Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

V podzemí továrny Richard I.

Sloupové sályMapa popisované části-sloupové sály.
Mapka popisované části továrny.


SÁL Č. 26

V první třetině chodby C na nás čeká další překvapení. Překvapení v podobě sálu č. 26 (od vzhledu je také odvozen název – sloupový sál).

Samotný sál svou velikostí nijak nevybočuje z již navštívených chodeb a hal. Jeho zvláštností jsou však právě ty podpěrné sloupy.

Každé pole opěrné klenby je podepřeno dvěma pilíři – sloupy čtvercového průřezu. Asi v polovině délky sálu však přicházíme k velkému a neprůchodnému závalu.

K zemi je skloněna rozdrcená klenba, přes kterou se vyvalila lavina balvanů a další sutě. Po hromadách kamení a jílu stékají pramínky vody tvořící na zborcené podlaze louže a mazlavé bahno. Jakýkoli pokus o překonání závalu je nemožný. Pokud by se to však někomu povedlo, dostal by se do sousedního sálu č. 25, který si prohlédneme v další části této stránky.Železobetonové pásy zpevňující stěny a strop. To vše podepřeno dvěma řadami čtvercových sloupů. Po několika metrech jílový zával. Tak nějak se dá popsat sloupový sál č. 26..Počáteční část sloupového sálu č. 26 je prakticky totožná se sálem č. 25, kterému se budeme věnovat v další části této stránky..
Železobetonové pásy zpevňující stěny a strop.
To vše podepřeno dvěma řadami čtvercových sloupů. Po několika metrech jílový zával.
Tak nějak se dá popsat sloupový sál č. 26.


V první části sálu je zachovalý systém betonových podpěrných příčníků a podélníků. Nechce se mi věřit a nepřipouštím, že tato soustava železobetonových sloupů spadla sama, bez cizího zavinění. Nikde není žádná prasklinka a sloupů je tolik, že by to strop mělo pohodlně udržet. A přesto….
V první části sálu je zachovalý systém betonových podpěrných příčníků a podélníků.
Nechce se mi věřit a nepřipouštím, že tato soustava železobetonových sloupů spadla sama, bez cizího zavinění.
Nikde není žádná prasklinka a sloupů je tolik, že by to strop mělo pohodlně udržet.
A přesto….


Pohled na zřícenou levou část sloupového sálu č. 25.
Zadní část zříceného sloupového sálu č. 25.Zadní část zříceného sloupového sálu č. 25.
Zadní část zříceného sloupového sálu č. 25.


Rozlámané železobetonové nosníky stropu jsou obklopeny směsí mokrého jílu a kamení.
Rozlámané železobetonové nosníky stropu jsou obklopeny směsí mokrého jílu a kamení.
Od podlahy ke stropu je změť jílu. Kamení a betonu.Rozlomené betonové nosníky stále spojuje ocelová armatura.
Od podlahy ke stropu je změť jílu. Kamení a betonu.Rozlomené betonové nosníky stále spojuje ocelová armatura.
Z rozlámaných nosníků je vyhřezlá armatura a vše je promícháno z vrstvou mokrého jílu a kusů vápence.


Zbytky červeného a bílého (zvonkového) drátu, který se používá jako palník k rozbuškám…
Tato část sálu je prokazatelně odstřelena.
Kde jsem vzal podklady pro tak odvážné tvrzení?
Vysvětlení je prosté.
V bahně bylo možné spatřit chuchvalce červeného a bílého (zvonkového) drátu, který se používá k rozbuškám.
Netvrdím, že se jednalo o odstřel z doby války.
Možná je něco pravdy na tom, že se v podzemí cvičila armáda.
Otázkou je, proč a zda se opravdu jednalo pouze o výcvik anebo znepřístupnění něčeho, co se nemělo nikdy dostat ven… Kdo ví…


Pozn. Autora:
Otázkou však zůstává, z jakého důvodu k tomuto závalu došlo.
Je to opravdu pozůstatek činnosti šíleného ženisty? Anebo zapracovala matka příroda?
Pro první variantu hovoří tvrzení, že po válce zde cvičila armáda trhací práce. Ostatně i v hromadách kamení bylo kdysi možné najít zbytky barevných drátů od rozbušek.
Pro druhou variantu hovoří už jenom samotná existence sloupových sálů. Jinak řečeno, proč jsou sloupové sály právě zde? Jinde v továrně se nic podobného nevidí. Je pravděpodobné, že tato část podzemí byla nestabilní již v době stavby. Tomu by nasvědčovala i skutečnost, že v přístupné levé části dolu nejsou nikde náznaky válečných stavebních úprav.


