Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

Nálezy v podzemí

Nálezy – dokumentyVýroba a řízení strojírenského podniku s sebou samozřejmě nese i povinnost rozsáhlé dokumentace.

Plány výrobků, kartotéky pro počet dílů ve skladech, evidence nářadí pro výrobu, docházkové lístky, tabulky pro měření obrobených součástek a další desítky důležitých dokladů.
Kromě toho se v kancelářích hromadí další provozní dokumenty – korespondence, rukou psané poznámky, příjmové či poštovní doklady.

Samozřejmě, že převážná část dokumentace byla zničena těsně před příjezdem Rudé armády. Je zachován i dokument – výpověď, ve kterém se píše, že na nádraží v Litoměřicích byl po úmyslném zásahu pancéřovou pěstí zničen vagon s dokumenty.

To co v podzemí zůstalo, to si přebrala Rudá armáda při průzkumu v prvních poválečných dnech – následně po nich „paběrkovala“ naše armáda..

Nejrozsáhlejší část „veřejně přístupných“ dokumentů se podařilo nalézt a zachránit při amatérském průzkumu továrny v roce 1965, skupinou vojáků nedaleké vojenské posádky. Tyto dokumenty jsou dnes uloženy v archivu Památníku Terezín.

Z předcházejícího textu je jasné, že v průběhu mnoha let se počet „papírů“, které bylo v možné podzemí nalézt, se povážlivě ztenčil. A to až do stavu, kdy bylo možné při troše štěstí nalézt potrhané drobné útržky.

Bohužel mnoho (dnes již drahocenných) dokumentů, bylo vyneseno ven a nenávratně zničeno. Přesto se však zachovalo pár fragmentů, které si na této stránce můžete nyní prohlédnout.

Současně mám velkou prosbu.
Má-li někdo z vás další dokumenty na téma Richard, prosím o jejich ofotografování a zaslání na adresu, kterou naleznete na hlavní stránce. Předem velice děkuji.NÁLEZOVÉ STAVY


Mechanizmy pákových pořadačů.Mechanizmus pákového pořadače.
Kovové zbytky pákových pořadačů.

Rozšlapané zbytky dokumentů.Občas lze spatřit i části souvislého textu.
ELSABE AG…
Rozšlapané zbytky dokumentů.


Torzo dokumentu… Schaft – dřík nebo i délka nástroje. Schaft lang – je délka nože, nástroje. Bohrstahl Ø – průměr soustružnického nože (zde 8). Eins. – Gewicht – povolené, jednotné zatížení (?) E?ingerechnet bei ? Die Bohrstähle und 2 in der Länge – propočet u ? zahrnuje u vrtacích nástrojů stopku ?? a 2 délku. Welter, K. – G. – firma Welter, komanditní společnost (v databázi Richardu mi neprochází) Schnelldrehreitstöcke, …? – něco jako rychlo řezné (možná nástroje)? Pravděpodobně se snad mohlo jednat o nějaký technický list u obráběcího nástroje.
Torzo dokumentu…
Schaft – dřík nebo i délka nástroje
Schaft lang – je délka nože, nástroje
Bohrstahl Ø – průměr soustružnického nože (zde 8)
Eins. – Gewicht – povolené, jednotné zatížení (?)
E?ingerechnet bei ? Die Bohrstähle und 2 in der Länge – propočet u ? zahrnuje u vrtacích nástrojů stopku ?? a 2 délku
Welter, K. – G. – firma Welter, komanditní společnost (v databázi Richardu mi neprochází)
Schnelldrehre­itstöcke, …? – něco jako rychlo řezné (možná nástroje)?
Pravděpodobně se snad mohlo jednat o nějaký technický list u obráběcího nástroje.


Torzo listinného dokumentu se seznamem jmen: 1. diplomovaný inženýr ??? 2. Ing. Ed? 3. Maurerme? – zedník. 4. Polier F? – polír F? 5. Políer Wenzel – polír Wenzel. 6. Polier Adolf – polír Adolf? 7. Vorarbeiter St? – předák, přední dělník St? 8. dtto jako 7. 9. Maurer – zedník. Dále nečitelné…
Torzo listinného dokumentu se seznamem jmen:
1. diplomovaný inženýr ???
2. Ing. Ed?
3. Maurerme? – zedník
4. Polier F? – polír F?
5. Políer Wenzel – polír Wenzel
6. Polier Adolf – polír Adolf?
7. Vorarbeiter St? – předák, přední dělník St?
8. dtto jako 7
9. Maurer – zedník
Dále nečitelné…


Torzo dokumentu. Stückzahl – číslo, číslo kusu. Benennung – označení. Kontr. – kontrola. Op. Arbeitsgang – pracovní skupiny nebo druh operace (význam se dovozuje dle formuláře nebo věty). Abt. (Abteilung) – oddělení. Min. pro Stück – minimální počet kusů. Abzuziehender Ausschuss – odečtení přebytků(?) Stück – kus. Ges. Min. – celkem minimálně. Betrag RM – částka říšských marek. in Lohnperiode – mzdové období. Lohn – mzda. Dále nečitelné. Může jít o jakýsi předispoziční doklad výrobků nebo listinu související s platem. Bez dalšího textu jde ale jen o střípky slov, které mohou být u lecčehos.
Torzo dokumentu.
Stückzahl – číslo, číslo kusu.
Benennung – označení.
Kontr. – kontrola.
Op.
Arbeitsgang – pracovní skupiny nebo druh operace (význam se dovozuje dle formuláře nebo věty).
Abt. (Abteilung) – oddělení.
Min. pro Stück – minimální počet kusů.
Abzuziehender Ausschuss – odečtení přebytků (?)
Stück – kus
Ges. Min. – celkem minimálně.
Betrag RM – částka říšských marek.
in Lohnperiode – mzdové období.
Lohn – mzda.
Dále nečitelné. Může jít o jakýsi předispoziční doklad výrobků nebo listinu související s platem. Bez dalšího textu jde ale jen o střípky slov, které mohou být u lecčehos.


