Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

Zde-aktuality ze dne

Rok 2011

30. 06. 2011

Uplynulo přibližně půl roku od ukončení aktualizace webu o podzemní továrně Richard. Jak jsem již psal, dochází ke vzniku zcela nových stránek. V současnosti je situaci přibližně následující:

  • V hrubém formátu jsou dokončeny prakticky všechny texty. Není zcela dokončeno konečné

    formátování a korektury textů.

  • Je vložena nadpoloviční většina fotografií včetně popisků. Zde je práce nejobtížnější.

    Znamená to vybrat ty, které z původních fotografií je možné použít, které se musí nově upravit a vložit a které zcela obměnit. Třídění fotografií je opravdu úmorná práce. Nemluvě o tom, že některé fotografie již nebude možné pořídit a zdrojové jsou bohužel v elektronickém ne­bi…

  • Není dokončena nová grafika stránek.

Snažím se pracovat takovým tempem, aby bylo možné spustit nové stránky počátkem roku 2012 (optimální by bylo k prvnímu dni roku 2012).

Co se týká Richardu a jeho okolí. Samozřejmě se stále vracím a toulám se po povrchu. Kromě jiného je potřeba pořídit nové fotografie. Při svých toulkách s paní psovou a fotoaparátem jsem zatím neregistroval žádné velké změny. Jenom snad příroda se urputně snaží stále více ukrývat veškeré zbytky staveb. To je přibližně vše, co se pro tuto chvíli dá napsat.

Přeji Vám všem hezké prázdniny a dovolené.

20. 1. 2011

V posledních dnech nebývale vzrostl zájem o podzemí továrnu Richard. V e-mailech se mi množí dotazy na podrobnosti. Bohužel v současnosti nemám žádné nové informace o stavu událostí a plánech do budoucna. Má komunikace s Městským úřadem Litoměřice náhle ustala v závěru roku 2009 a od té doby vše utichlo (bez mého zavinění). A pokud se mi donesou nějaké útržky informací, pak stejně pochází ze zdroje „jedna paní povídala“ a na tom se moc budovat nedá.

Prakticky všechny dostupné informace o projektu naleznete na stránce natáčení dokumentárního filmu. Diskuze, které jsou k tomuto tématu, se víceméně týkají finanční otázky tohoto projektu.

NÁSLEDUJÍCÍ ŘÁDKY JSOU POUZE MŮJ NÁZOR

Naplánovaní celého projektu bohužel vzniklo ještě před nástupem „divné doby“. A v současnosti je vše hlavně otázka peněz (nebudu se rozepisovat o bezpečnostních aspektech a další problematice celého projektu).

Otázka financí je velký problém, zvláště v našem státě, kde je „dobrým zvykem“, že než balík peněz doteče tam, kam má, nějakým divným působením osudu se jeho část odpaří… Stav v podzemí je katastrofální a jakékoliv bezpečné úpravy by patrně stvořily jeden velký betonový tunel (teď nehovořím o penězích). Další otázkou je, kam s materiálem z podzemí. Takový kopec vápence a betonu by byl problém někde uskladnit. Nemluvě o přístupové komunikaci pro těžké náklaďáky a reakcích lidí na tak velký provoz při odvozu suti.

A přitom podle mého názoru by řešení mohlo být jednodušší a asi i levnější. V místě u vchodu CD zřídit parkoviště a zázemí. Spojovací cestu vedoucí okolo filtrační stanice, nádrží na pitnou vodu až k hlavní větrací šachtě nad Richardem I předělat na výtahovou šachtu při částečném zachování funkce ventilace (+ jednoho z nouzových východů).

Dole u šachty se nacházejí „nejzachovalejší“ a největší prostory včetně pověstné kantýny a umýváren. Přes spojovací překop se do podzemí dostane i technika. Samozřejmě tam neprojede nákladní auto, ale malé nakladače ano. Pak už by nebyl problém znovu použít taktiku jako při úpravách pro plánované rozšířené prostory úložiště. Tehdy se prostě všechna suť nahrnula do nevyužívaných štol. Zde by se daly použít prostory novodobé čížkovické těžby. A i přes částečné zavezení prostor nové těžby by jejich část mohla sloužit jako ukázka nové těžby.


Na počátku roku 2011 bych Vám chtěl popřát mnoho zdraví a úspěchů v této divné době.

Jaké změny nás čekají na stránkách o továrně Richard?

V roce 2011 bych chtěl znatelně omezit aktualizace stránek. Až doposud docházelo ke změnám minimálně jednou za měsíc. Neznamená to však, že se na stránkách nebude pracovat. Není tomu tak, ale je mnoho práce, kterou musím dokončit, a to za cenu znatelného (byť přechodného) omezení aktualizací.

A tak poslední dokončenou aktualizací je přepracovaná stránka na téma plánování a výstavba podzemní továrny. Není to však jediná změna.

V průběhu ledna 2011 bude archivováno a zrušeno diskuzní fórum. Zdá se, že vytvoření diskuze na téma Richard nebyl krok správným směrem, přestože se na počátku zdálo, že se vše rozeběhne, ale byl to omyl. Uznávám, že udělat fórum o podzemí, kde se nesmí psát o vstupu do podzemí, není zrovna nejlepší nápad. Věřte, že jsem k tomu měl své důvody.

Ke konci existence fóra se na stránkách začal objevovat spam a odkazy na stránky, které s továrnou Richard nemají absolutně nic společného, a já jsem nestačil odmazávat různé odkazy vedoucí na různé pochybné stránky s ještě pochybnějším obsahem. To je tedy důvod, proč bylo fórum odstraněno.

Dalším důvodem pro odstranění fóra, je, že MySQL databáze bude použita pro přechod na zcela nový formát stránek. Již několik let při vstupu do nového roku slibuji, že dojde k přechodu na web ve formátu PHP. Nikdy se mi však nepodařilo věc dotáhnout do zdárného konce. Zdá se, že se konečně rýsuje možnost přechodu z formátu HTML na PHP.

Povede-li se vše tak, jak má, pak případná změna proběhne až po kompletním přesunu stránek do nového formátu a po jejich odzkoušení. Datum však není pevně stanoveno a do té doby budou stránky v původní podobě.

Ještě jednou přeji vše nejlepší do roku 2011 a budu rád, budete-li se na stránky o podzemní továrně Richard vracet i nadále.

Roman Gazsipředcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.