Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

Projekt Riese (Polsko)

Pod zámkem Ksiaz

Velký čtyřpatrový zámek na dohled od města Wałbrzych je opravdu velká a krásná stavba. Hned zpočátku musím upozornit na skutečnost, že tato stránka neobsahuje fotografie ani naše poznatky z vnitřních částí zámku Książ – to je naplánováno „na jindy…“ Náš zájem byl při této návštěvě věnován spíše podhradí… A to i přes skutečnost jakou je existence železobetonové výtahové šachty uvnitř zámku, která ústí do systému betonových tunelů.

První patro tunelů se nachází zhruba 15 m pod zemí. Druhé pak v hloubce 53metrů!! Pod nádvořím. Vše doplňují čtyři doposud nalezené chody a tři sutí zasypané větrací šachty.
(Toto druhé patro je návštěvníkům nepřístupné, protože v podzemí je umístěno seismologické zařízení.)

Podle vyprávění existovala na nádvoří ještě velká výtahová šachta, jíž bylo možné do podzemí spustit osobní automobil. V rámci prohlídky lze pravděpodobně (neověřeno) navštívit část prvního patra podzemí.

Ach ta má hlava… málem bych zapomněl… U ovládacího zařízení výtahu do podzemí je o pár tlačítek více, než je počet pater… Výtah samozřejmě instalován není a nemohu posoudit, zda k jeho instalaci v době druhé světové války došlo.

Tolik v krátkosti pro přiblížení zámku Książ.


Úkolem naší výpravy do této lokality, bylo prohlédnout břeh řeky Pełcznica, která protéká pod zámkem. Mělo zde být několik zazděných – zasypaných vchodů, plus nějaké pomocné stavby. Ty se nám bohužel nepodařilo najít, (drobná chyba v GPS souřadnicích.) Nicméně i to co bylo spatřeno, u nás vyvolalo mnoho dohadů a otázek…

Takže jak to vlastně bylo.

Po návštěvě zříceniny zámku Starý Książ se náš průzkumný tým vydal po lesní cestě ke korytu řeky Pełcznica. Naše navigace nás upozorňovala, že nás čekají další „tajemná“ místa, kterou pravděpodobně bezprostředně souvisí s podzemím zámku Książ. V tomto případě se domácí příprava mého bratra v zadávání souřadnic do GPS, týkala hlavně hledání zbytků tunelů do podzemí.

Naše cesta pokračovala po pravém břehu řeky, pod zámkem Książ. Zde se totiž měly nacházet další body našeho zájmu. A opravdu již po několika metrech chůze se na břehu objevila betonová skruž kanalizace (revizní šachty), která byla uzavřena přišroubovaným ocelovým poklopem. Podotýkám, že použité šrouby byly původní (hodně staré). Po pár metrech další stejný poklop a pak další, tentokrát otevřený. Konečně bylo možné nahlédnout do nitra.

Kupodivu se nejednalo o žádný vlez do neznámých prostor. Na dně byla jenom betonová strouha, kterou protékala voda. Asi bych měl vysvětlit proč tolik řádků a fotografií věnuji obyčejnému „kanálu“. Podívejte se však na fotografie, a posuďte, zda je normální vybudovat přibližně tři metry vedle řeky kanalizaci.
Možná nějaký ekolog namítne, že je to v pořádku, řeka se nemá znečišťovat. Dobře připouštím. Jenomže v tomto případě se kanalizace budovala na sklonku druhé světové války a ekologie byl v té době asi pojem druhořadý. Nemluvě o tom, že dno některých šachet je mnohdy pod úrovní řeky. Každé jarní tání by kanalizaci nutně muselo zatopit.

Na druhou stranu právě proto jsou některé poklopy pečlivě přišroubované. Nicméně nezodpovězenou otázkou zůstává, odkud a kam ta kanalizace vede, a proč byla vlastně v těchto místech vybudována.

Další popis kanalizace by byl patně dosti zmatečný a proto se odkazuji na fotografie v závěru tohoto textu.

