Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 3. 2. 2024

Vyhledávání

Nálezy v podzemí

Nálezy – těžbaPodzemní továrna Richard byla vybudována v bývalém vápencovém dolu.
V podzemí se vápenec těžil pravděpodobně již od roku 1908. V době budování továrny byla těžba prakticky ukončena a pracovalo se převážně na rozšiřování a zahlubování původních štol. Těžba byla obnovena až v poválečném období v roce 1947, a pokračovala až do roku 1962. Co všechno se zachovalo po těžbě si můžete prohlédnout na této stránce.


Důlní trhavina DONARIT.
Obal od nálože důlní trhaviny DONARIT a výrobní štítek.
Obal od nálože důlní trhaviny DONARIT.


Spodní část vrtací tyče s „rybinou“. Tyto vrátky se používaly v předválečné těžbě.
Spodní část vrtací tyče s rybinou.
Tyto vrátky se používaly v předválečné těž­bě.


Novodobá vrtací korunka používaná při těžbě vápence.
Novodobá vrtací korunka používaná při těžbě vápence.


Vrtání vápence v poválečné době. Na fotografii pan Emil Forest, který v podzemí Richard I pracoval v letech 1953 – 1955.
Vrtání vápence v poválečné době.
Na fotografii pan Emil Forest, který v podzemí Richard I pracoval v letech 1953 – 1955.


Po odstřelu se zachoval otvor po vrtáku. V zadní části se skála následkem výbuchu odloupla.
Zcela zřetelná stopa po vrtné tyči. Okolí vrtu nese doposud stopy po střelném prachu a očazení po výbuchu.Detailní pohled na otisk vrtné tyče a stopy po černém prachu.
Ve stěnách štol se zachovaly i zbytky po navrtaných otvorech pro odstřel vápence.


V chodbách po původní těžbě se zachovaly zbytky ztrouchnivělé výdřevy.V chodbách po původní těžbě se zachovaly zbytky ztrouchnivělé výdřevy.
V chodbách po původní těžbě se zachovaly zbytky ztrouchnivělé výdřevy.V chodbách po původní těžbě se zachovaly zbytky ztrouchnivělé výdřevy.
V původní těžbě se zachovaly zbytky ztrouchnivělé výdřevy.


Výdřeva doplňovala i železobetonem vyztužené chodby.Výdřeva doplňovala i železobetonem vyztužené chodby.
Výdřeva doplňovala i železobetonem vyztužené chodby.


Dnes jsou z dříve pevných a masivních kulatin výztuže, pouze ztrouchnivělá torza.
Dnes jsou z dříve pevných a masivních kulatin výztuže, pouze ztrouchnivělá tor­za.


Ve vlhku a tmě podzemí se rozšířila plíseň, která přežívá na zbytcích výdřevy.
Ve vlhku a tmě podzemí se rozšířila plíseň, která přežívá na zbytcích výdřevy.


Koleje z doby rozšiřování podzemí v době výstavby továrny. Po boku kolejového pole je zřetelné postupné zahlubování štoly – v tomto případě odstranění drobné sutě z doby předválečné těžby.
Koleje z doby rozšiřování podzemí v době výstavby továrnyKoleje z doby rozšiřování podzemí v době výstavby továrny. Po boku kolejového pole je zřetelné postupné zahlubování štoly – v tomto případě odstranění drobné sutě z doby předválečné těžby.
Konec kolejového pole pře zahloubením v zadní části chodby.Koleje z doby rozšiřování podzemí v době výstavby továrny. Po boku kolejového pole je zřetelné postupné zahlubování štoly – v tomto případě odstranění drobné sutě z doby předválečné těžby.
Koleje předválečné těžby a současně s velikou pravděpodobností i koleje z doby rozšiřování podzemí v době výstavby továrny.


Poválečná těžba 1947 – 1963


Koleje „čížkovické“ těžby. Foto: Marek Mantic.
Koleje „čížkovické“ těžby. Foto: Marek Mantic.Koleje „čížkovické“ těžby. Foto: Marek Mantic. Na závěr ještě kousek poválečné Historie. Koleje „čížkovické“ těžby.


V poválečné době byl k trhání opět používán černý prach.
Kdesi v čížkovické těžbě – kartonové obaly od černého prachu.
V poválečné době byl k trhání opět používán černý prach.


Selhané… Občas se odstřel nepovedl – v navrtaném otvoru zůstala nevybuchlá nálož….Selhané… Někdy se odstřel nepovedl – v navrtaném otvoru zůstala nevybuchlá nálož….
Selhané… Občas se odstřel nepovedl – v navrtaném otvoru zůstala nevybuchlá nálož….Selhané… Někdy se odstřel nepovedl – v navrtaném otvoru zůstala nevybuchlá nálož….
Selhané…
Někdy se odstřel nepovedl – v navrtaném otvoru zůstala nevybuchlá nálož….


K nakládání natěženého vápence se používaly obyčejné vidle. Občas upadl nějaký ten bodec…K nakládání natěženého vápence se používaly obyčejné vidle. Občas upadl nějaký ten bodec…
K nakládání natěženého vápence se používaly obyčejné vidle.
Občas upadl nějaký ten bodec…


Přivítám jakékoliv upřesnění, či doplnění k této stránce.Líbila se Vám tato stránka?
Zvažte tedy prosím možnost přispět na tento projekt drobným finančním obnosem, můžete tak učinit zde:
Podpořte webové stránky TOVÁRNA RICHARD dobrovolnou platbou.(05/19)


Naposledy upraveno 2. 6. 2019


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.