Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

Výroba v továrnách Richard I. - III.

Výroba v továrně Richard II.Mapa podzemní továrny Richard II. Autor mapy: Mgr. Tomáš Kos.
Mapa podzemní továrny Richard II.
Autor mapy: Mgr. Tomáš Kos.

Oproti Richardu I. byly stavební úpravy v podzemí Richard II. zahájeny později. Podle výnosu úřadu pro zbrojní dodávky Speerova ministerstva z 17. 5. 1944 byl objekt Richard II. přidělen firmě OSRAM Komandit – gesellschaft-allgemeine Elektricitäts, někdy užíváno zkráceně jako „Osramwerke“ se sídlem Berlin, O 17 Ehrenberg. Občas je používáno i jméno Kalkspat, což bylo pojmenování odnože koncernu Osram


Fotokopie originálního dokumentu. Meyer přijal dotazník vypracovaný Osram o výsledcích v následujících bodech: Do jaké míry přebírá vedení stavby? Co znamená kompletní dodávka na klíč? SS Führungstab B5 má primární dohled nad plánováním, provedením a zahájením výroby. K tomu je určen Bauleitung Richard II., která vykonává stavební práce, předají veškeré plány po dohodě s Fürhungsstabem. Jako podporu zavádí „Sudetenländische Bergau“ a společnost Osram. Přebírání dohledu nad Richardem II. – přípravy k rozšíření dolu, veškeré stavební práce včetně třídění, přípravu podlahy, základy, instalace podlah, šachet, případné úpravy štol, montáž veškerého potrubí (rozvody vzduchu, vody a plynu), stejně jako elektrické vedení a osvětlení. Pokud je hotova provozní připravenost, tak zahájit instalaci strojů. Dodávka, převoz, montáž strojů, jakož i uvedení do provozu je povinností Osram. Dopravní síly a dopravní prostředky pro tento účel budou poskytovány inženýry nebo SS. U hlavních energetických zdrojů (elektřina, plyn, stlačený vzduch a voda) se očekává funkčnost pro zahájení výroby. (Pozn. Překlad textu je pouze přibližný
Fotokopie originálního dokumentu.
Memorandum Richard II. z 7. června 1944.
Meyer přijal dotazník vypracovaný Osram o výsledcích v následujících bodech:
Do jaké míry přebírá vedení stavby? Co znamená kompletní dodávka na klíč?
SS Führungstab B5 má primární dohled nad plánováním, provedením a zahájením výroby. K tomu je určen, Bauleitung Richard II., která vykonává stavební práce, předají veškeré plány po dohodě s Fürhungsstabem. Jako podporu zavádí „Sudetenländische Bergau“ a společnost Osram.
Přebírání dohledu nad Richardem II. – přípravy k rozšíření dolu, veškeré stavební práce včetně třídění, přípravu podlahy, základy, instalace podlah, šachet, případné úpravy štol, montáž veškerého potrubí (rozvody vzduchu, vody a plynu), stejně jako elektrické vedení a osvětlení.
Pokud je hotova provozní připravenost, tak zahájit instalaci strojů.
Dodávka, převoz, montáž strojů, jakož i uvedení do provozu je povinností Osram.
Dopravní síly a dopravní prostředky pro tento účel budou poskytovány inženýry nebo SS.
U hlavních energetických zdrojů (elektřina, plyn, stlačený vzduch a voda) se očekává funkčnost pro zahájení výroby.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný).


