Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 4. 5. 2024

Vyhledávání

Zde-aktuality ze dne

Rok 2019Změny a úpravy na stránkách věnovaných podzemní továrně Richard

(Aktuality naleznete také na Facebooku)01. 12. 2019

I tento měsíc se dvakrát zastavím u tématu vchodů do podzemí.
Dnes se krátce podíváme na vchod do podzemí Richard II – vchod F.

A protože toto téma není zas tak moc obsahově rozsáhlé, navštívíme i nedaleký Richard III – vchod G.


01. 11. 2019

Když jsem dneska odpoledne vkládal text pro novou aktualizaci, netušil jsem, že stránku budu večer aktualizovat.
Byl jsem ještě na otočku u vrat, abych si ověřil pár drobností a ejhle… Máme nová, hezká, červená vrata, a pěkný cementový (betonový?) práh pod nimi…

Evidentně mé postesknutí z loňského roku , (opět) nikdo nevzal v úvahu. Loni to byla jílová nepropustná hromada – a teď pro jistotu cement a dvojitá vrata. Inu lidská hloupost je zdá se nekonečná.

Ta voda opravdu musí někam odtékat, hlupáčci! To že je dva roky sucho neznamená, že nezačne jednou pršet, ale to by se muselo chtít… používat hlavu… vlastní… Ale co, máte bodíky, že…


Tak máme nová vrata, uznávám, že vzhledu není co vytknout, mohlo by se polemizovat o barvě, ale to už bych byl hnidopich.
Již z dálky to svítí novotou.Ta hromada – hromady snad časem zmizí…
Tak máme nová vrata, uznávám, že vzhledu není co vytknout, mohlo by se polemizovat o barvě, ale to už bych byl hnidopich.


Tohle řešení je poněkud krátkozraké, ale lepší než drátem do oka…
Tohle řešení je poněkud krátkozraké, ale lepší než to bylo předtím.


Ale tohle je opravdu slušně řešeno hloupé… Když už tam byl ten bagr, nebo co ohlodalo ten sesun, tak stačilo hrábnout po pravé straně vrat, kde je pod hlínou plastová trubka. Ta by šla (sice pracně) prošťouchnout a voda by mohla vesele odtékat. Takhle? Zazdívka, dvojitá vrata jíl a na tom neprodyšná deska – co to asi tak může udělat…
Ale tohle je opravdu slušně řešeno hloupé…
Když už tam byl ten bagr, nebo co ohlodalo ten sesun, tak stačilo hrábnout po pravé straně vrat,
kde je pod hlínou plastová trubka.
Ta by šla (sice pracně) prošťouchnout a voda by mohla vesele odtékat.
Takhle? Zazdívka, dvojitá vrata jíl a na tom neprodyšná deska – co to asi tak může udělat…


A když už jsme u toho vchodu, zůstaneme zde i nadále, protože v následujících několika budoucích zastaveních, se budu věnovat tématu vchodů do podzemí.

Už je asi opravdu na čase, protože převážná část stránek k tomuto tématu je z roku 2013, (jedna dokonce z roku 2011) a to už je opravdu, docela dlouho…

Začnu tedy úvodním tématem Vstupní objekty továren.

A protože se mi daří psát trochu do zásoby, můžeme se společně věnovat stránce nazvané – Richard I – vchody A, B, C, D.


01. 10. 2019

Další aktualizovanou stránkou se ještě jednou vracím k tématu plánování výstavby a historie továrny. Získání dalších nových dokumentů, mě umožnilo doplnit pár střípků informací k tématu Poválečné období – od roku 1946 po současnost.


01. 09. 2019

Po prázdninách a dovolených se opět vracím k tématu výstavby továrny Richard. Protože byla prázdninová přestávka, přináším dvě stránky, které na sebe vlastně navazují.
V prvním případě se jedná o téma Plánování továrny. Na stránce jsou doplněny některé nově získané dokumenty a jejich přibližné překlady.

Druhá stránka Výstavba továrny – jak již název napovídá, se týká právě informací k tomuto tématu. I na této stránce je doplněno několik nových dokumentů a současně jsem obměnil několik původních fotografií za tytéž, avšak počítačově upravené – kolorované fotografie. Nevím, zda to je dobrý nápad (kolorování), ale když už ta možnost existuje, proč ji nevyužít.


