Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 4. 5. 2024

Vyhledávání

Nálezy v podzemí

Nálezy – výstavba továrnyOkolnosti výstavby továrny Richard popisuji v jiné části těchto stránek, takže jen informativně uvádím, že podzemí továrna Richard I se budovala v období let 1944 – 45. Výstavba byla ve znamení celkového rozšíření původních prostor, následné výstavby zděných příček a železobetonového zajištění prostor.

(Původně jsem měl, za to, že nebude tolik fotografií nálezů, na to aby vznikla samostatná stránka. Při třídění fotografií jsem dospěl ke zcela opačnému názoru …)


Materiál pro výstavbu

Z něčeho se musí betonovat a zdít …

Pytel se zkamenělým cementem. S nadsázkou lze napsat, že dříve vytěžený materiál se vrátil do své původní podoby a na místo svého vzniku – do vápencového dolu …
Ztvrdlé pytle od cementu.Ztvrdlé pytle od cementu.
Ztvrdlé pytle od cementu.Hromada ztvrdlých pytlů od vápna a cementu.
Ztvrdlé pytle od cementu.


Někde se zachovalo i několik útržků výrobce cementu.
Zbytky označení pytlů od cementu.


Na podlaze se zachovala hromada říčního písku, který byl jako jedna z přísad do betonu.Hromada říčního písku u stěny nedokončeného sálu.
Hromady říčního písku.
Zde pravděpodobně přechodně stávaly míchačky na beton.
Tento říční písek byl kromě jiného používán i pro betonování podlah.


Ve středu fotografie je hromada štěrku.
Méně zřetelná hromada štěrku.


Nářadí pro výstavbu

V něčem se musí nosit malta, beton, na něco se to musí odkládat …

pod hladinou vody lze spatřit dřevěnou zednickou kozu.Zapomenutá, dřevěná zednická koza.
Dřevěné zednické kozy.


Na jedné z toalet se zachovala dřevěná nosítka zaplněna cementovou mazaninou. Stejnou cementovou hmotou je pokryta i „dopadová“ stěna na pánských toaletách.Na jedné z toalet se zachovala dřevěná nosítka zaplněna cementovou mazaninou. Stejnou cementovou hmotou je pokryta i „dopadová“ stěna na pánských toaletách.
Dřevěná nádoba na přenášení cementu, nebo betonu.A ještě jednou podobná nosítka na přenášení cementu, nebo betonu.
Nádoby na přenášení cementu, nebo betonu.


Dřevěná štoudev, pravděpodobně pro přenášení malty.Dřevěná štoudev, pravděpodobně pro přenášení malty.
Dřevěná štoudev, pravděpodobně pro přenášení malty.
Dřevěná štoudev, pravděpodobně pro přenášení malty.


Zednický špičák. Pravděpodobně vykováno z masivního, armovacího drátu.
Špička zednického špičáku – sekáče.Podle roztemované zadní části. Lze usuzovat, že se s tímto nástrojem pracovalo.
Zednický špičák.
Pravděpodobně vykováno z masivního, armovacího drátu.


Kovová část lopaty uhelky.
Kovová část lopaty uhelky.


Pomůcky pro výstavbu

Aby to co se staví, drželo pohromadě …

Betonový sloup doposud částečně obepíná dřevěné bedněníBetonový sloup doposud částečně obepíná dřevěné bednění
Betonový sloup doposud částečně obepíná dřevěné bednění.


Zbytky bednění a vázacího drátu na betonovém nosníku – tak jak jej v roce 1945 opustilo stavební komando…
Zbytky bednění a vázacího drátu na betonovém nosníku – tak jak jej v roce 1945 opustilo stavební komando…Zbytky bednění a vázacího drátu na betonovém nosníku – tak jak jej v roce 1945 opustilo stavební komando…
Zbytky bednění a vázacího drátu na betonovém nosníku – tak jak jej v roce 1945 opustilo stavební komando…


Další bednění se částečně zachovalo na výztuži napříč chodbou.
Další bednění se částečně zachovalo na výztuži napříč chodbou
Další bednění se částečně zachovalo na výztuži napříč chodbou.