Fotokopie originálního dokumentu. Informace od Dr. Köhlera z Berlína Meyerovi z 16. června 1944. Köhler sděluje, že požadovaná prostorová uspořádání (plány) byly právě dokončeny a odjedou zítra kurýrem, protože mají pouze půdorys 1:1000 (viz i poznámka o prvotním rozdělení níže). Oficiální důlní úřad ve Freibergu výslovně naznačuje, že měření je hrubé a z velké části jde o částečný odhad. Nákres inženýrských sítí (potrubí) je nezávazný (vytvořen) také dle odhadu, jelikož neměli v ruce plán inženýrských rozvodů. Pokud obdrží plán průzkumu 1:100, bude vše velmi rychle zpracováno. Dr. Gaertner dorazí ve středu příštího týdne a promluví si s vámi o problémech. Účelem schůzky je také otázka dodávek plynu. Prosím o obstarání ubytování pro Dr. Gaertnera – v noci ze středy na čtvrtek a pátek. Dále navrhuje používat označení „Kalspat Richard Höring K.G.“, které by vyloučilo poštovní záměnu s „Josef Höring Betonwerk Leitmeritz“. (Pozn. Překlad textu je pouze přibližný
Fotokopie originálního dokumentu.
Informace od Dr. Köhlera z Berlína Meyerovi z 16. června 1944.
Köhler sděluje, že požadovaná prostorová uspořádání (plány) byly právě dokončeny a odjedou zítra kurýrem, protože mají pouze půdorys 1:1000 (viz i poznámka o prvotním rozdělení níže).
Oficiální důlní úřad ve Freibergu výslovně naznačuje, že měření je hrubé a z velké části jde o částečný odhad. Nákres inženýrských sítí (potrubí) je nezávazný (vytvořen) také dle odhadu, jelikož neměli v ruce plán inženýrských rozvodů.
Pokud obdrží plán průzkumu 1:100, bude vše velmi rychle zpracováno.
Dr. Gaertner dorazí ve středu příštího týdne a promluví si s vámi o problémech.
Účelem schůzky je také otázka dodávek plynu.
Prosím o obstarání ubytování pro Dr. Gaertnera – v noci ze středy na čtvrtek a pátek.
Dále navrhuje používat označení „Kalspat Richard Höring K.G.“, které by vyloučilo poštovní záměnu s „Josef Höring Betonwerk Leitmeritz“.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný).


Pro výrobu v této části továrny mělo být v podzemí a na povrchu upraveno 15 000 m² prostor. Firma Osram plánovala do připravovaných prostor přesunout svůj provoz na zpracování wolframových a molybdenových drátů. Další výrobou fy Osram byly elektronkové lampy.
Některé prostory však firma Osram neplánovala vůbec využívat, a proto byly přidělovány jiným firmám.

Ing. Erich Knie, zaměstnaný u firmy Mineralöl Baugesellschaft na Richardu, udal ve své výpovědi v roce 1946, že Richard II. byl určen pro německou firmu Osram, která tu měla zavést výrobu telefonních a spojovacích přístrojů.

Předpokládalo se, že stavební práce budou dokončeny v lednu roku 1945 a v únoru téhož roku bude zahájena výroba.
V červnu roku 1944 přesídlil do Litoměřic zástupce fy Osram, který pracoval jako spojovací úředník mezi vedoucími orgány.

Vedoucí pracovníci Osram prováděli časté inspekce v prostoru Richard II. a firma několikrát intervenovala na nejrůznějších místech (od Litoměřického Führungstabu B/5 až po ministerstvo pro zbrojní výrobu a snažila se o uspíšení výstavby).
Poslední termín stavebních úprav byl přesunut na červenec roku 1945.

Aby se výstavba podzemních prostor pro Osram urychlila, včlenil Führungstab B/5 celou výstavbu Richard II. do podřízení závodům „Reichswerke Herman Göring“.

Přichází rozkaz, že stavební štáb firmy Herman Göring obratem zasílá sdělení, že Führungstab má zvýšený dohled managementem Reichswerke „Hermann-Göring', úřad prof. Rimpela, Berlín C2, Klosterstrasse 80/82, Telefon 51 00 17, který převzal stavbu Richard II. Jako stavbyvedoucího určil Rimpel prof. Pedringa, jehož primárním úkolem, bylo usměrňovat a urychlovat stavební práce.


