Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 3. 2. 2024

Vyhledávání

Nálezy v podzemí

Nálezy – vybavení továrnyStrojírenská továrna samozřejmě potřebovala vlastní technické zázemí a vybavení. Dnes již velice těžko určíme, kde se ve své době jaká technologie nacházela. Po skončení války bylo veškeré zařízení postupně demontováno a odvezeno. Přesto se ještě v nedávné době dalo nalézt několik pozůstatků vybavení určeného pro zabezpečení výroby. Těmto pozůstatkům je věnována tato stránka.


Vzduchotechnika


Pohled na spodní část větracího vrtu ve stropu chodby.Pohled do spodní části větracího vrtu.
Pohledy na spodní části větracích vrtů.
Uvnitř továrny byla vybudována vzduchotechnika.
Kromě hlavních větracích šachet zde bylo i několik maloprofilových větracích vrtů, vypažených ocelovou trubkou.


Vzduchová klapka na boku chodby.Detailní pohled na vzduchovou klapku.
Totéž místo jako předcházející fotografie, vzduchová klapka je však již z neznámého důvodu demontována…
Vyústění – výdech pro vháněný vzduch do jednoho z výrobních sálů.


Přívodní potrubí k ventilátoru. Ventilátor by umístěn v dnes zatopené spodní části místnosti.
Přívodní potrubí k ventilátoru.
Ventilátor by umístěn v dnes zatopené spodní části místnosti.


Pružné uložení pro ventilátor.Detail pružného uložení pro ventilátor.
Pružné uložení pro ventilátor.


Zbytky prachových filtrů.
Zbytky prachových filtrů.
Zbytky prachových filtrů.


Pohled do prostoru (chodby) za vzduchovou klapkou. Obdélníkový otvor v pravé zadní části fotografie je napojen na rozvod k bývalému ventilátoru.
Zařízení pro rozvod vzduchu u jednoho z hlavních ventilátorů.


Velkoobjemový rozvod vzduchu u dalšího ventilátoru.Pohled z místnosti pro ventilátor.
Velkoobjemový rozvod vzduchu u dalšího ventilátoru.


Vyústění vzduchotechniky.
Posuvná uzávěra regulující množství vháněného vzduchu do sekce.Některé části potrubí jsou doposud natřeny barvou a lehce orezlé jsou pouze sváry.
Zbytky rozvodu vzduchu ventilace.


Vzduchotechnika procházela také jednotlivými vestavbami.
Vzduchotechnika procházela také jednotlivými vestavbami.Vzduchotechnika procházela také jednotlivými vestavbami.
Vzduchotechnika procházela kromě výrobních hal, také jednotlivými vestavbami.


Dnes již je převážná většina vzduchového potrubí přerušena. Původně pokračovalo dál do dalších částí podzemíDnes již je převážná většina vzduchového potrubí přerušena. Původně pokračovalo dál do dalších částí podzemí
Dnes již je převážná většina vzduchového potrubí přerušena. Původně pokračovalo dál do dalších částí podzemíDnes již je převážná většina vzduchového potrubí přerušena. Původně pokračovalo dál do dalších částí podzemí
Dnes již je převážná většina vzduchového potrubí přerušena. Původně pokračovalo dál do dalších částí podzemíDnes již je převážná většina vzduchového potrubí přerušena. Původně pokračovalo dál do dalších částí podzemí
Dnes již je převážná většina vzduchového potrubí přerušena. Původně pokračovalo dál, do dalších částí podzemí.


Část ventilace v roce 1965 ±
Z rozvodu ventilace se zachovalo pouze kovové koleno…
Část ventilace v roce 1965 ±, a to co zbylo dnes… .


Jinde můžeme spatřit zakončení ventilace zároveň se zděnou příčkou.
Jinde můžeme spatřit zakončení ventilace zároveň se zděnou příčkou.Jinde můžeme spatřit zakončení ventilace zároveň se zděnou příčkou.
Jinde můžeme spatřit zakončení ventilace zároveň se zděnou příčkou.


Vytápění


Zbytky potrubí pro rozvod stlačeného plynu.
Zbytky potrubí pro rozvod stlačeného plynu.
Zbytky potrubí pro rozvod plynu.


