Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 4. 5. 2024

Vyhledávání

V podzemí Richard II. - úložiště

Stavební úpravy úložiště v podzemíRichard II.

(stavební úpravy části podzemí)

(pozn. následující text a fotografie vznikly na základě několika dřívějších návštěv podzemí Richard II. Vzhledem k neustálým stavebním úpravám v úložišti je v mnoha případech více než možné, že minimálně některé fotografie již dávno nekorespondují s aktuálním stavem v současnosti využívaných i nevyužívaných prostor úložiště.)Fotografie z výstavby úložiště v letech 1961 – 1964. Foto soukromý archív – Martin Sekera.
Fotografie z výstavby úložiště v letech 1961 – 1964. Foto soukromý archív – Martin Sekera.Fotografie z výstavby úložiště v letech 1961 – 1964. Foto soukromý archív – Martin Sekera.
Fotografie z výstavby úložiště v letech 1961 – 1964.


Vchod do podzemí Richard II. v dávnější historii.
Vchod do podzemí Richard II. v dávnější historii.


Vchod do podzemí Richard II. v roce 2013.
Vchod do podzemí Richard II. v roce 2013.


Rekonstrukce podzemních prostor v letech 2019 – 2021

V letech 2019 – 2021, byly v úložišti zahájeny „novodobé“ stavební úpravy, podle všeho první v takovém rozsahu, od doby výstavby úložiště v letech 1961 – 1964. Kapacita pro ukládání odpadů byla od roku 1964 tvořena prostory po bývalé podzemní těžbě vápence v části komplexu Richard II.

Pro potřeby úložiště byla adaptována jen část, v ostatních chodbách a komorách jsou umístěny opadané kameny a kameny navezené sem z adaptace stávajících ukládacích komor.

Nyní je volné místo pro ukládání odpadů prakticky vyčerpáno. Proto SÚRAO přistoupila k rekonstrukci další části dosud nevyužívaných komor. Jde o komory č. 26 – 30 přiléhající k chodbě č. 1, ve kterých jsou zpevňovány stropy za použití svorníků a betonového nástřiku. Kameny bylo nutné někam přemístit, k tomu posloužily prostory v komplexu Richard I, které spadají do chráněného území SÚRAO poblíž vstupu do Richard II.

SÚRAO neuvažuje o rozšíření úložiště mimo část Richard II., kameny vyvážené z rekonstruovaných prostor nejsou radioaktivní a ani nebyly v kontaktu s uloženými odpady.
Práce jsou prováděny v souladu s povoleními SÚJB i OBÚ Most.


Mapa Richard II., s vyznačením nově upravovaných prostor (rok 2020.
Mapa Richard II., s vyznačením nově upravovaných prostor (rok 2020).


V podzemí byly instalovány nové elektrické rozvody.
V podzemí byly instalovány nové elektrické rozvody.
V podzemí byly instalovány nové elektrické rozvody.V podzemí byly instalovány nové elektrické rozvody. V podzemí byly instalovány nové elektrické rozvody.


Nově zpřístupněné – od války nepoužívané chodby.
Nově zpřístupněné – od války nepoužívané chodby.


Některé původní betonové příčky byly odbourány pro možnost průjezdu techniky.Některé původní betonové příčky byly odbourány pro možnost průjezdu techniky.
Některé původní betonové příčky byly odbourány pro možnost průjezdu techniky.


Některé překlady byly zesíleny železobetonovou klenbou.
Některé překlady byly zesíleny železobetonovou klenbou.


Další z mnoha vybouraných příček – zde zpevněno pro průjezd do stařin.Další z mnoha vybouraných příček – zde zpevněno pro průjezd do stařin.
Další z mnoha vybouraných příček – zde upraveno pro průjezd do stařin.


Část stařin byla vyklizena a strop zpevněn pomocí kotev držících ocelové sítě. Vše by mělo být následně nastříkáno torkretem.Část stařin byla vyklizena a strop zpevněn pomocí kotev držících ocelové sítě. Vše by mělo být následně nastříkáno torkretem.
Část stařin byla vyklizena a strop zpevněn pomocí kotev držících ocelové sítě. Vše by mělo být následně nastříkáno torkretem.Část stařin byla vyklizena a strop zpevněn pomocí kotev držících ocelové sítě. Vše by mělo být následně nastříkáno torkretem.
Vše by mělo být následně nastříkáno torkretem.


Stařiny, u kterých se nepočítá s využitím, jsou postupně zaváženy sutí z nově upravovaných částí.
Stařiny, u kterých se nepočítá s využitím, jsou postupně zaváženy sutí z nově upravovaných částí.Stařiny, u kterých se nepočítá s využitím, jsou postupně zaváženy sutí z nově upravovaných částí.
Stařiny, u kterých se nepočítá s využitím, jsou postupně zaváženy sutí z nově upravovaných částí.


Traktor JCB – čelní nakladač bagr.
Nakladač používaný pro práci v podzemí – DEUTZ – 4LF.1.Nakladač používaný pro práci v podzemí – DEUTZ – 4LF.1.
Nakladač používaný pro práci v podzemí – DEUTZ – 4LF.1.Nakladač používaný pro práci v podzemí – DEUTZ – 4LF.1. Kolová technika použitá při stavebních úpravách v roce 2006. Nakladač používaný pro práci v podzemí – DEUTZ – 4LF.1 a Traktor JCB – čelní nakladač bagr.


Vyčištěné komory připravené pro ukládání radioaktivních odpadů a následné kompletní vyplnění betonem…Vyčištěné komory připravené pro ukládání radioaktivních odpadů a následné kompletní vyplnění betonem…
Vyčištěné komory připravené pro ukládání radioaktivních odpadů a následné kompletní vyplnění betonem… Foto Martin Bělohoubek.Vyčištěné komory připravené pro ukládání radioaktivních odpadů a následné kompletní vyplnění betonem… Foto Martin Bělohoubek.
Vyčištěné komory připravené pro ukládání radioaktivních odpadů a následné kompletní vyplnění betonem…


Poválečná páteřní chodba číslo 1, vchodu F.
Naše krátká návštěva končí, je čas se vrátit…. (poválečná páteřní chodba číslo 1, vchodu F).(09/20)


Naposledy upraveno 5. 9. 2020


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.