkání vedení SS–Obersturmführera Meyera a pánů z Ölbau. Kotelna musí být odolná proti opadům. Pro případnou potřebu provizorní instalace na začátku výroby nebo v případě poruchy je třeba při instalaci lokomotivní kotelny posoudit prostory.
b) vstup „E “. Vzhledem k tomu, že kotelna musí být postavena mimo jeskynní systém, jak je uvedeno níže, již není nutné, aby tunel vstupu „E“ byl budován ke zprovoznění. Je třeba vzít v úvahu pouze to, že tento přístup (vstup), navržený jako navazující a ventilační tunel, lze použít i pro strojní přepravu. Proto je vyžadován průřez tunelu 4.5×4.5 m.
(Pozn. Ponechán pouze přibližný překlad textu související s tématem.
Celé znění překladu, naleznete po rozkliknutí fotografie.)


Přibližný překlad textu – Jak již bylo zmíněno, plánováni se od 7. 7. popř 10.7, opět změnilo. 1. Fáze výstavby byla, nové ohraničena (zobrazeno na přiložené mapě (pozn. mapa ze 17. 5. 1944 – výřez přiložen níže)). Naproti tomu některé záměry z této fáze výstavby vypadly: 1) Vyražení štoly E s jejími komorami 2) Nákres štoly C 3) Dokončení chodeb 107 a 108 4) Dokončení chodeb 113 a 114 až 116 5) Vyražení chodby 117 do 113 Místo toho bylo do první fáze výstavby nově přijato: 1) Prodloužení chodby 113 až do protnutí s chodbou 107 2) Vyraženi Wetterumfahrung (??) z chodby 135 do chodby 125 3) Dokončeni chodby 142 a jejich bočních chodeb 137 – 140 4) Prace na zřízení obrub v červeně označených prostorech 1a) – 1f), jejichž rozsah k dnešku ještě není přesně zjištěn a které jsme nemohli zařadit do stávajícího časového plánu. Stejně tak jsme do časového plánu nezahrnuli spojovací stolu přibližně 130m dlouhou, která na podnět Dr. Kirnbauera má mířit z chodby 142 do Höringova dolu, protože ze strany vedení stavby nebyl o to žádný zájem. Rozsah prací, kvůli kterým jsem sestavil novy časový plán, činí víceméně jen proražení chodby v délce 162m a dokončeni 1700m chodeb s obsahem 30.000m3 s nezapočítanými prostorami 1a) – 1f). Pan Näscher nový provozní – časový plán vyhotoví a okamžitě odevzdá, bez ohledu na to, že dojde k dalším změnám v plánování. Přílohy: 1 mapa a 1 časový plán.
Jak již bylo zmíněno, plánováni se od 7. 7., případně 10. 7, opět změnilo. 1. Fáze výstavby byla, nové ohraničena (zobr. na přiložené mapě.)  – pozn. autora. viz mapa ze 17.5.).
Naproti tomu některé záměry z této fáze výstavby vypadly:
1) Vyraženi štoly E s jejími komorami
Pan Näscher nový provozní – časový plán vyhotoví a okamžitě odevzdá, bez ohledu na to, že dojde k dalším změnám v plánování.
(Pozn. Ponechán pouze přibližný překlad textu související s tématem. Celé znění překladu naleznete po rozkliknutí fotografie.)


Výřez mapy ze 17. 5. 1944. Celek této mapy je zmiňován v textu dokumentu uvedeného výše. Kde je zmiňováno „nové ohraničení“ – na mapě je v levé části výřezu.
Výřez mapy ze 17. 5. 1944.
Celek této mapy je zmiňován v textu dokumentu uvedeného výše.
Kde je zmiňováno „nové ohraničení“ – na mapě je v levé části výřezu.Ven ze zatuchlého archívu…


Ano, samozřejmě, že nejjednodušší by bylo ověřit si tyto získané informace v reálu. Protože dnes již víme, kde mělo být napojení v podzemí, a tušíme, kde mohlo být případné vyústění na povrchu.

Jenomže zde – (jak jinak), přichází problém…

V podzemí to není možné ověřit – neboť je již uzavřené. A ani kdyby se do podzemí dalo dostat, stejně to nic neřeší – protože právě část, kde by se odbočka měla nacházet, je prakticky až ke stropu zavalena.

Dnes již asi mohu napsat, že byl proveden minimálně jeden poměrně chabý pokus, o nějaké ověření – což znamenalo pokusit se rozebrat zával směrem k podlaze – protože pokud k výlomu došlo, muselo by se najít místo, kde souvislá stěna přechází do vyražené chodby. To se však přes veškerou snahu v daných podmínkách nepodařilo. (lépe řečeno zával se nedařilo odstranit do dostatečné hloubky tak, aby se tvrzení potvrdilo, nebo vyvrátilo).


