Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 3. 2. 2024

Vyhledávání

Projekt Riese (Polsko)

Wlodarz  – podzemíMapa komplexu Riese. Objekt Włodarz je označen žlutou šipkou.
Mapa komplexu Riese.
Na této stránce popisovaný objekt Włodarz je označen žlutou šipkou.


Naše první seznámení s částí komplexu Riese, se konalo v roce 2013.

Jedna návštěva však rozhodně nestačila – ba naopak, po první návštěvě se množství otázek a nejasností ještě zněkolikanásobilo. Celá naše skupina souhlasila s tím, že prvotní prohlídka byla spíše informativní a k objektu Włodarz se budeme muset rozhodně vrátit. Tento slib byl dodržen, a na jaře roku 2014 jsme již opět nedočkavě přešlapovali před vstupním portálem do podzemí.

Jako staří „mazáci“ jsme již věděli, co můžeme čekat, a proto bylo možné si všímat většího množství detailů.
Konečně se otevřela ocelová brána do podzemí. Dýchl na nás studený, vlhký vzduch a cesta ke kořenům hor mohla začít.

Nemělo příliš velký význam snažit se držet krok s průvodcem – stejně se nám povětšinou nedařilo stíhat souvislost výkladu. A i zde se vyplatilo poctivé domácí samostudium. Na druhou stranu  – ani průvodce ani samostudium nedalo nikomu vysvětlení, k čemu měl tento objekt vlastně sloužit.

Podzemí objektu Włodarz je spleť pravoúhlých štol, přičemž velká část podzemí je zatopena, a do vybraných částí se lze dostat pouze na lodičkách, které průvodci mistrně ovládají.

Převážná část v současnosti přístupného systému je pouze v hrubém výlomu – což znamená, že štoly jsou poměrně nízké. Hlouběji v nitru kopce se v době výstavby již započalo s výlomem jakéhosi „druhého patra“.

Způsob těžby jsem pochopil až v jiném objektu, ale pokusím se ten „fígl“ při zvětšování štol vysvětlit.

Nad, již vyraženou štolou se začala razit souběžná štola. Vytěžený materiál se pomocí sypných komínů dopravoval do nižšího patra. Po vyražení vrchní štoly byl sestřelen – či jinak odstraněn strop štoly a vznikla chodba o dvojnásobné výšce. Poté byl profil chodby začištěn, opatřen bedněním a vybetonován. Tedy přesněji řečeno byl by vybetonován – k betonáži však došlo pouze ve zlomku podzemního systému objektu Włodarz

Vraťme se však k popisu podzemí.

První část prohlídky jsme absolvovali v loďkách, přičemž jsme měli možnost v jedné hale kromě jiného spatřit i částečně vybetonovanou klenbu podzemního tunelu. Bohužel z loďky nám nebylo umožněno vystoupit. A tak jsem se jenom pokoušel fotit, co se dalo.

Po několika minutové plavbě ve spleti zatopených tunelů přirazila loďka ke břehu. Dál se prohlídka konala již „suchou“ nohou labyrintem tunelů. Opět jsme za průvodcem křižovali labyrintem chodeb. V jedné části bylo možné po ocelových schodech vystoupit do „druhého“ patra a pohlédnout do sypných komínů pod námi.

Silné proudění vzduchu v jedné ze štol bylo neklamnou známkou, že se blížíme k nějakému otvoru – a bylo to tak. V nároží štoly bylo nehluboké jezero vody, a komu nevadila vydatná sprška vody, ten se mohl podívat do nitra větrací šachty. V hrubě opracované skále se Ve výšce 40 metrů nad hlavou jasně rýsoval čtvercový otvor vyústění větrací šachty.

Závěr prohlídky byl v jakémsi improvizovaném podzemním kině. Zde ve velké vlhké podzemní místnosti nám byl promítnut film o Riese a objektu Włodarz. Film byl samozřejmě v Polštině, ale při sledování filmu nebylo nijak složité pochopit hlavní myšlenku – otrocká práce vězňů.


Pokusil jsem se ve zkrácené formě přiblížit podzemní systém Włodarz.

Ve většině případů je však poměrně problematické vše přesně vystihnout a náležitě popsat. Následuje jakási podoba krátkého foto příběhu k podzemnímu systému – Włodarz.