Proplétání poměrně přebujelou vegetací pod hradem nakonec nepřineslo další badatelský výsledek, a na naší předem plánované trase nepodařilo objevit ani jeden z předpokládaných vstupů do podzemí.
Přiznávám, že naše trasa byla omezena jen do míst, kde se řeka odklání od podhradí. Až doma při pohledu na letecké fotografie jsem zjistil, že se jednak hledalo moc nízko u řeky a, že další objekty jsou až na opačné straně zámku…

Teď dost povídání následuje pár slíbených fotografií …


Malebné údolí řeky Pełcznica. Foto- Hynek Gazsi
Malebné údolí řeky Pełcznica.
Malebné údolí řeky Pełcznica.


Již po několika desítkách metrů chůze po proudu řeky, na jejím pravém břehu, nacházíme listím částečně zapadaný první kryt kanalizace.
Již po několika desítkách metrů chůze po proudu řeky, na jejím pravém břehu, nacházíme listím částečně zapadaný první kryt kanalizace.


Náš první fotografický úlovek. Litinový kryt je však doposud pevně přišroubován.Náš první fotografický úlovek. Litinový kryt je však doposud pevně přišroubován.
Náš první fotografický úlovek.
Litinový kryt je však doposud pevně přišroubován.


Máme to ale zdatné spolupracovníky… Původní kryt šachty někdo pravděpodobně ukradl do sběru a nově je uzavření řešeno betonovým poklopem. Foto- Hynek Gazsi
A pod ním… Foto- Hynek Gazsi
Již u dalšího deklíku máme štěstí.
Původní někdo pravděpodobně ukradl do sběru a nově je uzavření řešeno betonovým poklopem.


Některé šachty jsou doposud uzavřené a zašroubované. Foto- Hynek Gazsi
U jiných šachet však „zub času“ zahlodal a litinové víko zmizelo v nenávratnu… Povšimněte si vzdálenosti šachty od řeky…
Pokračujeme podle řeky dál a nacházíme další a další vyústění kanalizace.
Některé jsou otevřené jiné doposud uzavřené a zašroubované.
Za pozornost jistě stojí vzdálenost kanalizace od řeky.


Za pozornost jistě stojí vzdálenost kanalizace od řeky a výškový rozdíl. Žlutá šipka označuje místo kde je umístěna další šachta kanalizace. Bližší pohled naleznete na následující fotografii… Foto- Hynek Gazsi
Za pozornost jistě stojí vzdálenost kanalizace od řeky a výškový rozdíl.
Žlutá šipka označuje místo kde je umístěna další šachta kanalizace.
Bližší pohled naleznete na následující fotografii…


Jedna ze šachet je vybudována pár centimetrů od řeky Pełcznica. Nedokáži si technicky představit výkop v kamenitém podloží u řeky, a hlavně důvod proč by někdo stavěl kanalizaci těsně vedle řeky…
Jedna ze šachet je vybudována pár centimetrů od řeky Pełcznica. Nedokáži si technicky představit výkop v kamenitém podloží u řeky, a hlavně důvod proč by někdo stavěl kanalizaci těsně vedle řeky…
Dnes již pravděpodobně zanesená a zatopená šachta leží pár centimetrů od řeky Pełcznica.
Nedokáži si technicky představit výkop v kamenitém podloží u řeky, a hlavně důvod proč by někdo stavěl kanalizaci těsně vedle řeky… .


Jako poslední se nám při naší první návštěvě podařilo najít již pouze slepence kamenů a cihel. Pravděpodobně se však jedná o kus zámecké zdi, která se zřítila do údolí. Foto- Hynek Gazsi
Jako poslední se nám při naší první návštěvě podařilo najít již pouze slepence kamenů a cihel. Pravděpodobně se však jedná o kus zámecké zdi, která se zřítila do údolí.
Jako poslední se nám při naší první návštěvě podařilo najít již pouze slepence kamenů a cihel.
Pravděpodobně se však jedná o kus zámecké zdi, která se zřítila do údolí.


Zajímavé odkazy

http://naszaswidnica.pl/…zamku-ksiaz/

http://wroclaw.magma-net.pl/Start02.htm

http://www.sadistic.pl/…vt158710.htm

http://kolowicz.wordpress.com/…zamku-ksiaz/


Naposledy upraveno 10. 12. 2013


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.