Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 3. 9. 2023

Vyhledávání

V podzemí Richard III.

Podzemí Richard III. – pár zastaveníRichard III.

Nejmenší důlní dílo na těžbu vápence, které před válkou patřilo společnosti Kalkbruch Josef Hőring.

Název dolu „Loboda–Bruches“ (za války označeno jako Richard III).


Richard III – výřez z mapy.
Mapa celého komplexu Richard I–III. Richard III. (vpravo nahoře), je vyznačen červenou barvou.Letecký pohled na část vrchu Bídnice. Rozsah podzemí (vpravo nahoře) je zvýrazněn. Mapy podzemí Richard III.Šipka označuje přibližné místo, kde se nacházel vstup do podzemí Richard III.Šipka označuje přibližné místo, kde se nacházel vstup do podzemí Richard III.
Šipka označuje přibližné místo, kde se nacházel vstup do podzemí Richard III.


Šipka označuje přibližné místo, kde se nacházel vstup do podzemí Richard III.
Šipka označuje přibližné místo, kde se nacházel vstup do podzemí Richard III.


Ve všech ohledech je tato část podzemí „zvláštní“ tím, že prakticky neexistují, žádné bližší informace.
Z předválečné historie víme, komu důl patřil – a tím také zatím informačně končíme.

Kupodivu neexistují ani žádné podstatné informace ohledně využití v letech 1944 – 45, ostatně tomuto tématu se věnuje na stránce pojmenované – Výroba v továrně Richard III.


Informační nedostatek přetrvává i v období výstavby továrny Richard (1943 – 1945).
A nijak nepřekvapí, že ani v poválečné době se o této části podzemí vlastně nic neví. Tak co vlastně můžeme za těchto podmínek o Richardu napsat?

Zatím prakticky nic, a tak se vlastně mohu spolehnout na vizuální výpověď nemnoha fotografií, které se podařilo sehnat. Tyto fotografie jsou od lidí, kteří měli to štěstí a podařilo se jim projít a částečně zmapovat několik málo v té době přístupných chodeb podzemí Richard III.

V popiscích fotografií jsem ve většině případů použil to, co v popisu uvedl autor fotografie.
Nemám si skutečnost ověřit – a proto důvěřuji tomu, co je u fotografií uvedeno…Zatím jediný dostupný snímek, vstupního portálu do dolu Richard III. Pořízení snímku odhaduji okolo roku 1965. Zdroj – Archív Stanislav Hruška, Foto A. Tatíček.
Zatím jediný dostupný snímek, vstupního portálu do dolu Richard III.
Pořízení snímku odhaduji okolo roku 1965.


Páteřní chodba č. 53, před zazděným vchodem do podzemí. Foto – Karel Klimeš.Páteřní chodba č. 53, před zazděným vchodem do podzemí. Foto – SG Geotechnika.

Pohledy do počáteční části páteřní chodby č. 53 – dolu Richard III.


Chodba G (č. 53) u vchodu. Foto – Karel Klimeš.Chodba G (č. 53) u vchodu. Foto – Karel Klimeš.
Chodba G (č. 53) u vchodu.


Chodba č. 53 u křižovatky 63×69. Foto – SG Geotechnika.
Pohled do chodby č. 53. Nalevo odbočka do č. 122. Foto – SG Geotechnika.Chodba č. 53, ve střední části systému – pohled směrem ke vchodu. Foto – SG Geotechnika.
Pokračování chodby č. 53.


V popisku uvedeno – „jakési šikmo ražené a po pár metrech zavalené důlní dílo“. Foto – SG Geotechnika.Chodba č. 67. V popisku uvedeno „pohled do dalšího šikmo dovrchně raženého díla“ Foto – SG Geotechnika.
V popisku uvedeno – „jakési šikmo ražené a po pár metrech zavalené důlní dílo“.


Hlavní chodba G, pohled z chodby R II č. 42 do hl. chodby G, v pozadí zával do klenuté chodby a ke vchodu G. Foto – Karel Klimeš.Hlavní chodba G, pohled z chodby R II č. 42 do hl. chodby G, v pozadí zával do klenuté chodby a ke vchodu G. Foto – Karel Klimeš.
V popisku fotografie uvedeno:
Hlavní chodba G, pohled z chodby Richard II. chodba č. 42 do hl. chodby G, v pozadí zával do klenuté chodby a ke vchodu G.


Pohled ze spojovacího překopu (Richard II – chodba č. 42, která se napojuje do chodby č. 54. Foto – SG Geotechnika.
Pohled ze spojovacího překopu (Richard II. – chodba č. 42, která se napojuje do chodby č. 54.


Zával v chodbě č. 54 před křižovatkou č. 76. Foto – SG Geotechnika.
Zával v chodbě č. 54 před křižovatkou č. 76.


Hlavní chodba G od vchodu k závalu. Foto – Karel Klimeš.
Hlavní chodba G, od vchodu k závalu.


Pohled z chodby G na sál č. 54. Foto – Karel Klimeš.
Pohled z chodby G na sál č. 54.


Páteřní chodba G (č. 53), v pozadí vchod do chodby č. 54. Foto – Karel Klimeš.
Páteřní chodba G (č. 53), v pozadí vchod do chodby č. 54.


Páteřní chodba G (č. 53), vpravo sál č. 54. Foto – Karel Klimeš.
Páteřní chodba G (č. 53), vpravo sál č. 54.


PRAVDĚPODOBNĚ Větrací šachta v křížení chodeb č. 75 a č. 53. Foto – Karel Klimeš.PRAVDĚPODOBNĚ Větrací šachta v křížení chodeb č. 75 a č. 53. Foto – Karel Klimeš.
PRAVDĚPODOBNĚ
Větrací šachta v křížení chodeb č. 75 a č. 53.


PRAVDĚPODOBNĚ Chodba č. 53, vchod k větrací šachtě. Foto – Karel Klimeš.
PRAVDĚPODOBNĚ
Chodba č. 53, vchod k větrací šachtě.


Průchod z chodby č. 54 do č. 56. Foto – SG Geotechnika.Zděná příčka v chodbě č. 61. Foto – SG Geotechnika.
Podle informací průzkumníků bylo v podzemí Richard III vystavěno větší množství cihlových příček.


Zásyp před původní mříží u vstupu do chodby G – odhaduji devadesátá léta. Foto – archív Igor Gajdůšek
Zásyp před původní mříží u vstupu do chodby G – odhaduji devadesátá léta.A… To je, asi, zřejmě – vše…

(Pokud někdo má další poznatky, či dokonce fotografie k tomuto tématu, bylo by to fajn) :–)(12/20)


Naposledy upraveno 6. 12. 2020


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.