Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

Stavby na povrchu

Nádrže na pitnou voduNádrže na pitnou vodu

V mírném vršku nad vstupním portálem k továrně Richard I. (vchod C/D) byla v roce 1944 vybudována dvoukomorová nádrž na pitnou vodu o celkovém obsahu 250 000 litrů.
Dnes ji můžeme po chvilce hledání spatřit v hustém, převážně šípkovém křoví.
Jedná se o železobetonovou stavbu, jež je z větší části ukryta pod zemí. Po dokončení měla být celá stavba nádrží kompletně překryta vrstvou zeminy. Vrstva zeminy by sloužila jako přirozená izolace a současně by celou stavbu maskovala.

K jejímu odkrytí do současné podoby došlo pravděpodobně až v poválečném období, kdy tehdejší podnik státní hutě (později kovošrot) vytrhal ze země převážnou část potrubí o větším průměru, které v té době nemělo co do činění s pokračující těžbou.
U nádrží je dnes částečně odkryta právě ta strana, kudy bylo přivedeno vstupní i výstupní potrubí.
Je však také možné i to, že nikdy nedošlo ke konečnému zavezení zeminou a povrchovým úpravám okolí nádrží z důvodů nedokončení této stavby.

Soustava nádrží se skládá z těchto částí:

  • společná místnost, kde byla namontována čerpadla a soustava armatur
  • výstupní potrubí (odtok) pokračovalo od nádrží až k jedné z větracích šachet, kde vstupovalo do podzemí.
  • přívodní potrubí, které bylo vedeno po pravé straně, v horní části zářezu k vchodu C/D (foto, v závěru této stránky)
  • dvě stejně velké vedle sebe umístěné nádrže na vodu

    Uvnitř nádrží toho již ke spatření moc nezůstalo. Vlastně zůstal pouze betonový korpus, kde se zachovalo pouze to, co prochází betonem – což znamená vše, co nešlo odšroubovat nebo uřezat.

Ostatně následující fotografie vysvětlí situaci lépe než mnoho zbytečných slov.


Původní mapa z roku 1944, s vyznačením nádrží na pitnou vodu.
Původní mapa z roku 1944 s vyznačením nádrží na pitnou vodu.


Letecká fotografie z roku 1945 zachycující pohled na čtvercový obrys nádrží. Nádrž je čtvercový obrys mírně vpravo nahoře
Letecká fotografie z roku 1945 zachycující pohled na čtvercový obrys nádrží. Nádrž je čtvercový obrys přibližně ve středu fotografie.
Letecké fotografie z roku 1945 zachycující pohled na čtvercový obrys nádrží.
Nádrž lze na fotografii vyhledat podle zřetelného čtvercového obrysu.


Pohled na ještě nezarostlé nádrže v roce 1965
A totéž místo v roce 2022
Pohled na vrchní část nádrží na pitnou vodu v rozmezí několika desítek let.


Pohled na vrchní část nádrží a vstupní otvor
Pohled na odkrytou boční část nádrží na voduPohled na odkrytou boční část nádrží na vodu
Vrchní a boční část nádrží je částečně odkrytá.


Celá betonová konstrukce je zpevněna ocelovou armaturou
Celá betonová konstrukce je zpevněna ocelovou armaturou.


Vstup do nádrží.
Vstup do nádrží.
Pohled na čtvercový vstup do nádrží.


Ocelové schody do prvního „patra“ nádrží na pitnou vodu.
Račte dovnitř…


Ale pozor – vstup do nádrží není pro klaustrofobiky…
Ale pozor – vstup do nádrží není pro klaustrofobiky…


Rampa pod ocelovými vstupními schody. Otvory po pravé straně pokračují do nádrží na pitnou vodu. Schody po straně levé vedou do spodního patra, kde stávala technologie.
Pohled na schod v prvním patře. Deformace obrazu je způsobena širokoúhlým objektivem.Rampa pod ocelovými vstupními schody. Dosti špatně viditelné otvory po levé straně fotografie ústí do nádrží. Schody po straně pravé vedou do spodního patra, kde stávala technologie armatur.
První „patro“ uvnitř nádrží.
Odtud je možné pokračovat do samotných nádrží, nebo do místa, kde byla umístěna technologie armatur.


