Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 2. 12. 2018

Vyhledávání

Nálezy v podzemí

Nálezy – vybavení továrny

Strojírenská továrna samozřejmě potřebovala vlastní technické zázemí a vybavení. Dnes již velice těžko určíme, kde se ve své době jaká technologie nacházela. Po skončení války bylo veškeré zařízení postupně demontováno a odvezeno. Přesto se ještě v nedávné době dalo nalézt několik pozůstatků vybavení určeného pro zabezpečení výroby. Těmto pozůstatkům je věnována tato stránka.


Vzduchotechnika


Pohled na spodní část větracího vrtu ve stropu chodby.Pohled do spodní části větracího vrtu.
Pohledy na spodní části větracích vrtů. Uvnitř továrny byla vybudována vzduchotechnika. Kromě hlavních větracích šachet zde bylo i několik maloprofilových větracích vrtů, vypažených ocelovou trubkou.


Přívodní potrubí k ventilátoru. Ventilátor by umístěn v dnes zatopené spodní části místnosti.
Vzduchová klapka na boku chodby.Detailní pohled na vzduchovou klapku.
Pohled do prostoru (chodby) za vzduchovou klapkou. Obdélníkový otvor v pravé zadní části fotografie je napojen na rozvod k bývalému ventilátoru.
Zařízení pro rozvod vzduchu u jednoho z hlavních ventilátorů.


Velkoobjemový rozvod vzduchu u dalšího ventilátoru.Pohled z místnosti pro ventilátor.
Velkoobjemový rozvod vzduchu u dalšího ventilátoru.


Vzduchotechnika procházela také jednotlivými vestavbami.
Vzduchotechnika procházela také jednotlivými vestavbami.Vzduchotechnika procházela také jednotlivými vestavbami.
Vzduchotechnika procházela kromě výrobních hal také jednotlivými vestavbami.


Dnes již je převážná většina vzduchového potrubí přerušena. Původně pokračovalo dál do dalších částí podzemíDnes již je převážná většina vzduchového potrubí přerušena. Původně pokračovalo dál do dalších částí podzemí
Dnes již je převážná většina vzduchového potrubí přerušena. Původně pokračovalo dál do dalších částí podzemíDnes již je převážná většina vzduchového potrubí přerušena. Původně pokračovalo dál do dalších částí podzemí
Dnes již je převážná většina vzduchového potrubí přerušena. Původně pokračovalo dál do dalších částí podzemí.


Jinde můžeme spatřit zakončení ventilace zároveň se zděnou příčkou.
Jinde můžeme spatřit zakončení ventilace zároveň se zděnou příčkou.Jinde můžeme spatřit zakončení ventilace zároveň se zděnou příčkou.
Jinde můžeme spatřit zakončení ventilace zároveň se zděnou příčkou.


Zbytky potrubí pro rozvod stlačeného vzduchu.
Zbytky potrubí pro rozvod stlačeného vzduchu.
Zbytky potrubí pro rozvod stlačeného vzduchu.


Vytápění


Izolované potrubí parovodního vytápění.
Izolované potrubí parovodního vytápění.Izolované potrubí parovodního vytápění.
Podzemí bylo vytápěno parovodním topením.


Potrubí parního vytápění bylo izolováno skelnou vatou. Po válce bylo vše vyřezáno a zachovalo se pouze několik prostupů ve stěnách.
Potrubí parního vytápění bylo izolováno skelnou vatou.
Po válce bylo vše vyřezáno a zachovalo se pouze několik prostupů ve stěnách.


Potrubí zabetonované do jednoho z nosníků.
Potrubí vstupuje do kolektoru pod podlahou a pokračuje do další chodby.
Potrubí prochází v kolektoru pod podlahou a pokračuje do další chodby.
Potrubí prochází v kolektoru pod podlahou a pokračuje do další chodby.Potrubí prochází v kolektoru pod podlahou a pokračuje do další chodby.
Na některých místech se zachovalo i potrubí pro rozvod pitné a užitkové vody.
Potrubí na fotografii vstupuje do kolektoru pod podlahou a pokračuje do další chodby.