Fotokopie originálního dokumentu. Kraft seznamuje komisi s tím, že Führungstab od 6. dne měsíce má zvýšený dohled managementem Reichswerke „Hermann-Göring', úřad prof. Rimpela, Berlín C2, Klosterstrasse 80/82, Telefon 51 00 17, který převzal stavbu Richard II. Jako stavbyvedoucího určil Rimpel prof. Pedringa. Plánování a zřízení kvót atd. zůstává Jul. Schmittovi. Kompetence (dohled) staveb Richard II. a Richard bude detailně stanovena mezi úřadem Rimpela a lidí ve vedení Richardu  – Volka. Lösewitz, který dříve pracoval pro Richard, zajišťuje řízení stavby Richard II. Kraft děkuje Lösewitzovi za obětavou činnost. Kraftovi budou předány plány Richardu II. (Výkresy R II 002, Richard II 022–032). Setkání stavbyvedoucích Richardu a Richardu II., pánů Volka, Bakendorfa, Pedringa a dalších – k dispozici bude nejvíce 5 tis. vězňů, z toho 800 do dolu Richard II. (Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.
Fotokopie originálního dokumentu.
Kraft seznamuje komisi s tím, že Führungstab od 6. dne měsíce má zvýšený dohled managementem Reichswerke „Hermann-Göring', úřad prof. Rimpela, Berlín C2, Klosterstrasse 80/82, Telefon 51 00 17, který převzal stavbu Richard II.
Jako stavbyvedoucího určil Rimpel prof. Pedringa.
Plánování a zřízení kvót atd. zůstává Jul. Schmittovi. Kompetence (dohled) staveb Richard II. a Richard bude detailně stanovena mezi úřadem Rimpela a lidí ve vedení Richardu  – Volka. Lösewitz, který dříve pracoval pro Richard, zajišťuje řízení stavby Richard II. Kraft děkuje Lösewitzovi za obětavou činnost.
Kraftovi budou předány plány Richardu II. (Výkresy R II 002, Richard II 022–032).
Setkání stavbyvedoucích Richardu a Richardu II., pánů Volka, Bakendorfa, Pedringa a dalších – k dispozici bude nejvíce 5 tis. vězňů, z toho 800 do dolu Richard II.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný).


Firma Osram započala s dovozem strojů a věnovala pozornost úpravě výrobních hal v podzemí.
Pro plánovanou výrobu měli být přiděleni vězňové. Jednalo se o 400 až 600 žen a několik set mužů.
Firma Osram vybrala v koncentračním táboře Flosenbürg celkem 140 vězňů, kteří byli převezeni do závodu Osram v městě Niederoderwitz, kde se zaučovali výrobě. Těchto 140 vězňů bylo v únoru roku 1945 převezeno do Litoměřic. Avšak vzhledem k tomu, že výroba fy Osram ještě nebyla zahájena, pracovali jako pomocní dělníci v podzemí, na stavbě čerpací stanice u řeky Labe a jinde.


Fotokopie originálního dokumentu. Memorandum z 24. 1.1945 – hledání dalších pracovníků pro „Niederoderwitz“ a Richard II.
Fotokopie originálního dokumentu.
Memorandum z 24. 1. 1945 – hledání dalších pracovníků pro „Niederoderwitz“ a Richard II.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný).


Fotokopie originálního dokumentu. List firmy Osram z 8. 11. 1944 – vězni pro Richard II. Předběžné součty pro zaškolení vězňů v pomocných pracích jsou nyní tak daleko, že žádají o zajištění následujících počtů vězňů: 140 mužů k 29. 11. 1944 140 mužů k 8. 1. 1945 120 žen k 8. 2. 1945. Po zacvičení budou převedeni bezprostředně pod Richard II. na ruční práce. O zbývajících 120 mužů a 230 žen požádáme, jakmile budou zařízení v Richardu II. dokončena. Očekáváme, že to bude v průběhu března roku 1945. Půjde spíše o zaškolení než o okamžité použití v Richardu II. Současně Osram žádá přihlédnout k počtu stráží pro ženy v mezidobí, kdy budou odborně zaškoleny. (Pozn. Překlad textu je pouze přibližný
Fotokopie originálního dokumentu.
List firmy Osram z 8. 11. 1944 – vězni pro Richard II.
Předběžné součty pro zaškolení vězňů v pomocných pracích jsou nyní tak daleko, že žádají o zajištění následujících počtů vězňů:
140 mužů k 29. 11. 1944
140 mužů k 8. 1. 1945
120 žen k 8. 2. 1945.
Po zacvičení budou převedeni bezprostředně pod Richard II. na ruční práce.
O zbývajících 120 mužů a 230 žen požádáme, jakmile budou zařízení v Richardu II. dokončena.
Očekáváme, že to bude v průběhu března roku 1945. Půjde spíše o zaškolení než o okamžité použití v Richardu II. Současně Osram žádá přihlédnout k počtu stráží pro ženy v mezidobí, kdy budou odborně zaškoleny.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný).


