Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

Legendy továrny Richard

Badatel (novinář) Stanislav HruškaPan Stanislav Hruška (*23. 1. 1922, † 4. 6. 1994) – novinář a publicista.


Narodil se 23, 1. 1922 v Mělníku, kde chodil do základní a střední školy.
Zajímal se i o plachtění větroňů na Rané kde si 26. 12. 1937 udělal i plachtařskou zkoušku.

Po ukončení školy pracoval na nádraží v Mělníku, jako zaměstnanec ČD, kde dosáhl časem pracovního zařazení jako výpravčí vlaků.

V roce 1948 se přestěhoval do Litoměřic, a i zde pracoval jako výpravčí na železniční stanici v Žalhosticích.
Již v době, kdy byl zaměstnán na železnici, psal drobné články pro místní noviny, což zapříčinilo, že se v roce 1954 se stal novinářem v tehdejším deníku Průboj, který vycházel v Ústí nad Labem.
Také jako občan Litoměřic, psal do místních novin Proud. Při svém novinářské činnosti se kromě jiného, velmi zajímal o Malou pevnost a Ghetto Terezín. Na toto téma studoval veškeré dostupné archivní materiály, a pravděpodobně zde vznikla snaha zjistit vše potřebné nejen k Terezínu, ale i k továrně Richard. Asi už dnes nezjistíme, pod kolika články bylo jeho jméno uvedeno.

Jisté však je, že mu práce byla koníčkem – což ho stále pobízelo zjišťovat vše potřebné k tématu. O tom, jak poctivě a obsáhle se této činnosti věnoval, svědčí i obsáhlá dokumentace, kterou pan Hruška k továrně Richard nashromáždil.

Jedná se o listy poznámek a nákresů, včetně fotografií vlastních i těch, které postupně získal od dalších, kteří se o téma Richard zajímali. A právě těmto podkladům a informacím se na této stránce chci věnovat.


Pár osobních dokumentů…Plachtařský průkaz vystavený pro Stanislava Hrušku.
Plachtařský průkaz vystavený pro Stanislava Hrušku.


Repatriační průkaz.
Repatriační průkaz.


Novinářský průkaz redakce Průboj pro Stanislava Hrušku.Novinářský průkaz redakce Průboj pro Stanislava Hrušku.
Novinářský průkaz redakce Průboj pro Stanislava Hrušku.


Zajímavé články do novin aneb jak to všechno vznikalo…


Ručně psané poznámky a poznatky

Vše co pan Hruška vydal v novinách, prošlo nejprve jeho poznámkovým sešitem, kam si psal získané poznatky z terénu, od pamětníků, či z dokumentů. Z těchto poznámek pak následně čerpal informace pro své články.


Stránka z poznámkového bloku pana Stanislava Hrušky.Stránka z poznámkového bloku pana Stanislava Hrušky.
Stránka z poznámkového bloku pana Stanislava Hrušky.Stránka z poznámkového bloku pana Stanislava Hrušky.
Poznámky k továrně Richard.
Několik částí z poznámkového bloku pana Hrušky.


Text připravený pro noviny.


Příprava jednoho z mnoha článků pro noviny Průboj. Z fotoarchívu Stanislava Hrušky.Příprava jednoho z mnoha článků pro noviny Průboj. Z fotoarchívu Stanislava Hrušky.
Příprava jednoho z mnoha článků pro noviny Průboj.
Z fotoarchívu Stanislava Hrušky.


Novinové články

Ve své sbírce mám pár dobových novinových článků, pod některými najdeme i jméno – Stanislav Hruška…


Novinový článek – autor Stanislav Hruška.
Novinový článek – autor Stanislav Hruška.Novinový článek – autor Stanislav Hruška.
Novinový článek – autor Stanislav Hruška.Novinový článek – autor Stanislav Hruška.
Novinový článek – autor Stanislav Hruška.Novinový článek – autor Stanislav Hruška.
Pár novinových článků z pera Stanislava Hrušky…


Mapy a nákresy


V pozůstalosti pana Hrušky je mimo zápisků a poznámek, také souhrn zajímavých podkladů a fotografií, k tématu továrny Richard, které autor shromáždil. Následuje pár zastavení u těch, které považuji za nejzajímavější.


