Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

Nálezy v podzemí

Nálezy – Pracovali zde lidé …
Je nemyslitelné nevzpomenout na hlavní aktéry podzemní továrny Richard, na vězně a nuceně nasazené dělníky a vlastně i na civilní zaměstnance. Na lidi, jejichž zásluhou toto podzemní monstrum vzniklo a z nichž se mnozí nedočkali konce války…
Co vlastně může po člověku zůstat, tak aby to ostatním jasně řeklo: ONI ZDE BYLI!!…


V podzemí již toho nezůstalo mnoho, ale to, co se zachovalo, je o to hodnotnější, protože jsou to poslední svědkové lidských útrap v podzemní továrně Richard…

Lidé


Zbytek vrat z ostnatého drátu pod nosníkem v chodbě č. 37. Foto: Dalibor Hellebrant
Zbytky dřevěného rámu s výpletem s ostnatého drátu. Rám byl dříve zabudován nad vraty uzavírajícími vstup do jednoho ze skladišť.Rozlámané zbytky dveří s ostnatým drátem
Tehdejší mocipáni rozhodovali o tom, kdo má do jaké části továrny přístup.
Vrata z ostnatého drátu a stráž – dostatečný argument…


Pod jedním z mnoha závalů lze spatřit i zbytky ostnatého drátu a rozlámané dřevěné konstrukce.
Pod jedním z mnoha závalů jsou zbytky ostnatého drátu.


Ostnatý drát.
Ostnatý drát.
Zbytky ostnatého drátu bylo možné v podzemí spatřit na více místech.


Porcelánové střepy…kousek hřebenu…zbytky bot…
Porcelánové střepy…kousek hřebenu…zbytky bot…


Zapomenutá bota…
Kromě podrážek bylo možné spatřit i zbytky kůže z bot.Značně depresivní pohled na zbytky podrážek.
Kromě podrážek bylo možné spatřit i zbytky kůže z bot.zbytky bot…hromada bot, podrážek, čí kůže bot…Značně depresivní pohled na zbytky podrážek.Kromě podrážek bylo možné spatřit i zbytky kůže z bot. Foto: Dalibor Hellebrant.
Pohledy, které vyvolávají mrazení v zádech – zbytky bot …


Pravděpodobně výztuha kšiltu. Asi nemá cenu spekulovat, zda to byla důstojnická čepice, nebo dělnická kšiltovka…
Pravděpodobně výztuha kšiltu.
Asi nemá cenu spekulovat, zda to byla důstojnická čepice, nebo dělnická kšiltovka…


Blíže nespecifikovaný nález.
V jedné z místností jsem nalezl tento předmět. Vzhledem k tomu, že je dřevo značně ztrouchnivělé, usuzuji, že se jedná o původní nález. K čemu to sloužilo, se můžeme pouze dohadovat.

Může to být to, co si myslím?…
Může to být to, co si myslím?…
Může to být to, co si myslím?…

Kresby, nápisy


Kresba nahé ženy.
Kresba obličeje. Tužkou provedená kresba, která byla nalezena na jedné z toalet.
Nespecifikovaná kresba.Kresby a nápisy nalezené na jedné z toalet.
Kresby, karikatury…


Nápis – pravděpodobně azbukou.
Nespecifikovaný nákres.Kresba a nápis v azbuce.
Německý nápis – pravděpodobně technická poznámka pro výstavbu.Nápis v azbuce.
Kresba hrnečku. Nápis na jedné ze stěn v chodbě D.
Ve stěně vyrytý nápis „Moskva“ Foto: Dalibor HellebrantJméno vyryté na stěně – Paulino… Foto: Dalibor Hellebrant
Jméno vyryté na stěně – Giovanni… Foto: Dalibor HellebrantNápisy nalezené na jedné z toalet.
Na zdech se zachovalo i pár nápisů …


Azbukou psané nápisy a kresby. Jejich vznik je datován do doby po osvobození továrny Richard.
Azbukou psané nápisy a kresby. Jejich vznik je datován do doby po osvobození továrny Richard.
Azbukou psané nápisy a kresby. Jejich vznik je datován do doby po osvobození továrny Richard.Azbukou psané nápisy a kresby. Jejich vznik je datován do doby po osvobození továrny Richard.
Azbukou psané nápisy a kresby. Jejich vznik je datován do doby po osvobození továrny Richard.Azbukou psané nápisy a kresby. Jejich vznik je datován do doby po osvobození továrny Richard.
Na stěnách je možné nalézt nápisy i po Rudé armádě…


V kusu vápence vyrytá pěticípá hvězda, srp a kladivo. Možná kresba vězně a možná nudícího se vojáka Rudé armády, která zde po několik let pobývala po osvobození továrny.
Možná to kreslil vězeň koncentračního tábora, možná voják rudé armády…


Datum vytlačené do betonové desky.
Datum vytlačené do betonové desky.