Fotokopie originálního dokumentu.Fotokopie originálního dokumentu.
Fotokopie originálního dokumentu.
Jaké ubytování je zajištěno?
K zaměstnání jsou tito vězni žijící v táborech jako obvykle.
Osram by v případě zaměstnávání vězňů vyžadoval asi 600 mužů a k tomu 300 stálých zaměstnanců, z toho asi 100 zaměstnanců.
Síly jako ženy jsou nežádoucí, pokud jde o bytovou otázku, jen minimální počet 40.
Personál SS bude hledat pro své ubytování soukromé pokoje.
Kdo jmenuje společnost pro zřízení, včetně pozice pracovníků jako instalatéry, elektrikáře atd.?
Výrobní zařízení a kancelářské potřeby přebírá Osram.
Vytvoření vozového parku.
Je třeba vyjasnit zvláštní otázky jako je přeprava vodíkových láhví z Ústí nad Labem do Richardu II.
Musí být zvlášť vytvořena pozice pro alarm, molybdenové buchary (rekuperace apod.)
Šířka vstupní štoly dopraví transport 4×4 m.
Osram musí co nejdříve zjistit přesné informace pro přesné plánování, z něhož se vychází v novém plánu 1:100.
Bez ohledu na to bude Osram provádět plánování rozdělení jednotlivých místností.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný).

_____________­________________________­___


Část podzemního objektu s názvem Richard II. byla stavebně dokončena.
Doposud však není přesvědčivě zodpovězena zásadní otázka:

Byla nebo nebyla zahájena výroba v podzemí Richard II. ?

Existují dvě skupiny lidí, kteří zastávají odlišné názory o zahájení výroby v Richardu II.


Zastánci první skupiny jsou přesvědčeni o tom, že výroba neprobíhala.
Tyto informace však původně vychází z nedostatku informací a prakticky jediného zdroje.

Pomyslná informační nit se vedla následovně:

 • výslech ing. Knie ohledně firmy Osram
 • znalecký posudek, jenž z této informace vycházel…
 • publikace od Marie Trhlínové (pozn.1)
 • neexistující jiné podkladové materiály
 • lidé, kteří z jiných, než shora uvedených, zdrojů nečerpají.

(pozn.1) Státní bezpečnost si nechala v roce v roce 1971 paní Křížkovou (tehdy pracovnicí památníku Terezín) zpracovat znalecký posudek ke KT Litoměřice a podzemní výrobě. Lze se jen dohadovat o smyslu (významu) tohoto posudku, protože v této době již měla StB k dispozici řadu výslechů jak bývalých vězňů, tak v rámci uvolňování mezinárodního napětí v 60. letech i výslechy např. zaměstnanců a jiných osob, které se podíleli na výrobě v uvedených prostorách.
Ze shora uvedených důvodů byl závěr StB, který vycházel z mnohem širších možností a analyzováním více informačních zdrojů o výrobě jiný, než je závěr znaleckého posudku, resp. shora uvedených materiálů.

Ing. Knie uvedl, že v prostorách Richardu II. se připravovala výroba telefonních a spojovacích přístrojů, ale výroba ještě nezačala. Výpověď Ing. Knie byla šetřením StB vyvrácena jako nepravdivá, protože již v červnu roku 1944 je celý Richard II. rozdělen do jednotlivých úseků. Největší z nich je úsek pro výrobu molybdenu a wolframu; kromě toho je zde úsek, kde mohla být prováděna výroba nebo výzkum důležitých vojenských součástek pod názvem Getewent.


Opak tvrdí druhá skupina, která říká:


Výroba probíhala, avšak pouze v omezeném výrobním režimu, přičemž k plánovanému rozsahu výroby nikdy nedošlo.

(pozn.) Jde také o to, co se rozumí výrobou.
V okamžiku, kdy jsou již prostory přiděleny konkrétní firmě = je známo, která firma kde bude, tak uvedený okamžik se bere za zahájení výroby. Nikoliv to, že podzemí již opustily první výrobky. Přidělování prostor firem bylo prováděno až v úplném závěru stavebních úprav.

Některé prostory již byly přiděleny konkrétním firmám, byly známy jednotlivé stroje, jejich požadavky na elektrickou kapacitu a požadavky na další suroviny (např. voda, pára, stlačený vzduch a vakuum, technické plyny jako vodík, dusík, formovací plyn, kondenzát).
Na rozdíl od Richardu I. vedla specifika „malovýroby“ k tomu, že se nedochovaly jednotlivé produkční listy, případně byla výroba utajená. Právě tato neexistence výrobních listin vedla první skupinu k tvrzení, že zde žádná výroba dosud nebyla.

