Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 3. 2. 2024

Vyhledávání

Stavby na povrchu

Studna na pitnou vodu?Nejprve drobná odbočka.
Tato stránka již byla uvedena před poměrně velkou dobou (naposledy byla upravena v roce 2011) a od té doby se změnil jednak stav samotné stavby, ale současně i můj názor na její účel.

Co se týká začlenění samotné stavby k továrně Richard. Ani po prohlédnutí a přečtení velkého množství dokumentů a podkladů k továrně Richard, nedokážu zodpovědně napsat, zda studna patřila k této továrně. Na žádné mapě vyznačena není a všechna zakreslená potrubí studnu míjí bez přerušení. Všechny indicie tak nasvědčují tomu, že v tomto případě jde o pomyslné plácnutí do vody a spojitost s areálem Richard zde opravdu žádná není.

Nicméně, když už se budova nachází v těsném sousedství Richard I. a povrchových staveb, ponechám ji na těchto stránkách. Ještě jednou musím napsat, že po pečlivém shrnutí všech pro a proti mohu konstatovat, že tato stavba asi opravdu k Richardu nepatří. O tom však v dalších částech stránky.Potok

Ještě, než se dostanu k popisu samotné studny, zmíním se o jedné zajímavosti, na kterou mne upozornil pan R. Švec. Touto zajímavostí je existence nenápadného potůčku, který v těchto místech protékal a končil v nevelkém rybníčku, který byl vedle silnice Litoměřice – Michalovice.
Kde přesně potok, či spíše potůček vyvěral a jaká byla jeho trasa, jsem zatím přes veškerou snahu nedokázal zjistit. Pro lepší orientaci použiji výřezy z dobové mapy.


Mapa z roku 1843 s vyznačeným potůčkem, který ústí do trojúhelníkového rybníčku.Mapa z roku 1843 s vyznačeným potůčkem, který ústí do trojúhelníkového rybníčku.
Mapa z roku 1843 s vyznačeným potůčkem, který ústí do trojúhelníkového rybníčku.


Pro lepší přehlednost – Mapa z roku 1843 s vyznačením orientačních bodů.
Pro lepší přehlednost.
Mapa z roku 1843 s vyznačením orientačních bodů.


Červeně je vyznačeno místo, kde býval rybníček napájený potokem. Pohled od Litoměřic.Červeně je vyznačeno místo, kde býval rybníček napájený potokem. Pohled směrem na Litoměřice.
Červeně je vyznačeno místo, kde býval rybníček napájený potokem.Jímka na vodu?


Následující stať je pouze mým dohadem, nikoliv potvrzenou skutečností.

Když jsem před lety nalezl obrys šachty za filtrační stanicí, stále jsem dumal o jejím významu. Řešení nepřišlo ani po letech, kdy už šachta byla vyčištěna až na dno. Význam šachty stále nikam nezapadal. Až když se „objevila“ mapa s potokem. Vše mi začalo dávat nějakou souvislost. I přesto, že přiznávám, že jde pouze o dohad, neodolal jsem a podělím se s ním.
V místech, kudy se (pravděpodobně) klikatil potůček zakreslený na mapě, byla vybudována již zmiňovaná šachta. Její dno je z cihel a ve stěně směrem k níže popisované studni je výklenek s ocelovým potrubím. Proč tedy potůček nesvést do této šachty a vodu odvést do studny. Dává to smysl?


Okolí šachty. Teoreticky mohla voda přitékat z levé části snímku a plnit jímku.
Pohled předpokládaným „řečištěm“ – směrem k jímce.
Okolí šachty / jímky na vodu.
Okolní vzhled nasvědčuje tomu, že tudy mohl potok protékat.
Schází už pouze „řečiště“, které mohlo zmizet v době výstavby systému potrubí pro užitkovou vodu.


Jímka ve střední části fotografie se nachází v přirozeném zářezu a mohla zachycovat vodu z potoka.
Jímka na vodu – bližší pohled.Pohled do vyčištěné jímky na vodu.
Detailní pohledy na šachta/jímku na vodu.


Cihelná podlaha v šachtě.
Cihelná podlaha v šachtě.


V určité vzdálenosti nade dnem se nachází výklenek, v němž je potrubí s přírubou.
V určité vzdálenosti nade dnem se nachází výklenek, v němž je potrubí s přírubou.