Izolované potrubí parovodního vytápění.
Izolované potrubí parovodního vytápění.Izolované potrubí parovodního vytápění.
Podzemí bylo vytápěno parovodním topením.


Potrubí parního vytápění bylo izolováno skelnou vatou. Po válce bylo vše vyřezáno a zachovalo se pouze několik prostupů ve stěnách.
Potrubí parního vytápění bylo izolováno skelnou vatou. Po válce bylo vše vyřezáno a zachovalo se pouze několik prostupů ve stěnách.
Potrubí parního vytápění bylo izolováno skelnou vatou.
Po válce bylo vše vyřezáno a zachovalo se pouze několik prostupů ve stěnách.


Potrubí zabetonované do jednoho z nosníků.
Potrubí vstupuje do kolektoru pod podlahou a pokračuje do další chodby.
Potrubí vstupuje do kolektoru pod podlahou a pokračuje do další chodby.Potrubí prochází v kolektoru pod podlahou a pokračuje do další chodby.
Potrubí prochází v kolektoru pod podlahou a pokračuje do další chodby.Potrubí prochází v kolektoru pod podlahou a pokračuje do další chodby.
Na některých místech se zachovalo i potrubí pro rozvod pitné a užitkové vody.
Potrubí na fotografii vstupuje do kolektoru pod podlahou a pokračuje do další chodby.


Jinde bylo potrubí neseno na kovových závěsech zapuštěných do nosníků na boku chodby.
Jinde bylo potrubí neseno na kovových závěsech zapuštěných do nosníků na boku chodby.
Jinde bylo potrubí neseno na kovových závěsech zapuštěných do nosníků.


Na místech kde nebylo technicky možné pokračovat na závěsech, prostupovalo potrubí nosníky.
Na místech kde nebylo technicky možné pokračovat na závěsech, prostupovalo potrubí nosníky.Na místech kde nebylo technicky možné pokračovat na závěsech, prostupovalo potrubí nosníky.
Na místech kde nebylo technicky možné pokračovat na závěsech, prostupovalo potrubí nosníky.


Na zdi v chodbě C se zachovala i expanzní nádoba parovodního vytápění.
Kondenzační jímka parovodního vytápění.Kondenzační jímka parovodního vytápění.
Kondenzační jímka parovodního vytápění.


Detailní pohledy na spodní část kondenzační jímky parovodního vytápění
Detailní pohled na spodní část kondenzační jímky parovodního vytápěníDetailní pohled na spodní část kondenzační jímky parovodního vytápění
Detailní pohledy na spodní část kondenzační jímky parovodního vytápění.


Potrubí parního vytápění u podlahy jedné z hal.
Potrubí parního vytápění u podlahy jedné z hal.


Plechová spirála radiátoru topení. Spirála tvořila – nahrazovala žebra pro lepší ohřev vzduchu.
Plechová spirála radiátoru topení.
Spirála tvořila – nahrazovala žebra pro lepší ohřev vzduchu.


Voda


Vodovodní ventil
Na některých záchodech se zachovalo i potrubí pro rozvod pitné vody k umývárnám a splachovačům.Na některých záchodech se zachovalo i potrubí pro rozvod pitné vody k umývárnám a splachovačům.
Na některých záchodech se zachovalo i potrubí pro rozvod pitné vody k umývárnám a splachovačům.Na některých záchodech se zachovalo i potrubí pro rozvod pitné vody k umývárnám a splachovačům.
Kvůli borcení chodeb a příček je potrubí na mnoha místech přetrháno.Kvůli borcení chodeb a příček je potrubí na mnoha místech přetrháno.
Na některých záchodech se zachovalo i potrubí pro rozvod pitné vody k umývárnám a splachovačům.


Kovová zátka na potrubí.Kovová zátka na potrubí.
Kovová zátka na potrubí.


Porcelánové zbytky splachovadla.Porcelánové zbytky splachovadla.
Porcelánové zbytky splachovadla.Porcelánové zbytky splachovadla.
Zbytky splachovadla.