Fragment dokumentu – pravděpodobně obdobná listina jako předcházející…
Fragment dokumentu – pravděpodobně obdobná listina jako předcházející…DOKUMENTY1× vyplněný formulář rozměrů 13,5×19 cm. Záhlaví „AUTO UNION“, „Werks – Mitteilung“ „AUTO UNION A-G“ „Von: Werk Siegmar“.List je datován 6. dubna (6. april) a týká se zřejmě požadavku na práci:„Schnellteilung für Fache 8. IV. – 14. IV. 1945“ – rychlé zaslání vězňů na práci od 8. 4. do 14. 4. 1945. List je zaslán z oddělení – „Abt.: 7054 (Gruppe V.)“ do oddělení „An: Inz. Scholler“. Předmět je téměř nečitelný. Z písmenek – zřejmě „Ganz Sachtschicht“ – práce na vylepšení štol (?). Požadavek na rychlé posílení dělníky „Betrifft: Schnellteilung“ z oddělení 70054, Gruppe B. od Inz. Schollera. Následuje seznam vězňů „Häftlinge“ Jejich čísla (po sloupcích):4768, 13683, 13961, 15151, 35090, 143065, 141335, 5012. V pravé části jsou pak následující čísla (po řádcích) – u nečitelných číslic je otazník: „1937, 17290, 32046, 41858, 138309, 2019, 175?1, 32537, 13325, 138253, 94042, 20772, 33036, 42362, 138290,6228, 22515, 35204, 16375, 143812, 6534, 2259935203 45?7 731, 11536, 23450, 35210, 45423, 29674,11976, ?477?, 21655090, 13920, 121 23893, 35247, 80793, 32425, 15050, 29796, 37911, 85230, 32523,15214, 29863, 37913, 100776, 45423, 15604, 30472, 37956, 138508“ V dolní části listu je číslo formuláře: „12018 744 500 Bl. Fl. M/1146“. Foto – Tomáš Kos.
1× vyplněný formulář rozměrů 13,5×19 cm . Záhlaví „AUTO UNION“, „Werks – Mitteilung“ „AUTO UNION A-G“ „Von: Werk Siegmar“.List je datován 6. dubna (6. april) a týká se zřejmě požadavku na práci:„Schnellte­ilung für Fache 8. IV. – 14. IV. 1945“ – rychlé zaslání vězňů na práci od 8. 4. do 14. 4. 1945.
List je zaslán z oddělení – „Abt.: 7054 (Gruppe V.)“ do oddělení „An: Inz. Scholler“.
Předmět je téměř nečitelný.
Z písmenek – zřejmě „Ganz Sachtschicht“ – práce na vylepšení štol (?). Požadavek na rychlé posílení dělníky „Betrifft: Schnellteilung“ z oddělení 70054, Gruppe B. od Inz. Schollera.
Následuje seznam vězňů „Häftlinge“
Jejich čísla (po sloupcích):4768, 13683, 13961, 15151, 35090, 143065, 141335, 5012.
V pravé části jsou pak následující čísla (po řádcích) – u nečitelných číslic je otazník:
„1937, 17290, 32046, 41858, 138309, 2019, 175?1, 32537, 13325, 138253, 94042, 20772, 33036, 42362, 138290,6228, 22515, 35204, 16375, 143812, 6534, 2259935203 45?7 731, 11536, 23450, 35210, 45423, 29674,11976, ?477?, 21655090, 13920, 121 23893, 35247, 80793, 32425, 15050, 29796, 37911, 85230, 32523,15214, 29863, 37913, 100776, 45423, 15604, 30472, 37956, 138508“
V dolní části listu je číslo formuláře: „12018 744 500 Bl. Fl. M/1146“.


Směs fragmentů různých dokumentů. (žlutě označeny pozice pro vysvětlivky.) 18 – část formuláře dodacího listu č. 1103 s hlavičkou Elsabe A.G. 19 – část předtištěného formuláře pro kontrolu vůlí ložisek (vůle, kuželovitost, házivost) 20 a 21 – útržky lístku pracovní doby 22 – útržek blíže neidentifikovatelné skladové karty (DIN označení, hodnota za kus, měsíce rukou napsáno – dily 4002. Foto – Tomáš Kos.
Směs fragmentů různých dokumentů.
(žlutě označeny pozice pro vysvětlivky.)
18 – část formuláře dodacího listu č. 1103 s hlavičkou Elsabe A.G.
19 – část předtištěného formuláře pro kontrolu vůlí ložisek (vůle, kuželovitost, házivost)
20 a 21 – útržky lístku pracovní doby
22 – útržek blíže neidentifikovatelné skladové karty (DIN označení, hodnota za kus, měsíce rukou napsáno – díly 4002.


Směs fragmentů různých dokumentů. (žlutě označeny pozice pro vysvětlivky.) 9. útržek listiny „PAPIER-INDUSTRIE“ „EISENBERG/MARC…“ – papírenský průmysl Eisenberg 10. útržek formuláře s rubostraným popisem inkoustovou tužkou „dak“ (?) 11. útržek vyplněného formuláře. Datum 20.4.4? (rok se nedochoval) – určeno pro 7053, z textu lze vyčíst, že pro provedení trubic (rour) potřebují vložit zařízení 01–111–1049 pravé, potřebují 3 kusy 12. útržek krabičky od cigaret 13. útržek formuláře s popisem 17853, blok 24, dále číslice 97 14. útržek formuláře Werkzeuganforderung – požadavek na nářadí. Na rubu popis rukou (přetržen) 15. útržek lístku s popisem rukou s podpisem NA 16. torzo neidentifikovatelného formuláře 17. rubová část níže uvedeného formuláře s popisem „Hublager“ – na rubu rukou psané číslice. Foto – Tomáš Kos.
Směs fragmentů různých dokumentů.
(žlutě označeny pozice pro vysvětlivky.)
9. útržek listiny „PAPIER-INDUSTRIE“ „EISENBERG/MARC…“ – papírenský průmysl Eisenberg
10. útržek formuláře s rubostraným popisem inkoustovou tužkou „dak“ (?)
11. útržek vyplněného formuláře. Datum 20.4.4? (rok se nedochoval) – určeno pro 7053, z textu lze vyčíst, že pro provedení trubic (rour) potřebují vložit zařízení 01–111–1049 pravé, potřebují 3 kusy
12. útržek krabičky od cigaret
13. útržek formuláře s popisem 17853, blok 24, dále číslice 97
14. útržek formuláře Werkzeuganfor­derung – požadavek na nářadí. Na rubu popis rukou (přetržen)
15. útržek lístku s popisem rukou s podpisem NA
16. torzo neidentifikova­telného formuláře
17. rubová část níže uvedeného formuláře s popisem „Hublager“ – na rubu rukou psané číslice.