A ještě jeden pohled na bednění které doposud kryje beton na dnes již částečně zříceném nosníku.
A ještě jeden pohled na bednění, které doposud kryje beton na dnes již částečně zříceném nosníku.


Plechové šalovací desky pro betonáž větších hladkých ploch. Vidle s ulomenými hroty patrně pocházejí z míst těžby, kde byly používány pro nakládání větších kusů vápence.
Plechové šalovací desky pro betonáž větších hladkých ploch.Plechové šalovací desky pro betonáž větších hladkých ploch.
Plechové šalovací desky pro betonáž větších hladkých ploch.


Nález v jedné z hal. Nevelké betonové desky, které jsou rozděleny pravidelnými zářezy.
Nález v jedné z hal. Nevelké betonové desky, které jsou rozděleny pravidelnými zářezy. Po rozlomení vznikají přibližně čtvercové destičky, které byly následně využity k vymezení vzdálenosti armatur a krycích desek bednění před betonáží.Nález v jedné z hal. Nevelké betonové desky, které jsou rozděleny pravidelnými zářezy. Po rozlomení vznikají přibližně čtvercové destičky, které byly následně využity k vymezení vzdálenosti armatur a krycích desek bednění před betonáží.
Hromada rozpěrných kostek na podlaze haly.
Nález v jedné z hal.
Nevelké betonové desky, které jsou rozděleny pravidelnými zářezy.
Zářezy slouží pro odlomení takto vzniklých kostek, které byly následně využity k vymezení vzdálenosti armatur a krycích desek bednění před betonáží.


Betonová vymezovací kostka v nosníku.
Betonová vymezovací kostka v nosníku.Betonová vymezovací kostka v nosníku.Betonová vymezovací kostka v nosníku. Foto: Dalibor Hellebrant.Betonové vymezovací kostky v nosníku.
Po odstranění bednění se vymezovací prvek – betonová kostka zřetelně objevila na několika místech v betonu nosníku.


Ostatní

Patří to k výstavbě, ale kam to zařadit …

Na betonovém překladu stropu v chodbě D se zachovalo i datum výroby stavebního dílu.Na betonovém překladu stropu v chodbě D se zachovalo i datum výroby.
Na betonovém překladu stropu v chodbě D se zachovalo i datum výroby stavebního dílu.


Nevelká místnost, kde lze spatřit betonové zkušební bloky – viz následující fotografie…
Z každé důležité várky betonu byl odebrán vzorek pro pozdější zkoušku kvality.
V Nevelké místnosti v chodbě C, kde bylo možné spatřit betonové zkušební bloky – viz níže…


Z každé důležité betonáže byl uchován vzorek pro případné testy kvality. Vyfotografované betonové zkušební bloky mají dosud čitelné číslo a datum pořízení vzorku.
Z každé důležité betonáže byl uchován vzorek pro případné testy kvality. Vyfotografované betonové zkušební bloky mají dosud čitelné číslo a datum pořízení vzorku.Z každé důležité betonáže byl uchován vzorek pro případné testy kvality. Vyfotografované betonové zkušební bloky mají dosud čitelné číslo a datum pořízení vzorku.
Betonový zkušební blok má na sobě dosud čitelné číslo a datum pořízení vzorku.


Částečně zavalená a rozdrcená velká cívka od elektrického kabelu.
Částečně zavalená a rozdrcená velká cívka od elektrického kabelu.
Při výstavbě byla podzemí samozřejmě distribuovaná elektrická energie pro pohon strojů.
V jedné z hal se pod závalem zachovala i cívka od elektrického kabelu.