Vracíme se zpět do chodby C. Již po několika desítkách metrů chůze (a překonání rozsáhlého závalu) přicházíme k sálu č. 25.
Tato hala – sál je na první pohled totožný s předcházejícím sloupovým sálem, pokud ovšem pomineme zával v jeho zadní části. Při podrobnější prohlídce však zjišťujeme, že tomu tak není. Sloupů je daleko více a jednotlivá žebra klenby jsou ještě navzájem propojena podélníky a teprve pod nimi jsou samotné sloupy. Podlaha je betonová, poměrně čistá a s minimálním opadem.

Působením tlaku bobtnajícího podloží se však betonová podlaha zvedá, nebo v jednom případě drtí patky sloupů. V otvorech okolo sloupů lze spatřit hladinu vody. Podloží je zde doslova promočené – pokud vůbec lze u souvislé hladiny vody hovořit o promočení.
Jelikož zde žádný zával není, jsou přístupné prostory asi o polovičku delší než sál č. 26. V pravé zadní části sálu č. 25 je prostup do úzké a poměrně nízké chodby, která dříve spojovala po své pravé straně sály č. 25 a 26, ale také pokračovala do dnes již nepřístupné levé části dolu. Podle dochované mapy technologie měla být ve sloupových sálech umístěna část strojírenské výroby. Přesněji ve sloupovém sálu č. 26 se převážně jednalo o vrtačky, soustruhy a honovací stroje. V sloupovém sálu č. 25 to byla soustava horizontálních a vertikálních fréz a vrtačka. Tedy stroje, které mohou při provozu vibrovat. To by mohlo vysvětlovat zvýšenou frekvenci opěrných sloupů. Podle nalezených ztvrdlých pytlů cementu a hromady poměrně velkých říčních oblázků u vstupu do sálu číslo č. 25 lze usuzovat, že tento prostor byl opuštěn ještě před dokončením stavebních úprav.Více informací asi podají následující fotografie.


Sloupový sál č. 25.
Vítejte v sloupovém sálu č. 25, v jednom ze stavebních unikátů podzemní továrny Richard.


POHLEDY DO SLOUPOVÝCH SÁLŮ


Sloupový sál č. 25.Sloupový sál č. 25.

Sloupový sál č. 25.Sloupový sál č. 25.
Různé pohledy do sloupového sálu.
Těžko dnes získáme vysvětlení důvodu, proč zde vznikla podobná stavba a jaké bylo využití těchto prostor.


Tak trochu odlišný pohled na sloupový sál č. 25. Optická deformace (ohnutí přímek) je způsobena širokoúhlým objektivem „rybí“ oko. Foto – Tomáš Kos.Tak trochu odlišný pohled na sloupový sál č. 25. Optická deformace (ohnutí přímek) je způsobena širokoúhlým objektivem „rybí“ oko. Foto – Tomáš Kos.
Tak trochu odlišné pohledy na sloupový sál
Optická deformace (ohnutí přímek) je způsobena širokoúhlým objektivem „rybí“ oko.


Ztvrdlé pytle s cementem.Hromada říčních oblázků na podlaze sálu č. 25.
Sloupový sál č. 25 nebyl stavebně dokončen.
Na betonové podlaze bylo možné spatřit ztvrdlé pytle od cementu a hromadu říčních oblázků používaných do betonu.


STAVEBNÍ DETAILY


Složitá kombinace kleneb stropu a železobetonové nosníky.Složitá kombinace kleneb stropu a železobetonové nosníky.
Složitá kombinace kleneb stropu a železobetonové nosníky.Složitá kombinace kleneb stropu a železobetonové nosníky.

