Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 3. 2. 2024

Vyhledávání

Nálezy v podzemí

Nálezy – označení a tabulkyVyznat se ve spleti chodeb podzemní továrny Richard nebylo jednoduché. Vždyť zde se vlastně jednalo o celé podzemní město, které mělo své ulice (výrobní haly), své provozovny (dílny, skladiště, kanceláře) a vlastně i své vlastní zákony a nařízení, jejichž důsledné dodržování umocňovaly různé informační tabule. Co všechno se z té doby zachovalo, si můžete prohlédnout na této stránce.


Tabulky, výstrahy


Pozor, vysoké napětí! Životu nebezpečno.
Pozor, vysoké napětí! Životu nebezpečno…


Výdejna nářadí.
Výdej nářadí.


Sklad oleje a mazadel.
Sklad oleje.


Plechová tabulka která mohla sloužit například pro evidenci (zřejmě se na ní psalo křídou).
Plechová tabulka, která mohla sloužit například pro evidenci (zřejmě se na ní psalo křídou).


Nad jednou z výlevek byla papírová nálepka, jež překlad nepotřebuje… Kdo se napije, zemře…
Nad výlevkou byla papírová nálepka, jež překlad nepotřebuje… Kdo se napije, zemře…
(I tak by se to dalo vysvětlit. Podle mého názoru se jednalo o užitkovou a tím pádem nepitnou vodu.)


Značení chodeb


Detail čísla. Detail čísla. Doposud jsou zřetelné pomocné vodicí čáry, které si písmomalíř nachystal.
Detail čísel.


Každá chodba nebo hala měla své číslo.
Každá chodba nebo hala měla své číslo.
Každá chodba nebo hala měla své číslo.Každá chodba nebo hala měla své číslo.
Pořádek musí být.
Každá chodba nebo hala měla své číslo.


Číslování chodeb a hal. Zde číslo na železobetonovém nosníku.Tam kde nebyl na začátku chodby (haly) nosník, bylo číslo napsáno přímo na obílené vápencové stěně.
Číslo napsané na cihlové příčce.Dvě čísla na jednom nosníku – zde se kříží dvě chodby.
Číslování chodeb a hal. Číslování chodeb a hal.
Číslování chodeb a hal.Číslování chodeb a hal.
A tak můžeme spatřit číslo na betonovém nosníku u křižovatky, na začátku chodby nebo na cihlové příčce.


Číslování chodeb z předválečné doby.
Číslování chodeb z předválečné doby.
Číslování chodeb z předválečné doby.Číslování z předválečné doby.
Na některých stěnách chodeb se zachovalo původní – předválečné číslování.


I v předválečné těžbě bylo možné na křižovatkách spatřit dvě čísla setkávajících se chodeb.I v předválečné těžbě bylo možné na křižovatkách spatřit dvě čísla setkávajících se chodeb.
I v předválečné těžbě bylo možné na křižovatkách spatřit dvě čísla setkávajících se chodeb.


Výškový bod a uvedená zkratka H. P., znamená Höhen Punkt, tedy výškový bod.Výškový bod a uvedená zkratka H. P., znamená Höhen Punkt, tedy výškový bod.
Výškový bod ve stěně chodby C.
Uvedená zkratka H. P., znamená Höhen Punkt – výškový bod.*
Jeden ze základních výškových bodů továrny, bod B, číslice uvádí nadmořskou výšku.*
Výškové vedení ražby či úpravy podlah byly zásadní, už pro odvod vody.
Vrchol hřebové značky ve stěně pak byl oním určeným výškovým bodem.
„Ocelový hřeb“ je tedy pevnou stabilizací známé nadmořské výšky v objektu.
(doplňující informace – Vladimír Daněček.) 


Podobně značený bod bylo možné spatřit i na stropu jedné místnosti. Účel tohoto bodu se zatím nepodařilo vysvětlit.
Podobně značený bod bylo možné spatřit i na stropu jedné místnosti.
Účel tohoto bodu se zatím nepodařilo vysvětlit.


Querschnitt – Měřičské značky na stěnách chodeb
Querschnitt – Měřičské značky na stěnách chodebQuerschnitt – Měřičské značky na stěnách chodeb
Querschnitt – Měřičské značky na stěnách chodeb.
Querschnitt – Měřičské značky na stěnách chodeb.

Co znamenalo písmeno „Q“ ve štolách s pruhem přes štolu, někdy ještě s viditelnou číslicí?
„Q“ znamená německy „Querschnitt“, v češtině „průřez“, nebo „příčný řez“. Ve štole je takto označeno místo, kde byla Němci štola měřena. Výsledky měření (zpravidla výška, šířka, nadmořská výška) se zakreslovaly do mapy, kde byly zanášeny tyto údaje.
Číslo u „Q“ je symbolické, nesouvisí s číslováním štol a sloužilo pouze ke správnému spárování s mapami, aby bylo možné vše dohledat. V jedné štole se měřilo po několika metrech za sebou, současně se vedl přehled jednotlivých průřezů štol. Údaje sloužily ke zjištění průchodností, průjezdností u stěn, ke strojní osaditelnosti a dále údaje u „Q“ sloužily ke zjištění správné spádovosti štol (např. pro odpady kanalizace). Místo měření se ve štole natřelo (napsalo), aby bylo dobře vidět a nedošlo k odchýlení od mapy.
(doplňující informace – mgr. Tomáš Kos.) 


Další měřičské značky na stěnách chodeb. Předpokládám, že značky mají stejný význam jako výše uvedené „Querschnitt“, Pouze se pravděpodobně jedná o předválečné značení.
Další měřičské značky na stěnách chodeb.
Předpokládám, že značky mají stejný význam jako výše uvedené „Querschnitt“,
V tomto případě se pravděpodobně jedná o předválečné značení.Líbila se Vám tato stránka?
Zvažte tedy prosím možnost přispět na tento projekt drobným finančním obnosem, můžete tak učinit zde:
Podpořte webové stránky TOVÁRNA RICHARD dobrovolnou platbou.(02/19)


Naposledy upraveno 2. 2. 2019


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.