Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

Projekt Riese (Polsko)

Osowka – stavby na povrchu (druhá část)Na předcházející stránce jsme skončili prohlídku několika zajímavých objektů nad podzemním systémem Osowka. Naše zvědavost však ještě není ani zdaleka uspokojena, a čeká nás další ze „záhad“ povrchových staveb – Siłownia.


(Názvy staveb a objektů použité na této stránce jsou uvedeny v původní – Polské podobě)


Ale popořadě.

Při cestě od Kasyna bloumáme lesem. Ve svahu nad sebou máme již prohlédnuté betonové násypky a teď hledáme drobnější fragmenty staveb. A nemusíme pátrat dlouho. Již po pár krocích nacházíme ve vrstvě listí jakési dvě zasuté kanalizační šachty, jinde jsou mezi stromy rozesety zbytky roztříštěného kameninového potrubí o různém průměru. Toho potrubí zde muselo být mnoho. Všechno, absolutně všechno je tady pro nás zajímavé…
Jenom škoda, že je to tak daleko od domova! Tady by se dalo hledat a bádat dlouhé a dlouhé měsíce…


V listí lze spatřit jímky a revizní šachty roztodivných tvarů.
V listí lze spatřit jímky a revizní šachty roztodivných tvarů.V listí lze spatřit jímky a revizní šachty roztodivných tvarů.
V listí lze spatřit jímky a revizní šachty roztodivných tvarů.


Zbytky betonového potrubí o větším průměru.Kusy kameninového potrubí.
Jinde se zase povalují zapadané zbytky betonového a kameninového potrubí…


Na nějaké větší kopání a hrabání nemáme vybavení a ani čas, je toho ještě mnoho co si chceme prohlédnout. Po vrstevnici se lesem vydáváme za dalším GPS bodem.

Po pár desítkách metrů chůze se zastavujeme před poměrně hlubokým, ve skále vyhloubeném zářezu, který překonáváme po velice chatrné dřevěné lávce.


Přicházíme k poměrně hlubokému zářezu na úpatí kopce.
Podle vzhledu tohoto uměle vytvořeného zářezu ve skále usuzuji, že mohl být určen pro uložení potrubí.Podle vzhledu tohoto uměle vytvořeného zářezu ve skále usuzuji, že mohl být určen pro uložení potrubí.
Přicházíme k poměrně hlubokému zářezu na úpatí kopce.
Přes tuto strouhu vedla tak chatrná lávka, že jsem se ji obával i vyfotit…
Podle vzhledu tohoto uměle vytvořeného zářezu ve skále usuzuji, že mohl být určen pro uložení potrubí.


Před sebou máme masivní betonové základy stavby, které se zde říká Siłownia.


Pohled na mechem porostlou část základů Siłowni
Totéž, ale z protilehlé strany.
Zarostlé, železobetonové základy Siłowni.Zarostlé, železobetonové základy Siłowni.
Zarostlé a vrstvou mechu pokryté železobetonové základy Siłowni.


Siłownia

Při studiu materiálu na internetu se objevují názvy – které tuto stavbu specifikují jako vodárnu, či elektrárnu.
Těmto variantám bych se přikláněl. Jenomže… Kdo by něco podobného stavěl vrcholu kopce. Řekl bych, že minimálně technicky výhodnější by bylo budovat něco podobného dole v údolí.

Ať už to bylo cokoliv, moc by mě zajímalo, co to bylo za stavbu… snad jednou…


Co k této stavbě napsat?

Představte si svah v kopci, do kterého byla vylámána velká plošina. Uvnitř plošiny byl ve skále vyhlouben velký obdélníkový otvor. (Jak hluboká tato šachta byla a zda je nějak propojena s podzemím? Na to nikdo zatím nedokázal odpovědět.)

Podle stávajícího vzhledu celé stavby, byla při výstavbě celá podpovrchová část obdélníku vystrojena soustavou ocelového, betonového a kameninového potrubí, které je různě propojeno do systému nádrží, jímek a zářezů. To vše obklopuje vrstva betonu, prošpikovaná masivní armaturou.


Částečný pohled na ve skále vylámaný výklenek s betonovým základem.
Částečný pohled na ve skále vylámaný výklenek s betonovým základem.


