Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

Projekt Riese (Polsko)

Wlodarz – stavby na povrchuNa předešlé stránce jsem se věnoval podzemí objektu Włodarz. Teď se však vydáváme po povrchu na prohlídku převážně lesnatého okolí.

Z domácího studia jsme věděli, že na povrchu a v okolí zmiňovaného objektu, by se mělo nacházet zajímavé množství staveb – přičemž u převážné většiny vlastně nikdo neví, jaký byl jejich účel.

A mohu klidně napsat, že naše několikaměsíční domácí příprava byla korunována výsledkem v podobě nálezů základů několika budov a staveb neznámého účelu. Tyto nálezy byly sice vykoupeny mnoha škrábanci od hustého lesního porostu, ale co by člověk neudělal, když se snaží odhalit závoj tajemství projektu Riese. Tedy ne že by se nám něco podařilo odhalit – ba spíše naopak, ale za tu štrapáci to zcela jistě stálo…Ale dost zbytečného psaní  – ono stejně není o čem, protože u převážné většiny nalezených staveb se ani při nejlepší vůli nedá odhadnout, jaký byl jejich původní účel.
Ostatně posuďte sami – následuje krátká prohlídka okolí objektu Włodarz ve fotografiích…


Żabnik – Tajemné jezírko před jedním ze vstupních objektů do podzemí O jezírku se tradují různé zvěsti – otázkou je, zda je nějaká vůle zvěsti potvrdit či vyvrátit…Jedna stěna jezírka je vybudována z desítek balvanů, které vznikly ze ztvrdlého cementu. Hromady pytlů je možné dodnes nalézt v okolních lesích. Ostatně na fotografiích je spatříme ještě několikrát… Jedna z nejzajímavějších místních památek se zde nazývá Żabnik.
Jezírko o velikosti přibližně 50×30metrů a o hloubce okolo 10 metrů.
Jezírko je zajímavé nálezem betonáže ve spodní části zatopeného výkopu.
Nezodpovězená však zůstává otázka, zda se jedná o základy technického zázemí, či teoreticky jeden z dalších doposud nenalezených vchodů do podzemí…


Masivní betonové základy ve stráni nad mýtinou – dříve možná jezírkem.betonová základová deska na mýtině.
Opouštíme okolí vchodových objektů a noříme se do lesů a mýtin.
Zbytky staveb nemusíme ani moc dlouho hledat.


Pohled na svah výsypky.
Pohled na násep bývalé výsypky.Části výsypek pravděpodobně v minulosti kdosi odtěžil a kámen odvezl…
Zarostlé pozůstatky výsypek a hald na úbočí kopce.


Betonové fundamenty jsou v okolí výsypek prakticky všude Možná se zde drtil vytěžený kámen, možná zde byla betonárka.
Betonové fundamenty jsou v okolí výsypek prakticky všude Možná se zde drtil vytěžený kámen, možná zde byla betonárka.
Betonové fundamenty jsou v okolí výsypek prakticky všude Možná se zde drtil vytěžený kámen, možná zde byla betonárka.Betonové fundamenty jsou v okolí výsypek prakticky všude Možná se zde drtil vytěžený kámen, možná zde byla betonárka.
Betonové fundamenty jsou v okolí výsypek prakticky všude Možná se zde drtil vytěžený kámen, možná zde byla betonárka.
Betonové bloky ve stínu stromů si své tajemství žárlivě střeží…


Při čekání na prohlídku v areálu muzea jsem mimo jiné vyfotografoval i obloukové betonové prefabrikáty, které se používaly například na zastřešení skladovacích hal.
Malá odbočka.
Při čekání na prohlídku v areálu muzea jsem mimo jiné vyfotografoval i obloukové betonové prefabrikáty, které se používaly například na zastřešení skladovacích hal.


Zde v lesích v okolí objektu Włodarz se nachází desítky těchto obloukových prefabrikátů.Zde v lesích v okolí objektu Włodarz se nachází desítky těchto obloukových prefabrikátů.
Zde v lesích v okolí objektu Włodarz se nachází desítky těchto obloukových prefabrikátů.Zde v lesích v okolí objektu Włodarz se nachází desítky těchto obloukových prefabrikátů.
Zde v lesích v okolí objektu Włodarz se nachází desítky těchto obloukových prefabrikátů.


