Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 4. 5. 2024

Vyhledávání

Projekt Riese (Polsko)

Osówka – v podzemíMapa komplexu Riese. Červená šipka označuje místo, kde se nachází níže popisovaný objekt.
Mapa komplexu Riese.
Červená šipka označuje místo, kde se nachází níže popisovaný objekt.


(Názvy staveb a objektů použité na této stránce jsou uvedeny v původní – Polské podobě)


Nedaleko od vesnice Sierpnica a Kolce se uvnitř hory Osówka nachází další část podzemního systému patřícího pod společný projekt Riese.

Mobilní Návštěvník má možnost ponechat svůj vůz na placeném parkovišti poblíž zcela nově vybudovaného informačního centra.
Zde si může vybrat minimálně ze dvou možností prohlídkových tras.
Kratší trasa je věnována pouze podzemí Osówky.
Ta druhá trasa dražší a časově o mnoho delší potom zahrnuje i návštěvu povrchových staveb.

Naše expedice, která se konala v roce 2013, se vydala pouze do podzemí, s tím, že povrchové stavby navštívíme na vlastní pěst. Důvodem byla jazyková překážka = Polský průvodce by se zbytečně namáhal nám vysvětlovat veškeré zajímavosti této stavby. Je to velká škoda, protože informací by bylo zcela jistě zapotřebí.

Při vzniku této stránky se ukázalo, že k tomuto objektu se nám podařilo pořídit takové množství fotografií, že by výsledná stránka byla až příliš dlouhá. Z tohoto důvodu byl popis objektu Osówka rozdělen na tři části nazvané:

  • Podzemí
  • Stavby na povrchu 1 část („betonárka a kasyno“)
  • Stavby na povrchu 2 část („Siłownia a větrací šachta“)

Na této stránce se věnuji pouze podzemí.

Po několika desítkách metrů chůze lesem po kamenité cestě vedoucí od informačního centra přicházíme k malému domku před skalní stěnou. A současně i k nenápadnému, zamřížovanému otvoru, ze kterého vane studený vzduch.

Po několika minutách čekání přichází průvodkyně, která návštěvníky seznamuje s historii komplexu Riese a Osówky.
Po úvodním seznámení si každý návštěvník nasadí vypůjčenou ochranou přílbu a průvodkyně odemyká mříž. Vyrážíme do nitra hory.

Procházíme pod masivní (novodobou) výdřevou, která spolu s pletivem zajišťuje bezpečnost návštěvníků uvnitř skalního masívu.

Míjíme boční chodby táhnoucí se kamsi do neznáma, až přicházíme ke čtvercové střílně, ze které na nás výmluvně kouká zrezivělá hlaveň kulometu. Nacházíme se v první z několika vybetonovaných částí tohoto podzemí.
Průvodkyně vypráví jistě zajímavé informace. Bohužel nám se daří „chytat „ pouze útržky slov a vět, a po chvilce marného napínání uší zjišťujeme, že Polsky prostě nerozumíme. Nenápadně se od skupinky oddělujeme a procházíme nejbližší části podzemí.

V této části popis ukončím, protože já sám jsem si ještě ve všem neudělal jasno, a počítám, že bych se do případného popisu asi hodně rychle zamotal…

Takže se raději spolehnu na osvědčené fotografie a popisky v jejich spodní části.


Podzemí je ještě pár desítek metrů vzdáleno, ale u kraje lesní cesty už nacházíme betonové základy pro neznámou technologii.
Podzemí je ještě pár desítek metrů vzdáleno, ale u kraje lesní cesty už nacházíme betonové základy pro neznámou technologii.
Podzemí je ještě pár desítek metrů vzdáleno,
ale u kraje lesní cesty už nacházíme betonové základy pro neznámou technologii.


Zátiší s veteránem…
Prostě mi to nedalo nevyfotit to…
Tohle stojí nedaleko od vchodu do podzemí.
Zřejmě v Polsku nemají ty… jak se o nich u nás nesmí hovořit…


A jsme tady.
Nápis nad vchodem hovoří jasně…
A jsme konečně tady.
Co k tomu napsat…


Počáteční části všech chodeb jsou jako přes kopírák…Počáteční části všech chodeb jsou jako přes kopírák…
Ani kulometná střílna není nic nového…
Už je to čtvrté podzemí projektu Riese, a tak nás ani nepřekvapuje, že počáteční úzká, výdřevou zajištěná chodba náhle končí před střílnou pro kulomet…


Betonová chodba a v horní části prostor pro uložení vzduchotechniky a podobně.Betonová chodba a v horní části prostor pro uložení vzduchotechniky a podobně.
Co se zde asi mělo nacházet…
Vlastně i to vybetonované podzemí je značně totožné.


