Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

Nálezy v podzemí

Nálezy – koleje a uložení strojůPro dopravu výrobků do jednotlivých výrobních hal byla v podzemí vybudována soustava železničních kolejí o rozchodu 600 mm, včetně výhybek, křížení a točen. Koleje byly zapuštěny do betonové podlahy. Vozíky s materiálem byly uzpůsobeny pro jízdu jak po kolejích, tak po betonové podlaze.

Kromě kolejiště bylo v podzemí umístěno množství kovoobráběcích strojů (soustruhy, frézy, vrtačky, hoblovky, brusky, lisy, jeřáby pro přenášení výrobků a další podobná zařízení). Každý stroj byl pevně připevněn na určeném místě. Stroje jsou již samozřejmě dávno pryč, ale alespoň se zachovalo několik málo kotevních míst.


Fotografie železničního vozíku, kterým se převážely výrobky v podzemí. Foto: CMA
Dnes již unikátní fotografie železničního vozíku, kterým se převážely výrobky v podzemí.


Kolo transportního vozíku bylo navrženo pro jízdu po kolejích i po betonu. (Úzké vybrání sloužilo pro jízdu na kolejnici, široká plocha pak pro případnou jízdu po betonu.
Kolo transportního vozíku bylo navrženo pro jízdu po kolejích i po betonu. (Úzké vybrání pro pojíždění na kolejnici, široká plocha na beton (Úzké vybrání sloužilo pro jízdu na kolejnici, široká plocha pak pro případnou jízdu po betonu.Kolo bylo navrženo pro jízdu po kolejích i po betonu. (Úzké vybrání pro pojíždění na kolejnici, široká plocha na beton).
Kolo transportního vozíku bylo navrženo pro jízdu po kolejích i po betonu.
Úzké vybrání sloužilo pro jízdu na kolejnici, široká plocha pak pro případnou jízdu po betonu.


Kresba vozu pro přepravu výrobků. Grafika: Jan Vincenc.Kresba vozu pro přepravu výrobků. Grafika: Jan Vincenc.
Kresba vozu pro přepravu výrobků.


Koleje


Na staré fotografii je zachycena výdřevou zajištěná štola s kolejištěm.
Na staré fotografii je zachycena výdřevou zajištěná štola s kolejištěm.


Páteřní chodba D – Koleje zapuštěné na úroveň betonové podlahy.
Páteřní chodba D – Koleje zapuštěné na úroveň betonové podlahy.Páteřní chodba D – Koleje zapuštěné na úroveň betonové podlahy.
Páteřní chodba D – Koleje zapuštěné na úroveň betonové podlahy.Páteřní chodba D – Koleje zapuštěné na úroveň betonové podlahy.
Páteřní chodba D – Koleje zapuštěné na úroveň betonové podlahy.Páteřní chodba D – Koleje zapuštěné na úroveň betonové podlahy.
Páteřní chodba D – Koleje zapuštěné na úroveň betonové podlahy.


Koleje v dokončených štolách, nebo propojkách k výrobním halám.
Koleje v dokončených štolách, nebo propojkách k výrobním halám.Koleje v dokončených štolách, nebo propojkách k výrobním halám.
Koleje v dokončených štolách, nebo propojkách k výrobním halám.


V části chodby č. 95, bylo možné spatřit dokonce dvě koleje vedle sebe. Jiné podobné řešení nebylo v přístupné části podzemí zaznamenáno. Samozřejmě je možné, že se nachází i pod dalšími z mnohá částečných závalů chodeb. Vždycky jsem si v těchto místech posteskl, že tam někde pod závalem se asi nachází i výhybka pro dvě koleje.V části chodby č. 95, bylo možné spatřit dokonce dvě koleje vedle sebe. Jiné podobné řešení nebylo v přístupné části podzemí zaznamenáno. Samozřejmě je možné, že se nachází i pod dalšími z mnohá částečných závalů chodeb. Vždycky jsem si v těchto místech posteskl, že tam někde pod závalem se asi nachází i výhybka pro dvě koleje.
Částečně odkrytá část kolejového pole v chodbě C.Pohled na část poválečné koleje, sloužící pro odvoz vytěženého vápence, v letech 1947 – 1963.
Obrys kolejiště před závalem v chodbě č. 95.Detailnější pohled na kolejiště v chodbě č. 95.Částečně odkryté kolejiště v sálu č. 37.Část kolejového pole v chodbě 27. V tomto případě se jedná o kolejiště pro převoz vytěženého materiálu. Výška koleje a podlahy chodby, nasvědčuje tomu, že se jedná o původní  – předválečnou kolej. Nově upravená část štoly je zahloubena pod úroveň původní počvy, zde až do vrstvy slínovců. Fragmenty kolejí v podzemí továrny Richard 1.


