Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 3. 2. 2024

Vyhledávání

Projekt Riese (Polsko)

Starý Ksiaz

Naše úplně první seznámení s tajemstvím Riese (tedy pokud je možné tuto část s Riese spojovat), bylo v sousedství velkého a krásného zámku Książ.

Ale začnu popořadě.

Expediční vozidlo bylo ponecháno na střeženém parkovišti nedaleko zámku Książ. Pak přišla na řadu informace z našich GPS. Po chvilce kalibrace kompasu byl stanoven přibližný směr a tím i cesta za tajemstvím zámku Starý Książ.

Po chvilce hledání v lese byla nalezena pohodlná turistická cesta, která klesala po značně příkrém svahu ke korytu řeky Pełcznica.

Dovolím si drobnou poznámku o tom, jak je strašně těžké se rozhodnout, zda poslouchat turistické označení – nebo šipku GPS, která tvrdí něco úplně jiného…
No bylo to jako vždy = byla uposlechnuta GPS… a jako vždy v těchto případech to nebylo to nejlepší rozhodnutí.
Cesta přímo za nosem – stylem „šus“ z kamenitého svahu, není opravdu nejmoudřejší řešení, zvláště máte li v rukou i na sobě ne zrovna levné fotografické vybavení…

Zpět k naší cestě. Strastiplně se nám podařilo doklouzat do údolí řeky Pełcznica, kde nám šťastná náhoda nám přála potkat domorodého turistu, u kterého byl ověřen správný směr naší cesty.
Bylo to jednoduché – po lávce přes vodu a potom… potom do kopce což byl již při zběžném pohledu docela pěkný krpál!
Po chvilce začal každý nadávat na své ošacení a nositelé foto výbavy na své vybavení, které bylo každý krokem těžší.

Po několika minutách úmorného stoupání, po mnohdy kluzkém kamení a mechu, se konečně objevila cesta. A po pár desítkách metrů, se již náš pohled mohl kochat lesním zátiším doplněným o kamenné ruiny, kdysi docela velké stavby.

Protože každý z nás více či měně pečlivě prostudoval knihu od pana Milana Zacha – Největší tajemství třetí říše, tušili jsme, po čem se máme poohlédnout.

  • zbytky konstrukce
  • zbytky transformátorové stanice
  • zbytky čehokoliv co nepatří na hrad a zámek

A vše se nám nakonec podařilo nalézt.

Aha… málem bych zapomněl napsat, proč to hledání.

Na zámku Starý Książ mělo být za války vybudováno „něco“. Něco co prý bylo hodně důležité. Možná nějaký nový typ radaru, možná dokonce nějaká mikrovlnná zbraň.

Podle neověřených tvrzení prý spojeneckým letadlům, která na sklonku války přelétávala přes tuto oblast, měla údajně vynechávat elektronika a motory v letadlech…

V okolních lesích (prý) byl ještě v nedávné značný počet nemocných stromů (deformace a nádory na kmenech stromů).

Podle vzpomínek některých pamětníků byla Německá posádka na Starém Książi ještě v době, kdy už se okolo hemžilo vojáky Rudé armády. Pak prý jednoho večera došlo k velkému výbuchu, při kterém se část hradu zřítila na nádvoří, a vypukl ničivý požár. Otázkou i nadále zůstává, zda výbuch připsat německé posádce anebo naopak Rusům, kteří již měli „to co potřebovali“, a nebyl žádný důvod tu zbytky ponechávat na okukování nepovolaným…

O tom, že existuje možnost propojení této stavby systémem podzemních štol, je asi zbytečné se zmiňovat…

Nám se samozřejmě nepodařilo tajemství Starého Ksiaze rozluštit, ale alespoň máme do budoucna přehled o tom, co se zde zachovalo a kromě toho i pár fotografií…


Přes hluboké údolí je možné mezi stromy zahlédnout krásnou budovou zámku Książ.
Přes hluboké údolí je možné mezi stromy zahlédnout krásnou budovou zámku Książ.


Po lesní cestě přicházíme k ruinám zámku Starý Książ.
Po lesní cestě přicházíme k ruinám zámku Starý Książ.


Část jedné z budov zámku Starý Książ. Foto: Hynek Gazsi.
Část jedné z budov zámku Starý Książ.Část jedné z budov zámku Starý Książ.
Nádvoří zámku Starý Książ.Nádvoří zámku Starý Książ.
Část obvodové zdi zámku Starý Książ.Část jedné z budov zámku Starý Książ.
Dříve se muselo jednat o velice hezkou budovu.
Dnes už si můžeme pouze představovat, jaký zde mohl být život.
A hlavně co se zde dělo na sklonku druhé světové války…


Zachoval se i vznosný, zdobný pískovcový rám dveří.Zachoval se i vznosný, zdobný pískovcový rám dveří. Foto: Hynek Gazsi.
V ruinách se zachoval i zdobný pískovcový rám pro vrata, nebo dveře.


Pohled do nitra věže.
Pohled do nitra věže.


Pod obvodovou zdí je vybudována podzemní chodba. Chodba je běžně přístupná a je znám její začátek i konec. Tudy se do bájného podzemí rozhodně dostat nedá.Pod obvodovou zdí je vybudována podzemní chodba. Chodba je běžně přístupná a je znám její začátek i konec. Tudy se do bájného podzemí rozhodně dostat nedá.
Pod obvodovou zdí je vybudována podzemní chodba.
Chodba je běžně přístupná a je znám její začátek i konec
Tudy se do bájného podzemí rozhodně dostat nedá.


Zděný sloup, na jehož vršku se zachovala část ocelové traverzy. S největší pravděpodobností se jedná zbytek mostu, který překlenul nízké údolíčko a byl určen pro přístup do hradu… možná zde bylo instalováno něco zcela jiného… Foto: Hynek GazsiZděné sloupy v podhradí. Na jednom ze sloupů se zachovala část ocelové traverzy. S největší pravděpodobností se jedná zbytek mostu, který překlenul nízké údolíčko a byl určen pro přístup do hradu… možná zde bylo instalováno něco zcela jiného… Foto: Hynek Gazsi
Zděné sloupy v podhradí. Na jednom ze sloupů se zachovala část ocelové traverzy. S největší pravděpodobností se jedná zbytek mostu, který překlenul nízké údolíčko a byl určen pro přístup do hradu… možná zde bylo instalováno něco zcela jiného…Zděný sloup, na jehož vršku se zachovala část ocelové traverzy. Ve středu fotografie je vstup do (pravděpodobně) transformátorové stanice.
Zděné sloupy v podhradí.
Na jednom ze sloupů se zachovala část ocelové traverzy.
S největší pravděpodobností se jedná zbytek mostu, který překlenul nízké údolíčko a byl určen pro přístup do hradu… … možná zde bylo instalováno něco zcela jiného…


Pravděpodobně budova transformátorové stanice.
Stará kamenná zeď a v popředí zbytky, částečně cihlového základu.Revizní šachta neznámého určení. Foto: Hynek Gazsi
Torza staveb novějšího věku, pravděpodobně technické zázemí pro Německou posádku dislokovanou na Starém Książi.


Pár tematických odkazů

http://www.gorytajemnic.pl/…-ksiaza.html

http://www.poszukiwanieskarbow.com/…ry-ksiaz.htm

http://www.ksiaz.eu/…Zamku_Ksiaz/


Naposledy upraveno 7. 12. 2013


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.