Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 1. 3. 2023

Vyhledávání

Stavby na povrchu

Nádrže na pitnou vodu

Nádrže na pitnou vodu

V mírném vršku nad vstupním portálem Richardu I (vchod CD) byla v roce 1944 vybudována nádrž na pitnou vodu. Dnes ji můžeme po chvilce hledání spatřit v hustém, převážně šípkovém křoví.
Jedná se o železobetonovou stavbu, jež je z větší části ukryta pod zemí. Po dokončení měla být celá stavba nádrží kompletně překryta vrstvou zeminy. Vrstva zeminy by sloužila jako přirozená izolace a současně by celou stavbu maskovala.

K jejímu odkrytí do současné podoby došlo pravděpodobně v poválečném období, kdy tehdejší podnik státní hutě (později kovošrot), vytrhal ze země převážnou část potrubí o větším průměru, které v té době nemělo co do činění s pokračující těžbou.
U nádrží je dnes částečně odkryta právě ta strana, kudy bylo přivedeno vstupní i výstupní potrubí.
Je však také možné i to, že nikdy nedošlo ke konečnému zavezení zeminou a povrchovým úpravám okolí nádrží z důvodů nedokončení této stavby.

Soustava nádrží se skládá z těchto částí:

  • společná místnost, kde byla namontována čerpadla a soustava armatur
  • Výstupní potrubí (odtok) pokračovalo od nádrží až k jedné z větracích šachet, kde vstupovalo do podzemí.
  • Přívodní potrubí, které bylo vedeno po pravé straně, v horní části zářezu k vchodu CD (foto v závěru stránky)
  • dvě stejně velké, vedle sebe umístěné nádrže na vodu

    Uvnitř nádrží toho již ke spatření moc nezůstalo. Vlastně zůstal pouze betonový korpus, kde se zachovalo pouze to, co prochází betonem – což znamená vše, co nešlo odšroubovat nebo uřezat.

Ostatně následující fotografie vysvětlí situaci lépe než mnoho zbytečných slov.


Pohled na vrchní část nádrží a vstupní otvor.
Pohled na odkrytou boční část nádrží na vodu.Pohled na odkrytou boční část nádrží na vodu.
Vrchní a boční část nádrží je částečně odkrytá.


Vstup do nádrží.
Vstup do nádrží.
Vstup do nádrží.


Ocelové schody do prvního „patra“ nádrží na pitnou vodu.
Račte dovnitř…


Rampa pod ocelovými vstupními schody. Otvory po pravé straně pokračují do nádrží na pitnou vodu. Schody po straně levé vedou do spodního patra, kde stávala technologie.
Pohled na schod v prvním patře. Deformace obrazu je způsobena širokoúhlým objektivem.Rampa pod ocelovými vstupními schody. Dosti špatně viditelné otvory po levé straně fotografie ústí do nádrží. Schody po straně pravé vedou do spodního patra, kde stávala technologie.
První „patro“ uvnitř nádrží.
Odtud je možné pokračovat do samotných nádrží anebo do místa, kde byla umístěna technologie.


Ocelové schůdky pokračují do spodního patra, kde byla umístěna technologie rozvodu vody.Pohled ze spodní části místnosti pro technologii, směrem na výklenky k nádržím a vstupní otvor se schody. Optická deformace fotografie je způsobena širokoúhlým objektivem.
Pohled do spodního patra místnosti pro technologie, směrem na stěnu se schody a zbytky armatur. Optická deformace fotografie je způsobena širokoúhlým objektivem.Pohled od boční stěny místnosti pro technologie na protější stěnu kde je v úrovni podlahy vstupní a výstupní potrubí.
Ocelové schůdky pokračují do spodního patra, kde byla umístěna technologie rozvodu vody a pravděpodobně i čerpadla.
Dnes jsou zde pouze žalostné zbytky armatur.


Potrubí vstupu a výstupu pitné vody bylo uloženo vedle sebe. Jedná se po potrubí v zadní části fotografie.
Potrubí vstupu a výstupu pitné vody bylo uloženo vedle sebe.
(jedná se o potrubí v zadní části fotografie.)