Co asi mohla znamenat čísla napsaná na jedné ze stěn.
Co může znamenat řada čísel…
Je to počet výrobků v určitých dnech?


Na jedné ze stěn se zachovala i kresba tužkou na zažloutlém papíru. Mohla to být třeba vzpomínka vězně na jeho rodnou vesnici.
Na jedné zdi se zachovala i kresba tužkou na zažloutlém papíru.
Mohla to být třeba vzpomínka vězně na jeho rodnou vesnici….
Vzpomínka, která ho držela při životě…


Ulehčení práce


Nádoba na olej vyrobená z plechovky a vázacího drátu.
Nádoba na olej vyrobená z plechovky a vázacího drátu.Nádoba na olej vyrobená z plechovky a vázacího drátu. V tomto případě si nejsem jist, zda nejde o tutéž nádobu jako na předcházejících fotografiích. Fotografie nepocházejí ze stejné doby.
Nádoby na olej vyrobené z plechovek a drátu.
Na dně je stále ještě zbytek maziva.


Dřevěná štoudev, pravděpodobně pro přenášení malty nebo betonu a nádoba s nalévacím hrdlem.
Dřevěná štoudev, pravděpodobně pro přenášení malty nebo betonu a nádoba s nalévacím hrdlem.
Dřevěná štoudev, pravděpodobně pro přenášení malty nebo betonu a nádoba s nalévacím hrdlem.


Zednický špičák. Pravděpodobně vykováno z masivního armovacího drátu.
Zednický špičák.
Pravděpodobně vykováno z masivního armovacího drátu.


Dřevěné obrobky neznámého určení.
Dřevěné obrobky neznámého určení.

Kresba na betonovém nosníku


Poslední „nález“ jsem si ponechal na závěr této stránky. Je to uhlem provedená kresba na železobetonovém nosníku u dnes již zazděného průchodu do sálu č. 142.
Sice se nejednáo „válečnou záležitost“, ale v tomto případě se mi podařilo vystopovat dobu jejího vzniku a autory.

Od doby vzniku kresby již uplynulo mnoho let a podle mého názoru si zaslouží být uvedena zde u nálezů v podzemní továrně Richard.

Cituji: Jedná se o kresbu zhotovenou až v čase, kdy tento prostor patřil pod čížkovickou cementárnu a jedná se o znak osady Oharka, která dnes již neexistuje. Jako důkaz posílám jednu fotku s osadní vlajkou, kde je tento znak. Soudím, že to je práce někoho z okruhu lidí S.O.L. (Spojených Osad Litoměřice) nebo přímo z osady Oharka. Největší šanci vytvořit kresbu měl Petula (Míla Matoušek) nebo můj otec (František Trnka) oba jak je mně známo pracovali na Čížkovické těžbě. I při značném poškození kresby jsou na ni patrna písmena H a A, a částečně pak i R, K a A. Jasně je znatelný motiv tří vrchů, slunce usazené ve znaku města Litoměřice – kalichu. Bohužel můj otec je již mrtev. A pokud jsou mé informace správné, tak Petula je také mrtev, a tak už nám nemohou sdělit, jestli se tam podepsali anebo se inspirovali. Osada Oharka vznikla již v roce 1943, tak kdo ví….

Vysvětlení okolností vzniku kresby zaslal: Rudolf a František Trnka.


Uhlem provedená kresba na jednom z nosníků u vstupu do sálu č. 142.Uhlem provedená kresba na jednom z nosníků u vstupu do sálu č. 142.
Kresba na sloupu u vstupu do sálu č. 142.


Detail kresby osadní vlajky na betonovém nosníku.
Osadní vlajka T. O. Oharka. Detail kresby na betonovém nosníku.


Detail původní kresby na osadní vlajce (oproti originálu na vlajce jsou barvy převedeny na negativní.
Detail původní kresby na osadní vlajce (oproti originálu na vlajce jsou barvy převedeny na negativní).Líbila se Vám tato stránka?
Zvažte tedy prosím možnost přispět na tento projekt drobným finančním obnosem, můžete tak učinit zde:
Podpořte webové stránky TOVÁRNA RICHARD dobrovolnou platbou.(04/19)


Naposledy upraveno 1. 4. 2019


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.