Na technologických mapách Richardu II. se však vyskytují i další firmy než Osram, o níž se většinou píše v souvislosti s přidělením prostor. Popis na mapách není podle názvu firem, ale podle jakéhosi naznačovaného druhu výroby – redukce, wolfram a molybden zařízení, f-drát zařízení, kovové stavební nářadí, pokusná laboratoř, operativní vybavení; kromě uvedeného jsou v prostorách Richardu II. uvedeny záchody, odpočinková místnost a řídící/správní prostory. Podle výpovědí svědků probíhaly v Richardu II. firmou Getewent přísně utajené chemické pokusy. Tyto měly být později přesunuty do prostor Richardu III. Podle rozpisu na technologických mapách by se mohlo jednat o laboratorní prostory.

Obsazení jednotlivých místností (sálů a štol) bylo určeno následovně:
(v popisu je ponecháno pořadí dle tabulky pro kapacitu přívodu elektrické energie ze 7. 12. 1944):

 • největší rozsah výroby byl pro wolframové a molybdenové zařízení – místnosti č. 38, 41, 40, 39, 38, 31, 1, 26, 27, 28, 29 a 30. Ne u všech měla výroba obsadit celou štolu, mnohdy pouze přiléhající část
 • následovala místa pro správu a vedení, které měly být ve štolách č. 38, 43, 36, 1 až 4, 33, 32
 • výroba trubičkových „F-drátů“ byla ve štolách č. 22, 21, 16, 17, 18, 19, 20 a 15
 • pro železné stavební nářadí byly určeny prostory č. 8, 13, 9, 12 a 11
 • redukce byly vyráběny ve štolách č. 42, 38 a 35
 • laboratoře byly umístěny v prostorách štol č. 5, 6 a 7
 • zásobovacími prostorami byly štoly č. 33, 25, 24 a 8
 • místnost pro odpočinek byla ve štole č. 43
 • záchody poté měly být v prostorách štol č. 37, 23, 14, 10 a 4

  Pokud byly některé prostory dobudovány, došlo k jejich přidělení konkrétním firmám, jež následně zahájily výrobu. Lze však uvést, že vlastní „masivní“ výroba firmy Osram, jež stála na počátku budování Richardu II., zahájena nebyla.

  Jednalo se o složitější technologii a plné „rozjetí“ výroby bylo ke konci války problematické.

  U jiných firem, kterým byly přiděleny prostory, však toto tvrdit nelze.

  V Richardu II. nebyla plánovaná výroba tak rozsáhlá jako v Richardu I. Jednalo se o několik lokálních místností (kanceláří a menších prostor).

  Rovněž se nejednalo o „těžkou strojní výrobu“ jako v Richardu I., ale jen o „drobné“, případně speciální nebo výzkumné produkty.

  Není-li s konkrétní prostorou spojena žádná firma, výroba nebyla v tomto konkrétním místě zahájena.

  Informace k tomuto názoru pocházejí:

 • výslechy bývalých vězňů nebo zaměstnanců…
 • služební záznamy příslušníků StB…
 • závěrečné zprávy o Richardu zpracované StB.

  V dokumentech bylo nalezeno několik technických zmínek, avšak ani z těch nelze zaručeně vyčíst zahájení výroby …

(pozn.) V jednom z dokumentů se mimo jiné píše: Problém s prašností při výrobě v R II; prach se dostává do prostor z R III a proto je do dalších prostor nutné zřídit samostatný vstup (vadila-li prašnost při výrobě, pak výroba v Richardu II. již musela probíhat…)


Prvotní (předběžné) rozdělení prostor Richardu II. na plánu z 16. 6. 1944.
Prvotní (předběžné) rozdělení prostor Richardu II. na plánu z 16. 6. 1944.


Původní plán technologie v Richardu II.Původní plán technologie v Richardu II. (zdroj mapy – Archiv Památníku Terezín.) Mapa je přechovávána v archivu Památníku Terezín.
Původní plány technologie v Richardu II.