Potrubí vstupující betonovou stěnou do jedné ze dvou nádrží.Další potrubí je ve střední části nádrží. Zde se patrně jednalo o vodu, která by unikla do přepadové jímky.
Ve spodní a střední části betonové stěny prostupuje potrubí do nádrží.


Schody do vnitřní části nádrže na pitnou vodu a potrubí přepadu vody.Schody do vnitřní části nádrže na pitnou vodu. Vrchní část přepadového potrubí již byla odmontována.
Schody do vnitřních částí nádrží na pitnou vodu a potrubí přepadu vody.


Pohodlný vstup a výstup z nádrží umožňoval výklenek nad hlavou.
Pohodlný vstup a výstup z nádrží umožňoval výklenek nad hlavou.


Pohled do jedné ze dvou nádrží na pitnou vodu. Levá stěna nádrže je šikmá. V zadní části fotografie jsou vedle betonového sloupu ocelové schůdky.
Pohled od zadní části nádrží směrem ke schodům. Levá stěna nádrže je šikmá. Optická deformace fotografie je způsobena širokoúhlým objektivem.Pohled od schodů směrem na zadní části nádrže. Pravá stěna nádrže je šikmá.
Pohled do nádrží na vodu.


Uvnitř nádrží se zachovalo i přišroubované koleno přepadu
Uvnitř nádrží se zachovalo i přišroubované koleno přepadu.


Sací koš v jedné z nádrží. Foto – Jiří Látal.Sací koš v jedné z nádrží. Foto – Jiří Látal
V jedné z nádrží se zachoval i sací koš.


Spodní výpustná část nádrže a jímka na kal. V této nádrži je již sací koš v jímce odmontován. Foto – Jiří Látal
Spodní výpustná část nádrže a jímka na kal.
V této nádrži je již sací koš v jímce odmontován.

Přivítal bych jakékoliv další doplňující informace k této stavbě.
Například od lidí z vodárenského řemesla.
Zvláště mě zajímá, jaká technologie by se v této stavbě mohla nacházet.


Potrubí pro přívod pitné vody

K nádržím byla pitná voda přiváděna potrubím z vodárny v Litoměřicích.
V místech, kde před lety došlo k sesuvu půdy, vystupují ze země na několika místech zohýbané části kovového potrubí o průměru asi 15 cm.


Mezi stromy lze doposud spatřit obnažené potrubí rozvodu pitné vody.V této části je potrubí přerušeno, patrně vlivem posunu horniny.
Silně zkorodovaná spojka na potrubí.Zde se zachovala i příruba. Pozůstatek potrubí na pitnou vodu v křovinách nad portálem CD.


Revizní šachta pro odpadní vodu

K „odloučené“ součásti nádrží na pitnou vodu patří i pozůstatek zděné šachty nedaleko vstupního portálu do Richardu I.
Šachta sloužila pravděpodobně jako revizní (čistící) šachta v kanalizaci pro odvod případného úniku vody (například z přepadů nádrží, nebo odvodů okapové vody).
Kameninové potrubí pokračuje ukryto ve svahu podle přístupové cesty ke vchodu CD a v dnes již neznámém místě se napojuje na kanalizaci továrny Richard.


V hustých křovinách nad vchodem CD lze najít i pozůstatek revizní šachty kanalizace.
Zemina se částečně sesunula a obnažila cihly, které ještě stále drží pohromadě…Pohled do nitra šachty. Po levé straně se zachovala i jedna ocelová stupačka.
Částečně odkrytá cihlová stěna revizní šachty kanalizace.


Rozdrcené zbytky kameninového kanalizačního potrubí odvodnění.
Rozdrcené zbytky kameninového kanalizačního potrubí odvodnění.


Pohled do odvodňovacího potrubí.
Pohled do odvodňovacího potrubí.Naposledy upraveno 1. 5. 2013


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.