Část formuláře s popisem „Hublager“ – tyčová ložiska, dále válečková, kluzná ložiska s číselnými normami. Následuje norma házení a kuželovitosti. Foto – Tomáš Kos.
Část formuláře s popisem „Hublager“ – tyčová ložiska, dále válečková, kluzná ložiska s číselnými normami.
Následuje norma házení a kuželovitosti.


Útržky strojního listu klikové hřídele s vyznačením jednotlivých rozměrů – vzdáleností, bokorys 24. dtto 23 25. dtto 23 26. dtto 23 27. útržek pracovní karty 28. dtto 23 29. útržek nevyplněného formuláře s potiskem „Benötigte Löhne“ – požadované mzdy 30. dtto 27 31. dtto 27 32. dtto 27 . Foto – Tomáš Kos.
23. útržky strojního listu klikové hřídele s vyznačením jednotlivých rozměrů – vzdáleností, bokorys
24. dtto 23
25. dtto 23
26. dtto 23
27. útržek pracovní karty
28. dtto 23
29. útržek nevyplněného formuláře s potiskem „Benötigte Löhne“ – požadované mzdy
30. dtto 27
31. dtto 27
32. dtto 27


„Bitte um Ausführung der unten angeführen Arbeiten“ je volně přeloženo „žádost o provedení níže uvedené práce“. Pravděpodobně se mělo jednat o list, který měl putovat mezi jednotlivými tzv. „nákladovými středisky“. Dole je tučně napsáno „Auftrag für Selbstleistungen…“ něco jako „smlouva na samostatné výkony“. „Abt.“ je zkratka Abteilung, čili „oddělení“, „část, úsek výroby“. List je z 22. 10. 1944 a vytištěn tiskárnou Nunhardt Litoměřice v počtu 10 tis. výtisků (listů). Drobný útržek s nápisem – <strong>VICHYFLORE</strong> (francouzský bylinný lék na střevní potíže.) Kdo jej užíval a proč? Byla to obrana proti hrozícímu tyfu nebo jenom „obyčejný“ průjem – kdo ví…. Foto – Tomáš Kos.
„Bitte um Ausführung der unten angeführen Arbeiten“ je volně přeloženo „žádost o provedení níže uvedené práce“. Pravděpodobně se mělo jednat o list, který měl putovat mezi jednotlivými tzv. „nákladovými středisky“. Dole je tučně napsáno „Auftrag für Selbstleistungen…“ něco jako „smlouva na samostatné výkony“.
„Abt.“ je zkratka Abteilung, čili „oddělení“, „část, úsek výroby“.
List je z 22. 10. 1944 a vytištěn tiskárnou Nunhardt Litoměřice v počtu 10 tis. výtisků (listů).
Drobný útržek s nápisem – VICHYFLORE (francouzský bylinný lék na střevní potíže.)
Kdo jej užíval a proč? Byla to obrana proti hrozícímu tyfu nebo jenom „obyčejný“ průjem – kdo ví…


Tzv. „zaknihovaný“ dodací list (Lief…) firmy Elsabe A.G., od osoby zřejmě Wäch..? (dále text chybí). Dodací list je určen pro Auto-Union A. G., oddělení „Richard“. Označen jako „vrcholový“ (důležitý, „top“). Jedná se o 12tý takovýto formulář s popisem výrobku (Gegenstand): jde o expresní nákladní zásilku pro tanky (besch. Eilgut Panzer Blitz). 1 vagón Francie, č. přepravy 58044. Dodávány jsou klikové skříně 425201–111–4 (zřejmě číslo výrobku). Další specifikace (čísla po „o.“ nejasná – chybí začátky textu). Zajímavé je, že požadují zaslat zpět (zřejmě) obalový materiál panu Thi… (dále text nečitelný), včetně vrácení pomocného materiálu. Formulář byl vytištěn v roce 1944, datum vyplnění nezjištěno.
Tzv. „zaknihovaný“ dodací list (Lief…) firmy Elsabe A.G., od osoby zřejmě Wäch..? (dále text chybí).
Dodací list je určen pro Auto-Union A. G., oddělení „Richard“. Označen jako „vrcholový“ (důležitý, „top“).
Jedná se o 12 takovýto formulář s popisem výrobku (Gegenstand): jde o expresní nákladní zásilku pro tanky (besch. Eilgut Panzer Blitz).
1 vagón Francie, č. přepravy 58044.
Dodávány jsou klikové skříně 425201–111–4 (zřejmě číslo výrobku).
Další specifikace (čísla po „o.“ nejasná – chybí začátky textu).
Zajímavé je, že požadují zaslat zpět (zřejmě) obalový materiál panu Thi… (dále text nečitelný), včetně vrácení pomocného materiálu.
Formulář byl vytištěn v roce 1944, datum vyplnění nezjištěno.


Na části útržku žádá Elsabe AG nové místo či umístění něčeho. Z užívané zkratky „Frl.“ lze usuzovat, že by se mohlo jednat o Němku (Fräulein).
Na části útržku žádá Elsabe AG nové místo či umístění něčeho.
Z užívané zkratky „Frl.“ lze usuzovat, že by se mohlo jednat o Němku (Fräulein).


Dodací listy firmy Elsabe, Litoměřice. V popisu je „plán vykládky“, výrobce (text vypadá jako „Benk M&B“?), typ „F V Ra“, inventární číslo 2385, výrobce, určení „Elsabe“ (další text prakticky nečitelný).Dodací listy firmy Elsabe, Litoměřice. V popisu je „plán vykládky“, výrobce (text vypadá jako „Benk M&B“?), typ „F V Ra“, inventární číslo 2385, výrobce, určení „Elsabe“ (další text prakticky nečitelný).
Dodací listy firmy Elsabe, Litoměřice.
V popisu je „plán vykládky“, výrobce (text vypadá jako „Benk M&B“?),
typ „F V Ra“, inventární číslo 2385, výrobce, určení „Elsabe“
(další text prakticky nečitelný).