Ocelové schůdky pokračují do spodního patra, kde byla umístěna technologie rozvodu vody.Pohled ze spodní části místnosti pro technologii, směrem na výklenky k nádržím a vstupní otvor se schody. Optická deformace fotografie je způsobena širokoúhlým objektivem.
Pohled do spodního patra místnosti pro technologie, směrem na stěnu se schody a zbytky armatur. Optická deformace fotografie je způsobena širokoúhlým objektivem.Pohled od boční stěny místnosti pro technologie na protější stěnu, kde je v úrovni podlahy vstupní a výstupní potrubí.
Ocelové schůdky pokračují do spodního patra, kde byla umístěna technologie rozvodu vody a pravděpodobně i čerpadla.
Dnes jsou zde pouze žalostné zbytky armatur.


Potrubí vstupu a výstupu pitné vody bylo uloženo vedle sebe. Jedná se o potrubí v zadní části fotografie.
Potrubí vstupu a výstupu pitné vody bylo uloženo vedle sebe.
(Jedná se o potrubí v zadní části fotografie.)


Pohled na stěnu, kterou na několika místech prostupuje ocelové potrubí do dvou samostatných nádrží.
Potrubí vstupující betonovou stěnou do jedné ze dvou nádrží.Další potrubí je ve střední části nádrží. Zde se patrně jednalo o vodu, která by unikla do přepadové jímky.
Ve spodní a střední části betonové stěny prostupuje potrubí do nádrží.


Schody do vnitřní části nádrže na pitnou vodu a potrubí přepadu vody.Schody do vnitřní části nádrže na pitnou vodu. Vrchní část přepadového potrubí již byla odmontována.
Schody do vnitřních částí nádrží na pitnou vodu a potrubí přepadu vody.


Pohodlný vstup a výstup z nádrží umožňoval výklenek nad hlavou.
Pohodlný vstup a výstup z nádrží umožňoval výklenek nad hlavou.


Pohled do jedné ze dvou nádrží na pitnou vodu. Levá stěna nádrže je šikmá. V zadní části fotografie jsou vedle betonového sloupu ocelové schůdky.
Pohled od zadní části nádrží směrem ke schodům. Levá stěna nádrže je šikmá. Optická deformace fotografie je způsobena širokoúhlým objektivem.Pohled od schodů směrem na zadní části nádrže. Pravá stěna nádrže je šikmá.
Pohled do nádrží na vodu.


Pohled z vnitřku nádrže na lezné zařízení a ocelové příruby potrubí.Uvnitř nádrží se zachovalo i přišroubované koleno přepadu vody.
Pohled z vnitřku nádrže na ocelové vystrojení.


Sací koš v jedné z nádrží.Sací koš v jedné z nádrží.
V jedné z nádrží se zachoval i sací koš.


Spodní výpustná část nádrže a jímka na kal. V této nádrži je již sací koš v jímce odmontován. Foto – Jiří Látal
Spodní výpustná část nádrže a jímka na kal.
V této nádrži je již sací koš v jímce odmontován.


Přivítal bych jakékoliv další doplňující informace k této stavbě.
Například od lidí z vodárenského řemesla.
Zvláště mě zajímá, jaká technologie by se v této stavbě mohla nacházet.Na malinkou chvilku odbočím od staveb na povrchu
a na „skok navštívíme“ podzemí, podívat se co zbylo po rozvodu vody.

(pozn. autora – uvedené fotografie pochází z doby před uzavřením podzemí).


Do podzemí se pitná a užitková voda přiváděla nitrem bývalé větrací šachty. Na levé straně užitková voda a na pravé straně pitná voda – toto potrubí je pokračováním armatur shora popisovaných nádrží.
Do podzemí se pitná a užitková voda přiváděla nitrem bývalé větrací šachty. Na levé straně užitková voda a na pravé straně pitná voda – toto potrubí je pokračováním armatur shora popisovaných nádrží.
Do podzemí se pitná a užitková voda přiváděla nitrem bývalé větrací šachty.
Na levé straně užitková voda a na pravé straně pitná voda – toto potrubí je pokračováním armatur shora popisovaných nádrží.