Masivní železobetonové základy a částečně obnažená armatura.
Masivní železobetonové základy a částečně obnažená armatura.


Pohled na členité základy Siłowni. Pod touto betonovou deskou se nachází ještě propojovací tunely (kolektory). Vážně mě nenapadá co dalšího k tomu napsat…
Pohled na členité základy Siłowni. Pod touto betonovou deskou se nachází ještě propojovací tunely (kolektory). Vážně mě nenapadá co dalšího k tomu napsat…
Pohled na členité základy Siłowni. Pod touto betonovou deskou se nachází ještě propojovací tunely (kolektory). Vážně mě nenapadá co dalšího k tomu napsat…Pohled na členité základy Siłowni. Pod touto betonovou deskou se nachází ještě propojovací tunely (kolektory). Vážně mě nenapadá co dalšího k tomu napsat…
Pohled na členité základy Siłowni.
Pod touto betonovou deskou se nachází ještě propojovací tunely (kolektory).
Vážně mě nenapadá co dalšího k tomu napsat…


Řada betonového potrubí.
Členité základy obsahují schodiště, různé prohlubně a betonové potrubí.Vrchní části betonového potrubí, které prochází do spodního patra.
Vrchní části betonového potrubí, které prochází do spodního patra.


Kromě řady betonových trubek je povrch Siłowni poset spoustou kamenivových trubek. Některé z nich prokazatelně ústí v nádržích a kolektorech „spodního patra“ Jiné jsou zanesené zeminou a naházenými klacky. Přes veškerou snahu se nedá poznat jejich vyústění v podzemí. Napadá mě otázka, zda si někdo dal práci a zjistil počet trubek na povrchu x počet v podzemních částech.
Kromě řady betonových trubek je povrch Siłowni poset spoustou kamenivových trubek. Některé z nich prokazatelně ústí v nádržích a kolektorech „spodního patra“ Jiné jsou zanesené zeminou a naházenými klacky. Přes veškerou snahu se nedá poznat jejich vyústění v podzemí. Napadá mě otázka, zda si někdo dal práci a zjistil počet trubek na povrchu počet v podzemních částech.Kromě řady betonových trubek je povrch Siłowni poset spoustou kamenivových trubek. Některé z nich prokazatelně ústí v nádržích a kolektorech „spodního patra“ Jiné jsou zanesené zeminou a naházenými klacky. Přes veškerou snahu se nedá poznat jejich vyústění v podzemí. Napadá mě otázka, zda si někdo dal práci a zjistil počet trubek na povrchu x počet v podzemních částech.
Kromě řady betonových trubek je povrch Siłowni poset spoustou kamenivových trubek.
Některé z nich prokazatelně ústí v nádržích a kolektorech „spodního patra“
Jiné jsou zanesené zeminou a naházenými klacky. Přes veškerou snahu se nedá poznat jejich vyústění v podzemí.
Napadá mě otázka, zda si někdo dal práci a zjistil počet trubek na povrchu x počet v podzemních částech.


Při bližší obhlídce konstatujeme, že objekt se skládá minimálně ze dvou „pater“

Pokud existují nějaká další podlaží, pak se to nedá běžným způsobem zjistit. Převážná část otvorů do podzemí je zaplněna páchnoucí vodou, uvnitř které jsou naházeny různé klády a množství těžko identifikovatelného nepořádku. (samozřejmě nemám informace o tom, zda se někdo, někdy snažil vodu vyčerpat a proniknout do zatopených prostor.)

V jednom dosti velkém oválném otvoru se po obvodu táhne zářez, ve kterém bylo z největší pravděpodobností usazeno ocelové schodiště (viz foto níže), Bohužel i tato část je zatopená a tak by bylo bezpředmětné se zde pokoušet o nějaký bližší průzkum.


Různé otvory v betonové plotně jsou z převážné části zatopeny vodou, a z tohoto důvodu můžeme jejich hloubku pouze odhadovat.Různé otvory v betonové plotně jsou z převážné části zatopeny vodou, a z tohoto důvodu můžeme jejich hloubku pouze odhadovat.
Jedna ze zatopených „nádrží“.Jedna ze zatopených „nádrží“.
Různé otvory v betonové plotně jsou z převážné části zatopeny vodou, a z tohoto důvodu můžeme jejich hloubku pouze odhadovat.