Ocelové potrubí ve stěně studny – předpokládám, že bylo určeno pro vtok vody přiváděné z jímky do studny. Jsem toho názoru, že pokud by se jednalo o výtlačné potrubí, bude se nacházet v místnosti čerpadel – viz níže.
Ocelové potrubí ve stěně studny – předpokládám, že bylo určeno pro vtok vody přiváděné z jímky do studny.
Jsem toho názoru, že pokud by se jednalo o výtlačné potrubí, bude se nacházet v místnosti čerpadel – viz níže.Kam se poděl potok?


I pro ten jsem našel „nové“ místo.
Vycházel jsem ze známé skutečnosti a z leteckého snímkování z roku 1945. A výsledek, ke kterému jsem došel, je tento.
Potůček patrně patřil k nevýznamným vodním zdrojům, a je dosti možné že se objevoval jen v určitých obdobích. Při výstavbě rozvodu užitkového potrubí byl pramen buď poškozen, nebo si „našel cestu“ výkopem pro potrubí. Protože jedna mokřina se s různým přítokem objevuje i na soukromé střelnici, která se nachází v oblasti, kam by hledaný pramen mohl od roku 1944 ústit. Protože tudy vedou i původní výkopy pro potrubí. Další ve fotografiích…


Letecký snímek z roku 1945 a vyznačené body s přibližnou trasou potoka. Na fotografii jsou zřetelné rýhy pro potrubí, které můžou mít za následek změnu toku potoka. 1 – Rybník u silnice. 2 – Jímka (pravděpodobně) určená pro vodu z potoka. 3 – Studna na vodu. 4 – Místo kde se objevuje mokřina s drobným přítokem vody.
Letecký snímek z roku 1945 a vyznačené body s přibližnou trasou potoka.
Na fotografii jsou zřetelné rýhy pro potrubí, které můžou mít za následek změnu toku potoka.
1. Rybník u silnice
2. Jímka (pravděpodobně) určená pro vodu z potoka
3. Studna na vodu
4. Místo kde se objevuje mokřina s drobným přítokem vody


Areál střelnice se znatelnou „louží“ po pravé straně.
Areál střelnice se znatelnou „louží“ po pravé straně.


Areál střelnice se znatelnou „louží“.
Pohled na louži, či spíše skoro malé jezírko prosakující vody. Svah po pravé straně příkře stoupá a někde v těchto místech může stále být pramen, který napájel výše zmiňovaný potok.Pohled na louži, či spíše skoro malé jezírko prosakující vody.
Areál střelnice se znatelnou „louží“ .Konečně se dostávám k samotné budově a studni.
I zde budu následně používat různě staré fotografie, ze kterých lze poznat, jak na stavbě hlodá „zub času“

Pozůstatky studny se nachází asi 80 metrů jihovýchodně od budovy filtrační stanice.
Vstupní objekt studny představuje nenápadná, dnes již prakticky zcela rozpadlá budova s částečně odkrytou studnou.
Ještě okolo roku 2000 byla tato cihlová stavba uzamčena a pravděpodobně byla určena jako vodárna pro potřeby zahrádkářů.
Jak jsem již napsal z počátku, doposud nemám plně jasno v tom, pro koho byla studna původně určena. Jako nejlogičtější mě připadá, že se jednalo o zdroj vody pro Gaubův statek a pravděpodobně i pro zámeček, který se nacházel naproti a voda ze studny mohla být určena například i pro napuštění bazénu před zámečkem. Tomu by ostatně napovídal i zbytek potrubí, které je možné spatřit v ruinách stavby – viz foto na stránce níže.

Uvnitř budovy jsou naproti vchodu lomené schody vedoucí asi 3 m pod zem.
Zde je další místnost, v níž stávalo čerpadlo. Uvnitř lze doposud spatřit části armatury. V zadní části zmiňované místnosti se nachází samotná studna. Nejedná se o nijak převratně hluboké dílo – hloubka od podlahy spodního patra ke dnu studny byla ještě počátkem roku 2013 přibližně čtyři metry.