Fotokopie originálního dokumentu. Směnný provoz Richard II. – dopis informuje, že kromě výroby „drátů“ dochází k posunu chemického oddělení dle plánu a část výroby drátů bude přesunuta do Drážďan pod názvem „Richard II.“. Realizace celého projektu je v rukou SS, včetně zajištění dodávek energií (plyn, elektřina, voda). Konečné úpravy dolu (rozšíření prostor, vyčištění a sanace tunelů, vyrovnání úrovňových rozdílů) by měly být připraveny tak, že vlastní produkce může být zahájena v roce 1945 – první fáze od 1. ledna, 2. fáze od 15. ledna, 3. fáze od 1. února 1945. (Pozn. Překlad textu je pouze přibližný
Fotokopie originálního dokumentu.
Směnný provoz Richard II. – dopis informuje, že kromě výroby „drátů“ dochází k posunu chemického oddělení dle plánu a část výroby drátů bude přesunuta do Drážďan pod názvem „Richard II.“.
Realizace celého projektu je v rukou SS, včetně zajištění dodávek energií (plyn, elektřina, voda). Konečné úpravy dolu (rozšíření prostor, vyčištění a sanace tunelů, vyrovnání úrovňových rozdílů) by měly být připraveny tak, že vlastní produkce může být zahájena v roce 1945 – první fáze od 1. ledna, 2. fáze od 15. ledna, 3. fáze od 1. února 1945.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný)


Fotokopie originálního dokumentu. Ve štolách č. 13 – 22 je k 15. březnu 1945 připravena k nastěhování výroba středně jemného materiálu – „F-drát“. Na začátku štoly č. 2, určené pro výrobu měděných předzesilovačů, není příprava tak daleko. Problémy jsou s keramickou vyzdívkou šachty č. 1, kdy vyzděné stěny toto nemohou vydržet. Proto bylo vybráno dřevěné vyztužení s impregnací. Výztuž šachty může být hotova do 15. 3. 1945. Rozpočet pro zpevnění podlahy tvrdým asfaltem není k dispozici. Je zvažováno použití „keramchemie“ a provedení ochrany betonu Kerasolitem, slínkem. Galerie bude rozšířena a hlušina odvezena štolou č. 5. Tyto práce by mohly být rovněž hotovy do 15. 3. 1945. Instalují se nouzové uvolňovače napětí (jističe) do štoly č. 42, 43, 37 – provede firma Klotz-Bau, která ale dosud pracuje v Richardu I., musí zrychlit práci. Höpcke žádá nové měření profilu a sklonu stěny v cca 2 m výšky, nejprve ve štole č. 13 – 22 a poté ve zbývajících štolách. (Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.
Fotokopie originálního dokumentu.
Ve štolách 13 – 22 je k 15. březnu 1945 připravena k nastěhování výroba středně jemného materiálu – „F-drát“.
(pozn.) Originální popis „F-Draht Herstellung“ je zkratkou pro Fülldraht a jedná se o zvláštní trubičkový či plnitelný druh drátu. Byl vynalezen firmou Böhler Uddeholm (Vídeň) teprve v roce 1927 a jednalo se o průlom v technologii svařování. Po připojení Rakouska k Německu byla firma Böhler zapojena do německé válečné výroby (vyráběla např. hlavně za studena). Během války mohl být používán i název Wertich-Eisen-und Stahlwerke AG. Zda-li však kromě výroby drátu v Richardu II. zde působila přímo uvedená firma, nebylo spolehlivě zjištěno.
¬–
Na začátku štoly č. 2, určené pro výrobu měděných předzesilovačů, není příprava tak daleko.
Problémy jsou s keramickou vyzdívkou šachty č. 1, kdy vyzděné stěny toto nemohou vydržet. Proto bylo vybráno dřevěné vyztužení s impregnací. Výztuž šachty může být hotova do 15. 3. 1945.
Rozpočet pro zpevnění podlahy tvrdým asfaltem není k dispozici. Je zvažováno použití „keramchemie“ a provedení ochrany betonu Kerasolitem, slínkem.
Galerie bude rozšířena a hlušina odvezena štolou č. 5. Tyto práce by mohly být rovněž hotovy do 15. 3. 1945.
Instalují se nouzové uvolňovače napětí (jističe) do štoly č. 42, 43, 37 – provede firma Klotz-Bau, která ale dosud pracuje v Richardu I., musí zrychlit práci.
Höpcke žádá nové měření profilu a sklonu stěny v cca 2 m výšky, nejprve ve štole 13 – 22 a poté ve zbývajících štolách.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)