Nevyplněný výkaz nebo podklad pro výplaty – obsahuje předtisk o nočních hodinách, příplatků za ztíženou práci.Nevyplněný výkaz nebo podklad pro výplaty – obsahuje předtisk o nočních hodinách, příplatků za ztíženou práci.
Nevyplněný výkaz nebo podklad pro výplaty – obsahuje předtisk o nočních hodinách, příplatků za ztíženou práci.


Pravděpodobně jakýsi útržek mzdového lístku – upozorňuje se v něm „Nevyplňujte od stolu. Pouze pro mzdovou účtárnu“. Další text chybí.
Pravděpodobně jakýsi útržek mzdového lístku – upozorňuje se v něm „Nevyplňujte od stolu.
Pouze pro mzdovou účtárnu“.
Další text chybí.


Část dálnopisné pásky zaslané 5.1.194? (poslední číslice roku nečitelná) v 10.40 h. od SS-Führungsstab B5, FS 141 s přáním srdečného pozdravu zřejmě na „hlavní průmyslovou správu“ (text zkomolený a dále chybí).
Část dálnopisné pásky zaslané 5.1.194? (poslední číslice roku nečitelná) v 10.40 h. od SS-Führungsstab B5, FS 141 s přáním srdečného pozdravu zřejmě na „hlavní průmyslovou správu“ (text zkomolený a dále chybí).


Zřejmě formulář nevyplněného výrobního výkazu obsahující text „zařízení, díl, kusů“.
Zřejmě formulář nevyplněného výrobního výkazu obsahující text „zařízení, díl, kusů“.


Pravděpodobně karta zaměstnance určená pro výplaty – na lístku předtisk číslice 9879 (možná číslo zaměstnance), dále obsahuje předtisk „tarifní třída“, „výkonové příplatky“ a dále procenta – proškrtnuta nulou „0“. V textové části je poté jméno „Scheerl Margarete“ a text „H. Fräserein“, „H.“ frézařka (nebo frézování). Poté text špatně čitelný… něco jako „Mittollrich Ch/z Flas….?“, osoba narozena 18. 9.1924. V Elsabe od 8. 11. 1943. Pod tím datum neznámého významu 5. 4. 1939 (snad od kdy pracuje?).Nevyplněná rubová strana lístku. S popiskem „Další připomínky“.
Pravděpodobně karta zaměstnance určená pro výplaty – na lístku předtisk číslice 9879 (možná číslo zaměstnance), dále obsahuje předtisk „tarifní třída“, „výkonové příplatky“ a dále procenta – proškrtnuta nulou „0“.
V textové části je poté jméno „Scheerl Margarete“ a text „H. Fräserein“, „H.“ frézařka (nebo frézování).
Poté text špatně čitelný… něco jako „Mittollrich Ch/z Flas….?“, osoba narozena 18. 9. 1924.
V Elsabe od 8. 11. 1943. Pod tím datum neznámého významu 5. 4. 1939 (snad od kdy pracuje?).


Okrový lístek s vyplněným jménem „Nikol …“ (text dále chybí – zřejmě osoba Nikolaj. Dále konec příjmení „…ki“ z Ruska. Z předtisku je patrno, že souvisí s jakýmsi příspěvkem na určité konto (možná příspěvky za vězně?) „Beitrags-Kto Nr.“ – příspěvek na konto číslo (dále text chybí).
Okrový lístek s vyplněným jménem „Nikol …“ (text dále chybí – zřejmě osoba Nikolaj.
Dále konec příjmení „…ki“ z Ruska.
Z předtisku je patrno, že souvisí s jakýmsi příspěvkem na určité konto (možná příspěvky za vězně?) „Beitrags-Kto Nr.“ – příspěvek na konto číslo (dále text chybí).


Formulář zaznamenávající zřejmě pohyb jednotek – materiálu (dílů) – vstup a výstup dílů, počet kusů, kilogramů, metrů apod.Formulář zaznamenávající zřejmě pohyb jednotek – materiálu (dílů) – vstup a výstup dílů, počet kusů, kilogramů, metrů apod.
Formulář zaznamenávající zřejmě pohyb jednotek – materiálu (dílů) – vstup a výstup dílů, počet kusů, kilogramů, metrů apod.


Nálezové stavy – torza průvodních nebo kontrolních listů hotových dílů. Fertigteile – hotový díl, součástka. Kontrolle – kontrola. Com. Nr. Mn. d. Arbeitskarte – možná číslo komodity, druhu nebo číslo na pracovní kartě, Abliefer… asi Ablieferung – odeslání.
Nálezové stavy – torza průvodních nebo kontrolních listů hotových dílů.
Fertigteile – hotový díl, součástka Kontrolle – kontrola Com. Nr. Mn. d. Arbeitskarte – možná číslo komodity, druhu nebo číslo na pracovní kartě,
Abliefer…


Průvodní list hotových dílů č. 210881 pro firmu Fabo. Text označení výrobků na kartě nečitelný. První číslo výrobku je zřejmě 18017421. Dále nelze přečíst.
Průvodní list hotových dílů č. 210881 pro firmu Fabo.
Text označení výrobků na kartě nečitelný.
První číslo výrobku je zřejmě 18017421.
Dále nelze přečíst.


Evidenční list pro kontrolní měření tolerancí na hlavě motoru.
Útržky evidenčních listů pro kontrolní měření tolerancí na hlavě motoru – nálezové stavy.Útržky evidenčních listů pro kontrolní měření tolerancí na hlavě motoru – nálezové stavy.
Evidenční listy pro kontrolní měření tolerancí na hlavě motoru.


