Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 3. 2. 2024

Vyhledávání

Koncentrační tábor Litoměřice

Vězni z Malé pevnosti TerezínPrvní transport vězňů určených pro pracovní nasazení v podzemní továrně Richard v Litoměřicích, přijel 25 března 1944 z koncen­tračního tábora Dachau do města Terezín. (Terezín je vzdálen od Litoměřic asi 3 km.) Transport byl umístěn přechodně v policejní věznici pražského gestapa v Malé pevnosti Terezín na tehdejším III. dvoře, který byl celý uvolněn pro tento transport.
Dne 14. 4. 1944 dostali vězni tohoto transportu nová Flossenbürgská vězeňská čísla ze série 7141 – 7640.

Z 500 vězňů bylo nejvíce vězňů slovinské národnosti dále Rusové, Italové, Poláci a Francouzi.
Kmenový tábor Flossenbürg vedl pak dále Terezín jako své venkovní komando. (V této části popisu, není zmiňován další transport z KT Flossenbürg, což byl komando asi 40 vězňů – většinou radiotechniků, kteří byli určeni pro SS Hauptamt v Lovosicích. Později označováno jako “ Komando Lobositz“ ).

Vězni byli z Malé pevnosti odváženi nákladními auty do Litoměřic, kde pracovali v podzemní továrně a na úpravách bývalých dělostřeleckých kasáren pod Radobýlem, kde se budoval koncentrační tábor. V červnu 1944 byli vězni z KT Dachau (transport ze dne 25. 3. 1944) přemístěni z Terezína do v té době již zbudovaného tábora v Litoměřicích. Venkovní Flossenbürgská pobočka přestala existovat.

I nadále jsou však na stavbu podzemní továrny Richard dále posíláni vězni z Malé pevnosti Terezín. A to v počtu 700 – 800 lidí denně, kteří se střídali ve dvou směnách a byli soustředěni na IV. dvoře. Na stavbě továrny se pracovalo i v sobotu, kdy jiná komanda měla klid a na práci z Malé pevnosti neodcházela. Terezínští vězni se s Litoměřickými vězni nesměli stýkat, ale i přes nebezpečí ubití přeci jen při práci do styku přišli.

Vězni z Malé pevnosti pracovali v Richardu po dvanáctihodinových směnách. Jedni odcházeli po ranním „apelu“, druzí po večerním. Za každého počasí odjížděly několika autobusy nebo odcházeli z pevnosti přes Litoměřice k Bídnici. Cesta trvala hodinu a půl. Kolona, která byla ze všech pracovních komand nejpočetnější, doprovázeli příslušníci SS z Malé pevnosti.


Naposledy upraveno 17. 5. 2014


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.