Každý před lety takto začínal… Mapa části podzemí Richard I., na pauzovacím papíru. Z fotoarchívu Stanislava Hrušky.
Každý před lety takto začínal…
Mapa části podzemí Richard I., na pauzovacím papíru.
Z fotoarchívu Stanislava Hrušky.


Stránka z poznámkového bloku pana Stanislava Hrušky. Ručně kreslená mapka areálu Richard a okolí.
Stránka z poznámkového bloku pana Stanislava Hrušky.
Ručně kreslená mapka areálu Richard a okolí.


Stránka z poznámkového bloku pana Stanislava Hrušky. Ručně kreslená mapka areálu Richard a KT Litoměřice.
Stránka z poznámkového bloku pana Stanislava Hrušky. Ručně kreslená mapka areálu KT Litoměřice s popisky míst..
Stránka z poznámkového bloku pana Stanislava Hrušky.
Ručně kreslená mapka areálu Richard a KT Litoměřice.


Ilustrační a doplňující materiály

Při získávání informací si pan Hruška kreslil i náčrtky míst a mapky, kde vyznačoval důležitá místa.


Stránka z poznámkového bloku pana Stanislava Hrušky. Mapka rozmístění německých obranných prvků v Litoměřicích v závěru války. Vzhledem k tomu, že vše je psáno v němčině, musel být zdroj pana Hrušky dobře informovaný…
Stránka z poznámkového bloku pana Stanislava Hrušky.
Mapka rozmístění německých obranných prvků v Litoměřicích v závěru války.
Vzhledem k tomu, že vše je psáno v němčině, musel být zdroj pana Hrušky dobře informovaný…


Stránka z poznámkového bloku pana Hrušky. Nákres rozmístění náloží v továrně Richard a v mostu přes řeku Labe včetně minového pole…
Stránka z poznámkového bloku pana Hrušky.
Nákres rozmístění náloží v továrně Richard a v mostu přes řeku Labe včetně minového pole…


Nákres části podzemí, s vyznačením místa se zavelenými bloky motorů.Nákres části podzemí, s vyznačením místa se zavelenými bloky motorů.
Stránka z poznámkového bloku pana Hrušky.
Pan Hruška kromě jiného získal i informaci, že v podzemí by se pod závalem mohly nacházet i bloky motorů HL230.


Panorama části vrchu Bídnice s popisky pana Hrušky.
Panorama části vrchu Bídnice s popisky pana Hrušky.


Část panoramatické skládanky části vrchu Bídnice s popisky pana Hrušky.
Část panoramatické skládanky části vrchu Bídnice s popisky pana Hrušky.


Fotografie.


V archívu pana Hrušky je také několik desítek fotografií. Některé pořídil on sám, jiné získal od jejich majitelů jako podklad pro jeho články. Vybral jsem pouze několik pro ukázku – nebo spíše z určité nostalgie, protože zachycují místa, která znám ze svého dětství…


Vrchní část nádrží na pitnou vodu.
Vrchní část nádrží na pitnou vodu.


Pro dokreslení – totéž místo zhruba o 50 let později. Jen pohled je posunut více doprava než původní.
Pro dokreslení – totéž místo zhruba o 50 let později.
Jen pohled je posunut více doprava než původní.


Dnes již dávno zasypaná větrací šachta do podzemí Richard II.
Dnes již dávno zasypaná větrací šachta do podzemí Richard II.


Další (minimálně pro mne) dnes již historická fotografie. Cesta v místě bývalé lanové dráha později úzkokolejné železnice k areálu Richard I.
Další (minimálně pro mne) dnes již historická fotografie.
Cesta v místě bývalé lanové dráha později úzkokolejné železnice k areálu Richard I.


Pro dokreslení – pohled na přibližně totéž místo zhruba o 50 let později.
Pro dokreslení – pohled na přibližně totéž místo zhruba o 50 let později.


