Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 1. 7. 2019

Vyhledávání

Historie továrny Richard

Plánování továrnyJiž v druhé polovině druhé světové války se německá průmyslová výroba stále častěji stávala terčem leteckých náletů.
Tehdejší německé ministerstvo pro obranu a válečnou výrobu, v jehož čele stál Albert Speer, bylo nuceno ve snaze zachránit válečně důležité podniky, přepracovat plány zbrojního průmyslu.

Aby nebyly ochromeny celé výrobní obory, začala se válečná výroba decentralizovat. S tím bylo spojeno i přemisťování důležité strojní výroby do nově budovaných podniků. Jedním z možných řešení bylo přemístění části strojírenské výroby do podzemí.

Na základě podnětu, který dal litoměřický Němec Zametzki, (velkoobchodník s železem, který byl současně akcionářem cihelny a vápenky J. Höring Litoměřice), byl v druhé polovině roku 1943 v obvodu Litoměřic na bývalém ČS. území (tehdy  – Sudety) vytipován i nenápadný vápencový vrch Bídnice, uvnitř kterého se již od 19. století těžil ve třech oddělených dolech vápenec.


Nejrozsáhlejší důlní podzemní prostory vlastnila pravděpodobně již od roku 1908 firma A. G. Kalk-und Ziegelwerke Leitmeritz (pozn. Jinde použito názvu Kalk- und Ziegelbrennerei Leitmeritz.), – název dolu „Steinbruches“
(Společnost ročně vytěžila asi 5 000 tun vápence. Podzemní těžba touto společností trvala až do roku 1943, kdy zaměstnávala 17 zaměstnanců s měsíční výtěžností okolo 800 tun vápence).

Zbývající samostatné doly těžily vápence ještě začátkem roku 1944 a jejich vlastnictví je připisováno takto:

  • společnost Kalkbruch Josef Hőring.  – název dolu „Höring-Bruch“ (za války označeno jako Richard II)
  • společnost Kalkbruch Josef Hőring.  – název dolu „Loboda-Bruches“ (za války označeno jako Richard III)

Dochází k jednání mezi zástupci firmy Leitmeritzer Kalk und Ziegelwerke (cihelna a vápenka J. Höring), Bergamt Teplitz-Schönau (Horní úřad v Teplicích) a Reichsamt für Bodenforsohung, Zweigstelle Freiberg (Říšský úřad pro pozemkové bádání, odbočka Freiberg).

Dne 7. 11. 1943 vyzývá Prof. Dr. Pietzsch z říšského oddělení pro výzkum podzemí Freiberg, litoměřickou firmu o zastavení prací v podzemí, a co nejurychlenější poskytnutí plánů podzemí Říšskému úřadu.

Následně začíná připravovat Speerovo ministerstvo pro zbrojení, ve spolupráci s ústředním úřadem SS-Wirtchafts un Verwaltungshau­ptmant a v dohodě s nacistickými úřady v Liberci a Litoměřicích – výstavbu podzemní továrny pro utajenou válečnou výrobu.

První vyměřovací práce provádí stavební inženýr Dünnleder a poslední úpravy stavebního projektu provádí 28 německých inženýrů, kteří přijeli na jaře 1944 převážně z Berlína.

V dubnu 1944 začíná urychlená výstavba a úpravy prostor pro výrobu; toto přineslo i masové nasazení vězňů,
zprvu z nedalekého vězení gestapa Terezín. Následně byl trvalý přísun sil zajištěn převážně z KT Flossenbürg a podpůrně z KT Gross-Rosen.

V březnu 1944 koresponduje Bergamtu Teplitz-Schönau (Horní úřad v Teplicích) s firmou „Autounion A. G. Chemnitz (tato firma později v továrně Richard I vyrábí součástky do motorů).
V obchodním rejstříku je z krycích důvodů vedena jako firma "Elsabe A. G.“.

Budovaná podzemní továrna dostává krycí název Richard (Bauvorhaben RICHARD). Někdy byla továrna označovaná i krycím jménem B 5 (B5 – Richard).

Označení B znamenalo stupeň připravenosti.
Druh výroby byl v továrnách vybírán podle připravenosti prostor pro výrobu. Tam, kde mohla být výroba započata ihned, bez úprav výrobních sálů (např. proto, že tam nějaká výroba probíhala již před válkou), bylo provedeno zařazení do projektu „A“.
Tam, kde bylo potřeba prostory nejprve upravit (rozšířit apod.), byla budoucí továrna dána do projektu „B“.

V případě továren Richard (I, II a III), se jednalo o projekty, které byly pod dozorem člena Jägerstabu pro zvláštní stavební otázky SS – generála Kammlera.