Útržky evidenčních listů pro kontrolní měření tolerancí na hlavě motoru – nálezové stavy. V textu jsou psány odchylky od tolerance v setinách mm. Kontrolllisteile 102 – část kontrolního listu 102. Olp. Bohrung 96,5 prům., Plan für Lichtm. Plan für verteilib Zwischenrad-Gewinde Nevím, jak tyto samé zkratky přeložit – průměr vrtáku 96.5, plán pro proces vrtání, soustružení. Foto – Tomáš Škáňa.Útržky evidenčních listů pro kontrolní měření tolerancí na hlavě motoru – nálezové stavy. Foto Martin Vojáček
Útržky evidenčních listů pro kontrolní měření tolerancí na hlavě motoru – nálezové stavy.
V textu jsou psány odchylky od tolerance v setinách mm.
Kontrolllisteile 102 – část kontrolního listu 102
Olp. Bohrung 96,5 prům., Plan für Lichtm. Plan für verteilib Zwischenrad-Gewinde
Nevím, jak tyto samé zkratky přeložit – průměr vrtáku 96.5, plán pro proces vrtání, soustružení.


Prüfbericht – protokol o zkoušce či zkušební protokol. Abtl. (Abteilung) Eingangskontrolle – oddělení vstupní kontroly. Lieferant – dodavatel. Text u dodavatele „Bre??“. Eingangsschein Nr. – vstupní číslo. vom 1. 3. 45 – z 1. 3. 1945. Pos. – pořadí, pozice. Versandpapiere Nr. – přepravní doklad č. Vom – od.Teil. Nr. – díl, část číslo. Bezeichnung – označení. Geliefert – dodáno. Gut – dobrý. Aussch. – špatný, aušus. Nacharbeiter – po pracovníkovi. Foto – Tomáš Škáňa.Prüfbericht – protokol o zkoušce či zkušební protokol. Stejný formulář jako předchozí s dodatkem k pozici č. 1, 2, 3. Např. Aussügräume versetz – vypnuté venkovní prostory. Text je špatně čitelný. Při přesné (strojové) čitelnosti by byl překlad určitější, takto nikoliv. Foto – Tomáš Škáňa.
Formulář jako předchozí s textem. Odhaduji, že by se mohlo jednat o slovo – Zylinderbohringenteile – součást vrtání válce. Foto – Tomáš Škáňa.Formulář jako předchozí s textem – Auflage?? gerisse?, možná auflageleit? Pak by to bylo vydání. Ale další slovo bez čitelnosti nelze přeložit. Foto – Tomáš Škáňa.
Prüfbericht – protokol o zkoušce či zkušební protokol.


Lieferant – dodavatel. Uvedeno datum odeslání 6. 2. 1945 a dodání 8. 2. 1945. Zametzky – jméno je obchodníka, akcionáře, který během války dodával pro budování podzemí železo. Co ale dodával dle listu nelze dle čísel zjistit. Foto – Tomáš Škáňa.
Lieferant – dodavatel
uvedeno datum odeslání 6. 2. 1945 a dodání 8. 2. 1945.
Zametzky – jméno je obchodníka, akcionáře, který během války dodával pro budování podzemí železo. Co ale dodával dle listu nelze dle čísel zjistit.


Werkstattfeile, rund – halba – pracovní oběžník. Opět osoba Zametzky – půjde o dodávku železa možná 300 kg, odesláno z oddělení 0804 dne 6. 2. 1945 pro dodávku oddělení 100157 na den 10. 2. 1945. Vypravil Zametzky. Počet kusů 20. Foto – Tomáš Škáňa.
Werkstattfeile, rund – halba – pracovní oběžník. Opět osoba Zametzky – půjde o dodávku železa možná 300 kg, odesláno z oddělení 0804 dne 6. 2. 1945 pro dodávku oddělení 100157 na den 10. 2. 1945. Vypravil Zametzky. Počet kusů 20.


Formulář výkazu práce stavební firmy Ing. Fritz Baltrusch, se sídlem Königsberg Steindamm 21/23. Jde o stavební hlášení na neděli 22. 10. 1944 ze stavby Litoměřice, číslo Richard I. Byly vykonány práce na štolách od 18 do 6 hodin, tj. 12 hodin a od 17 do 6 hodin, tj. 13 hodin. „Hodinopráce“ byly – pomocný mistr pracoval jednu směnu 12 hodin, zedník 2 směny 22 hodin, tesař 2 směny 24 hodin, strojní mistr 1 směnu 11 hodin, stavař 1 směnu 11 hodin a lidi z koncentračního tábora odpracovali 76 směn (pozn. – lidi z KT tam byli buď jednu směnu v počtu 76 osob, nebo obě směny v počtu 76/2 – toto formulář výkazu práce neupřesňuje). Zbývající text nečitelný.
Formulář výkazu práce stavební firmy Ing. Fritz Baltrusch, se sídlem Königsberg Steindamm 21/23.
Jde o stavební hlášení na neděli 22. 10. 1944 ze stavby Litoměřice, číslo Richard I.
Byly vykonány práce na štolách od 18 do 6 hodin, tj. 12 hodin a od 17 do 6 hodin, tj. 13 hodin.
„Hodinopráce“ byly – pomocný mistr pracoval jednu směnu 12 hodin, zedník 2 směny 22 hodin, tesař 2 směny 24 hodin, strojní mistr 1 směnu 11 hodin, stavař 1 směnu 11 hodin a lidi z koncentračního tábora odpracovali 76 směn (pozn. – lidi z KT tam byli buď jednu směnu v počtu 76 osob, nebo obě směny v počtu 76/2 – toto formulář výkazu práce neupřesňuje).
Zbývající text nečitelný.


Nevyplněný formulář – zřejmě vázající se k výkazu celkově odpracované práce osoby.
Nevyplněný formulář – zřejmě vázající se k výkazu celkově odpracované práce osoby.


Útržek o hlášení na základě kontrol, kde jsou uvedeny chyby, odchylky. Číslo kontroly 1752. Obsah kontroly je z dalšího nečitelného textu neznámý.Útržek o hlášení na základě kontrol, kde jsou uvedeny chyby, odchylky. Číslo kontroly 1770. Obsah kontroly je z dalšího nečitelného textu neznámý.
Útržek o hlášení na základě kontrol, kde jsou uvedeny chyby, odchylky. Číslo kontroly 1358. Obsah kontroly je z dalšího nečitelného textu neznámý.Útržek o hlášení na základě kontrol, kde jsou uvedeny chyby, odchylky. Číslo kontroly 1619. Obsah kontroly je z dalšího nečitelného textu neznámý.
Útržky o hlášení na základě kontrol, kde jsou uvedeny chyby, odchylky.
Čísla kontrol jsou 1770, 1752, 1358 a 1619.
Obsah kontroly je z dalšího nečitelného textu neznámý.