Výstavba továrny Richard nikdy nebyla stavebně dokončena …

Na některých místech bylo možné spatřit neklamné známky toho, že výstavba továrny nebyla nikdy dokončena.
Do nedávné doby se například zachovalo částečné bednění betonáže podpěrných sloupů. Jinde nacházíme pár ztvrdlých pytlů cementu, hromadu říčního písku, nebo odhozené plechové bednění pro betonáž velkých ploch. Jinde zase na podlaze množství ohnutých hřebíků což je neklamná známka po demontáži bednění. V otvorech pro okna je na parapetu vrstva malty, která opadala při hlazení povrchu. Jinde zase nedozděné cihlové příčky, nosítka na cement plná ztvrdlé mazaniny a další neklamné pozůstatky po stavební činnosti …


Zde se odstraňovalo bednění. Velké množství ohnutých hřebíků zůstalo na podlaze nedokončené haly.Zde se odstraňovalo bednění. Velké množství ohnutých hřebíků zůstalo na podlaze nedokončené haly.
Zde se odstraňovalo bednění.
Velké množství ohnutých hřebíků zůstalo na podlaze nedokončené haly.


Nedokončené okno. Nezbyl ani čas na odstranění vrstvy cementu na okenním parapetu.
Nedokončené okno.
Nezbyl ani čas na odstranění vrstvy cementu na okenním parapetu.


Nedostavěné příčky kabinek toalet. V zadní části je zřetelný zásek pro další příčku. Zde se už ani nezačalo zdít…
Nedostavěné příčky kabinek toalet.Nedostavěné příčky kabinek toalet.
Nedostavěné příčky kabinek toalet.


V této části již ani nebyly osazeny záchodové mísy.
V této části již ani nebyly osazeny záchodové mísy.


Ve štole zůstala u stěny hromada nepoužitých cihel…
Ve štole zůstala u stěny hromada nepoužitých cihel…


Logo stavení firmy …

Na závěr jsem si ponechal logo, které bylo možné spatřit v jedné části podzemního systému.
(Logo, které mě dosti potrápilo, než jsem díky pomoci kamarádů prozřel …)


Při soustředěnějším hledání jsem logo nacházel ve všech možných polohách a na mnohdy těžko přístupných místech.
Při soustředěnějším hledání jsem logo nacházel ve všech možných polohách a na mnohdy těžko přístupných místech.Při soustředěnějším hledání jsem logo nacházel ve všech možných polohách a na mnohdy těžko přístupných místech.
Při soustředěnějším hledání jsem logo nacházel ve všech možných polohách a na mnohdy těžko přístupných místech.Při soustředěnějším hledání jsem logo nacházel ve všech možných polohách a na mnohdy těžko přístupných místech.
Při soustředěnějším hledání jsem logo nacházel ve všech možných polohách a na mnohdy těžko přístupných místech.


Logo „MD“ na betonovém nosníku…
Logo „MD“ – tentokrát naležato…A ještě jednou v detailu. Foto: Dalibor Hellebrant.
Logo „MD“ se nacházelo na betonu nosníků, avšak pouze ve dvou nedokončených halách.


Dosti dlouhou dobu jsem marně hledal, co by mohla ona dvě písmena MD v trojúhelníku znamenat.
Ve svém archívu, kde se nachází mnoho jmen a názvů, jsem vyhledával vše, co začínalo písmenkem „M“ a „D“. Výsledky to však nepřinášelo prakticky žádné – a pokud ano tak pouze u jednoho písmena, a ani tam se nedalo předpokládat, nějaké prokazatelné spojení s tímto prostorem…
Šířeji to zde nebudu rozebírat, protože jako vždy, když přijde rozuzlení záhady, je vysvětlení prosté a naprosto jednoduché…

Písmenka stačilo jenom zrcadlově a plošně otočit, a jako mávnutím kouzelného proutku se MD přemění na DW …
(Proč jsem písmena neotočil již na počátku hledání, se pokusím vysvětlit v závěru této stránky…)


Původní podoba loga – tak jak bylo otištěno na betonu.Zrcadlově a plošně otočená fotografie – v této podobě bylo logo na šalovacím prknu…
Přeměna písmen MD na DW…Originální podoba loga společnosti Dyckerhoff & Widmann.