V základech jedné ze „šachet“ lze spatřit osazení pro schodiště – kam, proč, k čemu…
V základech jedné ze „šachet“ lze spatřit osazení pro schodiště – kam, proč, k čemu…
V základech jedné ze „šachet“ lze spatřit osazení pro schodiště – kam, proč, k čemu…


Po původních ocelových stupačkách, jsem sestoupil do jednoho kruhového otvoru. Ocitl jsem se v prostoru, do kterého ústí různé druhy porubí, ocelové a kameninové.
Původně jsem byl přesvědčen, že se nacházím v nějaké nádrži. To však pouze do té doby, než jsem začal podrobněji zkoumat podlahu. Ta je převážně pokrytá vrstvou různého odpadu, hlíny a bahna. Na jednom místě je však původní podlaha poškozena a v otvoru lze spatřit tlusté dráty armatury. To by nebylo až tak divné, kdyby pod armaturou nevedlo několik kameninových trubek. Vzhledem k poškození kameniny nemohu z určitostí napsat, zda potrubí pod podlahou pouze prochází, nebo zda zde ústilo (i v tomto případě se odkazuji na níže uvedené fotografie)


Ocelové schody ústí do podzemní „nádrže“.
Ocelové schody ústí do podzemní „nádrže“.


Ocelové schodiště do „nádrže“
Pohled do jedněch z nemnoha poměrně přístupných podzemních prostor.
Pohled do jedněch z nemnoha přístupných podzemních prostor.


Do nádrže ústí některé z kamenových trubek. Pravděpodobně jsou to některé z těch, které lze spatřit na povrchu.
Do nádrže ústí některé z kamenových trubek. Pravděpodobně jsou to některé z těch, které lze spatřit na povrchu.


Kromě kameninového potrubí je zde také několik ocelových trubek s přírubou. Zarážející je existence kameninového potrubí, které bylo dříve zabudované v podlaze – označují šipky.
Kromě kameninového potrubí je zde také několik ocelových trubek s přírubou.
Zarážející je existence kameninového potrubí, které bylo dříve zabudované v podlaze – označují šipky.


Znovu pohled do podzemní nádrže. Šipky označuji dráty masivní ocelové armatury, ve které jsou i kusy kameninového potrubí.
Znovu pohled do podzemní nádrže.
Šipky označuji dráty masivní ocelové armatury, ve které jsou i kusy kameninového potrubí.


Detailní pohledy na armatury a kameninové potrubí. Při tomto pohledu se neubráním otázce proč? Byla dříve podlaha celistvá a kameninové potrubí bylo určeno například k provzdušňování kapaliny, vody, kalu? Nebo po válce někdo z nějakého důvodu podlahu rozbil? – Proč???Detailní pohledy na armatury a kameninové potrubí. Při tomto pohledu se neubráním otázce proč? Byla dříve podlaha celistvá a kameninové potrubí bylo určeno například k provzdušňování kapaliny, vody, kalu? Nebo po válce někdo z nějakého důvodu podlahu rozbil? – Proč???Detailní pohledy na armatury a kameninové potrubí. Při tomto pohledu se neubráním otázce proč? Byla dříve podlaha celistvá a kameninové potrubí bylo určeno například k provzdušňování kapaliny, vody, kalu? Nebo po válce někdo z nějakého důvodu podlahu rozbil? – Proč???
Detailní pohledy na armatury a kameninové potrubí.
Při tomto pohledu se neubráním otázce proč?
Byla dříve podlaha celistvá a kameninové potrubí bylo určeno například k provzdušňování kapaliny, vody, kalu?
Nebo po válce někdo z nějakého důvodu podlahu rozbil? – Proč???


Ve spodním patře jsou úzké průchody – možná kolektory.Ve spodním patře jsou úzké průchody – možná kolektory.
Ve spodním patře jsou úzké průchody – možná kolektory.


Detailní pohled do nižšího patra. Ani v tomto případě mne nenapadá co k fotografii napsat.Detailní pohled do nižšího patra. Ani v tomto případě mne nenapadá co k fotografii napsat.
Ocelové schůdky do jednoho z otvorů v nižším patře.Detailní pohled do nižšího patra. Ani v tomto případě mne nenapadá co k fotografii napsat.Detailní pohled do nižšího patra. Ani v tomto případě mne nenapadá co k fotografii napsat.
Detailní pohledy do nižšího patra.
Ani v tomto případě mne nenapadá co k fotografiím napsat.