Vstupní bránu do areálu expozice stráží dvě pozorovatelny známé pod jménem – „einmannbunker“.
Vstupní bránu do areálu expozice stráží dvě pozorovatelny známé pod jménem – „einmannbunker“.


Procházíme okolo betonové desky, na níž jsou vybudovány sokly pro uložení technologie. Snad kompresorů, snad betonárky.Procházíme okolo betonové desky, na níž jsou vybudovány sokly pro uložení technologie. Snad kompresorů, snad betonárky.
Procházíme okolo betonové desky, na níž jsou vybudovány sokly pro uložení technologie.
Snad kompresorů, snad betonárky.


Od vstupní brány je tento vstup v pořadí až druhý.
Od vstupní brány je tento vstup v pořadí první.
Temné jícny dvou tunelů nás lákají k návštěvě.


Do dálky se táhne ve vězni skále vykopaný tunel…
Konečně jsme uvnitř podzemí…
Vzduch je studený a vlhký.


Pokud je někde výdřeva, pak ji dosti často pokrývá vrstva plísně. Foto – Hynek Gazsi.
Pokud je někde výdřeva, pak ji dosti často pokrývá vrstva plísně.


Po chvilce se ve spleti křižovatek začínáme pomalu ztrácet.
Některé chodby jsou přehrazeny mříží, co je dál to nemám ponětí…
Po chvilce se ve spleti křižovatek začínáme pomalu ztrácet.
Některé chodby jsou přehrazeny mříží, co je dál to nemám ponětí…Pak náhle přicházím k tunelům, které jsou zaplněny vodou – dál už se bude pokračovat na loďkách…
Průvodce nás zve na kovovou pramici a vyplouváme do spleti zatopených tunelů. Foto – Hynek Gazsi.Průvodce nás zve na kovovou pramici a vyplouváme do spleti zatopených tunelů. Foto – Hynek Gazsi.
Průvodce nás zve na kovovou pramici a vyplouváme do spleti zatopených tunelů. Foto – Hynek Gazsi.Průvodce nás zve na kovovou pramici a vyplouváme do spleti zatopených tunelů. Foto – Hynek Gazsi.
Průvodce nás zve na kovovou pramici a vyplouváme do spleti zatopených tunelů. Lano zavěšené u stropu slouží pro lepší manipulaci s lodí. Foto – Hynek Gazsi.Průvodce nás zve na kovovou pramici a vyplouváme do spleti zatopených tunelů. Foto – Hynek Gazsi.
Průvodce nás zve na kovovou pramici, s níž po nalodění vyplouváme do spleti zatopených tunelů.


Pod hladinou průzračné, ale ledové vody lze občas zahlédnout zbytky dřevěného vybavení. Foto – Hynek Gazsi.Pod hladinou průzračné, ale ledové vody lze občas zahlédnout zbytky dřevěného vybavení. Foto – Hynek Gazsi.
Pod hladinou průzračné, ale ledové vody lze občas zahlédnout zbytky dřevěného vybavení.


Místy proplouváme okolo neproniknutelných závalů do dalších částí systému… Foto – Hynek Gazsi.Místy proplouváme okolo neproniknutelných závalů do dalších částí systému… Foto – Hynek Gazsi.
Místy proplouváme okolo neproniknutelných závalů do dalších částí systému…


A pak náhle… První nedokončená masivní železobetonová klenba. Každému bleskne hlavou různá podoba myšlenky – co se zde proboha mělo po dokončení nacházet. Foto – Hynek Gazsi.První nedokončená masivní železobetonová klenba. Každému bleskne hlavou různá podoba myšlenky – co se zde proboha mělo po dokončení nacházet. Foto – Hynek Gazsi.
A pak náhle…
První nedokončená masivní železobetonová klenba.
Každému bleskne hlavou různá podoba myšlenky – co se zde proboha mělo po dokončení nacházet.


Výprava po vodní hladině končí, dál musíme po vlastních. Foto – Hynek Gazsi.
Výprava po vodní hladině končí, dál musíme po vlastních.


Pokud se průvodce nedíval, bylo možné, krátce nahlédnout do chodeb mimo prohlídkovou trasu.Opět procházíme nízké a dosti vlhké chodby.
Opět procházíme nízké a dosti vlhké chodby.