A dokonce se zachovalo i několik záchodových mís – mnohdy v podobě střepů…
A dokonce se zachovalo i několik záchodových mís.
A dokonce se zachovalo i několik záchodových mís.A dokonce se zachovalo i několik záchodových mís.A dokonce se zachovalo i několik záchodových mís.A dokonce se zachovalo i několik záchodových mís.
Pro potřeby podzemní továrny bylo vystavěno i množství toalet.
Ač to zní neuvěřitelně, zachovalo se několik porcelánových záchodů.


Toaleta pro pány.
Toaleta pro pány.
Toaleta pro pány.Toaleta pro pány.
Toalety pro pány…


Odtokový žlábek na toaletě pro pány…
Odtokový žlábek a mřížka kanalizace na toaletě pro pány…


Žlaby umýváren.
Žlaby umýváren.Žlaby umýváren.
Žlaby umýváren.Žlaby umýváren.
Žlaby umýváren.


Kovový kryt odtoku vody ze žlabu umývárny.Kovový kryt odtoku vody ze žlabu umývárny.
Kovový kryt odtoku vody ze žlabu umývárny.


Mřížka kanalizace u stěny rozdělující umývárny…
Mřížka kanalizace u stěny rozdělující umývárny…


Roztříštěná výlevka.Roztříštěná výlevka.
Roztříštěná výlevka.


Zde po obdobné výlevce zůstalo pouze potrubí.
Zde po obdobné výlevce zůstalo pouze potrubí.

Kanalizace


Kameninové potrubí kanalizace s odbočkou.
Kameninové potrubí kanalizace s odbočkou.


Odpadní svody nedokončených toalet.
Odpadní svody nedokončených toalet.


Revizní šachta na svod odpadních vod.
Revizní šachta na svod odpadních vod.Revizní šachta na svod odpadních vod.
Revizní šachta na svod odpadních vod.Revizní šachta na svod odpadních vod.
Odpadní voda musela být samozřejmě z podzemí odváděna.
Uvnitř továrny se zachovalo několik revizních šachet na svod kanalizace a odpadních vod.


Revizní šachta v podlaze páteřní chodby C. Pro značnou vrstvu suti nebylo možné určit její účel.
Revizní šachta v podlaze páteřní chodby C.
Pro značnou vrstvu suti nebylo možné určit její účel.


Revizní šachta na svod odpadních vod.
Revizní šachta na svod odpadních vod.
Revizní šachta na svod odpadních vod.Revizní šachta na svod odpadních vod.
Další revizní šachty, tentokrát o kruhovém profilu.


Pohyb podloží způsobil rozdrcení cihel kanalizace. Přesto stojí za povšimnutí perfektní zednická práce. Vše je zaobleno, nikde žádná překážka pro hromadění nečistot.Pohyb podloží způsobil rozdrcení cihel kanalizace. Přesto stojí za povšimnutí perfektní zednická práce. Vše je zaobleno, nikde žádná překážka pro hromadění nečistot.Perfektně odvedená zednická práce. Vše je zaobleno, nikde žádná překážka pro hromadění nečistot.Perfektně odvedená zednická práce. Vše je zaobleno, nikde žádná překážka pro hromadění nečistot
Pohledy do vnitřku revizních šachet.
Za povšimnutí perfektní zednická práce.
Vše je zaobleno, nikde žádná překážka pro hromadění nečistot.


Elektřina


Hlavní transformátorová stanice pro továrnu Richard 1. Podzemní strojírenská továrna musela mít samozřejmě i zařízení pro úpravu a distribuci elektřiny. (Pohled do chodby hlavní transformátorové stanice. Příčky po obou stranách chodby jsou jednotlivé kobky pro umístění transformátorů.
Hlavní transformátorová stanice pro továrnu Richard 1.
Podzemní strojírenská továrna musela mít samozřejmě i zařízení pro úpravu a distribuci elektřiny.


Část pobočné transformátorové stanice.
Část pobočné transformátorové stanice.Část pobočné transformátorové stanice.
Pohledy na další prostory pro pobočné transformátorové stanice pro továrnu Richard 1.


