Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 1. 10. 2019

Vyhledávání

Vchody do podzemí

Richard I  – vchody „A-D“

Letecká fotografie, na níž jsou přibližně vyznačeny jednotlivé vchody do podzemí. Foto: Hynek Gazsi.
Letecká fotografie, na níž jsou přibližně vyznačeny jednotlivé vchody do podzemí.


Jak již bylo uvedeno na úvodní stránce, pod vrchem Bídnice se před válkou nacházela tři od sebe oddělená důlní díla. Na této stránce bych se chtěl věnovat vchodům do největšího dolu, kterým byl Richard I. Vápencový důl vlastnila litoměřická firma A. G. Kalk-und Ziegelwerke Leitmeritz, která byla založena pravděpodobně roku 1908.

Důl Richard I měl původně dvě hlavní štoly, které se uvnitř podzemí rozcházely na další celkem čtyři hlavní větve (pro přehlednější vysvětlení je níže připojen výřez ze staré mapy dolu Richard I). Porovnáním starých a válečných map si můžeme udělat obrázek o tom, v jakém rozsahu došlo ke změnám v umístění vchodů.

Nejmarkantnější rozdíl je znatelný právě u Richardu I. Bylo odstraněno poměrně nízké nadloží v délce přibližně 150 m, přičemž ve svahu u nového vchodu CD vznikl stávající terénní zářez. Teprve v místech, kde se svah začíná strměji zdvíhat, byly vybudovány nové portály.


Výřez z původní (předválečné) mapy, na které jsou zakresleny původní vchody a štoly vápencového dolu.
Výřez z původní (předválečné) mapy, na které jsou zakresleny původní vchody a štoly vápencového dolu.

Richard I – vchod A/B

Richard I – vchod A/B, který zpřístupňoval dnes tajemstvím zahalenou levou část dolu Richard I (v 70. letech minulého století byl odstřelen a v 90. letech zavezen navážkou ze stavby mrazíren). Fotografie tohoto vchodu jsem neměl možnost nikdy spatřit a o jeho vzhledu se můžeme jenom dohadovat. Jisté je, že při válečných úpravách byl vstupní portál „ukryt“ za budovou kotelny a nad štolou „A“ se nacházela budova Fuhrüngstabu SS, odkud podle neověřených informací vedlo do podzemí samostatné schodiště. Do každé štoly ústila kolej železnice od rozchodu 600 mm.

Zde si můžete přečíst popis o hledání a nálezu vchodu A/B v 80. letech

A nebo popis průzkumu levé části dolu Richard I pomocí vrtu (vrt Československé televize)


Jeden z mála existujících pohledů na část portálu bývalého vchodu A/B do levé části podzemí.Jeden z mála existujících pohledů na část portálu bývalého vchodu A/B do levé části podzemí.
Jeden z mála existujících pohledů na část portálu bývalého vchodu A/B do levé části podzemí.
Fotografie portálu jako celku se mi nepodařilo získat nebo vůbec spatřit, pokud vůbec existují…


Letecký pohled na přibližné umístění vchodů do továrny Richard I. Foto: Hynek Gazsi.
Letecký pohled na přibližné umístění vchodů do továrny Richard I.


Richard I – vchod C/D

Odbagrováním nízkého nadloží vznikl před vchodem terénní zářez a nový portál byl vystavěn u rozdvojení původní štoly II. Přestože v případě vchodu C/D již existují fotografie, do dnešního dne není zcela jasné, jak tento vchod vypadal v letech 1944–1945 (na konci této stránky naleznete odkaz na stránku o nejasnostech okolo vzhledu vchodu CD). Budeme-li vycházet z dostupné mapy, pak se dá předpokládat, že do podzemí měly vstupovat zdvojené koleje o rozchodu 600 mm (nejsem si zcela jist, jak to bylo v případě chodby C). Portály obou štol AB a CD měla po dostavbě uzavírat železobetonová do boku posuvná vrata. K tomuto stavebnímu záměru však nikdy nedošlo. Po skončení války bylo podzemí postupně vyklizeno a v roce 1947 byla obnovena těžba vápence. Přibližně v roce 1959 byl vybudován stávající portál. Více již následující fotografie.


Výřez z původní (předválečné) mapy na které jsou zakresleny původní vchody a štoly vápencového dolu.
Výřez z původní (předválečné) mapy, na které jsou zakresleny původní vchody a štoly vápencového dolu.


Výřez pro porovnání změn vstupních štol s předválečnou mapou. Výřez mapy z roku 1944, na které jsou znázorněny vchody továrny Richard I v roce 1944.
A pro porovnání s předcházející mapou.
Výřez mapy z roku 1944, na které jsou znázorněny vchody továrny Richard I.


Letecký pohled na portál C/D – Richard I. Foto: Hynek Gazsi.
Letecký pohled na portál C/D – Richard I.Richard I – vchod do podzemí.
Richard I (vchod D napravo a starý vchod C nalevo)
foto: archiv Památníku Terezín.


Pohled na nově vybetonovaný portál v roce 1960. Foto: Bohumil Červený, 1960. Fotoarchiv České geologické služby.
Pohled na nově vybetonovaný portál v roce 1960.
Foto: Bohumil Červený, 1960.
Fotoarchiv České geologické služby.


Orientační nákres vzhledu vstupního portálu C/D. Na nákresech je znázorněna pouze poválečná úprava – vybetonování. Pro lepší přehlednost není zakreslena okolní zemina.

Orientační nákres vzhledu vstupního portálu C/D. Na nákresech je znázorněna pouze poválečná úprava – vybetonování. Pro lepší přehlednost není zakreslena okolní zemina.Orientační nákres vzhledu vstupního portálu C/D. Na nákresech je znázorněna pouze poválečná úprava – vybetonování. Pro lepší přehlednost není zakreslena okolní zemina.
Orientační nákres vzhledu vstupního portálu C/D.
Na nákresech je znázorněna pouze poválečná úprava – vybetonování.
Pro lepší přehlednost není zakreslena okolní zemina.


Vchod C/D foto přibližně z roku 1965.

Vchod C/D. Datum pořízení fotografie nezjištěno. Foto: archiv Miloslav Šerks.
Poválečný vchod C/D do podzemí Richard I.


Současný pohled na vchod C/D – Richard I.
Současný pohled na vchod C/D – Richard I.
Rok 2006.


Na závěr shrnutí. Neexistují žádné dobové fotografie vchodů A/B a pravděpodobně ani C/D (existují-li, tak já jsem je nikdy nespatřil a ani o nich nic nezaslechl.).
Existující fotografie, které jsou součástí této stránky, nepřináší odpověď na tak jednoduchou otázku: Jak vlastně vypadal válečný vchod C/D do podzemní továrny Richard I?


Přivítám jakoukoliv informaci na toto téma…


Naposledy upraveno 3. 4. 2013


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.