01. 07. 2019

Před prázdninovou přestávkou jsem nachystal zcela novou sekci stránek nazvanou Plánování a výstavba továrny. Téma již sice dříve bylo částečně zpracováno, avšak díky dalším dokumentům, je možné toto téma rozšířit o další samostatnou stránku. Tím se vyskytlo drobné zacyklení textů – vše vysvětluji na úvodní stránce nazvané Úvod k plánování a výstavbě továrny.

Aby měla historie výstavby nějakou návaznost, začínám zcela novou stránkou, s množstvím dobových dokumentů. Téma není ve své podstatě ani moc atraktivní, ale když jsem texty rovnal po obsahové stránce, vše jsem pročítal… A ono to nakonec zajímavé je. Minimálně pro to, že jsem změnil svůj – dříve chybný názor ohledně způsobu nabytí pozemků v době války. Dost prázdných slov – nová stránka nese název Výkup pozemků + náhrady škod.

No, a protože jsou prázdniny a dovolené. Dáme si až do začátku září, malou přestávku.
Já mezi tím poupravím stránky o výstavbě továrny, protože ještě pár dokumentů čeká na Vaše přečtení – přeji hezkou dovolenou


02. 06. 2019

Dnešní poslední dvě zastavení se ještě budou týkat nálezů v podzemí. Příště se už budu věnovat jinému tématu. Ještě předtím se však pojďme společně podívat, jak málo se v podzemí zachovalo z původního a vlastně i z posledního využití podzemí. Stránka nese jméno Nálezy – těžba.

A na úplný závěr jsem si nechal stránku, kde je zachyceno pár artefaktů, které bylo problematické zařadit do předcházejících stránek na téma nálezy. Stránka nese název Blíže nezařazené nálezy.


01. 05. 2019

I dnešní zastavení je věnováno nálezům v podzemí – pro tento měsíc jsou to opět dvě stránky.

V první chci ukázat torza dokumentů a listin nalezených v podzemí a stránka nese jednoduchý název Nálezy – dokumenty.

Druhá stránka je opět na téma nálezů, a věnuji se zde částem pevně spojených s podlahou bývalé továrny, protože jak jinak pojmenovat Nálezy – koleje a uložení strojů


01. 04. 2019

Je čas vrátit se k rozpracované části stránek – Nálezy v podzemí Pokračuji části věnovanou lidem, dělníkům, zedníkům, nástrojařům, nuceně nasazeným a samozřejmě vězňům, co vše po nich zůstalo, to se dozvíme na stránce Nálezy – Pracovali zde lidé …

Druhou, nově upravenou stránkou pro tento měsíc je téma Nálezy – vybavení továrny.


02. 03. 2019

Dnes přeskočím rozpracované téma nálezů. Důvodem je, že jsem se přednostně věnoval lahůdce, která se dostala na světlo díky jedné stránce na Facebooku. Stránce, která vlastně s tématem Richard nemá nic společného. Nečekal bych, že zrovna tam se něco objeví a přesto… Ale dost napínání, vše potřebné naleznete v odkazu … Fotografie z podzemí – příběh fotografie.


02. 02. 2019

Pokračuji v tématu věnovanému nálezům v podzemí, pro dnešní aktualizaci vkládám dvě nově upravená témata. Ve vápencovém dole byla budována továrna, co všechno se ještě v nedávné době nacházelo v podzemí z doby výstavby, si můžete prohlédnout a přečíst na stránce Nálezy – výstavba továrny.

Vyznat se ve spleti chodeb podzemní továrny Richard nebylo jednoduché. Vždyť zde se vlastně jednalo o celé podzemní město, které mělo své ulice (výrobní haly), své provozovny (dílny, skladiště, kanceláře) a vlastně i své vlastní zákony a nařízení, jejichž důsledné dodržování umocňovaly různé informační tabule. Co všechno se z té doby zachovalo, si můžete prohlédnout na stránce – Nálezy – označení a tabulky.


02. 01. 2019

Po jednodenní prodlevě, přináším slibované (vybrané) náhledy na provedené, laserové měření podzemí.