Jinde bylo potrubí neseno na kovových závěsech zapuštěných do nosníků na boku chodby.
Jinde bylo potrubí neseno na kovových závěsech zapuštěných do nosníků na boku chodby.
Jinde bylo potrubí neseno na kovových závěsech zapuštěných do nosníků.


Na místech kde nebylo technicky možné pokračovat na závěsech, prostupovalo potrubí nosníky.
Na místech kde nebylo technicky možné pokračovat na závěsech, prostupovalo potrubí nosníky.Na místech kde nebylo technicky možné pokračovat na závěsech, prostupovalo potrubí nosníky.
Na místech kde nebylo technicky možné pokračovat na závěsech, prostupovalo potrubí nosníky. .


Na zdi v chodbě C se zachovala i expanzní nádoba parovodního vytápění.
Kondenzační jímka parovodního vytápění.Kondenzační jímka parovodního vytápění.
Kondenzační jímka parovodního vytápění.


Detailní pohledy na spodní část kondenzační jímky parovodního vytápění
Detailní pohled na spodní část kondenzační jímky parovodního vytápění
Detailní pohledy na spodní část kondenzační jímky parovodního vytápění.


Potrubí parního vytápění u podlahy jedné z hal.
Potrubí parního vytápění u podlahy jedné z hal.


Voda


Na některých záchodech se zachovalo i potrubí pro rozvod pitné vody k umývárnám a splachovačům.Na některých záchodech se zachovalo i potrubí pro rozvod pitné vody k umývárnám a splachovačům.
Na některých záchodech se zachovalo i potrubí pro rozvod pitné vody k umývárnám a splachovačům.Na některých záchodech se zachovalo i potrubí pro rozvod pitné vody k umývárnám a splachovačům.
Kvůli borcení chodeb a příček je potrubí na mnoha místech přetrháno.Kvůli borcení chodeb a příček je potrubí na mnoha místech přetrháno.
Na některých záchodech se zachovalo i potrubí pro rozvod pitné vody k umývárnám a splachovačům.


Kovová zátka na potrubí.
Kovová zátka na potrubí.


Porcelánové zbytky splachovadla.Porcelánové zbytky splachovadla.
Zbytky splachovadla.


A dokonce se zachovalo i několik záchodových mís.
A dokonce se zachovalo i několik záchodových mís.A dokonce se zachovalo i několik záchodových mís.
Pro potřeby podzemní továrny bylo vystavěno i množství toalet.
Ač to zní neuvěřitelně, zachovalo se několik porcelánových záchodů.


Toaleta pro pány. Před žlábky doposud stojí zapomenutá nosítka plná betonové mazaniny.
Toaleta pro pány…


Žlaby umýváren.
Žlaby umýváren.


Kovový kryt odtoku vody ze žlabu umývárny.
Kovový kryt odtoku vody ze žlabu umývárny.


Roztříštěná výlevka.Roztříštěná výlevka.
Roztříštěná výlevka.


Zde po obdobné výlevce zůstalo pouze potrubí.
Zde po obdobné výlevce zůstalo pouze potrubí.

Kanalizace


Revizní šachta svodu kanalizace.
Revizní šachta svodu kanalizace.Revizní šachta svodu kanalizace.
Revizní šachta na svod kanalizace a odpadních vod.Revizní šachta svodu kanalizace.
Odpadní voda musela být samozřejmě z podzemí odváděna.
Uvnitř továrny se zachovalo několik revizních šachet na svod kanalizace a odpadních vod.


Revizní šachta v podlaze páteřní chodby C. Pro značnou vrstvu suti nebylo možné určit její účel.
Revizní šachta v podlaze páteřní chodby C.
Pro značnou vrstvu suti nebylo možné určit její účel.


Revizní šachta svodu kanalizace.Revizní šachta na svod odpadních vod.
Další revizní šachty, tentokrát o kruhovém profilu.