A teď již fakta ke společnosti Dyckerhoff & Widmann, tj. logo DW v trojúhelníku …

„Společnost byla založena pod názvem Lang & Co v roce 1865. Průkopníkem v německém cementu byl Wilhelm Gustav Dyckerhoff (1805–1894) z Karlsruhe v Německu. V prvních letech byla společnost zabývající se především výrobou betonových prvků. V roce 1866 DYCKERHOFF syn Eugen Dyckerhoff (1844–1924) vstoupil do společnosti. On a jeho otec, uznaný zákonem (asi nevlastní) Gottlieb Widmann změnili název společnosti na Dyckerhoff & Widmann, a proto jsou jednou z vedoucích společností pro betonové konstrukce v Německu. Zabývají se oblastí stavebního inženýrství a v roce 1880 firma brzy dostává kontrakty na impozantní budovy, jako je Centennial Hall ve Wroclawi.
Tátovy Společnost představila řadu novinek v oblasti betonových konstrukcí. Eugen Dyckerhoff vyvinul Stampfbeton, stlačený beton, který se stal standardem pro betonové konstrukce v Německu v 19. století. Na konci roku 1920 společnost vyvinula Zeiss-Dywidag-System. V tomto konkrétním za "Hrubou stavbu systému“ byla společnost oceněna medailí Edwarda Longstretha Za zásluhy o Franklinův institut v roce 1938.

Do roku 1960 Dyckerhoff & Widmann postavil velké množství budov – hrubou stavbu. Společnost Dyckerhoff & Widmann také hraje důležitou roli pro výpočty a stanovení přepjatého betonu a ocelových nosníků, jež jsou stavební metodou v Německu.

V roce 1907 společnost Dyckerhoff & Widmann přestěhovala své sídlo do Wiesbadenu a po druhé světové válce se nakonec stěhovala do Mnichova. Společnosti Siemens-Bauunion (1972) a Union-Bau AG (1991) byly převzaty Dyckerhoff & Widmann. V roce 2001 se společnost stala součástí Walter Bau AG, dodavatele staveb. V souvislosti s platební neschopnosti Walter Bau AG v roce 2005 byla bývalá společnost Dyckerhoff & Widmann rozdělena. Největší část obchodu byla převzata od rakouské stavební firmy STRABAG. Společnost Dyckerhoff & Widmann AG, která bylo založena jako nástupník shora uvedené společnosti z 19. století dnes používá název DYWIDAG.

Během druhé světové války Dyckerhoff & Widmann používá otrocké práce vězňů. Byly zaznamenány případy z tábora č. 36 v novém pobočném táboře Osvětim III s názvem „Arbeitslager Blechhammeru ". Většina vězňů zemřela v roce 1945 během pochodů smrti a v Buchenwaldu.“

V současnosti firma DIWIDAG spolupracuje s pobočnou firmou Prefa… označení „DIWIDAG PREFA a.s.“, která dělá betonové prefabrikáty. V České republice patří do konsorcia společnosti DIWIDAG firma STRABAG, známá betonovými prefabrikáty.

(doplňující informace ke společnosti Dyckerhoff & Widmann vyhledal a poskytl – mgr. Tomáš Kos.) 


OTOČENÁ loga MD, namalovaná na vápencové stěně.
OTOČENÁ loga MD, namalovaná na vápencové stěně.
Ve zmínce o hledání významu MD = DW jsem chtěl vysvětlit, proč mě hned nenapadlo fotografii zrcadlově otočit.
Mé vysvětlení vyplívá z fotografií.
(To že jsou na nosníku zrcadlově obrácená písmena, mi mělo být jasné hned, co jsem odtrhl části bednění jednoho prasklého nosníku. Na betonu se jasně skvělo logo, které tam beze vší pochyby muselo vzniknout obtisknutím z prkna.)
Naproti tomu jsem dodnes nepřišel na to, proč někdo třikrát obkreslil zrcadlově otočenou šablonu na vápencové nároží.
Podle fotografie je jasné, že se jedná o poměrně členitý povrch, a obtisk tedy nemohl vzniknout z přiloženého bednění …
Tato nejasnost tedy zůstává neobjasněna …Líbila se Vám tato stránka?
Zvažte tedy prosím možnost přispět na tento projekt drobným finančním obnosem, můžete tak učinit zde:
Podpořte webové stránky TOVÁRNA RICHARD dobrovolnou platbou.(02/19)


Naposledy upraveno 2. 2. 2019


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.