Od větrací šachty procházelo potrubí na vodu kolektory, nebo přímo pod podlahou.
Od větrací šachty procházelo potrubí na vodu kolektory, nebo přímo pod podlahou.Potrubí pro přívod pitné vody

K nádržím byla pitná voda přiváděna potrubím z vodárny v Litoměřicích.
V místech, kde před lety došlo k sesuvu půdy, vystupují ze země na několika místech zohýbané části kovového potrubí o průměru asi 15 cm.


Původní mapa se zvýrazněním plánu rozvodu pitné vody z Litoměřic až do nádrží na pitnou vodu.
Původní mapa z roku 1944 se zvýrazněním plánu rozvodu pitné vody z Litoměřic až do nádrží na pitnou vodu.


Přívod pitné vody (zakreslený podle mapy) promítnutý do letecké fotografie z roku 1945.
Přívod pitné vody (zakreslený podle mapy) promítnutý do letecké fotografie z roku 1945.


Mezi stromy lze doposud spatřit obnažené potrubí rozvodu pitné vody.
Mezi stromy lze doposud spatřit obnažené potrubí rozvodu pitné vody.
Mezi stromy lze doposud spatřit obnažené potrubí rozvodu pitné vody. V této části je potrubí přerušeno, patrně vlivem posunu horniny.Zde se zachovala i příruba potrubí.
Obnažená část potrubí pro pitnou vodu.Detailní pohled na obnaženou část potrubí pro pitnou vodu. Pozůstatek potrubí na pitnou vodu v křovinách nad portálem CD.


Příruba na potrubí.
Příruba na potrubí.Příruba na potrubí.
Jinde zase šroubovací spojka…Silně zkorodovaná spojka na potrubí.
Šroubovací spojka potrubí.Šroubovací spojka potrubí.
Ve vzácných případech lze spatřit i spojovací prvky armatur.


Revizní šachta pro odpadní vodu

K systému nádrží na pitnou vodu patří i pozůstatek zděné šachty nedaleko vstupního portálu do Richardu I.
Šachta sloužila pravděpodobně jako revizní (čistící) šachta začleněná do kanalizace určené pro odvod odpadní vody (například z přepadů nádrží nebo odvodů okapové vody.).
Kameninové potrubí pokračuje pod povrchem země nad přístupovou cestou ke vchodu C/D a v dnes již neznámém místě se napojuje na kanalizaci továrny Richard.


Původní mapa z roku 1944 se zvýrazněním odvodu odpadní vody do kanalizace u vchodu C/D.
Původní mapa z roku 1944 se zvýrazněním odvodu odpadní vody do kanalizace u vchodu C/D.


Část trasy odvodu odpadní vody (zakreslený podle mapy) promítnutá do letecké fotografie z roku 1945.
Část trasy odvodu odpadní vody (zakreslený podle mapy) promítnutá do letecké fotografie z roku 1945.


V hustých křovinách nad vchodem C/D lze najít i pozůstatek revizní šachty kanalizace.
Zemina se částečně sesunula a obnažila cihly, které ještě stále drží pohromadě…Zemina se částečně sesunula a obnažila cihly, které ještě stále drží pohromadě…
Zemina se částečně sesunula a obnažila cihly, které ještě stále drží pohromadě…Pohled do nitra šachty. Po levé straně se zachovala i jedna ocelová stupačka.
Částečně odkrytá cihlová stěna revizní šachty kanalizace.


Rozdrcené zbytky kameninového kanalizačního potrubí odvodnění.
Rozdrcené zbytky kameninového kanalizačního potrubí odvodnění.


Pohled do nitra odvodňovacího potrubí.
Pohled do nitra odvodňovacího potrubí.Líbila se Vám tato stránka?
Zvažte tedy prosím možnost přispět na tento projekt drobným finančním obnosem, můžete tak učinit zde:
Podpořte webové stránky TOVÁRNA RICHARD dobrovolným příspěvkem.o(06/23)
Naposledy upraveno 3. 6. 2023


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.