Fotografie, které se již dnes nedají pořídit…

Některé fotografie jsou již dnes vlastně unikáty, protože jsou na nich zachyceny objekty, které dnes již v okolí továrny Richard nenalezneme, popřípadě jsou někde pod vrstvou zeminy…


Z fotoarchívu Stanislava Hrušky. Dnes již neexistující jímka na vodu na vrchu Bídnice, na jejíž stěně jsou zřetelné otvory po projektilech.
Dnes již neexistující jímka na vodu na vrchu Bídnice, na jejíž stěně jsou zřetelné otvory po projektilech.


Z fotoarchívu Stanislava Hrušky. Detail stěny, na které jsou zřetelné otvory po projektilech.
Detail stěny, na které jsou zřetelné otvory po projektilech.


Ruiny doposud nespecifikované stavby na svahu před vrchem Bídnice.
Ruiny doposud nespecifikované stavby na svahu před vrchem Bídnice. .


Foto z natáčení dokumentárního filmu – Tajemství továrny Richard, kterého se Pan Hruška zúčastnil.Foto z natáčení dokumentárního filmu – Tajemství továrny Richard, kterého se Pan Hruška zúčastnil.
Foto z natáčení dokumentárního filmu – Tajemství továrny Richard, kterého se Pan Hruška zúčastnil.


Stěna smrti. Tento název má pan Hruška na některých mapách, které zachycují bývalou těžní stěnu pro těžbu cihlářských jílů – v tomto případě spraše. Nikde jsem zatím nedohledal, jestli zde byla provedena nějaká poprava. Nevím proč autor stěnu tak pojmenoval. Pro mě jako kluka z Litoměřic je toto místo spojeno s nostalgií klukovských lumpáren :– )
Stěna smrti.
Tento název má pan Hruška na některých mapách, které zachycují bývalou těžní stěnu pro těžbu cihlářských jílů
– v tomto případě spraše.
Nikde jsem zatím nedohledal, jestli zde byla provedena nějaká poprava.
Nevím ani důvod proč autor stěnu tak pojmenoval – snad, že je nad krematoriem a vzhledem by mohla připomínat popraviště – v dokumentech jsem však zatím nic takového zatím nenašel.
Pro mě jako kluka z Litoměřic je však toto místo spojeno s nostalgií klukovských lumpáren :– )


Dosud nedoceněné záběry…

Na závěr této stránky přidám místo, kterému se pan Hruška věnoval, a které dnes již dávno neexistuje, protože na jeho místě dnes stojí litoměřické sídliště Cihelna.
V jeho deníku se však mimo jiné píše, že: „V cihelně byly dva objekty, v nichž bydleli Rusové pracující v podzemí Richard (Francouzi, Holanďani, Jugoslávci). (pozn. v závorce uveden zdroj této informace ing. Fr. Tůma)“.


Stránka z deníku Stanislava Hrušky. Nákres s vyznačením části areálu litoměřické cihelny, kde jsou zakresleny budovy pro ubytování válečných zajatců.
Stránka z deníku Stanislava Hrušky.
Nákres s vyznačením části areálu litoměřické cihelny, kde jsou zakresleny budovy pro ubytování válečných zajatců.


Kresba ve vztahu k níže uvedeným fotografiím…
Kresba ve vztahu k níže uvedeným fotografiím…


Budovy litoměřické cihelny.
Budovy litoměřické cihelny.Budovy litoměřické cihelny.
Budovy litoměřické cihelny.Budovy litoměřické cihelny.
Budovy litoměřické cihelny.


Vnitřek jedné z budov v areálu cihelny. Fotografie zatím bez dalšího doplňujícího textu…Vnitřek jedné z budov v areálu cihelny. Fotografie zatím bez dalšího doplňujícího textu…
Vnitřek jedné z budov v areálu cihelny.
Fotografie zatím bez dalšího doplňujícího textu…


_____________­________________________­___


Na stránce použity informace nebo části dokumentů ze soukromého archívu pana Milana Hrušky
(z pozůstalosti po otci) – zveřejněno se souhlasem dědice.Líbila se Vám tato stránka?
Zvažte tedy prosím možnost přispět na tento projekt drobným finančním obnosem, můžete tak učinit zde:
Podpořte webové stránky TOVÁRNA RICHARD dobrovolným příspěvkem.


(02/22)


Naposledy upraveno 1. 2. 2022


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.