Celkově se jedná o stavbu, u které snad ani nemám odvahu nahlas říkat všechny fantastické teorie, které mě napadají při bližším zkoumání tohoto místa.

Je mi jasné, že pro někoho je můj popis stavby zmatený. Bohužel přes veškerou snahu mě nenapadá jak to pospat jinak aniž bych se do toho zamotal ještě více. A kdo neviděl, ten nepochopí…
Řešením jsou jako vždy fotografie – nuže posuďte tedy, co jsem se snažil popsat…


Větrací šachta


Je čas popojít a porozhlédnout se zase o kousek dál.

Za družného hovoru procházíme lesem až do chvíle, než spatříme červenobíle natřené zábradlí. Jedná se o ocelové ohrazení okolo temného, mechem porostlého otvoru. To bude zcela jistě větrací šachta, kterou jsme si ze spodu prohlédli při prohlídce podzemí.
Jsem zvědav, jak to asi vypadá při bližším pohledu. Bohužel zábradlí je dost daleko od nitra šachty, a kromě toho všude jsou nápisy, ze kterých lze vyčíst, že vstup je životu nebezpečný.

Asi bych to neměl psát, ale přiznávám se, že jsem ve fotografickém opojení ohradu přelezl, snažíce se podívat do nitra.
Pak jsem však pochopil, že ten zákaz je vážně oprávněný.

Svah k šachtě se poměrně příkře svažuje (něco jako hodně velký obdélníkový trychtýř), a pokud se to spojí do kombinace se záplavou listí okolo šachty (větší vrstva listí se opravdu hodně klouže…) Stačilo špatně šlápnout  – a šachtu jsem si mohl, prohlédl daleko podrobněji… akorát bych o výsledku průzkumu už asi nikoho nestačil podrobně poreferovat…


Větrací šachta je ohraničena zábradlím, na němž je mnoho varování a zákazu vstupu.Větrací šachta je ohraničena zábradlím, na němž je mnoho varování a zákazu vstupu. Díra do pekla.
Nebo také větrací šachta z podzemí Osówka.


Zákaz vstupu je oprávněný. Okolí šachty je značně svažité a všude je plno kluzkého listí. Dno šachty není na fotografii vidět, protože snažit se dostat ještě o kousek blíž, to už bylo vážně o hubu…Zákaz vstupu je oprávněný. Okolí šachty je značně svažité a všude je plno kluzkého listí. Dno šachty není na fotografii vidět, protože snažit se dostat ještě o kousek blíž, to už bylo vážně o hubu… Díra do pekla.
Nebo také větrací šachta z podzemí Osówka.


A tím také končí i tato stránka…Výše napsané možná mnoho čtenářů přinutí zvednout významně obočí a pronést cosi o tom, že v textu je více otázek a dohadů, než odpovědí.
Ano, je to tak, ale to je Riese, a lepší to ještě asi hodně dlouho nebude… pokud vůbec…
Ale kdo chce hledat informace na internetu, tak samozřejmě zcela jistě najde mnoho zajímavého. Rozhodně to za to hledání stojí.
Riese je totiž jedna velká neznámá – a „vo tom to je“…


Ještě jedno ohlédnutí…
Ještě jedno ohlédnutí…


Tak kam dál kamarádi ?
Tak kam dál kamarádi ?

Již v době vzniku současné podoby této stránky jsem nabyl přesvědčení, že potřebuji, ještě další doplňující fotografie. Pokud se mi podaří se do těchto míst ještě vrátit, bude tato stránka znovu upravena a doplněna…Zde naleznete další fotografie k tématu Osowka


Polské video k popisovanému tématu

zde je pár odkazů na stránky k tomuto tématu.
(nezaručuji aktuální funkčnost níže uvedených odkazů)


http://riese-inne.blogspot.cz/…siownia.html

http://wroclaw.magma-net.pl/osowka.htm

http://www.osowka.pl/cz/index.html


Naposledy upraveno 1. 5. 2015


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.