Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 4. 5. 2024

Vyhledávání

Stavby na povrchu

Revizní šachty

Veškerá odpadní voda z továren Richard byla samospádem odváděna do litoměřické městské kanalizace.

Násep bývalé vlečky (dnes silnice vedoucí k portálu C/D) je doposud lemován soustavou revizních šachet kanalizace. Podobné šachty bylo možné spatřit v minulosti i v okolí vchodu A/B, C/D a u všech technických staveb v okolí továrny. V současné době je možné dohledat již pouze zmiňovanou část soustavy lemující cestu. Převážná většina šachet je na pozemcích zahrádkářů. Systém kanalizace je doposud funkční a z jara či po vydatnějších deštích lze zaslechnout vodu protékající kaskádou potrubí. Některé šachty slouží zahrádkářům jako sklepy na uskladnění jejich zemědělských produktů. Po částečném přehrazení odtoku také jako zdroj vody na zalévání.


Každá ze čtyř fotografií šachet je postupně zobrazena na několika pohledech. Jedná se o poměrně staré fotografie, jejichž kvalita není nejlepší.


Zakrytá vrchní část revizní šachty.Zakrytá vrchní část revizní šachty.
Zakrytá vrchní část revizní šachty.Zakrytá vrchní část revizní šachty.
Zakryté vrchní části revizních šachet.


Odkrytý vstup do šachty.Odkrytý vstup do šachty.
Odkrytý vstup do šachty.Odkrytý vstup do šachty.
Odkryté vstupy do šachet.


Částečný pohled do odkryté šachty.Částečný pohled do odkryté šachty.
Částečný pohled do odkryté šachty.Částečný pohled do odkryté šachty.
Částečné pohledy do odkrytých šachet.


Pohled na vrchní část revizní šachty.

Pohled na vrchní část revizní šachty.Pohled na vrchní část revizní šachty.
Pohled na vrchní část revizních šachet.


Zub času sice zapracoval, ale vnitřní části šachet stále ukazují dokonalé stavební zpracování.

Zub času sice zapracoval, ale vnitřní části šachet stále ukazují dokonalé stavební zpracování.Zub času sice zapracoval, ale vnitřní části šachet stále ukazují dokonalé stavební zpracování.
Zub času sice zapracoval, ale vnitřní části šachet stále ukazují dokonalé stavební zpracování.Naposledy upraveno 23. 9. 2011


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.