V podzemí se zachovala i část technologie pro těžbu. Foto – Hynek Gazsi.
Místy lze zahlédnout kolej pro dopravu materiálu. Foto – Hynek Gazsi.
Důlní vozík – hunt pro vyvážení vytěženého kamene.Kusy kolejí, repliku výdřevy a dokonce několik huntů pro vyvážení vytěženého kamene.
V úzkých a nízkých, vlhkých štolách jsou občas zachovány památky na těžbu.
Kusy kolejí, repliku výdřevy a dokonce několik huntů pro vyvážení vytěženého kamene..V hale o velkém profilu se snažíme hltat každé slovo našeho průvodce…
Bohužel moc nám to nejde…


Po krátké přednášce v podzemí se vydáváme dál.
Po krátké přednášce v podzemí se vydáváme dál.


Pohlížíme do velkých otvorů nad hlavou. Od průvodce se dovídáme, že se jedná o sypné komíny z vrchního patra.
Pohlížíme do velkých otvorů nad hlavou.
Od průvodce se dovídáme, že se jedná o sypné komíny z vrchního patra.


Do patra štoly můžeme pohodlně vystoupit po novodobých ocelových schodech.
Do patra štoly můžeme pohodlně vystoupit po novodobých ocelových schodech.


Každý sypný komín je z bezpečnostního důvodu ohraničen novodobím zábradlím.
Každý sypný komín je z bezpečnostního důvodu ohraničen novodobím zábradlím.
Každý sypný komín je z bezpečnostního důvodu ohraničen novodobím zábradlím.


Při pohledu do komína je nám jasné, že zábradlí zde není jen tak. Většina sypných komínů ústí do zatopených štol.
Při pohledu do komína je nám jasné, že zábradlí zde není jen tak. Většina sypných komínů ústí do zatopených štol.
Při pohledu do komína je nám jasné, že zábradlí zde není jen tak.
Většina sypných komínů ústí do zatopených štol.


A jsme opět v systému podzemních chodeb. V jedné ze štol je znatelný průvan…
A jsme opět v systému podzemních chodeb.
V jedné ze štol je znatelný průvan…


Vysvětlení průvanu je jednoduché, U čelby jedné ze štol je vyústění spodní části větrací šachty.Pohled do 40 metrů vysoké, ve skále hrubě vyražené větrací šachty.
Vysvětlení průvanu je jednoduché,
u čelby jedné ze štol je vyústění spodní části čtyřicet metrů hluboké větrací šachty.


Na několika místech lze spatřit expozice vybavení, které bylo nalezeno v podzemí.

Na několika místech lze spatřit expozice vybavení, které bylo nalezeno v podzemí.A další železobetonové podzemní místnosti. Foto – Hynek Gazsi.A další železobetonové podzemní místnosti. V této je například i kino, kde se promítá krátký film o Riese. Foto – Hynek Gazsi.
Kromě hrubě vyražených chodeb, lze v podzemí spatřit i již vybetonované části systému.
V jedné z místností je vybudováno i kino, kde se promítá krátký film o Riese.


Je čas vrátit se na denní světlo.
Je čas vrátit se na denní světlo.


Opět stojíme před jednou ze štol systému Włodarz. Foto – Hynek Gazsi.
Opět stojíme před jednou ze štol systému Włodarz.


Expozice před štolou. Foto – Hynek Gazsi.
Expozice před štolou. Foto – Hynek Gazsi.
Ještě krátká prohlídka venku vystavených exponátů a je čas pokračovat k průzkumu povrchových objektů.


Vycházíme z podzemního systému Włodarz. Venku, před štolou se do nás opírají příjemně teplé paprsky slunce. Nebudu snad ani psát o tom, že po dokončení prohlídky se nám v hlavě líhla jedna otázka za druhou – ale odpověď se nedostavovala žád­ná…

Je čas pokračovat v další prohlídce – tentokrát nás čeká bádání po nejbližším okolí tohoto objektu – o tom však až na následující stránce, která nese název  – Włodarz – stavby na povrchu.

Další fotografie z objektu Włodarz naleznete zdeZajímavé odkazy

(nezaručuji aktuální funkčnost níže uvedených odkazů)

http://wlodarz.pl/cs/

http://latawce.netstrefa.pl/…eksriese.htm

http://www.ruszajwdroge.pl/…-sowich.html#…


Naposledy upraveno 1. 2. 2015


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.