Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 1. 12. 2019

Vyhledávání

Vchody do podzemí

Kde je (byl) vchod E?(Ne)existující vchod E


Vchod E do podzemní továrny Richard. Na několika stránkách jsem již tuto „nejasnost“ zmiňoval a částečně rozebíral. Ale protože opakování je matka moudrosti, shrnu problematiku chybějícího vchodu E ještě jednou. Na všech dostupných mapách, kde je zakresleno celé podzemí továren Richard, jsou kromě číslování chodeb uvedeny i písmenem označené všechny vchody do podzemí.

A to jsou:

Vchod A/B a C/D – (lokalita Richard I),

Vchod F – (lokalita Richard II),

Vchod G – (lokalita Richard III),


Jak již nápis na začátku této stránky napovídá, na žádné běžně dostupné mapě není nikde žádné označení vchodu písmenem E.

Touto otázkou jsem se dlouhou dobu zabýval já i další kolegové. Až jednou, při hledání něčeho úplně odlišného se podařilo najít ve složkách Bundesarchivu další, pro nás velice cenný úlovek. Jedná se o jakousi podobu katastrální mapy z 30. 7. 1944, na které jsou zakresleny hned dva (plánované vchody E). „Záhada“ neexistujícího vchodu je tedy vyřešena.

Nicméně nebyl bych to já, a moje (asi) úchylka, abych si neposteskl otázkou – proč tento (tyto) vchody nejsou naznačeny na oficiálních mapách, kterých existuje hned několik a jsou datovány 7. 8. 1944, 9. 11. 1944 a 20. 11. 1944. Na všech těchto mapách bych tedy předpokládal, že bude tento vchod zakreslen alespoň v náznaku – jenomže není.

Ostatně ani letecké snímkování z roku 1945 nenapovídám tomu, že by v se v těch místech něco zvláštního nacházelo.

Tak nebo tak „ztracený“ vchod E je konečně na světě…


Popisek mapy (ze dne 30. 7. 1994) patří k mapě se zákresem plánovaných vchodů – včetně vchodu E.
Popisky z další mapy (20. 11. 1944) na této mapě však vchod E není označen.Popisky z další mapy (7. 8. 1944) na této mapě však vchod E není označen.
Několik popisků z oficiálních map k továrně Richard.
První (ze dne 30. 7. 1994) patří k mapě se zákresem plánovaných vchodů – včetně vchodu E.
Dvě spodní fotografie zachycují popisky z dalších map (20. 11. 1944 a 7. 8. 1944).
Na těchto mapách však vchod E není označen.


A zde je vysvětlení kde se měl nacházet vchod E. Aby to bylo trochu zamotanější, jsou na mapě navrhována dvě místa, kde měl být vchod vybudován (označeno číslem 2 a 3).
A zde je vysvětlení kde se měl nacházet vchod E.
Aby to bylo trochu zamotanější, jsou na mapě navrhována dvě místa, kde měl být vchod vybudován (označeno číslem 2 a 3).


Letecký snímek okolí kde se měl nacházet vchod E. V oblasti se nenachází „nic podezřelého“(Vybraná oblast je zvýrazněna světlejší barvou).
Letecký snímek okolí kde se měl nacházet vchod E.
Ve vybrané oblasti se nenachází „nic podezřelého“
(Vybraná oblast je zvýrazněna světlejší barvou ).
Naposledy upraveno 1. 1. 2017


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.