Plánování výstavby v dokumentech…


 (Fotokopie originálního dokumentu). Říšský úřad Freiberg naléhavě 4. 11. 1943 žádá těžební plány dolů firmy Kalk – und Ziegelbrennerei v Litoměřicích, umístěných v prostorách vápenice. Žádají, aby byly poskytnuty v důležité státní záležitosti okamžitě k dispozici – zde již záměry k výrobě v dole. Žádost byla vyřízena záznamem na písemnost z 6. 11. 1943. 8. 11. 1944 prof. Dr. Pietzsch zaznamenává na písemnost, že zakázka – vyřízení žádosti o nové plány bude trvat asi za 3 týdny. (Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)
Fotokopie originálního dokumentu.
Říšský úřad Freiberg naléhavě 4. 11. 1943 žádá těžební plány dolů firmy Kalk – und Ziegelbrennerei v Litoměřicích, umístěných v prostorách vápenice. Žádají, aby byly poskytnuty v důležité státní záležitosti okamžitě k dispozici – zde již záměry k výrobě v dole. Žádost byla vyřízena záznamem na písemnost z 6. 11. 1943.
8. 11. 1944 prof. Dr. Pietzsch zaznamenává na písemnost, že zakázka – vyřízení žádosti o nové plány bude trvat asi 3 týdny.


 (Fotokopie originálního dokumentu). Nadřízený úřad v Teplicích píše 10. 11. 1943 říšskému hornímu úřadu Freiberg o Kalk – und Ziegelwerke A. G v Litoměřicích, že na základě jejich požadavků na zaslání plánů byly požadované plány zaslány. Prověřením však bylo zjištěno, že plán nezahrnuje všechny stávající podzemní prostory. Informace o nových prostorách těžby by mohly být k dispozici za cca 3 týdny. (Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)
Fotokopie originálního dokumentu.
Nadřízený úřad v Teplicích píše 10. 11. 1943 říšskému hornímu úřadu Freiberg o Kalk – und Ziegelwerke A. G v Litoměřicích, že na základě jejich požadavků na zaslání plánů byly požadované plány zaslány. Prověřením však bylo zjištěno, že plán nezahrnuje všechny stávající podzemní prostory. Informace o nových prostorách těžby by mohly být k dispozici za cca 3 týdny.


 (Fotokopie originálního dokumentu). 1. 3. 1944 je fa Auto Union – A. G. Chemnitz žádá báňský úřad o zaslání dvou fotokopií plánů vápenky a cihelny pro služební účely. Auto Union A-G odpovídá, že plány dosud nemůže zaslat, protože nebyly přijaty. (Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)
Fotokopie originálního dokumentu
1. 3. 1944 je fa Auto Union A. G. Chemnitz žádá báňský úřad o zaslání dvou fotokopií plánů vápenky a cihelny pro služební účely. Auto Union A-G odpovídá, že plány dosud nemůže zaslat, protože nebyly přijaty.


 (Fotokopie originálního dokumentu). Na žádost je odpovězeno, že aktuální plány nejsou k dispozici. Nové plány zahrnující všechny podzemní prostory by měly být předány do Freibergu za cca 3 týdny. (Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)
Fotokopie originálního dokumentu.
Na žádost je odpovězeno, že aktuální plány nejsou k dispozici.
Nové plány zahrnující všechny podzemní prostory by měly být předány do Freibergu za cca 3 týdny.


 (Fotokopie originálního dokumentu). Firma Auto union A-G, se sídlem Chemnitz zasílá 7. 3. 1944 nadřízené firmě Bergamt Teplice informaci, že dosud nebyly přijaty kopie slíbených plánů dolu. Uvádí, že by rádi měli kopii k dispozici. (Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)
Fotokopie originálního dokumentu.
Firma Auto union A-G, se sídlem Chemnitz zasílá 7. 3. 1944 nadřízené firmě Bergamt Teplice informaci, že dosud nebyly přijaty kopie slíbených plánů dolu. Uvádí, že by rádi měli kopii k dispozici.


 (Fotokopie originálního dokumentu). 21. 4. 1944 informuje teplický báňský úřad firmu Krause & Walther, že nařídil dohled nad pracemi v podzemí báňským úřadem. Předávání má být 20. 4. 1944. Doporučuje zajistit odpovídající počet pracovníků do dolu a dohled nad nimi. (Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)
Fotokopie originálního dokumentu.
21. 4. 1944 informuje teplický báňský úřad firmu Krause & Walther, že nařídil dohled nad pracemi v podzemí báňským úřadem. Předávání má být 20. 4. 1944. Doporučuje zajistit odpovídající počet pracovníků do dolu a dohled nad nimi.


 (Fotokopie originálního dokumentu). 21. 4. 1944 teplický báňský úřad instruuje vápenku, že z důvodu výstavby nebude možné těžbu obnovit, má vrátit zbývající výbušniny z lomu. (Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)
Fotokopie originálního dokumentu.
21. 4. 1944 teplický báňský úřad instruuje vápenku, že z důvodu výstavby nebude možné těžbu obnovit, má vrátit zbývající výbušniny z lomu.


Listiny týkající se mimo jiné i zavedení plynu do Richardu.
Fotokopie originálních dokumentů.
Listiny týkající mimo jiné i se zavedení plynu do Richardu.


_____________­________________________­___

Mimo jiné použity informace nebo části dokumentů ze sbírkových fondů, které zpřístupnil:

  • Vojenský ústřední archiv
  • Archiv bezpečnostních složek
  • Bundesarchiv
  • Národní archiv http://www.nacr.cz/

Poděkování.

Chtěl bych poděkovat panu Mgr. Tomáši Kosovi, za jeho velkou zásluhu na vzniku této stránky, včetně překladů původních textů.Naposledy upraveno 1. 1. 2015


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.