Pohled na zával v chodbě č. 95. Bohužel při fotografování jsem se soustředil na dvojici kolejí v podlaze, z tohoto důvodu je zával zobrazen pouze částečně.Zával v chodbě č. 95. Šipka označuje místo kde by se mohla nacházet odbočka do chodby E.
Pohled na zával v chodbě č. 95. Místo pro odbočku do chodby E, by se mělo nacházet po pravé straně. Foto Pavel Jindrák.Pohled na zával v chodbě č. 95 z druhé strany závalu. Což znamená, že odbočka by mohla být po levé straně závalu… Foto Pavel Jindrák.
Zával v chodbě č. 95.
V těchto místech by se teoreticky mohla nacházet odbočka do chodby E.


Část závalu odklizena a… nikde nic… Foto archív Pavel Jindrák
Část závalu odklizena a… nikde nic…


V podzemí se nám nedaří – pojďme se tedy podívat na denní světlo – na povrch.


Podle mapy známe dvě místa, která byla plánována pro výstavbu vchodu. Vypouštíme na mapě přeškrtnuté místo a věnujeme se druhému. V reálu zde samozřejmě dnes již není vůbec nic. Pouze, hodně zanedbaný jabloňový sad.

Tak to zkusíme jinak – co na to říkají letecké fotografie z let minulých?

Také žádná sláva. V roce 1945 nacházíme na fotografii světlé místo – pouze světlé místo. Což je neklamná známka toho, že zde byla provedena minimálně skrývka zeminy, až na světlé jílové, nebo dokonce vápencové podloží.
Není zde však ani náznak nějaké změny barvy = hlubšího zářezu, pro vyústění chodby. V dalších letech již na leteckém snímkování obrysy pomalu mizí, až do současného stavu.


Mapa projektovaných vchodů E, z 30. 7. 1944, na které jsou navrhována dvě místa, kde měl být vchod vybudován (označeno číslem 2 a 3).
Pro připomenutí ještě jednou mapa projektovaných vchodů E, z 30. 7. 1944.
Aby to bylo trochu zamotanější, jsou na mapě navrhována dvě místa, kde měl být vchod vybudován (označeno číslem 2 a 3).


Letecký snímek z března 1945 – oblast kde se měl budovat vchod E. (Vybraná oblast je zvýrazněna červenou barvou). Číslice 2. a 3. označují přibližná místa, kde byl plánován vstup do podzemí – viz mapa. Kromě zřetelné skrývky zeminy u číslice 3, se ve vybrané oblasti se nenachází nic dalšího, co by ukazovalo na probíhající budování projektovaného vchodu E.Letecký snímek z 10,dubna 1945 – oblast kde se měl budovat vchod E. (Vybraná oblast je zvýrazněna červenou barvou ). Číslice 2. a 3. označují přibližná místa, kde byl plánován vstup do podzemí – viz mapa. Kromě zřetelné skrývky zeminy u číslice 3, se ve vybrané oblasti se nenachází nic dalšího, co by ukazovalo na probíhající budování projektovaného vchodu E.
Letecké snímky z března a dubna 1945 – oblast, kde se měl budovat vchod E.
(Vybraná oblast je zvýrazněna červenou barvou.).
Číslice 2 a 3 označují přibližná místa, kde byl plánován vstup do podzemí – viz mapa
Kromě zřetelné skrývky zeminy u číslice 3, se ve vybrané oblasti se nenachází nic dalšího, co by ukazovalo na probíhající budování projektovaného vchodu E. .


Letecké snímkování z roku 1954. Obrys skrývky se pomalu ztrácí…Letecké snímkování z roku 1954 a 1957. Obrys skrývky se pomalu ztrácí…
Ještě jednou letecké snímkování – tentokrát z let 1954 a 1957.
Obrys skrývky se pomalu ztrácí…


Nevzdáváme to a zkusíme to ještě jinak…

Existuje určitá (teoretická) možnost, že z vyspádovaného podzemí by mohlo odtékat určité množství důlních vod – ostatně ty odtékají z vchodu C/D i F a G, tak proč by vchod E měl být výjimkou?

Jenomže – v místě kde by se dalo předpokládat, že by mohlo být, teoretické vyústění chodby se nenachází žádný průsak vody. Takže ani zde nemáme žádnou indicii.


Shrnuli to – jsme prakticky zase tam, kde na začátku = kromě „informací“ nemáme žádné hmatatelné výsledky…

Abych však nebyl jenom negativní, musím konstatovat, že nejasnosti okolo vchodu E jsou ještě o trochu více zamotanější…

Je zde totiž něco, c čím si generace nevědí rady. Jedná se o stavbu, která vlastně až do dnešního dne nebyla na tomto webu přímo prezentována.