Formulář z 10. 11. 1944 týkající se zařízení „HL 230“. Z útržků textu odhaduji, že se jedná o chybějící ozubení, které jsou na výkresu „R 021 E 42501–166–701“. Požadují přepracování dle výkresu „E 42501–166–801“.Formulář z 10. 11. 1944 týkající se zařízení „HL 230“. Z útržků textu odhaduji, že se jedná o chybějící ozubení, které jsou na výkresu „R 021 E 42501–166–701“. Požadují přepracování dle výkresu „E 42501–166–801“.
Rubová a lícová strana formuláře z 10. 11. 1944 týkající se zařízení „HL 230“.
Z útržků textu odhaduji, že se jedná o chybějící ozubení, které jsou na výkresu „R 021 E 42501–166–701“.
Požadují přepracování dle výkresu „E 42501–166–801“.


Tentýž formulář jako předcházející foto, ale nevyplněný.
Tentýž formulář jako předcházející foto, ale nevyplněný.


Útržek zřejmě objednávkového listu.Útržek zřejmě objednávkového listu.
Útržky zřejmě objednávkových lis­tů.


Útržek razítka stavební firmy pro hloubkové a výškové stavební práce, Dipl. Ing. Fisch… (dále nečitelné).
Útržek razítka stavební firmy pro hloubkové a výškové stavební práce, Dipl. Ing. Fisch…
(dále nečitelné).


Nevyplněný list použitého materiálu a mzdových požadavků.
Nevyplněný list použitého materiálu a mzdových požadavků.


Nevyplněný nástrojový poptávkový list. Uvádí se typ nástroje, zda je rozbitý, opotřebovaný, ztracený nebo nový.
Nevyplněný nástrojový poptávkový list.
Uvádí se typ nástroje, zda je rozbitý, opotřebovaný, ztracený nebo nový.


Nevyplněný vnitřní formulář na objednávku mezi jednotlivými odděleními výroby.
Nevyplněný vnitřní formulář na objednávku mezi jednotlivými odděleními výroby.


Požadavek oddělení 7301 na vězně čísel 56602, 38330, 4548? (text špatně čitelný).
Požadavek oddělení 7301 na vězně čísel 56602, 38330, 4548? (text špatně čitelný).


Objednávkový list Auto Union A-G, Siegmar č. 010381. Na čtvercovém papíru je nákres – specifikace práce na obrobek. Bližší údaje chybí.
Objednávkový list Auto Union A-G, Siegmar č. 010381.
Na čtvercovém papíru je nákres – specifikace práce na obrobek.
Bližší údaje chybí.


Odesílací list / hotový díl pro kontrolu (text útržkovitý, špatně čitelný).
Odesílací list / hotový díl pro kontrolu (text útržkovitý, špatně čitelný).Odesílací list / hotový díl pro kontrolu (text útržkovitý, špatně čitelný).


Strojní motorová karta – text utržen.
Strojní motorová karta – text utržen.


Značka odesilatele „FK/Sch“, předmět „řezání ocele“. Adresátem je Walter Fischer, Litoměřice, Elbe-Sudetengau, oddělení Richard. Datum ze 17. 11. 1944, dopis odesilatele z 14. 11. 1944.
Značka odesilatele „FK/Sch“, předmět „řezání ocele“.
Adresátem je Walter Fischer, Litoměřice, Elbe-Sudetengau, oddělení Richard.
Datum ze 17. 11. 1944, dopis odesilatele ze 14. 11. 1944.


Úkolový lístek č. 321309. Obsahuje položky typu: úkolová sazba, typ práce, třída práce.
Úkolový lístek č. 321309 Obsahuje položky typu: úkolová sazba, typ práce, třída práce.„OSTATNÍ“ PAPÍROVÉ NÁLEZY – PŘEDVÁLEČNÁ DOBAList z účetní knihy, datováno rokem 1925.Listy z účetní knihy, datováno rokem 1925.
Listy z účetní knihy, datováno rokem 1925.


Formulář litoměřické akciové společnosti pro vápno a cihly – kontrolní list osoby, list číslo 98. Jméno Josef (dále nečitelné), narozen možná v Budyni („Budunbach“?). Číslo osoby zřejmě 6 30218. Dále je vyplněna číslice 2800 u položek cihly červené – dovozeno z předchozího řádku.
Formulář litoměřické akciové společnosti pro vápno a cihly – kontrolní list osoby, list číslo 98.
Jméno Josef (dále nečitelné), narozen možná v Budyni („Budunbach“?).
Číslo osoby zřejmě 6 30218.
Dále je vyplněna číslice 2800 u položek cihly červené – dovozeno z předchozího řádku.
Formulář z 13. 2. 1931.


Produktový leták firmy Imperial-Förster. Firma se zabývala výrobou různých strojů. Pozn: společnost na stroje a přístroje byla založena v roce 1874 Bennem Schilde. Do smrti zakladatele byla v soukromém vlastnictví a poté pokračovala jako společnost s ručením omezeným (GmbH). V roce 1922 byla vytvořena akciová společnost (AG). Vyráběla ventilátory, zpracovávala strusku, teplárenské a ventilační systémy, pračky, nátěrové systémy a průmyslové pece. V roce 1922 ji převzala továrna na stroje v Míšni. Závod pokračoval v Magdeburku jako pobočka na vybavení říšských leteckých závodů ve Schwerin-Görries. V roce 1969 se spojila s Friedrich Haas GmbH a Rheinische Boiler továrnou Büttner & Cie. v Krefeldu do společné firmy Büttner-Schilde-Haas AG. Od roku 1977 užívala název Babcock-BSH AG, od roku 1995 Turbo Luftechnik. Na začátku roku 2003 byla převzata Frankenthaler Engineering Group AG Kuhnle Kopp & Kausách byla přejmenována a dnes působí jako LTL Turbo GmbH, Zwibrücken
Produktový leták firmy Imperial-Förster. Firma se zabývala výrobou různých strojů.
Pozn: společnost na stroje a přístroje byla založena v roce 1874 Bennem Schilde.
Do smrti zakladatele byla v soukromém vlastnictví a poté pokračovala jako společnost s ručením omezeným (GmbH).
V roce 1922 byla vytvořena akciová společnost (AG).
Vyráběla ventilátory, zpracovávala strusku, teplárenské a ventilační systémy, pračky, nátěrové systémy a průmyslové pece.
V roce 1922 ji převzala továrna na stroje v Míšni.
Závod pokračoval v Magdeburku jako pobočka na vybavení říšských leteckých závodů ve Schwerin-Görries.
V roce 1969 se spojila s Friedrich Haas GmbH a Rheinische Boiler továrnou Büttner & Cie. v Krefeldu do společné firmy Büttner-Schilde-Haas AG.
Od roku 1977 užívala název Babcock-BSH AG, od roku 1995 Turbo Luftechnik.
Na začátku roku 2003 byla převzata Frankenthaler Engineering Group AG Kuhnle Kopp & Kausch., byla přejmenována a dnes působí jako LTL Turbo GmbH, Zwibrücken.


