Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 3. 10. 2020

Vyhledávání

Vchody do podzemí

Kde je (byl) vchod E?(Ne)existující vchod E


Vchod E do podzemní továrny Richard. Na několika stránkách jsem již tuto „nejasnost“ zmiňoval a částečně rozebíral. Ale protože opakování je matka moudrosti, shrnu problematiku chybějícího vchodu E ještě jednou. Na všech dostupných mapách, kde je zakresleno celé podzemí továren Richard, jsou kromě číslování chodeb uvedeny i písmenem označené všechny vchody do podzemí.

Jedná se o tyto vchody:

Vchod A/B a C/D – (lokalita Richard I),

Vchod F – (lokalita Richard II),

Vchod G – (lokalita Richard III),


Jak již nápis na začátku této stránky napovídá, na žádné běžně dostupné mapě není nikde žádné označení vchodu písmenem E.

Touto otázkou jsem se dlouhou dobu zabýval já, i další kolegové. Až jednou, při hledání něčeho úplně odlišného, se podařilo najít ve složkách Bundesarchivu další – pro nás velice cenný úlovek. ¨
Jedná se o jakousi podobu katastrální mapy z 30. 7. 1944, na které jsou zakresleny hned dva (plánované vchody E). „Záhada“ neexistujícího vchodu je tedy prakticky „vyřešena“.

Nicméně nebyl bych to já, a moje (asi) úchylka, abych si neposteskl otázkou – proč tento (tyto) vchody nejsou naznačeny na oficiálních mapách, kterých existuje hned několik variant, a jsou datovány 7. 8. 1944, 9. 11. 1944 a 20. 11. 1944.
Na všech těchto mapách bych tedy předpokládal, že bude tento vchod zakreslen alespoň v náznaku – jenomže on tam nikde není.

Ostatně ani letecké snímkování z roku 1945 nenapovídám tomu, že by se v těchto místech něco zvláštního nacházelo.


Tak nebo tak „ztracený“ vchod E je konečně na světě…


Popisek mapy (ze dne 30. 7. 1994) patří k mapě se zákresem plánovaných vchodů – včetně vchodu E.
Popisky z další mapy (20. 11. 1944) na této mapě však vchod E není označen.Popisky z další mapy (7. 8. 1944) na této mapě však vchod E není označen.
Několik popisků z oficiálních map k továrně Richard.
První popisek (ze dne 30. 7. 1994) patří k mapě se zákresem plánovaných vchodů – včetně vchodu E.
Dvě spodní fotografie zachycují popisky z dalších map (20. 11. 1944 a 7. 8. 1944).
Na těchto mapách již však vchod E NENÍ označen.


Ukázka jedné z původních map areálu Richard 1–3.Ukázka jedné z původních map areálu Richard 1–3.
Ukázka jedné z původních map areálu Richard 1–3.
Ukázka několika z původních map areálu Richard 1–3.
Na žádné s těchto map není vchod E ani naznačen.
Písmeno E ve vodoznaku označuje předpokládanou lokalitu – viz také mapa níže.


A zde je vysvětlení kde se měl nacházet vchod E. Aby to bylo trochu zamotanější, jsou na mapě navrhována dvě místa, kde měl být vchod vybudován (označeno číslem 2 a 3).
A zde je vysvětlení kde se měl nacházet vchod E.
Aby to bylo trochu zamotanější, jsou na mapě navrhována dvě místa, kde měl být vchod vybudován (označeno číslem 2 a 3).


Letecký snímek z března 1945 – oblast kde se měl budovat vchod E. (Vybraná oblast je zvýrazněna červenou barvou). Číslice 2. a 3. označují přibližná místa, kde byl plánován vstup do podzemí – viz mapa. Kromě zřetelné skrývky zeminy u číslice 3, se ve vybrané oblasti se nenachází nic dalšího, co by ukazovalo na probíhající budování projektovaného vchodu E.Letecký snímek z 10,dubna 1945 – oblast kde se měl budovat vchod E. (Vybraná oblast je zvýrazněna červenou barvou ). Číslice 2. a 3. označují přibližná místa, kde byl plánován vstup do podzemí – viz mapa. Kromě zřetelné skrývky zeminy u číslice 3, se ve vybrané oblasti se nenachází nic dalšího, co by ukazovalo na probíhající budování projektovaného vchodu E.
Letecké snímky z března a dubna 1945 – oblast, kde se měl budovat vchod E.
(Vybraná oblast je zvýrazněna červenou barvou.).
Číslice 2 a 3 označují přibližná místa, kde byl plánován vstup do podzemí – viz mapa
Kromě zřetelné skrývky zeminy u číslice 3, se ve vybrané oblasti se nenachází nic dalšího, co by ukazovalo na probíhající budování projektovaného vchodu E.


A proč to vlastně všechno? Podle všeho měla být v této části vybudována podzemní kotelna. Jak to s tou kotelnou nakonec bylo, tomu se věnuji na stránce Kesselhaus – kotelna.


Část mapy na které je rozkreslena plánovaná podzemní kotelna včetně technologie. Štola vedoucí na mapě doprava měl být projektovaný vchod E…
Část mapy na které je rozkreslena plánovaná podzemní kotelna včetně technologie.
Štola vedoucí na mapě doprava měl být projektovaný vchod E…


(02/20)


Naposledy upraveno 1. 1. 2020


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.