Fotokopie originálního dokumentu. Posun ve výstavbě Richard II. Posun ve výstavbě Richard II. Vedení stavby mělo provést stavbu plánování – stavbu „na klíč“. Tato stavební zakázka je pro Osram Berlín. Je potřeba provést následující úpravy. U stavebních projektů se dává přednost pevnému plánování. Dodávky stavebnin, dřeva a paliva musí být z globální stavební kvóty prioritou. Pro případ regulace dodávek pro strojní zařízení a barevné kovy se podívejte na dekret (g) 4540–1000/44 z 15. 4. 1944. Vedení SS (4949) hrozí soudem v případě včasného nedokončení stavby nebo nenavržení jiného řešení. Dále je odkaz na vyhlášku o financování a účetnictví. Podepsán říšský ministr pro vyzbrojování a válečnou výrobu – Tischer.
Fotokopie originálního dokumentu.
Posun ve výstavbě Richard II.
Vedení stavby mělo provést stavbu plánování – stavbu „na klíč“. Tato stavební zakázka je pro Osram Berlín.
Je potřeba provést následující úpravy.
U stavebních projektů se dává přednost pevnému plánování.
Dodávky stavebnin, dřeva a paliva musí být z globální stavební kvóty prioritou.
Pro případ regulace dodávek pro strojní zařízení a barevné kovy se podívejte na dekret (g) 4540–1000/44 z 15. 4. 1944.
Vedení SS (4949) hrozí soudem v případě včasného nedokončení stavby nebo nenavržení jiného řešení.
Dále je odkaz na vyhlášku o financování a účetnictví.
Podepsán říšský ministr pro vyzbrojování a válečnou výrobu – Tischer.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)


Nově překreslená původní mapa technologie umístěné v podzemí Richard II.Nově překreslená původní mapa technologie umístěné v podzemí Richard II.
Nově překreslená původní mapa technologie umístěné v podzemí Richard II.Nově překreslená původní mapa technologie umístěné v podzemí Richard II.
Nově překreslená původní mapa technologie umístěné v podzemí Richard II.
U rozkreslené technologie musí být brána v úvahu skutečnost, že oproti plánům mohlo dojít k dílčím změnám v budování či instalace technologie.
Autor překreslené mapy: Mgr. Tomáš Kos.


Fotokopie originálního dokumentu. Plánovaná kanalizace v Richardu II. Podle v současné době plánovaných pracovních míst je potřeba položit instalace v hlavní podkladové vrstvě: toalety ve štole č. 43 – (6 mužských zaměstnanců + 1 ženská zaměstnankyně + 8 německých pracovníků + 37 mužských vězňů + 4 ženské vězenkyně). Vzhledem k tomu, že naproti toaletám je umývárna a šatna, je vhodné stanovit sociální zařízení pro všechny osoby. Následuje rozpis toalet v jednotlivých štolách…
Toalety v podzemí Richard II. Autor překreslené mapy: Mgr. Tomáš Kos.
Fotokopie originálního dokumentu a výřezy z nově překreslené původní mapy vybavení továrny Richard II
Plánovaná kanalizace v Richardu II. Podle v současné době plánovaných pracovních míst je potřeba položit instalace v hlavní podkladové vrstvě: toalety ve štole č. 43 – (6 mužských zaměstnanců + 1 ženská zaměstnankyně + 8 německých pracovníků + 37 mužských vězňů + 4 ženské vězenkyně). Vzhledem k tomu, že naproti toaletám je umývárna a šatna, je vhodné stanovit sociální zařízení pro všechny osoby.
Následuje rozpis toalet v jednotlivých štolách…
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)

_____________­________________________­__


Mimo jiné použity informace nebo části dokumentů ze sbírkových fondů, které zpřístupnil:


Poděkování.

Chtěl bych poděkovat panu Mgr. Tomáši Kosovi
za jeho velkou zásluhu na získání mnoha nových informací (nejen) na této stránce a za zpracovaní unikátní mapy továrny Richard.Líbila se Vám tato stránka?
Zvažte tedy prosím možnost přispět na tento projekt drobným finančním obnosem, můžete tak učinit zde:
Podpořte webové stránky TOVÁRNA RICHARD dobrovolnou platbou.o(08/14)


Naposledy upraveno 14. 8. 2014


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.