Hromady ztvrdlého cementu. Pravidelné obrysy srovnaných pytlů jsou nezaměnitelné.
Hromady ztvrdlého cementu. Pravidelné obrysy srovnaných pytlů jsou nezaměnitelné.Hromady ztvrdlého cementu. Pravidelné obrysy srovnaných pytlů jsou nezaměnitelné.
Hromady ztvrdlého cementu. Pravidelné obrysy srovnaných pytlů jsou nezaměnitelné.Hromady ztvrdlého cementu. Pravidelné obrysy srovnaných pytlů jsou nezaměnitelné.
A opodál jsou hromady ztvrdlého cementu.
Pravidelné obrysy srovnaných pytlů jsou nezaměnitelné.
Musí zde být stovky pytlů cementu…


V „řezu“ je profil betonových základů nepravidelného tvaru – to nebyla pouze obyčejná zídka.V „řezu“ je profil betonových základů nepravidelného tvaru – to nebyla pouze obyčejná zídka.
A o pár desítek metrů nacházíme přibližně dva metry hluboké základy velké obdélníkové stavby.A o pár desítek metrů nacházíme přibližně dva metry hluboké základy velké obdélníkové stavby.
A o pár desítek metrů nacházíme přibližně dva metry hluboké základy velké obdélníkové stavby.


A opodál… Ze země vyúsťuje několik kameninových trubek. Mimochodem pár desítek metrů pod námi je rozsáhlé podzemí Włodarz. Zda vede potrubí, až do podzemí to samozřejmě nemáme ani tušení…A opodál… Ze země vyúsťuje několik kameninových trubek. Mimochodem pár desítek metrů pod námi je rozsáhlé podzemí Włodarz. Zda vede potrubí, až do podzemí to samozřejmě nemáme ani tušení…
A opodál… Ze země vyúsťuje několik kameninových trubek.
Mimochodem pár desítek metrů pod námi je rozsáhlé podzemí Włodarz.
Zda vede potrubí, až do podzemí to samozřejmě nemáme ani tušení…


Opouštíme další lesík, stojíme na cestě před mýtinou ve svahu. Tady někde by mělo být vyústění větrací šachty z podzemí…
Opouštíme další lesík, stojíme na cestě před mýtinou ve svahu.
Tady někde by mělo být vyústění větrací šachty z podzemí…


„Dobrovolník“ z expedičního týmu se srdnatě sápe do svahu… a po pár minutách jeho udýchaný hlas hlásí do vysílačky – větračka je tady!
Nikdo by ji zde asi ani nehledal…
„Dobrovolník“ z expedičního týmu se srdnatě sápe do svahu…
a po pár minutách hlásí jeho udýchaný hlas do vysílačky – větračka je tady!


Nenápadný zamřížovaný otvor ze kterého vane ledový vzduch. Větrací šachta z podzemního systému Włodarz.Nenápadný zamřížovaný otvor ze kterého vane ledový vzduch. Čtyřicet metrů hluboká větrací šachta z podzemního systému Włodarz.
Nenápadný zamřížovaný otvor, ze kterého vane ledový vzduch.
Čtyřicet metrů hluboká větrací šachta z podzemního systému Włodarz.


A opět sestupujeme do lesa pod cestou… Zde jsou další betonové stavby neznámého účelu.
A opět sestupujeme do lesa pod cestou… Zde jsou další betonové stavby neznámého účelu.
A opět sestupujeme do lesa pod cestou…
Zde jsou další betonové stavby neznámého účelu.


Tato soustava staveb ze všeho nejvíce připomíná řadu garáží… tedy pokud by se parkovalo bokem…
Tato soustava staveb ze všeho nejvíce připomíná řadu garáží… tedy pokud by se parkovalo bokem…Tato soustava staveb ze všeho nejvíce připomíná řadu garáží… tedy pokud by se parkovalo bokem…
Tato soustava staveb ze všeho nejvíce připomíná řadu garáží… tedy pokud by se parkovalo bokem…Tato soustava staveb ze všeho nejvíce připomíná řadu garáží… tedy pokud by se parkovalo bokem…
Tato soustava staveb ze všeho nejvíce připomíná řadu garáží…
… tedy pokud by se parkovalo bokem…


Zadní část „garáží“ propojuje chodba.Z bočního pohledu je stavba stupňovitá.
Detailnější prohlídka stavby.


A na závěr hledání v okolí komplexu procházíme okolo zvláštního zářezu ve svahu. Konstatujeme, že zde by se mohl nacházet další vstup do podzemí…
A na závěr hledání v okolí komplexu procházíme okolo zvláštního zářezu ve svahu.
Konstatujeme, že zde by se mohl nacházet další vstup do podzemí…


Dostávám se na konec stránky a počítám, že jsem se nijak nemýlil v tvrzení, že na konci stránky budete mít více otázek než na jejím počátku… Ano mám tyto otázky také…a věřte, že naprosto stejné to je i u dalších stránek projektu Riese…


Další fotografie z objektu Włodarz naleznete zde.


Naposledy upraveno 1. 2. 2015


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.