Leták s upoutávkou výrobků další firem.
Dobové reklamy v novinách. Dobové reklamy v novinách.
Další dobové, reklamní letáky v novinách.„OSTATNÍ“ PAPÍROVÉ NÁLEZY – ROK 1944 – 1945Útržek s textem „Tajná státní policie“
Útržek s textem „Tajná státní policie“.


Postkarte – korespondenční lístek obsahující nemocniční hlášení ze dne 30. 10. 1944 osoby jménem Jaroslav, příjmení nečitelné, narozen 12. 9. 1921. Hlášení od doktora medicíny O. Kösniowski.
Postkarte – korespondenční lístek obsahující nemocniční hlášení ze dne 30. 10. 1944 osoby jménem Jaroslav, příjmení nečitelné, narozen 12. 9. 1921.
Hlášení od doktora medicíny O. Kösniowski.


Rubová a lícová část kalendáře, dole s „nabádacími“ popisky typu „Polní pošta balíky (balte?) dobře a trvale“, na druhé straně „Čísla polní pošty pište velká a jasná – zřetelná“.Rubová a lícová část kalendáře, dole s „nabádacími“ popisky typu „Polní pošta balíky (balte?) dobře a trvale“, na druhé straně „Čísla polní pošty pište velká a jasná – zřetelná“.
Rubová a lícová část kalendáře, dole s „nabádacími“ popisky typu „Polní pošta balíky (balte?) dobře a trvale“.
Na druhé straně „Čísla polní pošty pište velká a jasná – zřetelná“.


Lístek opatřený okrovým razítkem „Siemens“ a dále orlicí bez svastiky s číslem „012“, text zřejmě Deutsche Reichsbahn (německé dráhy). Strojem psaný text (je útržkovitý) „Schr ..der“ (mohlo by jít např. o příjmení „Schraeder“, dále text „??? ..em?ke AG“, Lobositz II., a firma Siessfach 217.
Lístek opatřený okrovým razítkem „Siemens“ a dále orlicí bez svastiky s číslem „012“, text zřejmě Deutsche Reichsbahn (německé dráhy).
Strojem psaný text (je útržkovitý) „Schr ..der“ (mohlo by jít např. o příjmení „Schraeder“, dále text „??? ..em?ke AG“, Lobositz II., a firma Siessfach 217.


Lístek neznámého významu – dolní část bez vyplněného dne (německy „den“) 194. Dále chybí podpis „Unterschrift“.
Lístek neznámého významu – dolní část bez vyplněného dne (německy „den“) 194 .
Dále chybí podpis „Unterschrift“.


Lístek na částku 3.000,– Pravděpodobně se jedná o šek či výplatní lístek Aussig/Elbe, položka 7056, podepsaný celým vzorovým podpisem (razítko Full Signature), datum zřejmě 8. 1. 1945.
Lístek na částku 3.000,–
Pravděpodobně se jedná o šek či výplatní lístek Aussig/Elbe, položka 7056,
podepsaný celým vzorovým podpisem (razítko Full Signature),
datum zřejmě 8. 1. 1945.


Část listu – vyúčtování, faktury pro prodavače. Jméno prodávajícího, datum prodeje 194?, jméno kupujícího jsou nečitelné.
Část listu – vyúčtování, faktury pro prodavače.
Jméno prodávajícího, datum prodeje 194?, jméno kupujícího jsou nečitelné.


Útržek z 3. 1. 1945 s razítkem Elektrifikační stavby, poštovní přihrádka 217 (dále text nečitelný).
Útržek z 3. 1. 1945 s razítkem Elektrifikační stavby, poštovní přihrádka 217 (dále text nečitelný).


Dva útržky od poštovních služeb – jednou je odesilatel dům popisný 101, podruhé dům popisný 93. V prvním případě je zásilka k dispozici pro montážníky AEG, ve druhé text chybí.
Dva útržky od poštovních služeb – jednou je odesilatel dům popisný 101, podruhé dům popisný 93.
V prvním případě je zásilka k dispozici pro montážníky AEG, ve druhé text chybí.


Útržek od poštovních služeb – odesláno z domu č. p. 237 dne 23. 11. 1944. Další údaje nejsou.
Útržek od poštovních služeb – odesláno z domu č. p. 237 dne 23. 11. 1944.
Další údaje nejsou.


Útržek zřejmě korespondenčního lístku s přelepkou poštovní známkou Deutsche Reich hodnoty 30.
Útržek zřejmě korespondenčního lístku s přelepkou poštovní známkou Deutsche Reich hodnoty 30.


Karta s nalepenými známkami neznámého účelu. V textu se švabachem píše o potřebě nalepit známky lepidlem. V horní části (velmi útržkovitě) o týdnech při rekreaci… půjde zřejmě o instrukce, jak a kdy známky lepit. Význam ale nejasný.
Karta s nalepenými známkami neznámého účelu.
V textu se švabachem píše o potřebě nalepit známky lepidlem.
V horní části (velmi útržkovitě) o týdnech při rekreaci…
půjde zřejmě o instrukce, jak a kdy známky lepit.
Význam ale nejasný.


