Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 3. 2. 2024

Vyhledávání

V podzemí Richard II. - úložiště

Staré fotografie z úložištěSTARÉ FOTOGRAFIE Z ÚLOŽIŠTĚ

Před (dnes již moha) lety, se mi podařilo získat několik starých fotografií z tehdejšího
„Ústředního odkliziště radioaktivních odpadů Richard“.

Postupem času jsem tuto sbírku rozšířil o další pro mne cenné exponáty k tomuto tématu.
Zvu vás tedy na pár zastavení, při prohlížení výběru ze starých fotografiích na téma ukládání radioaktivních odpadů v podzemí Richard II.


Žádost ze dne 31. 3. 1964, o zřízení telefonické přípojky z úložiště na služebnu SNB Litoměřice.
Informace z 2. 1. 1960, o prohlídce dolu a nutných bezpečnostních a stavebních opatření v plánovaném úložišti.Přejímací protokol dokončeného úložiště ze dne 14. 11. 1963.
Pár dokumentů ze šedesátých let, ve vztahu k odkladišti radioaktivních dopadů.


Mapa z doby budování areálu odkladiště radioaktivních odpadů.Výřez z mapy z doby budování areálu odkladiště radioaktivních odpadů.
Mapa z doby budování areálu odkladiště radioaktivních odpadů.


Informační tabulka u vstupu do úložiště. Foto – Beno Uhlich.
Dnes již dávno zapomenutá tabulka nás informuje proč, kdo a pro koho. Foto – Stanislav Solanský.
Dnes již dávno zapomenutá tabulka nás informuje proč, kdo a pro koho…


Takto kdysi vypadal průchod do spojovacího překopu Richard I > Richard II., v chodbě č. 142. Foto – Stanislav Solanský.
Takto kdysi vypadal průchod do spojovacího překopu Richard I > Richard II., v chodbě č. 142.


Pohled do nezaplněných ukládacích komor. Foto – Stanislav Solanský.Pohled do nezaplněných ukládacích komor. Foto – Stanislav Solanský.
Pohled do nezaplněných ukládacích komor. Foto – Beno Uhlich.Pohled do nezaplněných ukládacích komor. Foto – Beno Uhlich.
Pohled do nezaplněných ukládacích komor. Foto – Beno Uhlich.Pohled do nezaplněných ukládacích komor. Foto – Beno Uhlich.
Pohled do nezaplněných ukládacích komor.


Manipulátor v místnosti č. 13. Dnes je již toto zařízení dávno uzavřeno za vrstvou betonu. Foto – Stanislav Solanský.
Manipulátor v místnosti č. 13. Dnes je již toto zařízení dávno uzavřeno za vrstvou betonu.Manipulátor v místnosti č. 13 Dnes je již toto zařízení dávno uzavřeno za vrstvou betonu. Foto – Beno Uhlich.
Manipulátor v místnosti č. 13.
Dnes je již toto zařízení dávno uzavřeno za vrstvou betonu.


Pohled do jedné z místností pro ukládání. Foto – Beno Uhlich.Pohled do jedné z místností pro ukládání . Foto – Stanislav Solanský.
Pohled do jedné z místností pro ukládání.


Od doby vzniku fotografií však již uplynulo mnoho vody a i prostory úložiště jsou dávno rekonstruované a přeměněné.
Zde se můžete podívat, jak vypadá Úložiště radioaktivních odpadů – Richard II. dnes(10/20)


Naposledy upraveno 3. 10. 2020


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.