Složitá kombinace kleneb stropu a železobetonové nosníky.Složitá kombinace kleneb stropu a železobetonové nosníky.
Složitá kombinace kleneb stropu je doplněna o železobetonové nosníky.


BORCENÍ

Přestože je vše několikanásobně vyztuženo, i zde dochází k praskání betonových nosíků.
Přes veškerou snahu o zpevnění této části továrny i zde dochází k borcení nosníků a podlah.
Nejedná se v žádném případě o rozsáhlé změny (alespoň ne v sálu č. 25), ale deformace jsou znatelné.


Betonová deska podlahy se díky bobtnání promočeného podloží zvedla po celé své délce. Pouze podpěrné sloupy dál stojí na svém původním místě.
Betonová deska podlahy se díky bobtnání promočeného podloží zvedla po celé své délce. Pouze podpěrné sloupy dál stojí na svém původním místě.Betonová deska podlahy se díky bobtnání promočeného podloží zvedla po celé své délce. Pouze podpěrné sloupy dál stojí na svém původním místě.
Betonová deska podlahy se díky bobtnání promočeného podloží zvedla po celé své délce. Pouze podpěrné sloupy dál stojí na svém původním místě.


Rozdrcený betonový nosník v zadní části sloupového sálu č. 25.
Rozdrcený betonový nosník v zadní části sloupového sálu č. 25.Rozdrcený betonový nosník v zadní části sloupového sálu č. 25.
Nejznatelnější destrukce je na jednom ze sloupů.
Spodní část pukla a z rozdrceného betonu vystupuje ocelová armatura.
V tomto případě jsou dva rozdílné názory na vznik tohoto poškození. Jedni tvrdí, že to je následek nepovedeného odstřelu.
Já tento názor nesdílím. Podle mne by v případě odstřelu muselo následkem exploze dojít minimálně k částečnému poškození (nasekání) armatur.
Mám za to, že se v tomto případě jedná o následek bobtnání podloží.


Tlaky horniny se projevují v podobě prasklin na stropních výztuhách.Tlaky horniny se projevují v podobě prasklin na stropních výztuhách.
Tlaky horniny se samozřejmě projevují v podobě prasklin i na stropních výztuhách.PŘECHOD DO LEVÉ ČÁSTI


V zadní pravé části sloupového sálu č. 25 je úzký průchod do levé části a sálu č. 26. Oba průchody jsou zřícené.V době výstavby továrny byly sloupové sály propojeny úzkou křižovatkou chodeb, odkud vedla i štola do levé části podzemí.
V době výstavby továrny byly sloupové sály propojeny úzkou chodbou, z níž vedla další štola do levé části podzemí.
Obě tyto chodby jsou však zcela neprůchodné.
Vysvětlení – co je příčinou tohoto uzavření je stále ve stádiu dohadů – přirozené zřícení či odstřel…


Pohled na bahnitý zával směrem do sloupového sálu č. 26.
Zával je i v bývalém průchodu do sloupového sálu č. 26.


Část chodby č. 179 (u propojení sloupových sálů), která dříve pokračovala do levé části, končí po několika metrech v neprůchodném závalu.Detail závalu v chodbě č. 179. I zde byly všechny novodobé pokusy o prokopání bezvýsledné…
Část chodby č. 179 (u propojení sloupových sálů), která dříve pokračovala do levé části, končí po několika metrech v neprůchodném závalu.


Neprostupný jílový zával do sloupového sálu č. 26.
Neprostupný jílový zával do sloupového sálu č. 26.Pohled ze sloupového sálu směrem k páteřní chodbě C.Pohled ze sloupového sálu směrem k páteřní chodbě C.
Sloupové sály si i nadále pečlivě střeží svá tajemství. Je čas jít dál….

Líbila se Vám tato stránka?
Zvažte tedy prosím možnost přispět na tento projekt drobným finančním obnosem, můžete tak učinit zde:
Podpořte webové stránky TOVÁRNA RICHARD dobrovolným příspěvkem.o(11. 18.)


Naposledy upraveno 23. 4. 2021


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.