Pohyb podloží způsobil rozdrcení cihel kanalizace. Přesto stojí za povšimnutí perfektní zednická práce. Vše je zaobleno, nikde žádná překážka pro hromadění nečistot.Pohyb podloží způsobil rozdrcení cihel kanalizace. Přesto stojí za povšimnutí perfektní zednická práce. Vše je zaobleno, nikde žádná překážka pro hromadění nečistot.Perfektně odvedená zednická práce. Vše je zaobleno, nikde žádná překážka pro hromadění nečistot.Perfektně odvedená zednická práce. Vše je zaobleno, nikde žádná překážka pro hromadění nečistot
Pohledy do vnitřku revizních šachet.
Za povšimnutí perfektní zednická práce.
Vše je zaobleno, nikde žádná překážka pro hromadění nečistot.


Elektřina


[OBRÁZEK NEBYL NALEZEN] [OBRÁZEK NEBYL NALEZEN]
Podzemní strojírenská továrna musela mít samozřejmě i zařízení pro úpravu a distribuci elektřiny.


Zachovalé izolátory vysokého napětí.Zachovalé izolátory vysokého napětí a ostřící pásy.
Zachovalé izolátory vysokého napětí a ostřící pásy.Zachovalé izolátory vysokého napětí a ostřící pásy.
Vysoké napětí bylo upravováno v několika transformátorových stanicích.
Na fotografiích jsou zachyceny izolátory vysokého napětí.


Pohled do chodby hlavní transformátorové stanice. Příčky po obou stranách chodby jsou jednotlivé kobky pro umístění transformátorů.
Zatopená hlavní transformátorová stanice. Cihlové příčky jsou jednotlivé kobky pro umístění transformátorů.Zatopená hlavní transformátorová stanice. Cihlové příčky jsou jednotlivé kobky pro umístění transformátorů.
Zatopené kobky hlavní transformátorové stanice.


V podzemí byl samozřejmě i rozvod elektřiny pro osvětlení, ruční spotřebiče a jiné vybavení.V podzemí byl samozřejmě i rozvod elektřiny pro osvětlení, ruční spotřebiče a jiné vybavení.
V podzemí byl samozřejmě i rozvod nízkého napětí pro osvětlení, ruční spotřebiče a jiné vybavení.


Nálezy keramických pojistek.
Nálezy keramických pojistek.


Porcelánové izolátory v hlavní chodbě továrny Richard.
Porcelánové izolátory.Porcelánové izolátory.
Porcelánové izolátory.
Izolátory.


Izolátory pro rozvod osvětlení. Dalibor Hellebrant.K osvětlení byla elektřina přiváděna například na stěnách, kde byl izolovaný kabel uchycen na drobných izolátorech. Dalibor Hellebrant.
K osvětlení byla elektřina přiváděna například na stěnách, kde byl izolovaný kabel uchycen na drobných izolátorech. Dalibor Hellebrant.Izolátory pro rozvod osvětlení.
Izolátory pro rozvod osvětlení.Izolátory pro rozvod osvětlení.
K osvětlení byla elektřina přiváděna například na stěnách, kde byl izolovaný kabel uchycen na drobných izolátorech.


Poválečná těžba. Na dřevěných fošnách jsou instalovány izolátory a v dávnějších dobách byla ve střední části umístěna i soustava pojistek. Foto: Dalibor Hellebrant.
Novodobější záležitost…
Rozvod elektrické instalace pro poválečnou těžbu.


Elektrické vedení k osvětlení.
Elektrické vedení k osvětlení.Elektrické vedení k osvětlení.
Elektrické vedení k osvětlení. Foto: Dalibor Hellebrant.
Elektrické vedení k osvětlení.


Izolátory na nosníku a zbytky elektrického osvětlení.
Izolátory na nosníku a zbytky elektrického osvětlení.


Pozůstatky po elektrickém osvětlení na betonovém nosníku výrobního sálu.
Detail zachovalého pozůstatku po osvětlení.Pozůstatky po elektrickém osvětlení na betonovém nosníku výrobního sálu. Foto: Dalibor Hellebrant.
Pozůstatky po elektrickém osvětlení na betonovém nosníku výrobního sálu.
Pozůstatky po elektrickém osvětlení na betonovém nosníku výrobního sálu.


Naposledy upraveno 3. 6. 2012


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.