K vysvětlení proč to tak bylo, musím udělat malou, soukromou odbočku.

V dané lokalitě, se na této „stavbě“, čas od času „pracovalo“, a nikdo ze zasvěcených, neměl zájem o jakoukoliv medializaci…

Bohužel je nová doba a zdá se, že ani u lidí „zajímajících se aktivně o podzemí“ se nedodržuji nepsané, gentlemanské dohody = „nedokončené, rozpracované, podzemí se nezveřejňuje“ – a co je horší, nedodržuje se už ani slovo chlapa…

A tak se stalo, že pověstný „džin z lahve“ již byl vypuštěn = informace o této stavbě již na internetu začínají žít svým vlastním životem. A již je asi bezpředmětné, abych i já v této věci dál udržoval informační embargo…

A všichni kdo vědí, oč se jedná, mohou dnes již jen pouze očekávat likvidační akci.

Můžeme se jenom ptát, proč se z medializací nepočkalo, až budou nějaké opravdu hodnotné, nebo dokonce hmatatelné výsledky, protože jakkoliv něco předjímat, je v této situaci velice kontraproduktivní… a nemoudré…

Komu za to můžeme „moc pěkně poděkovat,“ to snad zmiňovat nemusím…


Tak jsem si pobrečel, a mohu pokračovat v tématu…


V místě, kde byla kotelna projektována, se nachází šachta (komín), která je totožná s mapou kotelny. Po tomto zjištění by se mohlo zdát, že je všechno jasné – šachta se napojovala na kotelnu u E a není co řešit. Avšak i zde je (další) drobný problém, protože – tato šachta není na nic napojena. Prostě si jen tak (skoro klidně) končí v hloubce 26 metrů…


Pouze informativní nákres profilu větracího komínu. Deformace v horní části je pravděpodobně způsobena skluzem vrstvy jílu, nebo vápencové desky.
Pouze informativní nákres profilu větracího komínu.
Deformace v horní části je pravděpodobně způsobena skluzem vrstvy jílu, nebo vápencové desky.


Pohled do větracího komínu.
Pohled do větracího komínu.


Ale nejlepší asi bude „podívat se“, co se skrývá pod názvem – Šachta v sadu.Závěrečné „shrnutí“.

Vše co zde již zaznělo, ještě jednou shrnu (tak jak se na to dívám ze svého pohledu).

Nejsem přesvědčen o tom, že k výlomu této části podzemí došlo a ani nevěřím tomu, že v této části bylo jakkoliv něco zahájeno. A to i přes zápisy z porad, grafů a rozpisu práce, kde je E., také uvedeno.

Protože v textu těchto dokumentů, lze kromě jiného najít i části, které tuto stavbu „ruší“

Cituji:

…kotelna. Podle Sudetenländischer Bergbau A. G: (Sudetozemské hornictví a.s.) z geologických důvodů je nemožné umístit kotelnu v podzemí, jak jsme plánovali

…Naproti tomu některé záměry z této fáze výstavby vypadly 1) Vyražení štoly E s jejími komorami

…Pan Näscher nový provozní – časový plán vyhotoví a okamžitě odevzdá, bez ohledu na to, že dojde k dalším změnám v plánování… (pozn. autora – poslední uvedený text by vysvětloval i to, proč je E na shora uvedených grafech zakresleno.)


Věřím, že k E byla nakonec vyražena pouze výše uvedená šachta – komín, a jsem v rozpacích, zda alespoň připustit onen výklenek v chodbě 95. Vycházím prostě z toho, že pokud by došlo v chodbě 95 k výlomu, pak to pravděpodobně neuniklo několika poválečným prohlídkám dolu, a tím ani pozdějším úpravám v mapách = byl by zde (podle mne) dodatečný zákres na mapě. Případně alespoň zákres či poznámka o závalu v této části…

Ale na shora odkazovaných mapách nic podobného není. Výjimkou jsou mapy v úvodní části stránky a poválečná vojenská mapa.

Na druhou stranu máme i druhou poválečnou, vojenskou mapu, kde je okolí chodby 95 prosto jakékoliv odbočky – a teď babo raď…

Mám pocit, že ani tentokrát ještě NELZE „záhadu“ chodby E., považovat za vyřešenou…Líbila se Vám tato stránka?
Zvažte tedy prosím možnost přispět na tento projekt drobným finančním obnosem, můžete tak učinit zde:
Podpořte webové stránky TOVÁRNA RICHARD dobrovolným příspěvkem.


(04/22)


Naposledy upraveno 2. 6. 2022


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.