Výsledkem je přesně zmapovaný a proměřený stav podzemí, včetně rozsahu závalů a možnost průmětu naměřených hodnot do leteckého snímku (aktuální stav a přesnost měření je samozřejmě zaručena pouze do srpna 2018)
A na závěr snad jen informaci. Níže uvedené mapy a zákresy vznikly ze 45 samostatných měření – návštěv.


Rozsah, (do srpna 2018) PŘÍSTUPNÉ a předpokládané části podzemí Richard 1, ve spojení s leteckou fotografií. Naměřené prostory jsou fyzicky podložené = naměřené v reálu v podzemí v letech 2017–2018. Na nákresu <strong>NENÍ</strong> zanesena celá poválečná těžba – tzv. Čížkovice. V této části je zaměřena pouze páteřní chodba a boční rozrážky = pouze části – kam dosvítil laserový paprsek z hlavní chodby – tuto část měření berte prosím pouze jako informativní. Autorem nákresů a měření je – Mgr. Tomáš Kos.
Rozsah, (do srpna 2018) PŘÍSTUPNÉ a předpokládané části podzemí Richard 1, ve spojení s leteckou fotografií.
Naměřené prostory jsou fyzicky podložené = naměřené v reálu v podzemí v letech 2017–2018
Na nákresu NENÍ zanesena celá poválečná těžba – tzv. Čížkovice.
V této části je zaměřena pouze páteřní chodba a boční rozrážky = pouze části – kam dosvítil laserový paprsek z hlavní chodby – tuto část měření berte prosím pouze jako informativní.


Celková mapa. Bíle jsou zakresleny předpokládané, avšak měřením nepodložené prostory.
Celková mapa
Bíle jsou zakresleny předpokládané, avšak měřením nepodložené prostory.


Celá mapa „přístupného“ podzemí továrny Richard 1.
(odkazovaná mapa je poměrně veliká a její zobrazení – načtení může trvat delší dobu.)


Vysvětlivky k mapě.
Vysvětlivky k mapě.

Ani snad nemusím dodávat, že autorem nákresů a měření je opět – Mgr. Tomáš Kos.01. 01. 2019

Přeji vše nejlepší, mnoho zdraví a štěstí do roku 2019

Nejprve krátká bilance uplynulého roku.

Počátkem roku 2018 se má všeobecná situace stabilizovala natolik, že jsem se mohl opět začít věnovat webu. Snažil jsem se vyřešit pár největších kostlivců v pomyslné skříni, jménem Richard. Bylo tedy například možné podívat se, co se o továrně Richard podařilo zjistit zpravodajským službám.
Pak jsme se v několika návštěvách virtuálně potulovali po podzemí Richard 1.
Věnoval jsem se otázce destrukce podzemí a ruku v ruce i tomu, co dokázali někteří jedinci v podzemí provádět.

Kromě práce na webu se od poloviny roku 2017 provádělo laserové měření podzemí.
Bohužel v době dokončování této stránky jsem si při vytváření popisků pod fotografiemi všiml drobné nesrovnalosti, která mi předtím unikla, takže uvedení zpracovaného měření, musím odložit.

Pak přišla polovina měsíce srpna a v ní i uzavření vstupu do podzemí. K tomuto tématu bylo napsáno dost a už se k tomu nechci vracet…

No a čemu bych se chtěl ve vztahu k továrně Richard věnovat v tomto roce?
Předně to bude dokončení sekce na téma – Nálezy v podzemí.

Upřímně řečeno určitá podoba stránek o nálezech již zde byla. Jenomže nejstarší stránky jsou z roku 2012, a to už je opravdu dlouhá doba.
Upravené stránky budu tedy opět postupně přidávat – nemohu hned všechno, potřebuji určitou rezervu – zálohu abych měl stále něco na další měsíc.

Hned poté, kdy bude uvedena poslední stránka na téma nálezy, mám naplánováno spustit nově doplněnou stránku historie továrny Richard, kde bych chtěl doplnit nové poznatky a dokumenty na téma plánování a výstavba továrny.
A co dál? – V tom ještě nemám jasno. Měl bych aktualizovat prakticky všechny stránky, včetně nehezkého množství dosud nedokončených témat. Pokud se bude vše dařit, tak prostě každý měsíc bude něco nového :-)Takže ještě jednou – vše nejlepší do Nového roku….

Roman Gazsi
(12/19)


Naposledy upraveno 1. 12. 2019


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.