Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

Podzemní továrna Rabštejn

Úvodem

Krycí název „ZECHSTEIN“ (východní část)

Ztráty průmyslových kapacit, vzniklé Německu bombardováním průmyslových oblastí, přinutily příslušné nacistické úřady hledat náhradní provozy a přemisťovat ohroženou výrobu do podzemních prostor v oblastech, kde se nepředpokládalo rozsáhlejší bombardování. Pro firmu Weser-Flugbeugbau, koncernu Reichsmarschall Herman Goring AG v Brémách, se v roce 1942 stalo východiskem přemístění části továrny do údolí nedaleko České Kamenice. Výrobní program této firmy se mimo jiného zabýval výrobou leteckých motorů, draků letadel Junkers JU 87, JU 88, křídel JU 188, JU 388, trupů Focke-Wulf 190, vrtulníků Focke Achgelis 223 a leteckých kulometů MK 128.

Pro výstavbu budoucí letecké továrny byla vhodná i skutečnost, že vyhlédnuté místo mělo výhodné železniční a silniční spojení. K zamaskování celého projektu byly využity přilehlé, příkré a zalesněné skalnaté, pískovcové svahy.

A tak v údolí říčky Kamenice, bylo postupně vybudováno pět montážních hal, dva sklady a jedna hala pro příjem materiálu a hala pro expedici výrobků. Kromě budov vystavených v údolí, byla započata ražba podzemních štol v pískovcovém masívu Rabštejnského údolí. Pro tyto stavby bylo nutno také vystavět silnice a úzkokolejnou železnici.


Továrna pod skalním masívem


Pod pískovcovou stěnou, v pozadí fotografie se nachází systém podzemních štol patřících k bývalé továrně. Budovy v poředí jsou skladové haly a bývalá textilní továrna.
Pod pískovcovou skalní stěnou se nachází údolí, kde nalezneme zbytky textilních továren, za války vybudovaných výrobních hal (vpravo) a také stovky metrů podzemních štol vybudovaných za druhé světové války vězni nedalekého koncentračního tábora.


Pozůstatky bývalé Preidlovy textilní továrny. Budova byla za války využívána pro firmu WFG.
Pozůstatky bývalé Preidlovy textilní továrny. Budova byla za války využívána pro firmu WFG.


Pohled do vnitřních částí bývalé továrny. Stav v roce 2003.
Pohled do vnitřních částí bývalé továrny. Stav v roce 2003.
Část vnitřního vybavení bývalé továrny stav v roce 2003. Dnes jsou již ocelolitinové nosníky dávno vyrabovány.
Jaký je aktuální současný vzhled (rok 2010) se mi nepodařilo zjistit.


Budova byla za války využívána pro firmu WFG.Pohled do vnitřního dvora továrny.
Část haly a vnitřní dvůr jedné z hal továrny.


Další budova bývalých přádelen.Administrativní budova
Další budovy přádelen.
(stav v roce 2003).


Sutiny staveb bývalé továrny, včetně dnes již neexistující administrativní budovy.
Sutiny staveb bývalé továrny, včetně dnes již neexistující administrativní budovy.
(stav v roce 2003).


Po továrně a administrativní budově se dávno slehla zem. Zachoval se pouze tovární komín. Komín měl za války údajně sloužit i k umělému zadýmení celého údolí.
Po továrně a administrativní budově se dávno slehla zem.
Zachoval se pouze tovární komín. Komín měl za války údajně sloužit i k umělému zadýmení celého údolí.
(stav v roce 2010).


Naposledy upraveno 26. 2. 2012


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.