Lístek do kina. Lístek popsaný „ZENTRAL-LICHTSPIELE LEITMERITZ, 2. PLATZ“ (dnes kino), číslo lístku 90718. V zápatí nápis „Aufzubewahren und auf Verlangen vorzugeigen“ („uložte a na vyžádání předložte“) v levé části popis Bulletty Druck (? – text téměř nečitelný) Schwarz Petschen (vyznačení tiskárny) V letech 1941–1945 bylo kino Zentral-Lichtspiele, v ulici Lange Gasse 18 (dnes ul. Dlouhá), F: 146, Gr: 1933, V, S. B: 5,2X6,9X6 m 473 / tgl. I: Adolf Eibisch. Schalgasse Foto – Tomáš Kos.
Lístek do kina.
Lístek popsaný „ZENTRAL-LICHTSPIELE LEITMERITZ, 2. PLATZ“ (dnes kino), číslo lístku 90718.
V zápatí nápis „Aufzubewahren und auf Verlangen vorzugeigen“ („uložte a na vyžádání předložte“)
v levé části popis Bulletty Druck (? – text téměř nečitelný) Schwarz Petschen (vyznačení tiskárny)
V letech 1941–1945 bylo kino Zentral-Lichtspiele, v ulici Lange Gasse 18 (dnes ul. Dlouhá),
F: 146, Gr: 1933, V, S. B: 5,2X6,9X6 m 473 / tgl. I: Adolf Eibisch. Schalgasse.


3× lístek popsaný „Abend“ („večer“) a zkratkou D.R.G.M. (zkratka D.R.G. M. znamená Deutsches Reichsgebrauchsmuster, tj. „německý říšský užitný vzor“). Účel, význam lístků nezjištěn. Foto – Tomáš Kos.
3× lístek popsaný „Abend“ („večer“) a zkratkou D.R.G.M. (zkratka D.R.G. M. znamená Deutsches Reichsgebrauchsmuster, tj. „německý říšský užitný vzor“). Účel, význam lístků nezjištěn. Foto – Tomáš Kos.
3× lístek popsaný „Abend“ („večer“) a zkratkou D.R.G.M.
(zkratka D.R.G. M. znamená Deutsches Reichsgebrauchsmus­ter, tj. „německý říšský užitný vzor“).
Účel, význam lístků nezjištěn.


Strana desek učebnice v právních a daňových otázkách. Vydavatel Dr. Otto Schmidt, Köln.nabídka další naučné literatury – např. „Pravé zrcátko ekonomiky“. Následuje index říšských zákonů „Schnellkartei des Reichsrechts“.
Strana desek učebnice v právních a daňových otázkách. Vydavatel Dr. Otto Schmidt, Köln.
Na druhé straně nabídka další naučné literatury – např. „Pravé zrcátko ekonomiky“.
Následuje index říšských zákonů „Schnellkartei des Reichsrechts“.


Lístek z kalendáře 28. 10. 1945 – 3. 11. 1945Lístek z kalendáře 11. 11. 1945 – 17. 11. 1945
Lístek z kalendáře
28. 10. 1945 – 3. 11. 1945 a 11. 11. 1945 – 17. 11. 1945.


Útržek kalendáře – 22.3., středa. Jedná se o rok 1944 (v roce 1945 by to byl čtvrtek).
Útržek kalendáře – 22.3., středa.
Jedná se o rok 1944
(v roce 1945 by to byl čtvrtek).


HAUDEGEN“ je část krabičky od cigaret – „dutinky“ s obsahem 100 kusů „Haudegen Junak cigarette GDM“. GDM znamená „Generaldirektion der Monopole im Generalgouvernment“, tj. k výrobě došlo v okupovaném Polsku během druhé světové války.
HAUDEGEN“ je část krabičky od cigaret – „dutinky“ s obsahem 100 kusů.
„Haudegen Junak cigarette GDM“. GDM znamená „Generaldirektion der Monopole im Generalgouver­nment“,
tj. k výrobě došlo v okupovaném Polsku během druhé světové války.


Část krabičky z francouzského (pařížského) cigaretového papíru. Firma RIZ ABADIE sídlila v Paříži. Zajímavé je, že má i český potisk, což nebylo obvyklé.
Část krabičky z francouzského (pařížského) cigaretového papíru.
Firma RIZ ABADIE sídlila v Paříži.
Zajímavé je, že má i český potisk, což nebylo obvyklé.


Část novin z období války. Text u obrázku: „Postavení v Pripjet. Krytí je provedeno. Železniční baterie ve středomoří, která může být rychle na druhé straně, kde došlo k ohrožení. Tyto sítí maskované baterie jsou připraveny a výhružně vyčnívají těžké roury nad jezero.“ (zbývající text nepřekládánČást novin z období války. Různá inzerce – černá kronika, nabídky práce, nabídky oblečení.
Část novin z období války.Poválečná doba


Pro těžbu vápence se před válkou a i po válce používal černý střelný prach. (Jinde zobrazené fotografie patrony trhaviny Donarit byly používány pouze při rozšiřování podzemí při výstavbě továrny). Foto – Tomáš Kos.
Pro těžbu vápence se před válkou a i po válce používal černý střelný prach.
(Jinde zobrazené fotografie trhaviny Donarit byly používány pouze při rozšiřování podzemí při výstavbě továrny).


Noviny z roku 1953 (nalezeno v prostorách „čížkovické“ těžby).
Noviny z roku 1953 (nalezeno v prostorách „čížkovické“ těžby).Poděkování.

Velké poděkování si zaslouží Mgr., Tomáš Kos, za informativní překlady dokumentů.
Texty jsou mnohdy značně poškozené a špatně čitelné přesto se na tuto činnost (jako vždy) vrhnul s maximální pečlivostí a přeložil vše, co se dalo.
Díky Tome!Líbila se Vám tato stránka?
Zvažte tedy prosím možnost přispět na tento projekt drobným finančním obnosem, můžete tak učinit zde:
Podpořte webové stránky TOVÁRNA RICHARD dobrovolnou platbou.(05/19)


Naposledy upraveno 1. 5. 2019


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.