Je možné, že studna bývala hlubší, ale to již patrně nikdo nezjistí, protože nějaký železožrout odhalil, že ve vrchní části studny jsou zazděny ocelové traverzy… Ty jsou dnes již vyrvány a do studny při tom napadala převážná část cihlové obezdívky studny… Kromě toho již někdo vytvořil dvě velká obdélníková okna, odkud nejspíše vybral cihly pro svou osobní potřebuStavba a studna ve fotografiích

Popis a vysvětlování je jedna věc, ale pro lepší dokreslení pár zastavení ve fotografiích…


Při letmém pohledu do křovin není stavba nijak zřetelná…… A při bližším… také ne. A to ještě stromy nemají listí…
I když víme kde se budova nachází, najít ji není jednoduché…


A přesto tam je.
A přesto tam je.


Grafika studny.
Grafika studny.
Grafika studny zhotovená v době, kdy ještě nebylo nic poškozené.


Pohled na vstup do budovy přibližně v roce 2000. Foto: Jiří Látal.
Totéž místo v roce 2007…a ještě jednou – rok 2022…
Pohled na vrchní část stavby studny v rozmezí dvaceti let…


V hustých křovinách, nedaleko od původní cesty, je ukryta nenápadná budova studny – stav v roce 2007V hustých křovinách, nedaleko od původní cesty, je ukryta nenápadná budova studny – stav v roce 2021.
V hustých křovinách, nedaleko od původní cesty, je ukryta nenápadná budova studny – (dnes spíše její zbytky).


Ruina studny v roce 2021.
Ruina studny v roce 2021.


Pohled do vrchního patra se zdí, která oddělovala studnu. Rok 2007Totéž místo v roce 2021.
Rozdíl čtyř let – aneb – zub času jménem „člověk“.
Pohled do vrchního patra se zdí, která oddělovala studnu.


Pohled na vršek studny, obezdívka je již zbořena.
Pohled na vršek studny, obezdívka je již zbořena..


Pohled do studny. Po stranách velké otvory po vytrhaných cihlách…Pohled do studny se zřetelným otvorem do patra pro technologii a také poškozená obezdívka šachty..
Pohledy do studny.


V zadní stěně studny lze spatřit litinové potrubí, které bylo v pozdější době nahrazeno vsunutím plastové (pryžové??) hadice. Kam pokračuje potrubí dál, to netuším, ale tímto směrem je jak Gaubův dvůr, tak zámeček – Pfaffův dům
V zadní stěně studny lze spatřit litinové potrubí, které bylo v pozdější době nahrazeno vsunutím plastové (pryžové??) hadice. Kam pokračuje potrubí dál, to netuším, ale tímto směrem je jak Gaubův dvůr, tak zámeček – Pfaffův dům.V zadní stěně studny. Lze spatřit litinové potrubí, které bylo v pozdější době nahrazeno vsunutím plastové (pryžové??) hadice. Kam pokračuje potrubí dál, to netuším, ale tímto směrem je jak Gaubův dvůr, tak zámeček – Pfaffův dům.
V zadní stěně studny. Lze spatřit litinové potrubí, které bylo v pozdější době nahrazeno vsunutím plastové (pryžové??) hadice.
Kam pokračuje potrubí dále, to netuším, ale tímto směrem je jak Gaubův dvůr, tak zámeček – Pfaffův dům.


Pohled na schodiště do spodního patra – ke studni. Rok 2004. Foto: Jiří Látal.
Totéž schodiště přibližně v roce 2006.A ještě jednou – stav v roce 2022…
Schodiště do spodního patra – ke studni.
Jeden a tentýž pohled – v průběhu několika let…


Scházíme po schodech do místnosti pro čerpadla. Foto: Hynek Gazsi.
Scházíme po schodech do místnosti pro čerpadla.


Pohled do místnosti, kde stávala čerpadla. Foto – Jiří Látal.
Pohled do místnosti, kde stávala čerpadla.Pohled do místnosti, kde stávala čerpadla. Foto – Hynek Gazsi.
Pohledy do místnosti, kde stávala čerpadla.


Ve spodním patře nalezneme kromě místnosti pro čerpadla i zbytky dveří, za nimiž je studna. Foto: Jiří Látal.
Ve spodním patře nalezneme kromě místnosti pro čerpadla i zbytky dveří, za nimiž je studna.


Zrezivělé části armatur rozvodu vody.
Uložení pro neznámou technologii k čerpadlům.Uložení pro neznámou technologii k čerpadlům.
Dnes již neexistující zbytky armatur a uložení technologií.


