Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 4. 5. 2024

Vyhledávání

Zde-aktuality ze dne

Rok 2020Změny a úpravy na stránkách věnovaných podzemní továrně Richard

(Aktuality naleznete také na Facebooku)06. 12. 2020

Do posledního měsíce tohoto roku jsem se věnoval další části areálu podzemních továren s krycím názvem Richard. V rozpisu podzemí nám schází opomíjené a tím i nejméně známe podzemí což je – Richard III.

Obsahově se nejedná o nic světoborného, protože jsem prostě o této části podzemí více zjistit nedokázal…


01. 11. 2020

Ještě jednou se vrátím to podzemí bývalé továrny Richard II. Poslední zbývající zastavení je věnováno tématu ukládání radioaktivních odpadů a jeho zabezpečení


03. 10. 2020

Předposlední zastavení v podzemí Richard II.
Dnes na téma – Pár zastavení u starých fotografií z tehdejšího odkladiště radioaktivních odpadů.


05. 09. 2020

Čas utekl jako voda, máme po dovolenkovém období a blíží se podzim.

Po dvouměsíční přestávce se opět vracím k tématu Richard II a jeho podzemí.
V dnešní aktualizaci se krátce budu věnovat novodobým stavebním úpravám podzemí Richard II.


01. 07. 2020

K začátku dvou dovolenkových a prázdninových měsíců, jsem připravil další stránku věnovanou části Richard II.

Nastal čas podívat se, co se zachovalo z doby druhé světové války.

Vzhledem k povaze využití areálu Richard II., a poválečným stavebním úpravám, jejichž počátek se datuje okolo roku 1960, je jasné, že se toho z doby výstavby továrny už moc nezachovalo. Přesto však, když se hledá, tak se najde – V dnešní stránce navštívíme Richard II. v letech 1944 – 1945

Na závěr snad jen drobná poznámka. Po dobu prázdnin si od Richardu trochu odpočineme. Přeji hezké dovolené – a v září na shledanou.


01. 06. 2020

Po několika letech odkladů, jsem konečně začal aktualizovat dlouho opomíjené stránky věnované dalšímu z komplexů továren Richard. Tím jsou prostory druhého dolu, patřící společnost Kalkbruch Josef Hőring  – název dolu „Höring-Bruch“ – v době druhé světové války je tato část již známa pod jménem Richard II. a, od šedesátých let se používali různé dodatky ke jménu (složiště, odkliziště, odkladiště) radioaktivních odpadů Richard. Název byl později upraven do dnešní podoby, což je – Úložiště radioaktivního odpadu Richard.

V první stránce se budu věnovat tématu nazvaném Předválečná těžba – staré prostory dolu Richard II.


02. 05. 2020

Ještě jednou se vrátím ke stavbám na povrchu.

Dnešní, nově upravené téma se týká staveb, které lze těžko zařadit, anebo se (z nedostatku dalších informací) o stavbě nedá obsáhleji rozepsat. Stránka nese název  – blíže neurčené stavby.


03. 04. 2020 – dnes má svátek Richard

Takže dnes to je k svátku všech Richardů…

I další nově upravená a doplněná stránka je věnována stavbám na povrchu. V dnešním tématu se věnuji dopravě stavebního materiálu a výrobků do a z továrny Richard. Tomuto tématu je věnována stránka nazvaná – vlečka a překladiště.

Přeji všem pevné zdraví v této nelehké době!


01. 03. 2020

Pokračuji v tématu staveb na povrchu.
A tak se v dalším přepracovaném a doplněném tématu věnuji stavbě, která se před lety dala dohledat podle (dnes již neexistujících), základů budovy. Budovy, která má ve strojírenské továrně své opodstatnění, avšak stejně jako u dalších staveb – informací je (stále), žalostně málo.
Dnes se tedy věnuji tématu nazvanému – Kesselhaus – kotelna.


01. 02. 2020

Na měsíc únor jsem si nachystal zcela předělanou a hlavně o mnohé doplněnou stránku. Obsahově se jedná o jedno (v současnosti) nejobsáhlejší téma, které čítá 27 stran textu…

Ale dosti statistik. Zvu vás na prohlídku vybavení, které patřilo mezi nejdůležitější technické vybavení továrny Richard, a tím jsou – Větrací šachty a vrty


01. 01. 2020

Přeji vše nejlepší, mnoho zdraví a štěstí do roku 2020

I v loňském roce jsem pokračoval v rozsáhlých úpravách těch nejstarších stránek. Současné s tím jsem se občas zašel podívat do okolí vrchu Bídnice.
Se znepokojením jsem mnohokrát konstatoval, že to co se děje v okolí vchodu CD má znaky všeho možného, jenom ne rozumného jednání. Ale to ukáže až budoucnost.
Tím bych asi ukončil shrnutí uplynulého roku – pojďme se podívat na to, čemu bych se chtěl věnovat v letošním roce. Tak předně je před dokončením upravená stránka na téma větracích šachet a vrtů. Již teď mohu konstatovat, že obsahově se bude jednat o jednu z nejrozsáhlejších stránek.

Jakmile dokončím toto téma – (a stihnu li to), chtěl bych přidat dvě zcela nové stránky.
Jednu věnovanou levé části dolu, a druhou podzemí Richard 3. To je však hudba vzdálenější budoucnosti.

Průběžně budou dál aktualizovány a doplňovány nejstarší stránky, kde již nazrál čas k jejich úpravám. Nebudu je jmenovat, protože bych se tak dostal do pasti, co všechnu musím dokončit.
Bude–li se dařit i nadále bude vždy k novému měsíci něco nového (a předpokládám i zajímavého).

A v novém roce se můžete podívat na dvě nově upravené a doplněné stránky.

První z nich je asi trochu zamotaná – proč zamotaná to se dozvíte na stránce nazvané Jak vlastně vypadal vchod C/D?

Druhá nově doplněná stránka nese název Kde je (byl) vchod E?Takže ještě jednou – vše nejlepší do Nového roku…

Roman Gazsi
(12/20)


Naposledy upraveno 6. 12. 2020


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.