Průchod dělicí zdí a zachovalé izolátory vysokého napětí.
Zachovalé izolátory vysokého napětí.Průchod dělicí zdí a zachovalé izolátory vysokého napětí.
Zachovalé izolátory vysokého napětí.Průchod dělicí zdí a zachovalé izolátory vysokého napětí.
Zachovalé izolátory vysokého napětí a zemnící pásy.Zachovalé izolátory vysokého napětí a zemnící pásy.
Zachovalé izolátory vysokého napětí a zemnící pásy.Zachovalé izolátory vysokého napětí a zemnící pásy.]
Vysoké napětí bylo upravováno v několika transformátorových stanicích.
Na fotografiích jsou zachyceny izolátory vysokého napětí.


[OBRAZ_KLIK id=4763 4724 (Dva zachovalé kabely nalezené v jedné z pobočních transformátorových stanic.)]Dva zachovalé kabely nalezené v jedné z pobočních transformátorových stanic.
Dva zachovalé kabely nalezené v jedné z pobočních transformátorových stanic.


V podzemí byl samozřejmě i rozvod elektřiny pro osvětlení, ruční spotřebiče a jiné vybavení.V podzemí byl samozřejmě i rozvod elektřiny pro osvětlení, ruční spotřebiče a jiné vybavení.
V podzemí byl samozřejmě i rozvod nízkého napětí pro osvětlení, ruční spotřebiče a jiné vybavení.


Nálezy keramických pojistek.Část bezpečnostní patice závitové pojistky.
Nálezy keramických pojistek.


Porcelánové izolátory v hlavní chodbě továrny Richard.
Porcelánové izolátory.
Porcelánové izolátory v hlavní chodbě továrny Richard.Porcelánové izolátory.Porcelánové izolátory.Porcelánové izolátory.
Porcelánové izolátory.


Izolátory pro rozvod osvětlení.
Izolátory pro rozvod osvětlení.
Izolátory pro rozvod osvětlení.Izolátory pro rozvod osvětlení.
Izolátory pro rozvod osvětlení.Izolátory pro rozvod osvětlení.
Izolátory pro rozvod osvětlení. Foto – Dalibor Hellebrant.K osvětlení byla elektřina přiváděna například na stěnách, kde byl izolovaný kabel uchycen na drobných izolátorech. Foto – Dalibor Hellebrant.
K osvětlení byla elektřina přiváděna například na stěnách, kde byl izolovaný kabel uchycen na drobných izolátorech. Foto – Dalibor Hellebrant.Izolátory pro rozvod osvětlení.
Izolátory pro rozvod osvětlení.Izolátory pro rozvod osvětlení.
K osvětlení byla elektřina přiváděna například na stěnách, kde byl izolovaný kabel uchycen na drobných izolátorech.


Poválečná těžba. Na dřevěných fošnách jsou instalovány izolátory a v dávnějších dobách byla ve střední části umístěna i soustava pojistek. Foto: Dalibor Hellebrant.
Novodobější záležitost…
Rozvod elektrické instalace pro poválečnou těžbu.


Elektrické vedení k osvětlení.
Elektrické vedení k osvětlení.Elektrické vedení k osvětlení.
Elektrické vedení k osvětlení.Elektrické vedení k osvětlení. Foto: Dalibor Hellebrant.
Elektrické vedení k osvětlení.


Izolátory na nosníku a zbytky elektrického osvětlení.
Izolátory na nosníku a zbytky elektrického osvětlení.


Pozůstatky po elektrickém osvětlení na betonovém nosníku výrobního sálu.
Žárovkové patice.Žárovkové patice.
Detail zachovalého pozůstatku po osvětlení.Pozůstatky po elektrickém osvětlení.
Pozůstatky po elektrickém osvětlení na betonovém nosníku výrobního sálu. Foto: Dalibor Hellebrant.Žárovkové patice.
Pozůstatky po elektrickém osvětlení na betonovém nosníku výrobního sálu.Zachovalé „nouzové“ osvětlení.
Pozůstatky po elektrickém osvětlení na betonovém nosníku výrobního sálu.Líbila se Vám tato stránka?
Zvažte tedy prosím možnost přispět na tento projekt drobným finančním obnosem, můžete tak učinit zde:
Podpořte webové stránky TOVÁRNA RICHARD dobrovolnou platbou.(04/19)


Naposledy upraveno 1. 4. 2019


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.