Není pochyby o tom, že se studna dokázala zaplnit vodou opravdu hodně. V roce 2010 vystoupala hladina až do poloviny dveří a nad úroveň uložení pro čerpadla.
Není pochyby o tom, že se studna dokázala zaplnit vodou opravdu hodně.
V roce 2010 vystoupala hladina až do poloviny dveří a nad úroveň uložení pro čerpadla.Sklep pod studnou?


V mírném svahu pod polorozpadlou stavbou, kryjící studnu a přilehlé prostory, je možné spatřit klenbu nějakého sklepa, případně místnosti.
Podle způsobu stavby usuzuji na značné stáří tohoto objektu.
Vnitřní část sklepa byla rozdělena cihlovou příčkou (dnes již zbořenou).
V levé části sklepa je na úrovni současné zasypané podlahy částečný náznak další klenby. Tento prostor je až po strop zaplněn bahnem a není možné zjistit jak daleko pokračuje a jaký byl jeho účel. Vzhledově se jedná o velice starou stavbu. A netroufnu si odhadovat, zda je zde nějaká souvislost se stavbou samotné studny.


Zatím blíže neurčené pozůstatky sklepa nacházejícího se ve svahu před budovou studny. Foto z roku 2003.
Zatím blíže neurčené pozůstatky sklepa nacházejícího se ve svahu před budovou studny. Foto z roku 2006.A totéž místo v roce 2022. Po sklepu již prakticky není ani památky…
Blíže neurčené pozůstatky sklepa, které se nacházely ve svahu před budovou studny.


Část sklepa se dá po chvilce hledání ještě stále nalézt…,
Část sklepa se dá po chvilce hledání ještě stále nalézt…


A protože před bezmála dvaceti lety bylo možné do sklepa ještě nahlédnout, připojuji pár fotografií z té doby…


Pohled do části sklepa. Foto z roku 2003.
Pohled do části sklepa.


Foto z roku 2003.
Uvnitř sklepa. Foto z roku 2003.Uvnitř sklepa. Foto z roku 2003.
Uvnitř sklepa.


Na úrovni podlahy sklepa jsou náznaky teoreticky dalších prostor. Vše je však až ke stropu zaplněno bahnem a hlínou. Foto z roku 2003.
Na úrovni podlahy sklepa jsou náznaky teoreticky dalších prostor.
Vše je však až ke stropu zaplněno bahnem a hlínou.Shrnutí závěrem


Jak jsem již shora napsal, tak studna není zanesena na žádné dosud nalezené mapě. Zkoušel jsem tedy hledat pomocí leteckého snímkování, kde se dají dohledat snímky od roku 1938. Avšak ani zde jsem nepochodil. Ve zmiňované oblasti prostě není nic, co by jakkoliv stavbu zachycovalo. Nerozumím tomu a jediné logické vysvětlení, které mám je, že budova, která stála již před zahájením snímkování, avšak vždy při přeletu letadla byla zakryta větvemi stromů. Je to chabé tvrzení, ale vážně mě nic jiného nenapadá. K vysvětlení opět použiji několik snímků z různých let.


Výřezy z původní mapy s vyznačeným místem, kde je budova a studna postavena. Na mapě však nic zakresleno není.
Výřezy z původní mapy s vyznačeným místem, kde je budova a studna postavena. Na mapě však nic zakresleno není.Výřezy z původní mapy s vyznačeným místem, kde je budova a studna postavena. Na mapě však nic zakresleno není.
Výřezy z původních map s vyznačeným místem, kde je budova a studna postavena.
Na mapách však nic zakresleno není.


Pohled na aktuální letecký snímek – husté stromy stavbu zcela zakrývají.
Pohled na aktuální letecký snímek – husté stromy stavbu zcela zakrývají.


Totéž místo v roce 1938.
Totéž místo v roce 1938.


Totéž místo v roce 1957.
Totéž místo v roce 1957.


Totéž místo v roce 1962 – nikde nic, co by nasvědčovalo, že je v porostu nějaká stavba.
Totéž místo v roce 1962 – nikde nic, co by nasvědčovalo, že je v porostu nějaká stavba.Líbila se Vám tato stránka?
Zvažte tedy prosím možnost přispět na tento projekt drobným finančním obnosem, můžete tak učinit zde:
Podpořte webové stránky TOVÁRNA RICHARD dobrovolným příspěvkem.o(03/22)


Naposledy upraveno 4. 3. 2022


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.