Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

Pfaffenhof - zámeček

Fafák – Veveří – zámečekHned v úvodu přijměte prosím mou omluvu.

První podoba této stránky vznikla před dosti dlouhou dobou.
Při kompletním přepracovávání původních stránek jsem zjistil, že mé odhodlání vyměnit všechny fotografie, narazilo na dosti velký a pro mne neřešitelný problém. Tím je skutečnost, že velké množství fotografií se již nedá nově pořídit – neboť dnes již ty věci prostě neexistují, a nebo (v lepším případě), se k nim již nedá běžným způsobem dostat, neboť do vrchních pater již není schodiště.

Omluvte tedy kvalitu některých – starších, fotografií, ale pro popis této budovy jsem je mnohdy musel zachovat i přes jejich mnohdy pochybnou kvalitu..Fafák – Veveří – zámeček.

Toto jsou pravděpodobně nejpoužívanější názvy stavebně zajímavé budovy, která vlastně také náleží k tématu podzemní továrny Richard.

GPS souřadnice

WGS-84: N 50°32' 10,16”. E 014°06' 4,8”


Poměrně starý letecký pohled na budovu. Foto – Hynek Gazsi.
Letecký pohled na budovu.


Budova zámečku v pohledu od mostu Generála Chábery. To je patrně v současnosti jediné místo odkud je možné budovu spatřit „celou“. Foto – Hynek Gazsi.
Budova zámečku v pohledu od mostu Generála Chábery.
To je patrně v současnosti jediné místo odkud je možné budovu spatřit „celou“.


Přibližně půl kilometru jižně, od vstupního portálu do podzemní továrny Richard I., lze v hustém křoví vedle silnice vedoucí směrem k vrchu Radobýl, spatřit osamocené věžičky, komíny a žalostné zbytky trámový střechy.
Zapomenutá a vyrabovaná zde pomalu chátrá, kdysi majestátní vila rodiny Pfaff, kterou na přelomu 40 a 50 let 19. století projektoval a vystavěl Ignaz A. Gaube (syn stavitele J. Gaubeho )

Občané Litoměřic (tedy spíše dříve narození občané), si tuto stavbu vybaví pod jménem „Fafák“. Mimochodem toto pojmenování je odvozeno od jména Pfaff – což byl první majitel této budovy, a budovu obýval minimálně do začátku druhé světové války.

Litoměřičané si tuto budovou však mohou vybavit i pod jménem Veveří." I zde je jméno odvozeno od dalšího „majitele“ budovy – což byl národní správce Veverka, který budovu spravoval v poválečném období.


A proč zmiňuji tuto budovu na stránkách věnovaných podzemní továrně Richard?  – vysvětlení je prosté.

Za války zde sídlil SS – Führungsstab Komando B5, (který měl své „detašované pracoviště“ přímo u továrny Richard I – nedaleko od vchodu do podzemí – na mapách označovaného jako vchod A/B.)

Já si vilu pamatuji ze svých dětských let, jako osídlenou budovu. Měl jsem to štěstí, že se mi nakrátko podařilo podívat se i do jedné z místností. Je to již opravdu dávno, ale přesto si pamatuji dřevěné mozaikové stropy a celkově velice ušlechtilé vnitřní vybavení. Ale jak jsem již napsal – to je opravdu hodně stará vzpomínka (odhaduji, že to bylo někdy v osmdesátých letech minulého století…).

Následovalo několik let, kdy jsem této budově nevěnoval žádnou pozornost, a nemám tedy bližší informace o tom, kdy byla opuštěna a začala chátrat.

Katastr nemovitostí uvádí, že budovu vlastní společnost H-Imo s.r.o. se sídlem v Praze.

Před několika lety byl učiněn jakýsi pokus o zahájení renovace budovy.

Při stavebních úpravách byly vyčištěny sklepy, otlučena veškerá omítka z vnitřních stěn. Přitom byly zničeny mozaikové podlahy v koupelnách a vytrhány radiátory unikátního vytápění, které bylo instalováno v kapsách uvnitř zdí budovy.

Byly vybourány prohnilé dřevěné trámy stropu, které nahradily ocelové traverzy nesoucí hurdisky. Znovu byla vystavěna kamenná terasa před budovou a vyčištěn do té doby zcela zasypaný bazén.

Pak však stavební pohyb okolo budovy náhle ustal, a od té doby vše opět spěje k záhubě – tentokrát se zdá, že k záhubě definitivní…

Prohnilé trámy na střeše povolily a celá střecha se sesunula do prostor bývalé půdy. Tím se otevřela cesta povětrnostním vlivům a vše se začalo pomalu, ale nezadržitelně bortit.

A dál už je to taková ta „moderní klasika“. Co nenahlodala příroda, tomu pomohl člověk. A tak tu zmizelo litinové zábradlí, tu zase občas nějaký ten trám. A jednoho dne náhle „zmizelo“ i pískovcové schodiště do patra budovy…

Dnes je bývalá panská vila rodiny Pfaff, v tak žalostném stavu, že je možná lepší, když se po většinu roku cudně ukrývá uprostřed těžko prostupné džungle náletových dřevin.


Pokud budete tuto stavbu hledat v době, kdy mají stromy listy, bude to trošku problém…Prakticky jediná možnost jak spatřit budovu je pohled na příjezdovou cestu.
Pokud budete tuto stavbu hledat v době, kdy mají stromy listy, bude to trošku problém…


Ponurý vzhled kdysi vznosné stavby dokonce posloužil filmařům k natáčení. Bohužel nevím jaký film a jaká společnost zde točila. Předpokládám, že se jednalo o nějaký horor – nic jiného by se zde dnes již asi natočit nedalo.


Na následujících stránkách naleznete veškeré informace k této stavbě, které se mi doposud podařilo zjistit.


Velice rád přivítám jakoukoliv doplňující, či upřesňující informaci k tomuto tématu.


Naposledy upraveno 20. 6. 2015


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.