Ani strážnému nebylo moc do řeči…
Ani strážnému nebylo moc do řeči…


Po dokončení prohlídky vybetonované strážnice, pokračujeme po kluzké lávce do „patra“ štoly.Všechno je opravdu hodně kluzké, lehce pokryté bahnem a po boku svážné teče romantický potůček vody.
Po dokončení prohlídky vybetonované strážnice, pokračujeme po kluzké lávce do „patra“ štoly.


A jak se to vlastně všechno stavělo?
Jak se to vlastně všechno stavělo?.


Nejprve byla proražena štola o průchozím (průjezdném) profilu.Nejprve byla proražena štola o průchozím (průjezdném) profilu.
Nejprve byla proražena štola o průchozím (průjezdném) profilu.
V některých částech podzemí (viz stránka o komplexu Rzeczka), byly raženy dvě štoly nad sebou.


Následně byla odstraněna hornina mezi patry a tím vznikla dvojnásobně vysoká štola.Následně byla odstraněna hornina mezi patry a tím vznikla dvojnásobně vysoká štola.Následně byla odstraněna hornina mezi patry a tím vznikla dvojnásobně vysoká štola.
Následně byla odstraněna hornina mezi patry a tím vznikla dvojnásobně vysoká štola.
Boky štol na fotografiích měly být dodatečně odtěženy.


Vybetonovaná vrchní část haly, včetně zachovalého bednění. Bloky kamene po boku haly měly být pravděpodobně odtěženy.
Pohled na zachovalé bednění po betonáži.
Pohled do částečně vybetonované haly boční skála ve spodní části je již částečně odtěžena.
Následovala betonáž nově vzniklé haly.


Důlní vozíky ve spodním patře budované haly.
Důlní vozíky ve spodním patře budované haly.
Vytěžený kámen se z horního stupně převážel a překládal do vozíků v nižším patře.


Nedokončené vybetonované prostory neznámého určení.
Nedokončené vybetonované prostory neznámého určení.Nedokončené vybetonované prostory neznámého určení.
Nedokončené vybetonované prostory neznámého určení.


Pohled na nevybetonovanou křižovatku hal.
Pohled na nevybetonovanou křižovatku hal.


Expozice nálezů v podzemí Osówky.Expozice nálezů v podzemí Osówky.
Expozice nálezů v podzemí Osówky.Expozice nálezů v podzemí Osówky.
Expozice nálezů v podzemí Osówky. V zadní části haly je zával do dalšího systému.
Expozice nálezů v podzemí Osówky.


Při toulání v podzemí se přiblížíme i ke znatelně zasucenému větracímu komínu.
Při toulání v podzemí se přiblížíme i ke znatelně zasucenému větracímu komínu.
Je to tentýž komín, který je popsán v pokračování této stránky, která se věnuje stavbám na povrchu.


Další z mnoha dlouhých temných chodeb.
Část podzemí Osówky je zatopena.
Ještě pár pohledů do temného a místy zatopeného podzemí a je pomalu čas k návratu.


Znovu překonat kluzké „schodiště“ do nižšího patra.
Znovu překonat kluzké „schodiště“ do nižšího patra.


Jedna z posledních křižovatek před vchodem.Ještě jednou pohled na částečně zasutou střílnu.
Průchod okolo střílen a prohlídka podzemí systému Osówka se chýlí ke konci.


Končíme prohlídku podzemí. Čeká na nás náročná prohlídka venkovních objektů a staveb.
A rozhodně se nebudeme nudit – o tom však na následujících stránkách.Zajímavé odkazy

(nezaručuji aktuální funkčnost níže uvedených odkazů)

http://www.osowka.pl/cz/index.html

http://www.znanenieznane.pl/…iasto-osowka


Naposledy upraveno 1. 5. 2015


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.