V jedné z hal přechází kolej v souvislou betonovou podlahu. Kolej dál nepokračuje. Můžeme se pouze dohadovat, zda toto řešení nesloužilo k navedení vozíku na kolej – viz speciálně řešené kolo, které je popsáno níže. I když zde bych asi do betonu vložil ocelové nájezdy.
Na fotografii je v levé horní části zachyceno kolejiště, které přechází v souvislou betonovou podlahu. Kolej dál nepokračuje. Můžeme se pouze dohadovat, zda toto řešení nesloužilo k navedení vozíku na kolej – viz speciálně řešené kolo, které je popsáno níže.Ve výrobních halách byla kolej zapuštěna do betonové podlahy.
Ve výrobních halách byla kolej zapuštěna do betonové podlahy.Ve výrobních halách byla kolej zapuštěna do betonové podlahy.
Ve výrobních halách byla kolej zapuštěna do betonové podlahy.


Pod jedním ze závalů se zachovalo i křížení kolejí zapuštěných v betonové podlaze.Pod jedním ze závalů se zachovalo i křížení kolejí zapuštěných v betonové podlaze.
Pod jedním ze závalů se zachovalo i unikátní křížení kolejí zapuštěných v betonové podlaze.


Kolejové pole z časti podzemí, kde se provádělo rozšiřování štol.Kolejové pole z časti podzemí, kde se provádělo rozšiřování štol.Závěr kolejového pole u zahloubení štoly.
Kolejové pole z časti podzemí, kde se provádělo rozšiřování štol.


Uložení strojů


Betonové základy na sobě doposud nesou skvrny po mazacím tuku.
Je až s podivem, jak málo se po strojírenské výrobě zachovalo uložení pro stroje.
Mnoho podobných míst je samozřejmě pohřbeno pod závaly ve výrobních halách.
Přesto se však několik uložení pro stroje zachovalo.
Na betonu lze i dnes, po mnoha letech spatřit skvrny po mazacím tuku na stroje.


Betonové základy jsou doplněny o závitové tyče pro připevnění stroje.
Betonové základy jsou doplněny o závitové tyče pro připevnění stroje.Betonové základy jsou doplněny o závitové tyče pro připevnění stroje.
Pohled na další uložení strojního zařízení továrny.Pohled na další uložení strojního zařízení továrny.
Betonové základy jsou doplněny o závitové tyče pro připevnění stroje.


Z pod závalu odkryté cihlové sokly neznámého významu.Z pod závalu odkryté cihlové sokly neznámého významu.
Z pod závalu v místnosti č. 50 odkryté cihlové sokly neznámého významu.
Z pod závalu odkryté cihlové sokly neznámého významu.
Netuším, kdo si tehdy dal v podzemí tu práci a vše dokonale odkryl a vyčistil – díky…


Závěs rozvodu potrubí.Závěs rozvodu potrubí.
Závěs rozvodu potrubí.


U jiných uložení se můžeme pouze dohadovat, jaký byl jejich účel. Foto: Dalibor HellebrantU jiných uložení se můžeme pouze dohadovat, jaký byl jejich účel.
Ocelové závěsy.Ocelové závěsy.
U jiných uložení se můžeme pouze dohadovat, jaký byl jejich účel.


Nespecifikované


Pod opadaným vápencem, lze spatřit těžko zařaditelnou „mřížku“, zapuštěnou do betonového základu
Pod opadaným vápencem, lze spatřit těžko zařaditelnou „mřížku“, zapuštěnou do betonového základu.


Zohýbaná konstrukce pro upevnění neznámého zařízení.Zohýbaná konstrukce pro upevnění neznámého zařízení.
Zohýbaná konstrukce pro upevnění neznámého zařízení.


Podle vzhledu betonového základu, lze usoudit, že zde byla pravděpodobně umístěna nějaká nádrž.
Podle vzhledu betonového základu, lze usoudit, že zde byla pravděpodobně umístěna nějaká nádrž.


Betonové podpěry v chodbě C
Betonové podpěry v chodbě CBetonové podpěry v chodbě C
Betonové podpěry v chodbě C.


Zatopené betonové uložení pro ventilátor.Silentblok – pružné uložení ventilátoru
Betonové uložení pro ventilátor a silentblok ventilátoru .


Silentblok – pružné uložení neznámého stroje nebo zařízení.Silentblok – pružné uložení neznámého stroje nebo zařízení.
Silentblok – pružné uložení neznámého stroje nebo zařízení.


Betonové uložení opatřené poměrně slabými závitovými tyčemi.
Betonové uložení opatřené poměrně slabými závitovými tyčemi.


Ocelové „tyče“ zavrtané do vápencové stěny jedné z chodeb. Toto řešení pravděpodobně sloužilo pro zavěšení polic.
Ocelové „tyče“ zavrtané do vápencové stěny jedné z chodeb.


Pravděpodobně háčky na zavěšení oděvů. Foto: Dalibor Hellebrant.
Pravděpodobně háčky na zavěšení oděvů.


Přivítám jakékoliv upřesnění, či doplnění k této stránce.


Líbila se Vám tato stránka?
Zvažte tedy prosím možnost přispět na tento projekt drobným finančním obnosem, můžete tak učinit zde:
Podpořte webové stránky TOVÁRNA RICHARD dobrovolnou platbou.(05/19)


Naposledy upraveno 2. 5. 2019


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.